Lengyel Balázs. Tudásalapú regionális fejlődés. (2012) ISBN:9789632365190, 1892196
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1892196]
 1. Gyurkovics J et al. Iparági tudásbázis kvalitatív vizsgálati lehetőségei. (2016) Megjelent: Térségek versenyképessége, intelligens szakosodása és újraiparosodása pp. 326-339
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3099117] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3099117, Kapcsolat: 26073282
 2. Imreh-Tóth Mónika. A vállalkozásoktatás szerepe a gazdaság- és vállalkozásfejlesztésben. (2014) Megjelent: Tanulmányok Lengyel Imre professzor 60. születésnapja tiszteletére pp. 41-54
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2875036] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2875036, Kapcsolat: 26309487
 3. Tózsa István. A településmarketing elmélete. (2014) Megjelent: Turizmus és településmarketing pp. 129-157
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2701517] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2701517, Kapcsolat: 26309488
 4. Imreh-Tóth Mónika. Az egyetemi vállalkozásoktatás lehetséges szerepe a vállalkozóvá válás elősegítésében. (2015) ISBN:9789633152560
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2985596] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2985596, Kapcsolat: 26309489
 5. Ámon Ada et al. Az európai kohéziós politika gazdaságtana. (2016) ISBN:9789630597043
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[26279619] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26279619, Kapcsolat: 26309490
 6. Patay Tünde et al. A településmarketing felsőoktatási aspektusai: helyben tartó stratégiák Kaposvárott és Miskolcon. (2016) TÉR-GAZDASÁG-EMBER 2064-1176 4 2 73-94
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3088507] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3088507, Kapcsolat: 26309492
 7. Lengyel I. A kutatás-fejlesztés és a versenyképesség térbeli összefüggései a visegrádi országokban. (2016) TÉR ÉS TÁRSADALOM 0237-7683 2062-9923 30 4 71-87
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3143172] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3143172, Kapcsolat: 26309494
 8. Jeney László et al. A kreativitás térszerkezetének változása Magyarországon az ezredforduló után. (2016) Megjelent: Humán tér-kép pp. 15-56
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3025145] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3025145, Kapcsolat: 26309496
 9. Gyurkovics J et al. Tudásáramlás és tanulás egy hagyományos iparágban. (2016) VEZETÉSTUDOMÁNY 0133-0179 47 12 25-37
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3160774] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3160774, Kapcsolat: 26309497
 10. Vas Zs. Innovációs rendszerek a kevésbé fejlett régiókban: tudásintenzív iparágak a Dél-Alföldön. (2017) ISBN:9789633153352
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3225961] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3225961, Kapcsolat: 27012717
2021-12-06 18:37