DENCSŐ M et al. Komposzt illetve műtrágya bioszén kezeléssel mutatott együttes hatásának vizsgálata karbonátos homoktalaj nedvességtartalmára és talajlégzésére. (2017) AGROKÉMIA ÉS TALAJTAN 0002-1873 1588-2713 66 1 79-93, 3243708
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[3243708]
 1. Jakab G et al. Soil organic matter characterisation by photometric indices or photon correlation spectroscopy: are they comparable?. (2018) HUNGARIAN GEOGRAPHICAL BULLETIN (2009-) 2064-5031 2064-5147 67 2 109-120
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[3394401] [Admin approved]
  Független, Idéző: 3394401, Kapcsolat: 27449441
Tóth Eszter et al. A művelés hatása a talaj szén-dioxid kibocsátására: II. A talaj vízpotenciál értéke és CO2 emissziója közötti összefüggések vizsgálata laboratóriumi módszertani tesztelés során. (2013) AGROKÉMIA ÉS TALAJTAN 0002-1873 1588-2713 62 2 299-310, 2480448
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2480448]
 1. Molnár Erik et al. Felszíni CO2 kibocsátás és mikrobiális aktivitás bolygatatlan talajoszlopban ásványi és istállótrágya kezelések hatására. (2015) In: A talajok térbeli változatossága - elméleti és gyakorlati vonatkozások pp. 49-57
  Chapter in Book/Conference paper (Chapter in Book)/Scientific[2986651] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2986651, Kapcsolat: 25269765
Barcza Zoltán. A légkör és a bioszféra közötti szén-dioxid csere vizsgálata. (2012) LÉGKÖR: AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET SZAKMAI TÁJÉKOZTATÓJA 0133-3666 57 4 147-149, 2470159
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2470159]
 1. Weidinger T. Mikrometeorológiai mérések az ELTE Meteorológiai Tanszékén. Micrometeorological measurements at the Department of Meteorology of ELTE.. (2012) LÉGKÖR: AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET SZAKMAI TÁJÉKOZTATÓJA 0133-3666 57 4 137-143
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[27180645] [Approved]
  Független, Idéző: 27180645, Kapcsolat: 23487190
Bartholy J et al. Milyen mértékű éghajlatváltozás várható a Kárpát-medencében?. (2008) LÉGKÖR: AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET SZAKMAI TÁJÉKOZTATÓJA 0133-3666 53 2 19-24, 141363
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[141363]
 1. Lóczy Dénes et al. A tájszerkezet és a talajnedvesség megőrzése dombsági területeken. (2020) In: Klímaváltozás okozta kihívások - Globálistól lokálisig pp. 147-158
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[31606995] [Approved]
  Független, Idéző: 31606995, Kapcsolat: 29461372
 2. Varga Gy. Szaharai eredetű por a Kárpát-medence légkörében. (2012) FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 0015-5411 136 2 106-123
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2033779] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2033779, Kapcsolat: 29761322
Bartholy J et al. Milyen mértékű változás várható a Kárpát-medence éghajlati szélsőségeiben a XXI. század végére?. (2008) LÉGKÖR: AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET SZAKMAI TÁJÉKOZTATÓJA 0133-3666 53 3 19-23, 1968612
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1968612]
 1. Pongrácz R et al. Extrém éghajlati indexek várható tendenciái modellszimulációk eredményei alapján. (2012) LÉGKÖR: AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET SZAKMAI TÁJÉKOZTATÓJA 0133-3666 57 4 166-169
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2448042] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2448042, Kapcsolat: 23487229
 2. Varga Gy. Porviharok és hullóporos eredetű üledékek jelentősége környezetrekonstrukciókban és recens környezeti folyamatokban. (2016) ISBN:9789639545533
  Book/Monograph (Book)/Scientific[3244755] [Approved]
  Független, Idéző: 3244755, Kapcsolat: 27167150
 3. Mezősi Gábor et al. Hőmérsékleti szélsőségekkel kapcsolatos természeti és társadalmi-gazdasági veszélyek. (2020) In: Klímaváltozás okozta kihívások - Globálistól lokálisig pp. 23-33
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[31606992] [Validated]
  Független, Idéző: 31606992, Kapcsolat: 29461377
Bartholy J et al. A 21. század végén várható regionális éghajlatváltozás Magyarországon. (2007) FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ (1952-2008) 0015-5403 2064-5139 2064-5147 2064-5031 56 3-4 147-167, 1942834
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1942834]
 1. Radvánszky B et al. Az árvízvédelem biztonsága és a klímahatások kapcsolata a Tisza vízgyűjtőjén. (2010) KLÍMA 21 FÜZETEK 1789-428X 4 62 43-58
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1401729] [Admin approved]
  Független, Idéző: 1401729, Kapcsolat: 23713918
Bartholy Judit et al. A hőmérsékleti extrémumok várható alakulása a Kárpát-medence térségében a XXI. század végén. (2007) KLÍMA 21 FÜZETEK 1789-428X 1 51 3-17, 141391
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[141391]
 1. Farkas Cs et al. Mészlepedékes csernozjom talajaink egyes talajváltozatainak klímaérzékenysége. (2009) KLÍMA 21 FÜZETEK 1789-428X 3 57 15-30
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1599703] [Admin approved]
  Független, Idéző: 1599703, Kapcsolat: 22273512
2021-12-05 07:18