Dobos Imre et al. A QS-rangsor előrejelezhetősége a Scopus és a SciVal adatai alapján a hazai intézmények tükrében. (2021) MAGYAR TUDOMÁNY 0025-0325 1588-1245 182 9 1243-1252, 32162998
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32162998]
 1. Mihály Nikolett et al. A tudománymetriai mutatók közötti összefüggések vizsgálata a hazai gazdaságtudományi képzések oktatói körében. (2021) VEZETÉSTUDOMÁNY 0133-0179 52 12 40-50
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32539734] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32539734, Kapcsolat: 30918931
Sasvári Péter et al. Előmeneteli minimumkövetelmények a társadalomtudományban. (2021) TUDOMÁNYOS ÉS MŰSZAKI TÁJÉKOZTATÁS 0041-3917 1586-2984 68 1 12-24, 31808787
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31808787]
 1. Tóth János et al. Prestige and Independence-Controlled Publication Performance of Researchers at 14 Hungarian Research Institutions between 2014 and 2018 : A Data Paper. (2021) KOME: AN INTERNATIONAL JOURNAL OF PURE COMMUNICATION INQUIRY 2063-7330 9 1 41-63
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31906157] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31906157, Kapcsolat: 29895238
 2. Háló Gergő et al. Félperiféria a tudástermelésben. Globális hátrányok és kitörési lehetőségek közép-kelet európai és hazai szemszögből. (2022) EDUCATIO 1216-3384 1419-8827 31 2 236-248
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32915984] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32915984, Kapcsolat: 31419910
Sasvári Péter et al. A direkt finanszírozású publikációs modell lehetőségei Magyarországon. (2021) PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY (1963-) 0031-496X 2064-8278 66 1 109-130, 31938252
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31938252]
 1. Krajcsák Z. et al. A megbízható és objektív publikációs teljesítménymérés szükségessége: A gazdálkodástudományok igénye a változásra és a tudomanymetria.com projekt. (2021) VEZETÉSTUDOMÁNY 0133-0179 52 12 31-39
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32524506] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 32524506, Kapcsolat: 30918926
Sasvári Péter et al. Az egyetemi előmenetel és a publikációs teljesítmény kapcsolata. (2021) MAGYAR TUDOMÁNY 0025-0325 1588-1245 182 6 806-822, 32040990
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32040990]
 1. Lengyel Imre. Látlelet a hazai közgazdasági felsőoktatásról az egyetemek fenntartóváltása előtt. (2021) ISBN:9789633068014
  Műhelytanulmány (Könyv) | Tudományos[32080309] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32080309, Kapcsolat: 30164845
 2. Gselmann Eszter et al. A felsőoktatás diverzitásának növeléséhez alapvető szemléletváltásra van szükség. (2021) MAGYAR TUDOMÁNY 0025-0325 1588-1245 182 11 1451-1476
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32480125] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 32480125, Kapcsolat: 30845747
 3. Mihály Nikolett et al. A tudománymetriai mutatók közötti összefüggések vizsgálata a hazai gazdaságtudományi képzések oktatói körében. (2021) VEZETÉSTUDOMÁNY 0133-0179 52 12 40-50
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32539734] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32539734, Kapcsolat: 30918933
 4. Háló Gergő et al. Félperiféria a tudástermelésben. Globális hátrányok és kitörési lehetőségek közép-kelet európai és hazai szemszögből. (2022) EDUCATIO 1216-3384 1419-8827 31 2 236-248
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32915984] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32915984, Kapcsolat: 31419899
 5. Hordósy Rita et al. Az oktatás/kutatás viszonya a magyar szociológiában – hallgatói és oktatói tapasztalatok összehasonlítása. (2022) EDUCATIO 1216-3384 1419-8827 31 2 249-263
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32916038] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32916038, Kapcsolat: 31419954
Sasvári Péter et al. „Két út van előttem, melyiken induljak?”: Gazdaság- és társadalomtudományi karok Web of Science és Scopus által indexált folyóiratcikkeinek vizsgálata 2016 és 2020 között. (2021) VEZETÉSTUDOMÁNY 0133-0179 52 12 16-30, 32539684
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32539684]
 1. Primecz Henriett et al. Izomorfizmus a társadalomtudományi publikációs gyakorlatban. (2022) EDUCATIO 1216-3384 1419-8827 31 2 223-235
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32914932] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 32914932, Kapcsolat: 31419889
2022-08-13 04:29