Kas Bence et al. A szórend és az esetjelölés szerepe specifikus nyelvi zavart mutató gyerekek mondatfeldolgozásában. (2016) Megjelent: "Szavad ne feledd!" pp. 367-381, 3091084
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3091084]
 1. Binder Anikó. Jó beszélőkéje van? Ötéves gyermekek nyelvifejlettség-vizsgálatának tapasztalatai. (2019) LOGOPÉDIA 2498-8960 3 60-73
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31010551] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31010551, Kapcsolat: 28554411
 2. Müller Gábor et al. On the Impact of Case and Prosody on Thematic Role Disambiguation: An Eye-Tracking Study on Hungarian. (2021) LANGUAGE AND SPEECH 0023-8309 1756-6053 64 4 930-961
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32020793] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32020793, Kapcsolat: 30089912
Kas Bence. A nyelvi fejlettség felmérése. (2015) Megjelent: Vizsgálóeljárás az iskolába lépéshez szükséges fejlettség felméréséhez pp. 30-39, 2995614
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2995614]
 1. Juhász Valéria et al. Hazánkban használt szókincsmérő eljárások II.. (2019) ANYANYELV-PEDAGÓGIA 2060-0623 12 2 28-37
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30767525] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30767525, Kapcsolat: 28832482
 2. Jordanidisz Ágnes et al. A fonológiai tudatosság és a mondatismétlés összehasonlítása 6 éves óvodások beszédprodukciójában. (2019) Megjelent: Az anyanyelv-elsajátítás folyamata hároméves kor után pp. 95-105
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30827476] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30827476, Kapcsolat: 28980706
Gereben Ferencné et al. Beszéd- és nyelvi zavart mutató (beszédfogyatékos) gyermekek, tanulók komplex vizsgálatának diagnosztikus protokollja. (2014) Megjelent: Diagnosztikus protokollok kézikönyve pp. 5-81, 2803792
Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[2803792]
 1. Svindt Veronika. A társas pragmatikai kommunikációs zavar: terminológiai kérdések, tüneti diagnosztikai módszerek és problémák. (2019) MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE 0025-0279 1588-2799 74 2 215-231
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30775678] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30775678, Kapcsolat: 28950988
 2. Juhász Valéria et al. A szókincs szerepe az olvasáselsajátításban és a szövegértés-fejlődésben, szókincskutatások, szókincsvizsgáló eljárások. (2019) Megjelent: Szövegértés-fejlesztés a könyvtárban pp. 93-134
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30830777] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30830777, Kapcsolat: 29002656
 3. Jenei Ágnes et al. Egyenlő bánásmód a vezetői munkában. (2019) ISBN:9789634982326
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[30870566] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30870566, Kapcsolat: 30165156
 4. Bárdos Orsolya. A diagnosztikus rendszerek alkalmazása a klinikai gyógypedagógiában. A gyógypedagógiai terápia, mint habilitációs és rehabilitációs eljárás. (2017) Studia Ignatiana : A Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium hallgatóinak tanulmányai 1588-9513 9 9-26
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32080569] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32080569, Kapcsolat: 30165164
 5. Halmos‐Kovács Zsuzsa. Metaforikus jelentés vizsgálata diszlexiás középiskolásoknál. (2020) LOGOPÉDIA 2498-8960 4 27-33
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31801650] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31801650, Kapcsolat: 30165168
Lukács Ágnes et al. A szavak mentális reprezentációja és az alaktani feldolgozás. (2014) Megjelent: Pszicholingvisztika 1-2 pp. 167-250, 2708019
Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[2708019]
 1. Hunyadi László et al. Vizuális percepció és nyelvi feldolgozás. (2015) BESZÉDKUTATÁS 1218-8727 23 186-208
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2878429] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2878429, Kapcsolat: 24651005
2022-09-27 22:46