Balogh Cs. Beszámoló az M 5 autópálya nyomvonalán 2004. évben végzett ásatásainkról.. (2005) In: Múzeumi kutatások Csongrád megyében pp. 127-138, 1811555
Conference paper/Conference paper (Conference paper)/Scientific[1811555]
 1. Szalontai Cs. Előzetes jelentés egy késő bronzkori település és avar kori temető mentő feltárásáról Szeged-Kiskundorozsmán (M5 Nr. 38., 26/90. lelőhely).. (2005) MÚZEUMI KUTATÁSOK CSONGRÁD MEGYÉBEN 0230-0249 2004 142-154
  Journal Article[21889542] [Admin approved]
  Független, Idéző: 21889542, Kapcsolat: 21889542
 2. Zombori I. Türk Attila Antal. (2008) In: A Móra Ferenc Múzeum 125 éve pp. 224-224
  Chapter in Book/Reference entry (Chapter in Book)/Scientific[23331264] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23331264, Kapcsolat: 23331264
Balogh Csilla. A szarmata kori füstölőkről. — Fort he Sarmatian smoke-houses.: Késő szarmata telep feltárása Dusnokon. — The Late sarmatian settlement at Dusnok.. (2001) In: A népvándorláskor fiatal kutatóinak VII. összejövetele (Pécs 1996. szeptember 27–29.) pp. 27-42, 1862570
Conference paper/Conference paper (Conference paper)/Scientific[1862570]
 1. Rosta Szabolcs et al. Egy szarmata telep a 2–3. század fordulóján. — Sarmatian Settlement at Kiskunhalas.. (2011) ARCHAEOLOGIA CUMANICA 2061-2931 1 85-117
  Journal Article[22325687] [Approved]
  Független, Idéző: 22325687, Kapcsolat: 22325687
 2. Lukács József. Szarmata falu Dunavecse-Ugordáció-dűlőben. (Előzetes jelentés) — Sarmatian village at Dunavecse-Ugordáció-dűlő (preliminary report). (2011) ARCHAEOLOGIA CUMANICA 2061-2931 1 119-143
  Journal Article[22325689] [Approved]
  Független, Idéző: 22325689, Kapcsolat: 22325689
 3. Szalontai Csaba et al. Előzetes jelentés a Szeged-Kiskundorozsma határában végzett szarmata kori település- és temetőfeltárásról Előzetes jelentés a Szeged-Kiskundorozsma határában végzett szarmata kori település- és temetőfeltárásról. (2000) In: Hadak útján pp. 59-78
  Chapter in Book/Conference paper (Chapter in Book)/Scientific[30349518] [Approved]
  Független, Idéző: 30349518, Kapcsolat: 24360405
 4. Vörös Gabriella. Településszerkezet és életmód az alföldi szarmaták falvaiban. (1998) In: Jazigok, roxolánok, alánok. Szarmaták az Alföldön pp. 49-66
  Chapter in Book/Chapter (Chapter in Book)/Scientific[24397912] [Approved]
  Független, Idéző: 24397912, Kapcsolat: 24397912
 5. Pópity Dániel. Egy szarmata füstölőkomplexum Szeged-Tápé, Algyő külterület lelőhelyen. (2015) MÓRA FERENC MÚZEUM ÉVKÖNYVE (2014-) 2064-8480 2 67-90
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[3017060] [Approved]
  Független, Idéző: 3017060, Kapcsolat: 25527430
 6. Bácsmegi Gábor. Négy sávon – A Munkácsy Mihály Múzeum régészeti kutatásai az M44 nyomvonlaán. (2018) ISBN:9786155811029
  Book/Study collection (Book)/Scientific[30358484] [Approved]
  Független, Idéző: 30358484, Kapcsolat: 27761012
Balogh Csilla. Avar kori padmalyos sírok a Duna-Tisza közén. — Awarenzeitliche Nischengrâber auf dem Donau-Theiβ Zwischenstromland.. (2000) In: A népvándorláskor kutatóinak kilencedik konferenciája pp. 111-124, 1862564
Chapter in Book/Conference paper (Chapter in Book)/Scientific[1862564]
 1. Türk A. Towards a Classification of Grave Types and Burial Rites in the 10th–11th Century Carpathian Basin (Some Remarks and Observations). (2014) In: Avars, Bulgars and Magyars on the Middle and Lower Danube pp. 137-156
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[2791508] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2791508, Kapcsolat: 24239176
 2. Botár István. A csíksomlyói Szent Péter és Pál plébániatemplom régészeti kutatása (2002–2005). (2008) ACTA SICULICA: A SZÉKELY NEMZETI MÚZEUM ÉVKÖNYVE 1843-8385 2007-2008 17-74
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[24757835] [Approved]
  Független, Idéző: 24757835, Kapcsolat: 24757835
2021-11-27 01:38