Obersteg Andreas et al. Urban Regions Shifting to Circular Economy: Understanding Challenges for New Ways of Governance. (2019) URBAN PLANNING 2183-7635 4 3 19-31, 30809516
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[30809516]
 1. Reid Katie. Critical analysis of Circular Economy policies and discourses in different European Cities: Case study of Amsterdam and Glasgow. (2021)
  Thesis/Degree, non-Hungarian, non-PhD (Thesis)/Scientific[32164534] [Approved]
  Független, Idéző: 32164534, Kapcsolat: 30292682
Nadin V et al. COMPASS – Comparative Analysis of Territorial Governance and Spatial Planning Systems in Europe: Applied Research 2016-2018: Final Report. (2018), 30814228
Miscellaneous/Technical report (published) (Miscellaneous)/Scientific[30814228]
 1. Tennøy Aud et al. Reallocation of Road and Street Space in Oslo : Measures for Zero Growth in Urban Traffic. (2020)
  Miscellaneous/Technical report (published) (Miscellaneous)/Scientific[31649268] [Approved]
  Független, Idéző: 31649268, Kapcsolat: 29514178
 2. Van Haelter Bram et al. Ambtelijke capaciteit in Vlaamse lokale besturen: Toegepast op ruimtelijke ordening. (2021)
  Miscellaneous/Technical report (published) (Miscellaneous)/Scientific[32069893] [Approved]
  Független, Idéző: 32069893, Kapcsolat: 30151775
Kovács R et al. Helyi önkormányzati fejlesztések – múlt és jelen. (2013) In: Önkormányzati energetikai fejlesztések pp. 84-116, 2340595
Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[2340595]
 1. Szabó Zoltán. A GYÓGYVÍZRE ALAPOZOTT FÜRDŐVÁROSFEJLESZTÉSEK LEHETŐSÉGEI. (2015)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[25523173] [Admin approved]
  Független, Idéző: 25523173, Kapcsolat: 26978821
Mezei C et al. A lengyel regionális politika és intézményei. (2013) TÉR ÉS TÁRSADALOM 0237-7683 2062-9923 27 3 109-126, 2390295
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2390295]
 1. Salamin Géza. A földrajzi tér alakításának európaizálódása: Az Európai Unió térbeli stratégiáinak, tervezésének és kohéziós politikájának hatása az európai országok térbeli tervezési rendszereinek transzformációjára. (2018)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[3403667] [Checked]
  Független, Idéző: 3403667, Kapcsolat: 27739228
Lux G et al. A gazdaságfejlődés szerkezeti és területi problémái a Nyugat-Balkánon. (2012) MAGYAR TUDOMÁNY 0025-0325 1588-1245 173 4 407-416, 1937531
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1937531]
 1. Novák T. Economic perspectives of the Western Balkans – back to the past. (2014)
  Miscellaneous/Technical report (published) (Miscellaneous)/Scientific[2831841] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2831841, Kapcsolat: 27818248
Mezei C. Agrárátalakulás, környezeti változások és regionális fejlődés: Tanulmányok Buday-Sántha Attila 70. születésnapjára. (2011) ISBN:9789636424015, 1753165
Book/Study collection (Book)/Scientific[1753165]
 1. Nagy Orsolya. A megújuló energia jogi szabályozása és hatékony használata a klímaváltozással összefüggésben. (2017)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[3293919] [Admin approved]
  Független, Idéző: 3293919, Kapcsolat: 28983599
Mezei C. Területfejlesztés Horvátországban.. (2010) TERÜLETI STATISZTIKA 0018-7828 2064-8251 50 3 350-358, 1351786
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1351786]
 1. Pámer Zoltán. A területi kormányzási struktúrák hatása a határon átnyúló együttműködésre - négy határrégió összehasonlító elemzése. (2019)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[30938951] [Approved]
  Független, Idéző: 30938951, Kapcsolat: 28458274
Mezei C. The Role of Hungarian Local Governments in Local Economic Development. (2008) ISBN:9789639052963, 1124032
Book/Working paper (Book)/Scientific[1124032]
 1. Saïsset P. La Hongrie post-communiste comme opportunité: de la diffusion à l’abandon des modèles d’interventions urbaines de la Caisse de Dépôts et Consignations: La cas de l’arrondissement de Ferencváros à Budapest (1988-2014). (2014)
  Thesis/Degree, non-Hungarian, non-PhD (Thesis)/Scientific[24155771] [Admin approved]
  Független, Idéző: 24155771, Kapcsolat: 24155725
Mezei C. A helyi gazdaságfejlesztés elméleti hátteréről. (2007) In: Piacok a főtéren pp. 121-159, 1107745
Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[1107745]
 1. Csűrös GK. Az Európai Unió, mint regionális gazdasági integráció egyes pénzügyi jogi aspektusai. (2012)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[22505275] [Admin approved]
  Független, Idéző: 22505275, Kapcsolat: 22505275
2021-11-27 11:48