Lengyel Balázs. Nemzetközi tapasztalatok az akadémiai spin-off folyamatkormányzati támogatásában. (2012) In: Spin-off cégek, vállalkozók és technológia transzfer a legjelentősebb hazai egyetemeken pp. 87-116, 2198107
Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[2198107]
 1. Becsky-Nagy Patrícia. Growth and Venture Capital Investment Potential for University Spin-offs in Hungary. (2013) APSTRACT - APPLIED STUDIES IN AGRIBUSINESS AND COMMERCE 1789-221X 1789-7874 4-5 7 9-20
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2539501] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2539501, Kapcsolat: 24320986
 2. Becsky-Nagy P. Growth and venture capital investment in technology-based small firms - The case of Hungary. (2014) ANNALS OF THE UNIVERSITY OF ORADEA ECONOMIC SCIENCE 1222-569X 1582-5450 23 1 826-834
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[26309579] [Approved]
  Független, Idéző: 26309579, Kapcsolat: 26309579
 3. Becsky-Nagy P et al. A vidéki spin-off cégek létjogosultsága. Debreceni és budapesti spin-off vállalatok összehasonlító elemzése. (2014) KÖZGAZDÁSZ FÓRUM / FORUM ON ECONOMICS AND BUSINESS 1582-1986 17 4-5 20-33
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[26309604] [Approved]
  Független, Idéző: 26309604, Kapcsolat: 26309604
Lengyel Balázs. Az evolúciós gazdaságföldrajz irányzatai és hazai alkalmazási lehetőségei. (2012) In: Társadalomföldrajz – Területfejlesztés – Regionális tudomány pp. 129-143, 2198110
Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[2198110]
 1. Czirfusz M. A térszemlélet szerepe a regionális tudomány, a gazdaságföldrajz és a közgazdaságtan viszonyában. (2012) In: Dialógus a regionális tudományról pp. 52-59
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[2115184] [Validated]
  Független, Idéző: 2115184, Kapcsolat: 23250493
 2. Rechnitzer J. A területi tőke a városfejlődésben: A Győr-kód. (2016) ISBN:9786155376849
  Book/Monograph (Book)/Scientific[3083968] [Validated]
  Független, Idéző: 3083968, Kapcsolat: 26309498
 3. Jeney László et al. A kreativitás térszerkezetének változása Magyarországon az ezredforduló után. (2016) In: Humán tér-kép pp. 15-56
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[3025145] [Validated]
  Független, Idéző: 3025145, Kapcsolat: 26309499
Lengyel Balázs. Tanulás, hálózatok, régiók. (2012) In: Dialógus a regionális tudományról pp. 132-139, 2198114
Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[2198114]
 1. Vincze M. Dialógus a regionális tudományról: Könyvrecenzió. (2013) KÖZGAZDÁSZ FÓRUM / FORUM ON ECONOMICS AND BUSINESS 1582-1986 16 110 /2013/1/ 73-83
  Journal Article/Review (Journal Article)/Scientific[23200647] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23200647, Kapcsolat: 23200679
 2. Juhász Sándor et al. A tudáshálózatok időbeli változásának vizsgálati lehetőségei. (2016) KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 0023-4346 63 12 1375-1388
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[3149649] [Validated]
  Független, Idéző: 3149649, Kapcsolat: 26309610
 3. Bodor Ákos et al. A társadalmi tőke szerepe a magyarországi gyors növekedésű vállalatok innovációs tevékenységében. (2019) REPLIKA 0865-8188 111 9-22
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[30722421] [Admin approved]
  Független, Idéző: 30722421, Kapcsolat: 28275326
Lengyel B. Tudásteremtés és ko-evolúció: az egyetem-gazdaság-kormányzat kapcsolatok globális és lokális vetületei. (2008) In: Kérdőjelek a régiók gazdasági fejlődésében pp. 47-61, 176629
Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[176629]
 1. Rittgasszer Imola. Kreatív kistérségek Magyarországon. (2009) TÉR ÉS TÁRSADALOM 0237-7683 2062-9923 23 4 27-44
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[26105271] [Validated]
  Független, Idéző: 26105271, Kapcsolat: 22098907
2021-11-28 19:44