Balogh Csilla. Régészeti adatok Bács-Kiskun megye területének kora avar kori történetéhez. Előmunkálatok a Duna-Tisza köze avar kori betelepülésének kérdéseihez. — Archäologische Angaben zur Frühawarenzeitlichen Geschichte des Komitates Bács-Kiskun. Vorarbeiten zu den Problemen der Besiedlung des Donau-Theiß-Zwischenstromlandes in der Frühawarenzeit.. (2002) MÓRA FERENC MÚZEUM ÉVKÖNYVE - STUDIA ARCHAEOLOGICA 1219-0918 8 291-339, 1837612
Journal Article/Survey paper (Journal Article)/Scientific[1837612]
 1. Schmid Magdalena Maria. Das Gräberfeld von Rákóczifalva in Zentralungarn und die Chronologie des spätawarenzeitlichen Fundmaterials. (2015)
  Miscellaneous/Diploma thesis, Report of Scientific Students Association (Miscellaneous)/Scientific[25549202] [Approved]
  Független, Idéző: 25549202, Kapcsolat: 25549202
Balogh Csilla et al. Fajsz környéki avar kori temetők II. — Awarenzeitliche Gräberfelder in der Umgebung von Fajsz.: Kora avar kori sírok Fajsz-Garadombon. — Frühawarenzeitliche Gräber von Fajsz-Garadomb.. (2001) MÓRA FERENC MÚZEUM ÉVKÖNYVE - STUDIA ARCHAEOLOGICA 1219-0918 7 333-363, 1837598
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1837598]
 1. Csiky Gergely. Az avar kori szúró- és vágófegyverek. Osztályozás – tipológia – kronológia – technológia. (2009)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[25185086] [Admin approved]
  Független, Idéző: 25185086, Kapcsolat: 26424366
Balogh Csilla. Fajsz környéki avar kori temetők I. - Begrabungsstätten aus der Zeit der Awaren in der Umgebung von Fajsz I.: A Fajsz-Ártér és a Fajsz-Kétágköz lelőhelyek. - Die Fundorte Fajsz-Ártér und Fajsz-Kétágköz.. (1999) CUMANIA: A BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MÚZEUMI SZERVEZETÉNEK ÉVKÖNYVE 0133-6088 16 247-290, 1839376
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1839376]
 1. Csiky Gergely. Az avar kori szúró- és vágófegyverek. Osztályozás–tipológia–kronológia–technológia. (2009)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[24580761] [Approved]
  Független, Idéző: 24580761, Kapcsolat: 24580761
2022-01-18 17:21