Sebe K et al. Wind erosion under cold climate: A Pleistocene periglacial mega-yardang system in Central Europe (Western Pannonian Basin, Hungary). (2011) GEOMORPHOLOGY 0169-555X 1872-695X 134 3-4 470-482, 1712195
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1712195]
 1. Józsa E. Geomorphometric application of quasi-global DEMs for semi-automated geomorphological mapping. (2020)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[31172880] [Validated]
  Független, Idéző: 31172880, Kapcsolat: 28800853
 2. Słowik M et al. Evolution of river planforms downstream of dams: effect of dam construction or earlier human-induced changes? – supplementary materials. (2018)
  Miscellaneous/Not classified (Miscellaneous)/Scientific[31848505] [Validated]
  Független, Idéző: 31848505, Kapcsolat: 29816458
Csillag G et al. A szélerózió szerepe a Dunántúl negyedidőszaki felszínfejlődésében.. (2010) FÖLDTANI KÖZLÖNY 0015-542X 2559-902X 140 4 463-482, 1447813
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1447813]
 1. Visnovitz Ferenc. Balatoni vízi szeizmikus szelvények környezetgeofizikai vizsgálata. (2016)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[3071305] [Checked]
  Független, Idéző: 3071305, Kapcsolat: 26053636
Vető I et al. Association of H2S -ankerite - late pyrite suggests active thermochemical sulphate reduction below 5 km in the Pannonian basin, S Hungary. (2009) MITTEILUNGEN DER ÖSTERREICHISCHEN MINERALOGISCHEN GESELLSCHAFT 1609-0144 1680-8959 155 171-171, 1341558
Journal Article/Abstract (Journal Article)/Scientific[1341558]
 1. Badics B. 3D medencemodellezés külföldi és magyarországi esettanulmányok alapján. (2011)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[26499553] [Admin approved]
  Független, Idéző: 26499553, Kapcsolat: 26650664
Csillag G et al. Deflációs formák és folyamatok a Dunántúl hegységi területein és környezetükben. (2008) In: IV. Magyar Földrajzi Konferencia pp. 105-111, 1348921
Chapter in Book/Conference paper (Chapter in Book)/Scientific[1348921]
 1. Síkhegyi F. A Somogyi- és Zalai-dombság neotektonikája. (2008)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[22029376] [Admin approved]
  Független, Idéző: 22029376, Kapcsolat: 22029376
 2. Horváth F. Szakmai beszámoló a TECTOP-Magyarország; Jelenkori deformáció és tektonikus topográfia Magyarország területén:aktív szerkezetek, szeizmotektonikus viszonyok, vízhálózat fejlődés és medenceinverzió dinamikája című, NK 60445 ny. számú OTKA projekt keretében elvégzett kutató munkáról. (2009)
  Miscellaneous/Technical report (published) (Miscellaneous)/Scientific[22029378] [Admin approved]
  Független, Idéző: 22029378, Kapcsolat: 22029378
2022-01-25 04:01