Kállai Ernő et al. Túlélés vagy remény?: Pillanatképek a roma közösségek jelenéből. (2017) In: Hegymenet pp. 156-176, 3236398
Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[3236398]
 1. Radó Péter. A közoktatás szelektivitása mint a roma szegregáció általános kontextusa. (2018) In: Én vétkem pp. 31-56
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[30363798] [Approved]
  Független, Idéző: 30363798, Kapcsolat: 27769175
Fejős Anna et al. Az iskolai teljesítmény és a helyi társadalmi viszonyok összefüggései Nagykörűben. (2015) REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM 0865-557X 2415-959X 2415-9603 23 4 153-192, 2988784
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2988784]
 1. Kállai Ernő et al. Túlélés vagy remény?: Pillanatképek a roma közösségek jelenéből. (2017) In: Hegymenet pp. 156-176
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[3236398] [Admin approved]
  Független, Idéző: 3236398, Kapcsolat: 27867097
Kállai Ernő. A kisebbségi joganyag és annak változásai az elmúlt negyedszázadban Magyarországon. (2013) In: A közép-európaiság dicsérete és kritikája pp. 108-135, 2484550
Chapter in Book/Chapter (Chapter in Book)/Scientific[2484550]
 1. Dobos Balázs. A szakpolitikai célok meghatározásának problémája a magyarországi kisebbségpolitikában. (2015) MTA LAW WORKING PAPERS 2064-4515 2064-4515 2 10 2-12
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2893579] [Approved]
  Független, Idéző: 2893579, Kapcsolat: 27769912
 2. Molnár Sansum Judit et al. Cultural Autonomy in Hungary: Inward or Outward Looking?. (2020) NATIONALITIES PAPERS 0090-5992 1465-3923 48 Special Issue 2 251-266
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[31122987] [Approved]
  Független, Idéző: 31122987, Kapcsolat: 28883423
Kállai Ernő. Utolsó üzenet az elsüllyesztett hajó roncsairól: A nemzetiségi jogok és a nemzetiségi közösségek helyzete 2012-ben. (2013) TÁRSADALMI EGYÜTTÉLÉS - A KISEBBSÉGI LÉT DIMENZIÓI. INTERDISZCIPLINÁRIS E-FOLYÓIRAT 2063-6288 1 1-75, 2484551
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2484551]
 1. Manzinger Krisztián et al. A területi elven innen és túl – a nemzetiségi önigazgatás alkalmazható mintái Európában. (2016) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X 57 3 90-107
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[3150813] [Admin approved]
  Független, Idéző: 3150813, Kapcsolat: 27769898
 2. Móré Sándor. A nemzetiségi szószólói intézmény jogi kerete és működésének első két éve. (2016) PARLAMENTI SZEMLE 2498-597X 1 2 30-51
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[3174422] [Approved]
  Független, Idéző: 3174422, Kapcsolat: 27769919
Kállai Ernő. Beszámoló a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről 2010. (2011), 1851932
Book/Working paper (Book)/Scientific[1851932]
 1. Pásztor István Zoltán. Társadalomföldrajzi vizsgálatok az északkelet-magyarországi cigányság körében (létszámváltozások, önkormányzatiság, kisebbségi választások). (2013)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[2973898] [Checked]
  Független, Idéző: 2973898, Kapcsolat: 24359888
 2. András Pap. Recognition, representation and reproach: New institutional arrangements in the Hungarian multiculturalist model. (2017) In: Beyond International Conditionality pp. 101-136
  Chapter in Book/Chapter (Chapter in Book)/Scientific[26855534] [Admin approved]
  Független, Idéző: 26855534, Kapcsolat: 27769931
 3. Máté Dezső. Generációs változások a Roma diplomások életútjában, a társadalmi reziliencia hatása. (2018) In: Peremhelyzetben III. = Marginal Position III. pp. 49-70
  Chapter in Book/Chapter (Chapter in Book)/Scientific[30886883] [Approved]
  Független, Idéző: 30886883, Kapcsolat: 28883477
Gyulavári Tamás. A jövevényektől az államalkotó tényezőkig: A nemzetiségi közösségek múltja és jelene Magyarországon. (2010) ISBN:9789638917003, 1426334
Book/Monograph (Book)/Scientific[1426334]
 1. Dobos Balázs. A kisebbség joga. Kisebbségi törvénykezés Magyarországon (1988–2006).. (2011)
  Book[22682319] [Admin approved]
  Független, Idéző: 22682319, Kapcsolat: 22682319
2020-11-26 22:02