Lengyel Balázs. Tudásalapú regionális fejlődés. (2012) ISBN:9789632365190, 1892196
Book/Monograph (Book)/Scientific[1892196]
 1. Gyurkovics J et al. Iparági tudásbázis kvalitatív vizsgálati lehetőségei. (2016) In: Térségek versenyképessége, intelligens szakosodása és újraiparosodása pp. 326-339
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[3099117] [Validated]
  Független, Idéző: 3099117, Kapcsolat: 26073282
 2. Imreh-Tóth Mónika. A vállalkozásoktatás szerepe a gazdaság- és vállalkozásfejlesztésben. (2014) In: Tanulmányok Lengyel Imre professzor 60. születésnapja tiszteletére pp. 41-54
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[2875036] [Approved]
  Független, Idéző: 2875036, Kapcsolat: 26309487
 3. Tózsa István. A településmarketing elmélete. (2014) In: Turizmus és településmarketing pp. 129-157
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[2701517] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2701517, Kapcsolat: 26309488
 4. Imreh-Tóth Mónika. Az egyetemi vállalkozásoktatás lehetséges szerepe a vállalkozóvá válás elősegítésében. (2015) ISBN:9789633152560
  Book/Monograph (Book)/Scientific[2985596] [Validated]
  Független, Idéző: 2985596, Kapcsolat: 26309489
 5. Ámon Ada et al. Az európai kohéziós politika gazdaságtana. (2016) ISBN:9789630597043
  Book/Monograph (Book)/Scientific[26279619] [Admin approved]
  Független, Idéző: 26279619, Kapcsolat: 26309490
 6. Patay Tünde et al. A településmarketing felsőoktatási aspektusai: helyben tartó stratégiák Kaposvárott és Miskolcon. (2016) TÉR-GAZDASÁG-EMBER 2064-1176 4 2 73-94
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[3088507] [Approved]
  Független, Idéző: 3088507, Kapcsolat: 26309492
 7. Lengyel I. A kutatás-fejlesztés és a versenyképesség térbeli összefüggései a visegrádi országokban. (2016) TÉR ÉS TÁRSADALOM 0237-7683 2062-9923 30 4 71-87
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[3143172] [Validated]
  Független, Idéző: 3143172, Kapcsolat: 26309494
 8. Jeney László et al. A kreativitás térszerkezetének változása Magyarországon az ezredforduló után. (2016) In: Humán tér-kép pp. 15-56
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[3025145] [Validated]
  Független, Idéző: 3025145, Kapcsolat: 26309496
 9. Gyurkovics J et al. Tudásáramlás és tanulás egy hagyományos iparágban. (2016) VEZETÉSTUDOMÁNY 0133-0179 47 12 25-37
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[3160774] [Validated]
  Független, Idéző: 3160774, Kapcsolat: 26309497
 10. Vas Zs. Innovációs rendszerek a kevésbé fejlett régiókban: tudásintenzív iparágak a Dél-Alföldön. (2017) ISBN:9789633153352
  Book/Monograph (Book)/Scientific[3225961] [Admin approved]
  Független, Idéző: 3225961, Kapcsolat: 27012717
2022-01-20 17:59