Kertesi G et al. Foglalkoztatás és iskolázottság Magyarországon. (2005) ISBN:9639588342, 181670
Book/Republication (Book)/Scientific[181670]
 1. Selmeczy I. Diplomás pályakezdők és egyetemi, főiskolai karok vállalti szemszögből - 2007. 1000 magyarországi cég körében végzett felmérés eredményei. (2007)
  Book[10300863] [Admin approved]
  Független, Idéző: 10300863, Kapcsolat: 10301064
 2. Polónyi István et al. A magyar felsőoktatás-politika és a diplomás túlképzés. (2006) KÜLGAZDASÁG 0324-4202 50 4-5 96-105
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1925023] [Approved]
  Független, Idéző: 1925023, Kapcsolat: 10301065
 3. Fazekas K et al. A regionális különbségek csökkentése. (2005) In: A magyar foglalkoztatáspolitika átfogó értékelése az Európai Foglalkoztatási Stratégia kontextusában, az elmúlt öt év tapasztal... pp. 266-285
  Chapter in Book[10299088] [Approved]
  Független, Idéző: 10299088, Kapcsolat: 10301066
 4. Csapó B. A közoktatás modernizációjának tudásbázisa: a neveléstudományi kutatás és a tanárképzés. (2006) In: Előmunkálatok a társadalmi párbeszédhez pp. 31-48
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[1154455] [Checked]
  Független, Idéző: 1154455, Kapcsolat: 10301067
 5. Ferge ZS. Ellenálló egyenlőtlenségek. A mai egyenlőtlenségek természetrajzához. (2005) ESÉLY: TÁRSADALOM ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI FOLYÓIRAT 0865-0810 16 4 3-41
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[10301068] [Admin approved]
  Független, Idéző: 10301068, Kapcsolat: 10301068
 6. Surányi É. Családpolitika más-más szemmel: Eltérő nézőpontok, megközelítések, változó gyakorlatok a hazai és nemzetközi családpolitikában. (2010) ISBN:9789638841957
  Book/Monograph (Book)/Scientific[1768863] [Approved]
  Független, Idéző: 1768863, Kapcsolat: 21252924
 7. Domokos V et al. A Mozgó Játszótér szerepe a kistérségi gyerekesély programokban. (2014) ESÉLY: TÁRSADALOM ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI FOLYÓIRAT 0865-0810 25 6 20-38
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[24400389] [Admin approved]
  Független, Idéző: 24400389, Kapcsolat: 24400389
 8. Alpek B. Levente et al. A foglalkoztathatóság térszerkezeti és települési dimenziói Magyarországon. (2019) TERÜLETI STATISZTIKA 0018-7828 2064-8251 59 4 381-399
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[30661171] [Admin approved]
  Független, Idéző: 30661171, Kapcsolat: 28262705
Kertesi G et al. Cigány etnikai gettók: (Az 1990. évi népszámlálás számlálókörzeti adatai alapján készült elemzés). (1997), 3356410
Miscellaneous/Technical report (published) (Miscellaneous)/Scientific[3356410]
 1. Farkas Zsombor. Búcsú a cigányteleptől?: Telepfelszámolási programok integrációs hatásai és nem szándékolt következményei a rendszerváltás előtt és 2005-2010 között. (2018) ESÉLY: TÁRSADALOM ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI FOLYÓIRAT 0865-0810 29 1 42-66
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[30785455] [Admin approved]
  Független, Idéző: 30785455, Kapcsolat: 27243934
 2. Koós Bálint. Városi zsugorodás és lakóhelyi szegregáció az ezredforduló után. (2020) TÉR ÉS TÁRSADALOM 0237-7683 2062-9923 34 1 48-68
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[31199817] [Validated]
  Független, Idéző: 31199817, Kapcsolat: 29040402
2021-12-09 03:30