Halpern L et al. A verseny és a K+F összefüggései - elméleti megközelítések és számszerű eredmények. (2012) In: Verseny és szabályozás, 2011 pp. 13-37, 1960866
Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[1960866]
 1. Csorba G. Magyarországi empirikus piacszerkezet-elemzések kutatási eredményeinek és gyakorlati alkalmazásainak áttekintése. (2013) In: Verseny és szabályozás, 2012 pp. 13-31
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[2389037] [Checked]
  Független, Idéző: 2389037, Kapcsolat: 23376474
 2. Timár B. A versenyhatósági tevékenység súlypontjai. (2014) PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY (1963-) 0031-496X 2064-8278 59 1 46-62
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[23840703] [Approved]
  Független, Idéző: 23840703, Kapcsolat: 23840703
 3. Lőrincz L. A verseny és versenypolitika szerepe a gazdasági növekedés elősegítésében. (2014) In: Verseny és szabályozás, 2013 pp. 31-55
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[2571689] [Validated]
  Független, Idéző: 2571689, Kapcsolat: 24229722
 4. Halmai Péter. Az európai növekedési potenciál eróziója és válsága. (2015) KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 0023-4346 62 4 379-414
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2876868] [Validated]
  Független, Idéző: 2876868, Kapcsolat: 24662787
 5. Laczi Renáta et al. Várakozások és innováció az Európai Unióban:összefüggések, folyamatok, hatások. (2016) In: Térségek versenyképessége, intelligens szakosodása és újraiparosodása pp. 79-102
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[3098732] [Validated]
  Független, Idéző: 3098732, Kapcsolat: 26071447
 6. Valentiny P. Piaci és kormányzati kudarcok: az iparpolitikai és a versenypolitikai beavatkozások változó kapcsolata. (2020) In: Verseny és Szabályozás 2019 pp. 116-145
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[31267852] [Approved]
  Független, Idéző: 31267852, Kapcsolat: 28937927
Gács J et al. A versenyképesség növekedésének makrogazdasági keretei. (2006) In: Tanulmányok Magyarország versenyképességéről pp. 62-85, 181958
Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[181958]
 1. Vértes A. A Magyar gazdaság versenyképessége (higgadt röpirat). (2007) In: Cikkek a cakkokról pp. 167-183
  Chapter in Book[10301292] [Admin approved]
  Független, Idéző: 10301292, Kapcsolat: 10301292
 2. Trón Zsuzsanna. Az Európai Uniós támogatások hatásának vizsgálata. (2008) COMPETITIO 1588-9645 7 1 83-101
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2354960] [Approved]
  Független, Idéző: 2354960, Kapcsolat: 10301293
 3. Vértes András et al. Competitiveness-2015, vision and tasks. (2007) PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY (1963-) 0031-496X 2064-8278 52 3-4 488-513
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[24485121] [Approved]
  Független, Idéző: 24485121, Kapcsolat: 10301294
 4. Vértes András et al. Versenyképesség - 2015, jövőképek és tennivalók. (2007) PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY (1963-) 0031-496X 2064-8278 52 3-4 477-500
  Journal Article[21898017] [Admin approved]
  Független, Idéző: 21898017, Kapcsolat: 10301295
2021-12-08 19:05