Mezei C et al. Erőforrás-alapú, fenntartható önkormányzati fejlesztések lehetősége/modellezhetősége. (2018) In: A települési környezetvédelem elméleti és gyakorlati megközelítései pp. 119-137, 3401217
Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[3401217]
 1. Zongor Gábor. Egyedül nem megy (még az önkormányzatoknak sem). (2020) COMITATUS: ÖNKORMÁNYZATI SZEMLE 1215-315X 30 236 42-53
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[31681912] [Approved]
  Független, Idéző: 31681912, Kapcsolat: 29551299
Mezei C et al. Helyierőforrás-vezérelt helyi gazdaságfejlesztés. (2016) In: Tanítványaimban élek tovább. Emlékkötet Buday-Sántha Attila tiszteletére pp. 27-38, 3204912
Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[3204912]
 1. Pánovics Attila. A közösségvezérelt helyi fejlesztések szerepe és hazai lehetőségei a helyi környezetpolitikában. (2018) In: A települési környezetvédelem elméleti és gyakorlati megközelítései pp. 254-268
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[30550224] [Admin approved]
  Független, Idéző: 30550224, Kapcsolat: 27573251
 2. Kovács Sándor Zsolt. A tudatos településsé válás útja egy kistelepülés, Nagypáli példáján. (2018) FALU VÁROS RÉGIÓ 1218-2613 9-16
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[30377419] [Validated]
  Független, Idéző: 30377419, Kapcsolat: 28501847
Mezei C. A napenergia helyi gazdaságfejlesztésben betöltött szerepe. Támogatáspolitika. (2014) In: Napelemes energia és környezet pp. 37-39, 2588348
Chapter in Book/Chapter (Chapter in Book)/Scientific[2588348]
 1. Varjú V. Fejlődést segítő környezeti politikák - a fotovillamos energiatermelés elterjedési lehetőségei a közép- és kelet-európai térben. (2014) TERÜLETFEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓ 1789-0578 8 3 2-17
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2793756] [Validated]
  Független, Idéző: 2793756, Kapcsolat: 24337930
 2. Varjú Viktor. A nagyléptékű fotovillamos rendszerek támogatáspolitikai stratégiáinak különbségei a Kárpát-medence egyes országaiban = Differences in Subsidy Policy Strategies of Large Scale Photovoltaic Systems in Some Countries of the Carpathian Basin. (2018) FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 0015-5411 142 4 356-372
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[30334296] [Validated]
  Független, Idéző: 30334296, Kapcsolat: 27734113
 3. Varjú Viktor. Lessons from Central and Eastern Europe: Changes and Reasons of Renewable Energy Support Schemes. (2021) In: Geo-Information Technology in Earth Resources Monitoring and Management pp. 309-326
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[32072806] [Admin approved]
  Független, Idéző: 32072806, Kapcsolat: 30155334
Kovács R et al. Helyi önkormányzati fejlesztések – múlt és jelen. (2013) In: Önkormányzati energetikai fejlesztések pp. 84-116, 2340595
Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[2340595]
 1. Szeberényi A et al. Alternative energy solutions use application of the examination of a small town in Hungary. (2016) In: Challenges in the Carpathian Basin. Integration and modernization opportunities on the edges of Europe pp. 798-817
  Chapter in Book/Chapter (Chapter in Book)/Scientific[3161054] [Approved]
  Független, Idéző: 3161054, Kapcsolat: 26149610
Mezei C. A helyi önkormányzatok szerepvállalása az energiahatékonysági szempontú helyi fejlesztésekben. (2013) In: Önkormányzati energetikai fejlesztések pp. 11-51, 2335416
Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[2335416]
 1. * Mezei Cecília et al. A megújuló energiaforrásokra fókuszáló, helyierőforrás-alapú modellezés lokális lehetősége. (2019) In: A környezet és a határok kutatója pp. 27-38
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[31011534] [Validated]
  Függő, Idéző: 31011534, Kapcsolat: 28768434
Mezei C et al. Környezetvédelem és energetika a települési önkormányzatoknál a Dél-Dunántúlon – Egy empirikus kutatás eredményei. (2013) In: Önkormányzati energetikai fejlesztések pp. 142-160, 2340602
Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[2340602]
 1. Fodor L et al. Települési környezetvédelem Magyarországon: Egy kutatás előfeltevései. (2016) TÉR ÉS TÁRSADALOM 0237-7683 2062-9923 30 3 19-39
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[3104119] [Validated]
  Független, Idéző: 3104119, Kapcsolat: 26084712
Mezei C et al. Területfejlesztés és intézményrendszere. (2013) In: Dél-Pannónia pp. 430-455, 2474175
Chapter in Book/Chapter (Chapter in Book)/Scientific[2474175]
 1. Rácz Sz. Szlovénia. (2015) In: Kelet- és Közép-Európa régióinak portréi pp. 325-339
  Chapter in Book/Chapter (Chapter in Book)/Scientific[2985296] [Checked]
  Független, Idéző: 2985296, Kapcsolat: 25234684
2022-01-25 09:22