Kézdy Pál et al. Inváziós fajok előfordulása és kezelése Magyarország védett és Natura 2000 területein, európai összehasonlítással.. (2018) TERMÉSZETVÉDELMI KÖZLEMÉNYEK 1216-4585 24 85-103, 30427192
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30427192]
 1. Csecserits Anikó et al. A selyemkóró (Asclepias syriaca L.) tömegességének változásai homoki parlagokon szukcesszió és természetvédelmi kezelés hatására. (2020) TERMÉSZETVÉDELMI KÖZLEMÉNYEK 1216-4585 26 1-15
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31670650] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31670650, Kapcsolat: 29542230
Korda Márton et al. Újabb adat a hazai adventív flóra ismeretéhez: a Lactuca tatarica (L.) C.A. Mey. 1831 Magyarországon. (2018) KITAIBELIA 1219-9672 23 2 170-178, 30427168
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30427168]
 1. Wirth Tamás et al. Contributions to the Hungarian alien flora: Erigeron bonariensis L. and E. sumatrensis Retz. (Asteraceae) in Hungary. (2020) BOTANIKAI KÖZLEMÉNYEK 0006-8144 2415-9662 107 1 33-43
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31320519] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31320519, Kapcsolat: 29014097
Korda M et al. A Gagea minima és a Dictamnus albus újrafelfedezése a Dél-Tiszántúlon, valamint további florisztikai adatok az Alföldről.. (2017) KITAIBELIA 1219-9672 22 2 304-316, 3316270
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3316270]
 1. Király Gergely et al. Adatok és kiegészítések a magyar flóra ismeretéhez III.. (2018) BOTANIKAI KÖZLEMÉNYEK 0006-8144 2415-9662 105 1 27-96
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3391307] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3391307, Kapcsolat: 28006358
 2. Schmotzer András. Adatok a Heves–Borsodi-sík flórájához I. Erdei, erdőssztyepp- és sztyeppfajok elterjedése. (2019) KITAIBELIA 1219-9672 24 1 16-65
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30703207] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30703207, Kapcsolat: 28935327
Korda M et al. Idegenhonos, inváziós fajok hazánk védett területein.. (2017) ERDÉSZETI LAPOK 1215-0398 152 4 107-109, 3316565
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3316565]
 1. Demeter András et al. Pest-közeli önkormányzatok viszonya egy inváziós fajhoz, a mirigyes bálványfához. (2017) TERMÉSZETVÉDELMI KÖZLEMÉNYEK 1216-4585 23 168-181
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3289892] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3289892, Kapcsolat: 27099583
Varga Szabolcs et al. A sordély (emberiza calandra) élőhelyválasztásának vizsgálata a Mosoni-síkon. (2017) MAGYAR APRÓVAD KÖZLEMÉNYEK 1418-284X 13 125-141, 3230715
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3230715]
 1. Halmos Gergő. Sordély. (2021) Megjelent: Magyarország madáratlasza – Bird Atlas of Hungary pp. 711-713
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[32293278] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32293278, Kapcsolat: 30520594
Csiszár Á. et al. Világkőris és özönnövény: Inváziós fa- és cserjefajaink.. (2014) ERDÉSZETI LAPOK 1215-0398 161 10 325-326, 30996394
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30996394]
 1. Korda Márton. A Magyarországon inváziós növényfajok elterjedésének és elterjesztésének története I. Acer negundo, Ailanthus altissima, Celtis occidentalis, Elaeagnus angustifolia, Fraxinus pennsylvanica, Padus serotina. (2018) TILIA 1219-3003 19 1-459
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30432671] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30432671, Kapcsolat: 28530027
 2. Bartha Dénes. Fekete lista. Magyarország inváziós fa- és cserjefajai. Black List. Invasive tree and shrub species of Hungary. Szürke Lista. Magyarország potenciálisan inváziós fa- és cserjefajai. Grey List. Potentially invasive tree and shrub species of Hungary. (2020) ISBN:9789633343579
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[31316914] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31316914, Kapcsolat: 29014176
Csiszár Ágnes et al. Gyertyános-tölgyesben kialakított lékek újulatának vizsgálata a Soproni-hegység területén. (2014) ERDÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 2062-6711 4 1 23-35, 2787711
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2787711]
 1. Lajos Dóra. Mecseki bükkösök lékvágásainak többszempontú aljnövényzeti térképezése. (2017) Megjelent: Interdiszciplináris tájkutatás a XXI. században : a VII. Magyar Tájökológiai Konferencia tanulmányai pp. 400-408
  Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[26671972] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26671972, Kapcsolat: 26671972
 2. Tinya Flóra et al. Initial regeneration success of tree species after different forestry treatments in a sessile oak-hornbeam forest. (2020) FOREST ECOLOGY AND MANAGEMENT 0378-1127 459
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30968684] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30968684, Kapcsolat: 28711457
2021-10-19 14:30