1.
Martin, David ✉ ; Chafino, Silvia ; Franch-Marro, Xavier ✉
CURRENT OPINION IN INSECT SCIENCE 43 pp. 29-38. , 10 p. (2021)
Publication:32423816 Validated Citing Journal Article (Article ) Scientific
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[32423816] [Validated]
2.
Thompson, Barry J. ✉
CURRENT OPINION IN INSECT SCIENCE 43 pp. 1-10. , 10 p. (2021)
Publication:32312190 Validated Citing Duplum Journal Article (Article ) Scientific
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[32312190] [Validated]
3.
Ali, Md Saheb ; Takaki, Keiko ✉
FRONTIERS IN BIOSCIENCE-LANDMARK 25 pp. 106-117. , 12 p. (2020)
Publication:31685453 Published Citing Journal Article (Article ) Scientific
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[31685453] [Approved]
4.
Ding, Nan ; Wang, Zhiying ; Geng, Nannan ; Zou, Hang ; Zhang, Guocai ; Cao, Chuanwang ; Li, Xingpeng ; Zou, Chuanshan ✉
JOURNAL OF INSECT PHYSIOLOGY 122 Paper: 104041 , 10 p. (2020)
Publication:31466713 Validated Citing Journal Article (Article ) Scientific
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[31466713] [Validated]
5.
Wu, Yen-Chi ; Chawla, Geetanjali ; Sokol, Nicholas ✉
G3-GENES GENOMES GENETICS 10 : 4 pp. 1393-1401. , 9 p. (2020)
Publication:31466711 Validated Citing Journal Article (Article ) Number of cited publications: 1
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[31466711] [Validated]
6.
Belles, Xavier ✉
ARCHIVES OF INSECT BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY Paper: e21609 , 8 p. (2019)
Publication:30905886 Validated Citing Journal Article (Survey paper ) Scientific
Journal Article/Survey paper (Journal Article)/Scientific[30905886] [Validated]
7.
Chafino, Silvia ; Urena, Enric ; Casanova, Jordi ; Casacuberta, Elena ; Franch-Marro, Xavier ✉ ; Martin, David ✉
CELL REPORTS 27 : 4 pp. 1039-+. , 13 p. (2019)
Publication:30905894 Validated Citing Journal Article (Article ) Number of cited publications: 1
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[30905894] [Validated]
8.
Huang, Jingfei ; Fang, Ling ; Wang, Shuai ; Liu, Xiang ; Chen, Yong ; Chen, Yixin ; Tian, Houjun ; Lin, Shuo ; Tian, Sufen ; Wei, Hui ✉ et al.
ARCHIVES OF INSECT BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY 101 : 2 Paper: e21549 , 19 p. (2019)
Publication:30905888 Validated Citing Journal Article (Article ) Scientific
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[30905888] [Validated]
9.
Hyde, Cameron J. ; Elizur, Abigail ; Ventura, Tomer
JOURNAL OF STEROID BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY 185 pp. 172-183. , 12 p. (2019)
Publication:30509203 Validated Citing Journal Article (Survey paper ) Scientific
Journal Article/Survey paper (Journal Article)/Scientific[30509203] [Validated]
10.
Jindra, Marek ✉
PHILOSOPHICAL TRANSACTIONS OF THE ROYAL SOCIETY B - BIOLOGICAL SCIENCES 374 : 1783 Paper: 20190064 , 10 p. (2019)
Publication:30905883 Validated Citing Journal Article (Survey paper ) Scientific
Journal Article/Survey paper (Journal Article)/Scientific[30905883] [Validated]
11.
Truman, James W. ✉ ; Riddiford, Lynn M.
PHILOSOPHICAL TRANSACTIONS OF THE ROYAL SOCIETY B - BIOLOGICAL SCIENCES 374 : 1783 Paper: 20190070 , 12 p. (2019)
Publication:30905881 Validated Citing Journal Article (Survey paper ) Scientific
Journal Article/Survey paper (Journal Article)/Scientific[30905881] [Validated]
12.
Truman, JW
CURRENT BIOLOGY 29 : 23 pp. R1252-R1268. (2019)
Publication:31403688 Validated Citing Journal Article (Survey paper ) Number of cited publications: 2
Journal Article/Survey paper (Journal Article)/Scientific[31403688] [Validated]
13.
Uyehara, Christopher M. ; McKay, Daniel J. ✉
PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 116 : 20 pp. 9893-9902. , 10 p. (2019)
Publication:30905891 Validated Citing Journal Article (Article ) Number of cited publications: 1
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[30905891] [Validated]
14.
Vea, Isabelle Mifom ; Tanaka, Sayumi ; Tsuji, Tomohiro ; Shiotsuki, Takahiro ; Jouraku, Akiya ; Minakuchi, Chieka
INSECT BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY 104 pp. 65-72. , 8 p. (2019)
Publication:30509201 Validated Citing Journal Article (Article ) Number of cited publications: 2
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[30509201] [Validated]
15.
Xu, Q-Y ; Meng, Q-W ; Deng, P. ; Fu, K-Y ; Guo, W-C ; Li, G-Q ✉
BULLETIN OF ENTOMOLOGICAL RESEARCH 109 : 5 pp. 659-668. , 10 p. (2019)
Publication:30902363 Validated Citing Journal Article (Article ) Number of cited publications: 2
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[30902363] [Validated]
16.
Xu, Q. -Y. ; Meng, Q. -W. ; Deng, P. ; Fu, K. -Y. ; Guo, W. -C. ; Li, G. -Q. ✉
INSECT MOLECULAR BIOLOGY 28 : 3 pp. 420-430. , 11 p. (2019)
Publication:30902364 Validated Citing Journal Article (Article ) Number of cited publications: 2
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[30902364] [Validated]
17.
Diaz-de-la-Loza, Maria-del-Carmen ; Ray, Robert P ; Ganguly, Poulami S ; Alt, Silvanus ; Davis, John R ; Hoppe, Andreas ; Tapon, Nic ; Salbreux, Guillaume ; Thompson, Barry J
DEVELOPMENTAL CELL 46 : 1 pp. 23-+. , 22 p. (2018)
Publication:27525173 Validated Citing Journal Article (Article ) Number of cited publications: 2
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[27525173] [Validated]
18.
Li, Wenchu ; Xu, Yaling ; Zhong, Yangjin ; Chen, Liujuan
JOURNAL OF ASIA PACIFIC ENTOMOLOGY 21 : 4 pp. 1457-1465. , 9 p. (2018)
Publication:30714105 Validated Citing Journal Article (Survey paper ) Scientific
Journal Article/Survey paper (Journal Article)/Scientific[30714105] [Validated]
19.
Miyakawa, Hitoshi ; Sato, Tomomi ; Song, You ; Tollefsen, Knut Erik ; Iguchi, Taisen
JOURNAL OF STEROID BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY 184 pp. 62-68. , 7 p. (2018)
Publication:30465803 Validated Citing Journal Article (Survey paper ) Scientific
Journal Article/Survey paper (Journal Article)/Scientific[30465803] [Validated]
20.
Cao, Jian Q ; Tong, Wai S ; Yu, Hiu Y ; Tobe, Stephen S ; Bendena, William G ; Hui, Jerome H L ; Verlinden, H (eds.)
ADVANCES IN INSECT PHYSIOLOGY 53 pp. 55-85. , 31 p. (2017)
Publication:27050162 Published Citing Journal Article Number of cited publications: 1
Journal Article/Scientific[27050162] [Approved]
21.
Kayukawa, Takumi ; Jouraku, Akiya ; Ito, Yuka ; Shinoda, Tetsuro
PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 114 : 5 pp. 1057-1062. , 6 p. (2017)
Publication:26537160 Published Citing Journal Article (Article ) Number of cited publications: 2
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[26537160] [Approved]
22.
Li, C ; Li, B ; Ma, S ; Lue, P ; Chen, K
INSECT MOLECULAR BIOLOGY 26 : 6 pp. 677-686. , 10 p. (2017)
Publication:27050161 Published Citing Journal Article (Article ) Number of cited publications: 1
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[27050161] [Approved]
23.
Song, You ; Villeneuve, Daniel L ; Toyota, Kenji ; Iguchi, Taisen ; Tollefsen, Knut Erik
ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY 51 : 8 pp. 4142-4157. , 16 p. (2017)
Publication:26715470 Validated Citing Journal Article (Survey paper ) Number of cited publications: 2
Journal Article/Survey paper (Journal Article)/Scientific[26715470] [Validated]
24.
Uyehara, Christopher M ; Nystrom, Spencer L ; Niederhuber, Matthew J ; Leatham-Jensen, Mary ; Ma, Yiqin ; Buttitta, Laura A ; McKay, Daniel J
GENES & DEVELOPMENT 31 : 9 pp. 862-875. , 14 p. (2017)
Publication:26715469 Published Citing Journal Article (Article ) Number of cited publications: 1
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[26715469] [Approved]
25.
Yuan, Shenglei ; Huang, Wuren ; Geng, Lei ; Beerntsen, Brenda T ; Song, Hongsheng ; Ling, Erjun
CELL CYCLE 16 : 21 pp. 2156-2167. , 12 p. (2017)
Publication:27273302 Published Citing Journal Article (Article ) Scientific
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[27273302] [Approved]
26.
Zhang, X ; Zheng, S
INSECT MOLECULAR BIOLOGY 26 : 2 pp. 243-253. , 11 p. (2017)
Publication:26537103 Published Citing Journal Article (Article ) Number of cited publications: 1
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[26537103] [Approved]
27.
Kayukawa, Takumi ; Nagamine, Keisuke ; Ito, Yuka ; Nishita, Yoshinori ; Ishikawa, Yukio ; Shinoda, Tetsuro
JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY 291 : 4 pp. 1751-1762. , 12 p. (2016)
Publication:26183633 Published Citing Journal Article (Article ) Number of cited publications: 2
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[26183633] [Approved]
28.
Sengupta, S ; Rath, U ; Yao, C ; Zavortink, M ; Wang, C ; Girton, J ; Johansen, KM ; Johansen, J
PLOS ONE 11 : 11 Paper: e0166829 (2016)
Publication:26336417 Published Citing Journal Article (Article ) Scientific
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[26336417] [Approved]
29.
Urena, Enric ; Chafino, Silvia ; Manjon, Cristina ; Franch-Marro, Xavier ; Martin, David
PLOS GENETICS 12 : 5 Paper: e1006020 , 24 p. (2016)
Publication:26051186 Published Citing Journal Article (Article ) Number of cited publications: 1
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[26051186] [Approved]
30.
Vea, Isabelle Mifom ; Tanaka, Sayumi ; Shiotsuki, Takahiro ; Jouraku, Akiya ; Tanaka, Toshiharu ; Minakuchi, Chieka
PLOS ONE 11 : 2 Paper: e0149459 , 18 p. (2016)
Publication:26183632 Published Citing Journal Article (Article ) Number of cited publications: 2
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[26183632] [Approved]
31.
Bunkuna, Suparin ; Singtripop, Tippawan ; Manaboon, Manaporn
CHIANG MAI JOURNAL OF SCIENCE 42 : 1 pp. 126-135. , 10 p. (2015)
Publication:26051190 Published Citing Journal Article (Article ) Scientific
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[26051190] [Approved]
32.
Sap, Karen A ; Bezstarosti, Karel ; Dekkers, Dick H W ; van den Hout, Mirjam ; van Ijcken, Wilfred ; Rijkers, Erikjan ; Demmers, Jeroen A A
PROTEOMICS 15 : 4 pp. 725-738. , 14 p. (2015)
Publication:26051189 Approved Citing Journal Article (Article ) Number of cited publications: 2
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[26051189] [Approved]
33.
Cai, MJ ; Liu, W ; Pei, XY ; Li, XR ; He, HJ ; Wang, JX ; Zhao, XF
JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY 289 : 38 pp. 26630-26641. , 12 p. (2014)
Publication:24280604 Published Citing Journal Article (Article ) Scientific
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[24280604] [Approved]
34.
Huang, YC ; Lu, YN ; Wu, JT ; Chien, CT ; Pi, HW
PLOS GENETICS 10 : 11 Paper: e1004760 , 13 p. (2014)
Publication:24722126 Approved Citing Journal Article (Article ) Number of cited publications: 3
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[24722126] [Approved]
35.
Nishita, Y
INSECT MOLECULAR BIOLOGY 23 : 3 pp. 341-356. , 16 p. (2014)
Publication:24092799 Published Citing Journal Article (Article ) Scientific
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[24092799] [Approved]
36.
Yang, CW ; Lin, Y ; Liu, HL ; Shen, GW ; Luo, J ; Zhang, HY ; Peng, ZX ; Chen, EX ; Xing, RM ; Han, CS et al.
BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-GENERAL SUBJECTS 1840 : 9 pp. 2674-2684. , 11 p. (2014)
Publication:24440760 Published Citing Journal Article (Article ) Scientific
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[24440760] [Approved]
37.
Huang, JH ; Lozano, J ; Belles, X
BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-GENERAL SUBJECTS 1830 : 1 pp. 2178-2187. , 10 p. (2013)
Publication:23406490 Published Citing Journal Article Scientific | Validation error
Journal Article/Scientific[23406490] [Approved]
38.
Moeller, ME ; Danielsen, ET ; Herder, R ; O'Connor, MB ; Rewitz, KF
DEVELOPMENT 140 : 23 pp. 4730-+. (2013)
Publication:24092801 Published Citing Journal Article (Article ) Scientific
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[24092801] [Approved]
39.
Ou, QX ; King-Jones, K
CURRENT TOPICS IN DEVELOPMENTAL BIOLOGY 103 pp. 35-71. , 37 p. (2013)
Publication:23684202 Published Citing Journal Article (Survey paper ) Scientific
Journal Article/Survey paper (Journal Article)/Scientific[23684202] [Approved]
40.
Rewitz, KF ; Yamanaka, N ; O'Connor, MB
CURRENT TOPICS IN DEVELOPMENTAL BIOLOGY 103 pp. 1-33. , 33 p. (2013)
Publication:23406489 Published Citing Journal Article Scientific | Validation error
Journal Article/Scientific[23406489] [Approved]
41.
Rubio, M ; Belles, X
JOURNAL OF INSECT PHYSIOLOGY 59 : 11 pp. 1089-1094. , 6 p. (2013)
Publication:24092800 Published Citing Journal Article (Article ) Scientific
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[24092800] [Approved]
42.
Hackney, JF ; Zolali-Meybodi, O ; Cherbas, P
PLOS ONE 7 : 11 Paper: e49105 (2012)
Publication:23406491 Published Citing Journal Article Scientific | Validation error
Journal Article/Scientific[23406491] [Approved]
43.
Karatas, A ; Bahceci, Z ; Baspinar, E
EKOLOJI 21 : 85 pp. 98-106. , 9 p. (2012)
Publication:23406492 Published Citing Journal Article Scientific | Validation error
Journal Article/Scientific[23406492] [Approved]
44.
Zeng, XK ; Hou, SX
DEVELOPMENT 139 : 21 pp. 3917-3925. , 9 p. (2012)
Publication:23406493 Published Citing Journal Article Scientific | Validation error
Journal Article/Scientific[23406493] [Approved]
45.
Abdou, MA ; He, QY ; Wen, D ; Zyaan, O ; Wang, J ; Xu, JJ ; Baumann, AA ; Joseph, J ; Wilson, TG ; Li, S et al.
INSECT BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY 41 : 12 pp. 938-945. , 8 p. (2011)
Publication:22104027 Published Citing Journal Article Scientific | Validation error
Journal Article/Scientific[22104027] [Approved]
46.
Konopova, B ; Smykal, V ; Jindra, M
PLOS ONE 6 : 12 Paper: e28728 (2011)
Publication:23406494 Published Citing Journal Article Scientific | Validation error
Journal Article/Scientific[23406494] [Approved]
47.
Walker, J ; Kwon, SY ; Badenhorst, P ; East, P ; McNeill, H ; Svejstrup, JQ
GENETICS 187 : 4 pp. 1067-U157. (2011)
Publication:22189138 Validated Citing Journal Article
Journal Article[22189138] [Validated]
48.
Chavoshi, TM ; Moussian, B ; Uv, A
MECHANISMS OF DEVELOPMENT 127 : 5-6 pp. 308-319. , 12 p. (2010)
Publication:22104029 Published Citing Journal Article Scientific | Validation error
Journal Article/Scientific[22104029] [Approved]
49.
Dialynas, G ; Speese, S ; Budnik, V ; Geyer, PK ; Wallrath, LL
DEVELOPMENT 137 : 18 pp. 3067-3077. , 11 p. (2010)
Publication:22104030 Published Citing Journal Article Scientific | Validation error
Journal Article/Scientific[22104030] [Approved]
50.
Hiruma, K ; Riddiford, LM
JOURNAL OF INSECT PHYSIOLOGY 56 : 10 pp. 1390-1395. , 6 p. (2010)
Publication:22104032 Published Citing Journal Article Scientific | Validation error
Journal Article/Scientific[22104032] [Approved]
51.
Liu, DM ; Finley, RL
GENETICS 184 : 4 pp. 1025-U232. (2010)
Publication:23422790 Published Citing Journal Article Scientific | Validation error
Journal Article/Scientific[23422790] [Approved]
52.
Liu, DM ; Guest, S ; Finley, RL
FLY 4 : 4 pp. 278-282. , 5 p. (2010)
Publication:22193535 Published Citing Journal Article Scientific | Validation error
Journal Article/Scientific[22193535] [Approved]
53.
Piulachs, MD ; Pagone, V ; Belles, X
INSECT BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY 40 : 6 pp. 468-475. , 8 p. (2010)
Publication:22104031 Published Citing Journal Article Scientific | Validation error
Journal Article/Scientific[22104031] [Approved]
54.
Bernardi, F ; Romani, P ; Tzertzinis, G ; Gargiulo, G ; Cavaliere, V
DEVELOPMENTAL BIOLOGY 328 : 2 pp. 541-551. , 11 p. (2009)
Publication:22104035 Published Citing Journal Article Scientific | Validation error
Journal Article/Scientific[22104035] [Approved]
55.
Cui, HY ; Lestradet, M ; Bruey-Sedano, N ; Charles, JP ; Riddiford, LM
INSECT MOLECULAR BIOLOGY 18 : 4 pp. 421-429. , 9 p. (2009)
Publication:22104034 Published Citing Journal Article Scientific | Validation error
Journal Article/Scientific[22104034] [Approved]
56.
Spokony, RF ; Restifo, LL
JOURNAL OF COMPARATIVE NEUROLOGY 517 : 1 pp. 15-36. , 22 p. (2009)
Publication:22104036 Published Citing Journal Article Scientific | Validation error
Journal Article/Scientific[22104036] [Approved]
57.
Wang, HB ; Iwanaga, M ; Kawasaki, H
INSECT BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY 39 : 9 pp. 615-623. , 9 p. (2009)
Publication:22232168 Published Citing Journal Article Scientific | Validation error
Journal Article/Scientific[22232168] [Approved]
58.
Konopova, B ; Jindra, M
DEVELOPMENT 135 : 3 pp. 559-568. , 10 p. (2008)
Publication:22104043 Published Citing Journal Article Scientific | Validation error
Journal Article/Scientific[22104043] [Approved]
59.
Minakuchi, C ; Zhou, X ; Riddiford, LM
MECHANISMS OF DEVELOPMENT 125 : 1-2 pp. 91-105. , 15 p. (2008)
Publication:22104041 Published Citing Journal Article Scientific | Validation error
Journal Article/Scientific[22104041] [Approved]
60.
Muramatsu, D ; Kinjoh, T ; Shinoda, T ; Hiruma, K
MECHANISMS OF DEVELOPMENT 125 : 5-6 pp. 411-420. , 10 p. (2008)
Publication:22104040 Published Citing Journal Article Scientific | Validation error
Journal Article/Scientific[22104040] [Approved]
61.
Parthasarathy, R ; Tan, A ; Bai, H ; Palli, SR
MECHANISMS OF DEVELOPMENT 125 : 3-4 pp. 299-313. , 15 p. (2008)
Publication:22104038 Published Citing Journal Article Scientific | Validation error
Journal Article/Scientific[22104038] [Approved]
62.
Suzuki, Y ; Truman, JW ; Riddiford, LM
DEVELOPMENT 135 : 3 pp. 569-577. , 9 p. (2008)
Publication:22104039 Published Citing Journal Article Scientific | Validation error
Journal Article/Scientific[22104039] [Approved]
63.
Zartman, JJ ; Yakoby, N ; Bristow, CA ; Zhou, X ; Schlichting, K ; Dahmann, C ; Shvartsman, SY
DEVELOPMENTAL BIOLOGY 322 : 2 pp. 289-301. , 13 p. (2008)
Publication:22104042 Published Citing Journal Article Scientific | Validation error
Journal Article/Scientific[22104042] [Approved]
64.
Spokony, RF ; Restifo, LL
DEVELOPMENT GENES AND EVOLUTION 217 : 7 pp. 499-513. , 15 p. (2007)
Publication:22104046 Published Citing Journal Article Scientific | Validation error
Journal Article/Scientific[22104046] [Approved]
65.
Zhou, D ; Xue, J ; Chen, JM ; Morcillo, P ; Lambert, JD ; White, KP ; Haddad, GG
PLOS ONE 2 : 5 p. e490 (2007)
Publication:22104044 Published Citing Journal Article Scientific | Validation error
Journal Article/Scientific[22104044] [Approved]
66.
Zhu, JS ; Chen, L ; Raikhel, AS
MOLECULAR AND CELLULAR ENDOCRINOLOGY 267 pp. 97-105. , 9 p. (2007)
Publication:22104045 Published Citing Journal Article Scientific | Validation error
Journal Article/Scientific[22104045] [Approved]
67.
Basso, LR ; Neves, MD ; Monesi, N ; Paco-Larson, ML
GENESIS: THE JOURNAL OF GENETICS AND DEVELOPMENT 44 : 11 pp. 505-514. , 10 p. (2006)
Publication:23389046 Published Citing Journal Article Scientific | Validation error
Journal Article/Scientific[23389046] [Approved]
68.
Fortier, T M ; Chatterjee, R ; Klinedinst, S ; Baehrecke, E H ; Woodard, C T
DEVELOPMENTAL DYNAMICS 235 pp. 2248-2259. , 12 p. (2006)
Publication:22104048 Published Citing Journal Article Scientific | Validation error
Journal Article/Scientific[22104048] [Approved]
69.
Gui, Z Z ; Lee, K S ; Kim, B Y ; Choi, Y S ; Wei, Y D ; Choo, Y M ; Kang, P D ; Yoon, H J ; Kim, I ; Je, Y H et al.
BMC DEVELOPMENTAL BIOLOGY 6 Paper: 49 (2006)
Publication:22104049 Published Citing Journal Article Scientific | Validation error
Journal Article/Scientific[22104049] [Approved]
70.
Palanker, L ; Necakov, A S ; Sampson, H M ; Ni, R ; Hu, C ; Thummel, C S ; Krause, H M
DEVELOPMENT 133 pp. 3549-3562. , 14 p. (2006)
Publication:22104050 Published Citing Journal Article Scientific | Validation error
Journal Article/Scientific[22104050] [Approved]
71.
Wilson, TG ; Yerushalmi, Y ; Donnell, DM ; Restifo, L
GENETICS 172 pp. 253-264. , 12 p. (2006)
Publication:22192528 Published Citing Journal Article Scientific | Validation error
Journal Article/Scientific[22192528] [Approved]
72.
Beckstead, RB ; Lam, G ; Thummel, CS
GENOME BIOLOGY 6 : 12 Paper: R99 (2005)
Publication:22104053 Published Citing Journal Article Scientific | Validation error
Journal Article/Scientific[22104053] [Approved]
73.
Berger, EM ; Dubrovsky, EB
VITAMINS AND HORMONES-ADVANCES IN RESEARCH AND APPLICATIONS 73 pp. 175-215. , 41 p. (2005)
Publication:23438552 Published Citing Duplum Journal Article Scientific | Validation error
Journal Article/Scientific[23438552] [Approved]
74.
Consoulas, C ; Levine, RB ; Restifo, LL
JOURNAL OF COMPARATIVE NEUROLOGY 485 : 4 pp. 321-337. , 17 p. (2005)
Publication:23208875 Admin approved Citing Journal Article Number of cited publications: 4
Journal Article[23208875] [Admin approved]
75.
Davis, MB ; Carney, GE ; Robertson, AE ; Bender, M
DEVELOPMENTAL BIOLOGY 282 pp. 385-396. , 12 p. (2005)
Publication:22104055 Published Citing Journal Article Scientific | Validation error
Journal Article/Scientific[22104055] [Approved]
76.
King, Jones K ; Charles, JP ; Lam, G ; Thummel, CS
CELL 121 pp. 773-784. , 12 p. (2005)
Publication:22104054 Published Citing Journal Article Scientific | Validation error
Journal Article/Scientific[22104054] [Approved]
77.
Mirth, C
DEVELOPMENTAL BIOLOGY 278 pp. 163-174. , 12 p. (2005)
Publication:22104058 Published Citing Journal Article Scientific | Validation error
Journal Article/Scientific[22104058] [Approved]
78.
Schubiger, M ; Carre, C ; Antoniewski, C ; Truman, JW
DEVELOPMENT 132 pp. 5239-5248. , 10 p. (2005)
Publication:22104056 Published Citing Journal Article Scientific | Validation error
Journal Article/Scientific[22104056] [Approved]
79.
Chen, L ; Zhu, J ; Sun, G ; Raikhel, AS
JOURNAL OF MOLECULAR ENDOCRINOLOGY 33 pp. 743-761. , 19 p. (2004)
Publication:22104060 Published Citing Journal Article Scientific | Validation error
Journal Article/Scientific[22104060] [Approved]
80.
Poels, J ; Vanden, Broeck J
INTERNATIONAL REVIEW OF CYTOLOGY-A SURVEY OF CELL BIOLOGY 241 pp. 277-+. (2004)
Publication:22104062 Published Citing Journal Article Scientific | Validation error
Journal Article/Scientific[22104062] [Approved]
81.
Reza, Ams ; Kanamori, Y ; Shinoda, T ; Shimura, S ; Mita, K ; Nakahara, Y ; Kiuchi, M ; Kamimura, M
COMPARATIVE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY B-BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY 139 pp. 753-761. , 9 p. (2004)
Publication:22104063 Published Citing Journal Article Scientific | Validation error
Journal Article/Scientific[22104063] [Approved]
82.
Wilson, TG
JOURNAL OF INSECT PHYSIOLOGY 50 pp. 111-121. , 11 p. (2004)
Publication:22104059 Published Citing Journal Article Scientific | Validation error
Journal Article/Scientific[22104059] [Approved]
83.
Zhou, XF ; Zhou, BH ; Truman, JW ; Riddiford, LM
JOURNAL OF EXPERIMENTAL BIOLOGY 207 pp. 1151-1161. , 11 p. (2004)
Publication:22104061 Published Citing Journal Article Scientific | Validation error
Journal Article/Scientific[22104061] [Approved]
84.
Bayer, C ; Zhou, XF ; Zhou, BH ; Riddiford, LM ; von Kalm, L
DEVELOPMENT GENES AND EVOLUTION 213 pp. 471-476. , 6 p. (2003)
Publication:22104070 Published Citing Journal Article Scientific | Validation error
Journal Article/Scientific[22104070] [Approved]
85.
Bayer, CA ; Halsell, SR ; Fristrom, JW ; Kiehart, DP ; von Kalm, L
GENETICS 165 pp. 1417-1432. , 16 p. (2003)
Publication:22104069 Published Citing Journal Article Scientific | Validation error
Journal Article/Scientific[22104069] [Approved]
86.
Fortier, TA ; Vasa, PP ; Woodard, CT
DEVELOPMENTAL BIOLOGY 257 pp. 153-165. , 13 p. (2003)
Publication:22104066 Published Citing Journal Article Scientific | Validation error
Journal Article/Scientific[22104066] [Approved]
87.
Sernpere, LF ; Sokol, NS ; Dubrovsky, EB ; Berger, EM ; Ambros, V
DEVELOPMENTAL BIOLOGY 259 pp. 9-18. , 10 p. (2003)
Publication:22104065 Published Citing Journal Article Scientific | Validation error
Journal Article/Scientific[22104065] [Approved]
88.
Stilwell, GE ; Nelson, CA ; Weller, J ; Cui, HY ; Hiruma, K ; Truman, JW ; Riddiford, LM
DEVELOPMENTAL BIOLOGY 258 pp. 76-90. , 15 p. (2003)
Publication:22104071 Published Citing Journal Article Scientific | Validation error
Journal Article/Scientific[22104071] [Approved]
89.
Uhlirova, M ; Foy, BD ; Beaty, BJ ; Olson, KE ; Riddiford, LM ; Jindra, M
PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 100 pp. 15607-15612. , 6 p. (2003)
Publication:22104064 Published Citing Journal Article Scientific | Validation error
Journal Article/Scientific[22104064] [Approved]
90.
Ward, RE ; Evans, J ; Thummel, CS
GENETICS 165 pp. 1397-1415. , 19 p. (2003)
Publication:22131160 Admin approved Citing Journal Article
Journal Article[22131160] [Admin approved]
91.
Ward, RE ; Reid, P ; Bashirullah, A ; D, Avino PP ; Thummel, CS
DEVELOPMENTAL BIOLOGY 256 pp. 389-402. , 14 p. (2003)
Publication:22104067 Published Citing Journal Article Scientific | Validation error
Journal Article/Scientific[22104067] [Approved]
92.
Bialecki, M ; Shilton, A ; Fichtenberg, C ; Segraves, WA ; Thummel, CS
DEVELOPMENTAL CELL 3 pp. 209-220. , 12 p. (2002)
Publication:22104073 Published Citing Journal Article Scientific | Validation error
Journal Article/Scientific[22104073] [Approved]
93.
Chen, L ; Keefe, SL ; Hodgetts, RB
MECHANISMS OF DEVELOPMENT 119 pp. 145-156. , 12 p. (2002)
Publication:22104079 Published Citing Journal Article Scientific | Validation error
Journal Article/Scientific[22104079] [Approved]
94.
Chen, L ; Reece, C ; Keefe, SL ; Hawryluk, Gwl ; Engstrom, MM ; Hodgetts, RB
MECHANISMS OF DEVELOPMENT 114 pp. 95-107. , 13 p. (2002)
Publication:22104075 Published Citing Journal Article Scientific | Validation error
Journal Article/Scientific[22104075] [Approved]
95.
Dunne, JC ; Kondylis, V ; Rabouille, C
DEVELOPMENTAL BIOLOGY 245 pp. 172-186. , 15 p. (2002)
Publication:22104077 Published Citing Journal Article Scientific | Validation error
Journal Article/Scientific[22104077] [Approved]
96.
Gonzy, G ; Pokholkova, GV ; Peronnet, F ; Mugat, B ; Demakova, OV ; Kotlikova, IV ; Lepesant, JA ; Zhimulev, IF
INSECT BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY 32 : 2 pp. 121-132. , 12 p. (2002)
Publication:23406495 Published Citing Journal Article Scientific | Validation error
Journal Article/Scientific[23406495] [Approved]
97.
Klebes, A ; Biehs, B ; Cifuentes, F ; Kornberg, TB
GENOME BIOLOGY 3 : 8 p. 0038.1 (2002)
Publication:22104076 Published Citing Journal Article Scientific | Validation error
Journal Article/Scientific[22104076] [Approved]
98.
Kucharova-Mahmood, S ; Raska, I ; Mechler, BM ; Farkas, R
JOURNAL OF STRUCTURAL BIOLOGY 140 pp. 67-78. , 12 p. (2002)
Publication:22137715 Published Citing Journal Article Scientific | Validation error
Journal Article/Scientific[22137715] [Approved]
99.
Pokholkova, GV ; Zhimulev, IF
RUSSIAN JOURNAL OF GENETICS 38 pp. 1376-1384. , 9 p. (2002)
Publication:22172593 Published Citing Journal Article Scientific | Validation error
Journal Article/Scientific[22172593] [Approved]
100.
Zhou, XF ; Riddiford, LM
DEVELOPMENT 129 pp. 2259-2269. , 11 p. (2002)
Publication:22104080 Published Citing Journal Article Scientific | Validation error
Journal Article/Scientific[22104080] [Approved]
2021-10-19 00:57