1.
Nyelv: Angol
Due to the interdisciplinary nature of the history of education as a research field, it might be challenging to illustrate the thematic scope of the Hungarian history of education­related publications. Following Rudolf Stichweh’s (1984, 1994) notion of scientific discipline, the different genres and networks of written communication are used in order to determine and analyse the thematic priorities of the subdiscipline. The primary sources of the investigation are composed of international (ISCHE, ECER) and Hungarian (National Conference of Education Science) conference abstracts and articles of the decisive domestic professional journals (Educatio, Iskolakultúra, Új Pedagógiai Szemle, Magyar Pedagógia). Descriptive statistical and content analysis are employed as main research methods. Our first results show that the intention of transforming the subdiscipline into an internationally recognised field not only continued but also accelerated after the millennium. After 2011, the new national higher education law altered the institutional and financial background of the Hungarian tertial sector, which also had a consequence on the thematic focuses of research programs in each discipline. These developments might have also had effects on the previously commenced internationalisation processes. More precisely, this phenomenon resulted in the increasing submission of abstracts and journal articles to international organizations of history of education. Similar to the previous research (Identifying the Historians of Education in Hungary between 2011 and 2021) related to the complexity of the community of educational historians, the heterogeneity of the thematic focuses of the research projects was enhanced, in which the internationalisation played a significant role. The presentation has been supported by the National Research Development and Innovation Office (NKFIH/OTKA), grant number: 127937 Bibliography Baska Gabriella, Hegedűs Judit & Nóbik Attila (2013, eds.): A neveléstörténet változó arcai. A múlt értékei, a jelen kihívásai és a jövő. [Changing faces of history of education. The values of the past, challenges of present times and the future.] ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. Stichweh, Rudolf (1984): Zur Entstehung des modernen Systems wissenschaftlicher Disziplinen. Physik in Deutschland 1740–1890. Shurkamp, Frankfurt am Main. Stichweh, Rudolf (1994): Wissenschaft, Universität, Professionen: Soziologische Analysen. Shurkamp, Frankfurt am Main. Kluchert, Gerhard, Horn, Klaus­Peter, Groppe, Carola & Caruso, Marcelo (2021, eds.): Historische Bildungsforschung. Konzepte – Methoden – Forscungsfelder. Klinkhardt, Bad Heilbrunn.
Absztrakt / Kivonat (Könyvrészlet) | Tudományos[33533271] [Egyeztetett]
2.
Pécs, Magyarország : MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság, PTE BTK Neveléstudományi Intézet (2022) 573 p. p. 58 , 1 p.
Közlemény:33256425 Egyeztetett Forrás Könyvrészlet (Absztrakt / Kivonat ) Tudományos
Nyelv: Magyar
Az előadás célja a Magyar Pedagógia című folyóiratban publikált kutatások tudományközi jel-legének vizsgálata az 1961 és 1990 közötti időszakban. Az elemzett periódus írott neveléstudományi kommunikációjával – így kifejezetten a Magyar Pedagógiával is – már több összegző tanulmány foglalkozott, azonban a periodika inter- és multidiszciplináris jellegének vizsgálatára eddig inkább csak érintőlegesen került sor. Ennek alapján az előadás a következő kutatási kérdéseket fogalmazza meg: a) Hogyan viszonyultak a folyóirat szerzői (és szerkesztői) más tudományterületek kutatási módszereinek alkalmazásához, illetve az onnan érkező kutatókkal való együttműködéshez? b) Milyen tartalmi kategóriák kapcsolódnak az inter- és multidiszciplináris megközelítéshez? c) Maga a periodika milyen módon reflektált saját tudományközi jellegére? A kutatás a számítógéppel támogatott induktív tartalomelemzés módszerét alkalmazza a fentebb jelzett kategóriák azonosítása, rendezése és interpretálásának elősegítése érdekében. Az előadás a grounded theory Corbin és Strauss-féle ágát gráfelméleti megközelítéssel kombinálva a tudományköziség jelenségének hálózatos bemutatását kívánja adni az elemzett folyóirat példáján. A számítógépes analízist az ATLAS.ti 8.4-es és a yEd Graph Editor 3.22-es verziójával végeztük el. A kutatás eredményei azt mutatják, hogy a vizsgált folyóiratban számos ponton tetten érhető az inter- és a multidiszciplináris megközelítésmód alkalmazása, amelyekről a periodika – önreflektív módon – maga is beszámolt. E reflexió azonban az elemzett időszakon belül változó intenzitással és eltérő formákban jelent meg.
Absztrakt / Kivonat (Könyvrészlet) | Tudományos[33256425] [Egyeztetett]
3.
PAEDAGOGICA HISTORICA , 19 p. (2022)
Közlemény:32922998 Egyeztetett Forrás Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
Nyilvános idéző összesen: 2 | Független: 2 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0
Nyelv: Angol
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32922998] [Egyeztetett]
Nyilvános idéző összesen: 2, Független: 2, Függő: 0, Nem jelölt: 0
4.
Ruzsa, Bence ; Szabó, Zoltán András (A bibliográfiát gondozta) ; Kéri, Márk (Sajtó alá rendezte)
In: Szalkay, Csilla; Ruzsa, Bence; Szolnok, Ádám; Kulcsár, Anikó (szerk.) Petrik emlékév - évkönyv : Petrik évkönyv : 1851-1932-2021-2022
Budapest, Magyarország : Petrik Alapítvány (2022) 104 p. pp. 7-93. , 87 p.
Közlemény:32812739 Admin láttamozott Forrás Könyvrészlet (Könyvfejezet ) Tudományos
Nyelv: Magyar
Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[32812739] [Admin láttamozott]
5.
Pécs, Magyarország : Kronosz Kiadó (2022) 347 p. pp. 276-281. , 6 p.
Közlemény:32728243 Egyeztetett Forrás Könyvrészlet (Szaktanulmány ) Tudományos
Nyelv: Magyar
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[32728243] [Egyeztetett]
6.
Szeged, Magyarország : MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság, Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézet (2021) 690 p. p. 640 , 1 p.
Közlemény:32501882 Egyeztetett Forrás Könyvrészlet (Absztrakt / Kivonat ) Tudományos
Nyelv: Magyar
Absztrakt / Kivonat (Könyvrészlet) | Tudományos[32501882] [Egyeztetett]
7.
HISTORIA SCHOLASTICA 7 : 1 pp. 85-109. , 25 p. (2021)
Közlemény:32465642 Egyeztetett Forrás Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
Nyilvános idéző összesen: 1 | Független: 1 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0 | Scopus jelölt: 1 | WoS/Scopus jelölt: 1 | DOI jelölt: 1
Nyelv: Angol
Like all cultures, totalitarian regimes develop their own symbols and rituals. As such symbols, music and music making play an important role in expressing alues, norms of the community, as well as in providing models for living in it (Geertz, 1973). They are especially valuable tools for educating children. This paper summarizes the result of a pilot study in the lyrics of choral pieces for children, that were distributed along with the state-published methodological journal, Énektanítás [Teaching Singing] and its continuation, Az ének-zene tanítása [Teaching Singing-Music] between 1958–1989. Using political religion (Gentile, 2006) as conceptual framework for content analysis, the study presents: 1) how different characteristics of the communist doctrine appeared in the lyrics of choral pieces and 2) how they changed over time, outlining the life-cycle of the regime itself from militant mass movements to giving place to expressions of individualism and alternative faiths until it would dissolve in the end.
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32465642] [Egyeztetett]
Nyilvános idéző összesen: 1, Független: 1, Függő: 0, Nem jelölt: 0
8.
Budapest, Magyarország : Magyar Pszichológiai Társaság (2021) 336 p. pp. 250-251. , 1 p.
Közlemény:32256650 Egyeztetett Forrás Könyvrészlet (Absztrakt / Kivonat ) Tudományos
Nyelv: Magyar
Absztrakt / Kivonat (Könyvrészlet) | Tudományos[32256650] [Egyeztetett]
9.
Nyelv: Angol
Absztrakt / Kivonat (Egyéb konferenciaközlemény) | Tudományos[32186637] [Egyeztetett]
10.
Ruzsa, Bence ; Szabó, Zoltán András (szerk.) ; Kéri, Márk (szerk.)
Kistarcsa, Magyarország : Kistarcsai Kulturális Egyesület (2021) , 53 p.
Közlemény:32151207 Nyilvános Forrás Könyv (Monográfia ) Tudományos
Nyelv: Magyar
90 évvel ezelőtt, 1931. november 25-én délután 3 órára hirdették meg az Evangélikus Özvegy Papnék Otthonának ünnepélyes felavatását. Ez alkalomból döntött úgy a Kistarcsai Kulturális Egyesület, hogy az ezidáig feltárt helytörténeti források révén szolgáltatott információt az épület, illetve a benne működő szeretetotthon múltjával kapcsolatban rendszerezzük, összegezzük és minden érdeklődő számára elérhetővé tesszük – digitális formában.
Monográfia (Könyv) | Tudományos[32151207] [Nyilvános]
11.
Ruzsa, Bence ; Szabó, Zoltán András (szerk.) ; Kéri, Márk (szerk.)
Kistarcsa, Magyarország : Kistarcsai Kulturális Egyesület (2021) , 50 p.
Közlemény:32099054 Nyilvános Forrás Idéző Könyv (Monográfia ) Tudományos
Nyelv: Magyar
Jelen tanulmánnyal az volt a célunk, hogy a 145 éve született Király Andor, a Kistarcsán közel húsz esztendőn keresztül üzemelő Gép- és Vasútfelszerelési Gyár Részvénytársaság egykori gyár- és vezérigazgatója számára méltó emléket állítsunk, és a rendelkezésre álló, valamint a kutatás útján feltárható adatok birtokában igyekezzünk minél teljesebb képet adni a Király család élettörténetéről.
Monográfia (Könyv) | Tudományos[32099054] [Nyilvános]
12.
ARS HUNGARICA 46 : 1 pp. 89-98. , 10 p. (2020)
Közlemény:31749403 Egyeztetett Forrás Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
Nyilvános idéző összesen: 1 | Független: 1 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0
Nyelv: Magyar
Tanulmányunkban a budapesti Állami Felső Ipariskola történetét szeretnénk bemutatni, elsősorban annak oktatáspolitikai és képzésszervezési vonatkozásaiban. A témaválasztást főképpen az intézmény magyarországi iparoktatásban betöltött szerepe ösztönözte, amelynek jelentőségét több összefoglaló kötet és tanulmány is kiemeli. Ennek ellenére néhány kisebb terjedelmű – vagy a 19. század végén, illetve a 20. század első harmadában készült – írást leszámítva nem leltünk fel kifejezetten az iskola történetét bemutató tanulmányt. A kutatás földrajzi kereteit – intézménytörténeti jellegéből adódóan – elsősorban az iskola mindenkori telephelye, illetve annak közvetlen környezete adja, azonban – második, szélesebb rétegként – a lokális (Budapest szintű) és az országos (miniszteriális, illetve kormányzati) döntéshozatali mechanizmusok lenyomatai is megjelennek. Az időbeli határokat szintén kettősség jellemzi: részletesebben az intézmény alapításától (1879) az építő ipariskola kiválásáig (1898) tartó időszakot szeretnénk feldolgozni, tágabb vonatkozásban – elsősorban a történeti bevezetés okán – a kezdő dátumot a 19. század közepe jelenti.
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31749403] [Egyeztetett]
Nyilvános idéző összesen: 1, Független: 1, Függő: 0, Nem jelölt: 0
13.
In: Garai, Imre; Kempf, Katalin; Vincze, Beatrix (szerk.) Mestermunka : A neveléstudomány aktuális diskurzusai
Budapest, Magyarország : ELTE PPK, L'Harmattan Kiadó (2020) 420 p. pp. 48-55. , 8 p.
Közlemény:31674292 Egyeztetett Forrás Könyvrészlet (Szaktanulmány ) Tudományos
Nyelv: Magyar
In the introduction of the scientific field’s features in the Science of science and reflexivity, Pierre Bourdieu briefly criticized the reductive and quantitative approach of scientometrics. More precisely, his opinion deplores the lack of modalities and functions in the examination of the references to other scientific products. My paper uses a network approach to search the possibilities of integrating these two elements to the analysis of citation networks and highlight some peculiarities in the field of educational science. While modality can be represented in the citation network with relative ease, the detection of functions presents several difficulties. Besides this, in comparison with other disciplines (particularly natural science) educational science has several distinctive features, which should be taken into consideration during the analysis of this field.
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[31674292] [Egyeztetett]
14.
Debrecen, Magyarország : Debreceni Egyetem, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság, Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (2020) 475 p. p. 304 , 1 p.
Közlemény:31654355 Egyeztetett Forrás Könyvrészlet (Absztrakt / Kivonat ) Tudományos
Nyelv: Magyar
Absztrakt / Kivonat (Könyvrészlet) | Tudományos[31654355] [Egyeztetett]
15.
EDUCATIONAL GERONTOLOGY 46 : 12 pp. 746-756. , 11 p. (2020)
Közlemény:31595136 Egyeztetett Forrás Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
Nyilvános idéző összesen: 6 | Független: 5 | Függő: 1 | Nem jelölt: 0 | WoS jelölt: 1 | WoS/Scopus jelölt: 1 | DOI jelölt: 3
Nyelv: Angol
This paper outlines findings from a research project on Hungarian foreign language (FL) teachers’ conceptualizations of helping senior language learners to develop their autonomy in learning. Semi-structured interviews were conducted in order to explore the applied instructional approaches to teaching older adults and developing their learner autonomy in- and outside the classroom. In particular, we investigated interviewees’ perspective on one-toone counseling for autonomous learning, a method for out-of-class development. Results show that instructional methods entail characteristics of communicative language teaching but also consider older learners altered cognitive abilities and their different interests of language learning. As for the conceptualization of learner autonomy-development, learner-centeredness as an overarching notion is present when deepening general language skills but also when promoting learner autonomy. We also found that participating teachers would draw careful attention to the importance of raising self-awareness in learning, particularly when promoting learner autonomy in one-to-one counseling.
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31595136] [Egyeztetett]
Nyilvános idéző összesen: 6, Független: 5, Függő: 1, Nem jelölt: 0
16.
HISTORIA SCHOLASTICA 6 : 1 pp. 124-145. , 22 p. (2020)
Közlemény:31556154 Egyeztetett Forrás Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
Nyilvános idéző összesen: 1 | Független: 1 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0
Nyelv: Angol
Movement of Special Colleges for Advanced Studies and its Current Challenges in Hungary The history of special colleges’ movement traces back to the last decade of the 19th century in Hungary. Furthermore, its European origin can be found in colleges of medieval universities. Although this collective support of talented students has British and French origins as well, the institutionalisation of this movement can be seen as special Central- -Eastern European and Hungarian development. The Baron Eötvös József Collegium founded in 1895 was the first representative institution of this movement. From the middle of the 20th century, several other institutions were established that followed different patterns in supporting university students during their studies. However, the expansion of this movement occurred after the political transformation of 1989–1990 in Central-Eastern Europe. That was a parallel process with capacity growth of higher education, which was forced by changing social perception of higher education and transformation of the higher education policy.
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31556154] [Egyeztetett]
Nyilvános idéző összesen: 1, Független: 1, Függő: 0, Nem jelölt: 0
17.
Kistarcsa, Magyarország : Kistarcsai Kulturális Egyesület (2020) , 244 p.
Közlemény:31178642 Admin láttamozott Forrás Idéző Könyv (Monográfia ) Tudományos
Nyilvános idéző összesen: 1 | Független: 1 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0 | WoS jelölt: 1 | WoS/Scopus jelölt: 1 | DOI jelölt: 1
Nyelv: Magyar
Monográfia (Könyv) | Tudományos[31178642] [Admin láttamozott]
Nyilvános idéző összesen: 1, Független: 1, Függő: 0, Nem jelölt: 0
18.
(2020) pp. 11-11. , 1 p.
Közlemény:31171788 Admin láttamozott Forrás Idéző Egyéb konferenciaközlemény (Absztrakt / Kivonat ) Tudományos
Nyelv: Magyar
A 19. század második felében kibontakozó magyar iparoktatás rendszerébe 1879 decemberében kapcsolódott be Budapesten az Állami Középipartanoda (mely később több intézménynév alatt működött – többek között Állami Felső Ipariskolaként is), és lett a hazai iparosképzés egyik fő helyszíne, a főváros egyik jelentős szakoktatási intézménye. Előadásunkban az iskola létrejöttének (Eötvös József által elindított, majd Trefort Ágoston által véghezvitt) oktatáspolitikai körülményeiről, az intézményalapítás és a századforduló közötti történetének főbb mérföldköveiről és az egyes szakágak, szaktanfolyamok képzési sajátságairól kívánunk rövid áttekintést nyújtani. Vizsgálatunk időtávja a képzési paletta integritásának megbomlását jelentő 1898-as évig terjed: e dátum az építőipari szakosztály önállósodását és Állami Felső Építő Ipariskolaként történő továbbműködését hozta magával. Kutatásaink az intézményi könyvészet és a Budapest Főváros Levéltára által őrzött dokumentumok elemzésére, illetve ezek alapján az iskola képzési profiljának megismerésére terjedt ki.
Absztrakt / Kivonat (Egyéb konferenciaközlemény) | Tudományos[31171788] [Admin láttamozott]
19.
Budapest, Magyarország : ELTE PPK, L'Harmattan Kiadó (2019) , 340 p.
Közlemény:31152567 Egyeztetett Forrás Könyv (Szakkönyv ) Tudományos
Nyelv: Magyar
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[31152567] [Egyeztetett]
20.
In: Baska, Gabriella; Hegedűs, Judit; Szabó, Zoltán András (szerk.) Visszhangzó századok : Tanulmányok, ünnepi írások Szabolcs Éva tiszteletére
Budapest, Magyarország : ELTE PPK, L'Harmattan Kiadó (2019) 340 p. pp. 118-126. , 9 p.
Közlemény:31018426 Egyeztetett Forrás Idéző Könyvrészlet (Recenzió/kritika ) Tudományos
Nyilvános idéző összesen: 2 | Független: 2 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0
Nyelv: Magyar
Recenzió/kritika (Könyvrészlet) | Tudományos[31018426] [Egyeztetett]
Nyilvános idéző összesen: 2, Független: 2, Függő: 0, Nem jelölt: 0
21.
Pécs, Magyarország : MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság, Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Neveléstudományi Intézet (2019) 618 p. p. 53 , 1 p.
Közlemény:30889886 Egyeztetett Forrás Könyvrészlet (Absztrakt / Kivonat ) Tudományos
Nyilvános idéző összesen: 1 | Független: 1 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0
Nyelv: Magyar
Kutatásunk célja a magyar neveléstudomány egyik meghatározó folyóiratának, a Magyar Pedagógiának szövegbányászati elemzése a kései szocializmus és a rendszerváltást követő három évtized időszakában. A szövegbányászat (más néven szöveganalitika) lehetővé teszi digitális formában hozzáférhető szövegkorpuszok mintavétel nélküli elemzését. Kutatásunk megelőző fázisában nagy mennyiségű neveléstudományi folyóiratcikket digitalizáltunk, emellett mára – egyéb folyóiratok mellett – a Magyar Pedagógia teljes korpusza is hozzáférhető. Ez megteremtette a mintavétel nélkül végezhető szövegbányászati elemzés lehetőségét a megfelelő szöveges adatok (itt: folyóiratcikkek, tanulmányok) digitális elérhetősége miatt. Kutatásunk három megalapozó elmélete Stichweh diszciplínaelmélete, Bourdieu mezőelmélete és Voegelin teóriája a modern politikai vallásokról; e nagyelméletek szerint azonosítunk nyelvi jellemzőket a vizsgált korszak neveléstudományi írásaiban, majd az így nyert eredmények alapján végezzük el a teljes korpuszra kiterjedő szövegbányászati elemzést, amely a gyakorlatban egy összetett, lexikális és szintaktikai készlettel definiált, automatizált kvantitatív tartalomelemzés mintavételi korlátok nélkül. A nyelvi jellemzők azonosítása tartalomelemző szoftver segítségével történik, ezt követi a teljes korpusz szövegelemzése szótáralapú szövegbányászati lgoritmusokkal. Ez alkalmat ad a vizsgált korszak ideológiai és tudományos (szak)nyelvének nyelvészeti mélységű, de automatizált vizsgálatára a teljes digitális korpuszon. A várható eredmények idősorosan és a szerzői háttérváltozókat az elemzésbe bekapcsolva adnak új ismereteket a korszak neveléstudományáról, elsősorban annak kommunikációs sajátosságaira vonatkozóan.
Absztrakt / Kivonat (Könyvrészlet) | Tudományos[30889886] [Egyeztetett]
Nyilvános idéző összesen: 1, Független: 1, Függő: 0, Nem jelölt: 0
22.
Nyelv: Angol, Szlovák
Absztrakt / Kivonat (Könyvrészlet) | Tudományos[30854232] [Admin láttamozott]
23.
Szabó, Zoltán András ; Lázár, Miklós
In: Grosso, Correia Luís; Poças, Sara (szerk.) ISCHE 41 – Spaces and Places of Education – Book of Abstracts
Porto, Portugália : International Standing Conference on the History of Education (ISCHE) (2019) 608 p. p. 490 Paper: 18066 , 1 p.
Közlemény:30745852 Egyeztetett Forrás Egyéb konferenciaközlemény (Absztrakt / Kivonat ) Tudományos
Nyelv: Angol
Absztrakt / Kivonat (Egyéb konferenciaközlemény) | Tudományos[30745852] [Egyeztetett]
24.
Budapest, Magyarország : ELTE Eötvös Kiadó (2019) 227 p. pp. 93-131. , 39 p.
Közlemény:30585975 Egyeztetett Forrás Könyvrészlet (Felsőoktatási tankönyv része ) Oktatási
Nyelv: Magyar
Felsőoktatási tankönyv része (Könyvrészlet) | Oktatási[30585975] [Egyeztetett]
25.
International Standing Conference on the History of Education (ISCHE) (2018) 585 p. pp. 50-51. , 2 p.
Közlemény:30467384 Egyeztetett Forrás Egyéb konferenciaközlemény (Absztrakt / Kivonat ) Tudományos
Nyelv: Angol
Absztrakt / Kivonat (Egyéb konferenciaközlemény) | Tudományos[30467384] [Egyeztetett]
26.
Budapest, Magyarország : ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar (ELTE PPK), MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság (2018) 541 p. pp. 336-336. , 1 p.
Közlemény:30462384 Egyeztetett Forrás Könyvrészlet (Absztrakt / Kivonat ) Tudományos
Nyelv: Magyar
Absztrakt / Kivonat (Könyvrészlet) | Tudományos[30462384] [Egyeztetett]
27.
Budapest, Magyarország : ELTE PPK, L'Harmattan Kiadó (2018) 251 p. pp. 45-61. Paper: 3 , 16 p.
Közlemény:30311079 Egyeztetett Forrás Idéző Könyvrészlet (Szaktanulmány ) Tudományos
Nyilvános idéző összesen: 1 | Független: 1 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0 | DOI jelölt: 1
Nyelv: Magyar
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30311079] [Egyeztetett]
Nyilvános idéző összesen: 1, Független: 1, Függő: 0, Nem jelölt: 0
28.
Szeged, Magyarország : MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság, Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézet (2017) 514 p. pp. 344-364. , 21 p.
Közlemény:3303756 Egyeztetett Forrás Idéző Könyvrészlet (Szaktanulmány ) Tudományos
Nyelv: Magyar
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3303756] [Egyeztetett]
29.
Budapest, Magyarország : ELTE Illyés Sándor Szakkollégium (2017) 16 p. pp. 9-10. , 2 p.
Közlemény:3295302 Admin láttamozott Forrás Egyéb konferenciaközlemény (Absztrakt / Kivonat ) Ismeretterjesztő
Nyelv: Magyar
Absztrakt / Kivonat (Egyéb konferenciaközlemény) | Ismeretterjesztő[3295302] [Admin láttamozott]
30.
Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Doktori Iskola, Szabolcs Éva Disszertáció benyújtásának éve: 2017, Védés éve: 2017 Megjelenés/Fokozatszerzés éve: 2017
Zárolt Közlemény:3280649 Hitelesített Forrás Idéző Disszertáció (PhD ) Tudományos
Nyilvános idéző összesen: 6 | Független: 6 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0 | Scopus jelölt: 1 | WoS/Scopus jelölt: 1 | DOI jelölt: 2
Nyelv: Magyar
PhD (Disszertáció) | Tudományos[3280649] [Hitelesített]
Nyilvános idéző összesen: 6, Független: 6, Függő: 0, Nem jelölt: 0
31.
New York, Amerikai Egyesült Államok, Wien, Ausztria, Berlin, Németország, Oxford, Egyesült Királyság / Anglia, Frankfurt am Main, Németország, Bern, Svájc, Brussels, Belgium : Peter Lang (2017) 205 p. pp. 27-38. , 12 p.
Közlemény:3181394 Egyeztetett Forrás Idéző Könyvrészlet (Szaktanulmány ) Tudományos
Nyelv: Angol
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3181394] [Egyeztetett]
32.
Pécs, Magyarország : University of Pécs (2016) 43 p. pp. 42-43. , 2 p.
Közlemény:3182995 Egyeztetett Forrás Könyvrészlet (Absztrakt / Kivonat ) Tudományos
Nyelv: Magyar, Angol
Absztrakt / Kivonat (Könyvrészlet) | Tudományos[3182995] [Egyeztetett]
33.
Nyelv: Angol
Absztrakt / Kivonat (Egyéb konferenciaközlemény) | Tudományos[3182074] [Egyeztetett]
34.
Budapest, Magyarország : Eötvös Loránd University (2016) 32 p. p. 28 , 1 p.
Közlemény:3182018 Egyeztetett Forrás Könyvrészlet (Absztrakt / Kivonat ) Tudományos
Nyelv: Angol
Absztrakt / Kivonat (Könyvrészlet) | Tudományos[3182018] [Egyeztetett]
35.
In: Németh, András; Garai, Imre; Szabó, Zoltán András (szerk.) Neveléstudomány és pedagógiai kommunikáció a szocializmus időszakában
Budapest, Magyarország : Gondolat Kiadó (2016) 284 p. pp. 203-233. , 31 p.
Közlemény:3181500 Egyeztetett Forrás Idéző Könyvrészlet (Szaktanulmány ) Tudományos
Nyilvános idéző összesen: 7 | Független: 7 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0 | DOI jelölt: 1
Nyelv: Magyar
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3181500] [Egyeztetett]
Nyilvános idéző összesen: 7, Független: 7, Függő: 0, Nem jelölt: 0
36.
Szeged, Magyarország : MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság, Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézet (2016) 497 p. p. 400 , 1 p.
Közlemény:3162426 Egyeztetett Forrás Könyvrészlet (Absztrakt / Kivonat ) Tudományos
Nyilvános idéző összesen: 2 | Független: 1 | Függő: 1 | Nem jelölt: 0 | DOI jelölt: 1
Nyelv: Magyar
Előadásunkban a szakkollégiumokat, mint intézménytípust vizsgáljuk, amelyek a 20. század második felében terjedtek el jelentős mértékben. Kialakulásuk két okból tekinthető fontosnak. Egyrészt ellátta nyugat-európai intézményes elődjeihez hasonlóan a szakterületekre való felkészítést, tehetséggondozást. Másrészt pedig a tudományos elit utánpótlását is biztosította. A szakkollégiumokról szóló magyar nyelvű alkotások alapvetően két kategóriába sorolhatóak: a szakkollégiumi mozgalommal kapcsolatos áttekintő, makroszintű összefoglalásokra, valamint az egyes intézmények – esetleg települések intézményeinek – történetét, eredményeit feldolgozó munkákra. A kutatás első – a fentebb említett munkákból származtatható – alaptézise, hogy bár jelen formájukban a szakkollégiumok hungarikumnak tekinthetőek, történetileg az angolszász „college”-ok, illetve a francia „grandes école”-ok és egyfajta sajátos hibrid változataként jöttek létre és terjedtek el a 20. század utolsó harmadában (a folyamatos változásban levő) magyar felsőoktatásban. Ezért a vizsgálati szempontok első csoportját a szakkollégium mint intézménytípus nemzetközi háttere és beágyazottsága, valamint megkülönböztető magyar sajátosságai alkotják. A második vizsgálati szempontot a szakkollégiumok hazai beágyazottsága, egyéb tehetséggondozási formákkal való kapcsolata, valamint – ezzel összefüggésben – jogi szabályozása alkotja. Ezen a kutatási kérdésen belül kerül feltérképezésre a szakkollégiumok 19. és 21. század közötti története, valamint ehhez kapcsolódóan – történeti korszakokhoz és funkciókhoz egyaránt kötődő – generációk meghatározását, az egyes szakkollégium-típusok tipizálását is szükségesnek látjuk. A harmadik kutatási kérdés a szakkollégiumok alapítási motivációjára, kapcsolati hálójára, társadalmi és kommunikációs rendszerére, illetve érdekérvényesítésére vonatkozik. Ebben a szempontcsoportban kerül bemutatásra a szakkollégiumi akkreditáció meglehetősen új intézménye, valamint az intézmények ernyőszervezeteként működő Szakkollégiumok Egyeztető Fórumának főbb sajátosságai is. A munkafolyamat első részét a vonatkozó – angol, német és magyar nyelvű – szakirodalom feltárása jelentette. A második fázis a történeti aspektusok esetében levéltári (elsősorban az Magyar Nemzeti Levéltár kapcsolódó anyagai) és jogforrásokra épülő történeti forráselemzés, míg a kurrens állapot felméréséhez a jogszabályi háttér feltárásán túl meghatározó szakkollégiumi dokumentumok (pl. Szakkollégiumi Charta, Interkoll Működési Rend, Szakkollégiumok Egyeztető Fórumának Eljárásrendje) elemzésével járul hozzá. A történeti és kurrens dokumentumok vizsgálatán túl a kapcsolatháló feltárását egy online kérdőív segítségével tervezzük, melynek adatait hálózatelemzés módszerével dolgozzuk fel. Történeti- elméleti megközelítésű előadásunkban két elemzési terület (jogszabályi háttér és a szakkollégiumi hálózat) részeredményeit, valamint kutatás-módszertani megfontolásainkat mutatjuk be.
Absztrakt / Kivonat (Könyvrészlet) | Tudományos[3162426] [Egyeztetett]
Nyilvános idéző összesen: 2, Független: 1, Függő: 1, Nem jelölt: 0
37.
Garai, Imre (szerk.) ; Vincze, Beatrix (szerk.) ; Szabó, Zoltán András (szerk.)
Budapest, Magyarország : ELTE Eötvös Kiadó (2016) , 126 p.
Közlemény:3130110 Egyeztetett Forrás Idéző Könyv (Tanulmánykötet ) Tudományos
Nyilvános idéző összesen: 1 | Független: 1 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0 | DOI jelölt: 1
Nyelv: Magyar
Tanulmánykötet (Könyv) | Tudományos[3130110] [Egyeztetett]
Nyilvános idéző összesen: 1, Független: 1, Függő: 0, Nem jelölt: 0
38.
Németh, András (szerk.) ; Garai, Imre (szerk.) ; Szabó, Zoltán András (szerk.)
Budapest, Magyarország : Gondolat Kiadó (2016) , 284 p.
Közlemény:3103446 Egyeztetett Forrás Idéző Könyv (Tanulmánykötet ) Tudományos
Nyilvános idéző összesen: 23 | Független: 18 | Függő: 5 | Nem jelölt: 0 | WoS jelölt: 1 | Scopus jelölt: 2 | WoS/Scopus jelölt: 2 | DOI jelölt: 6
Nyelv: Magyar
Tanulmánykötet (Könyv) | Tudományos[3103446] [Egyeztetett]
Nyilvános idéző összesen: 23, Független: 18, Függő: 5, Nem jelölt: 0
39.
Pécs, Magyarország : Pécsi Tudományegyetem (2015) pp. 10-10. , 1 p.
Közlemény:3183095 Nyilvános Forrás Egyéb konferenciaközlemény (Absztrakt / Kivonat ) Tudományos
Nyelv: Magyar
Absztrakt / Kivonat (Egyéb konferenciaközlemény) | Tudományos[3183095] [Nyilvános]
40.
Budapest, Magyarország : Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) (2015) 14 p. pp. 6-7. , 2 p.
Közlemény:3182274 Admin láttamozott Forrás Könyvrészlet (Absztrakt / Kivonat ) Tudományos
Nyelv: Angol
Absztrakt / Kivonat (Könyvrészlet) | Tudományos[3182274] [Admin láttamozott]
41.
(2015) 65 p. pp. 61-61. , 1 p.
Közlemény:3182151 Admin láttamozott Forrás Egyéb konferenciaközlemény (Absztrakt / Kivonat ) Tudományos
Nyelv: Angol
Absztrakt / Kivonat (Egyéb konferenciaközlemény) | Tudományos[3182151] [Admin láttamozott]
42.
EDUCATIO 24 : 4 pp. 118-124. , 7 p. (2015)
Közlemény:3093079 Egyeztetett Forrás Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
Nyilvános idéző összesen: 10 | Független: 10 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0 | WoS jelölt: 1 | Scopus jelölt: 1 | WoS/Scopus jelölt: 1 | DOI jelölt: 3
Nyilvános idéző+említés összesen: 14 | Független: 14 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0
Nyelv: Magyar
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos
Megjegyzés: Megjegyzés-25917116
Idéz 119. old.

[3093079] [Egyeztetett]
Nyilvános idéző összesen: 10, Független: 10, Függő: 0, Nem jelölt: 0
Nyilvános idéző+említés összesen: 14, Független: 14
43.
Budapest, Magyarország : ELTE PPK (2015) 390 p. pp. 333-343. , 11 p.
Közlemény:3093055 Egyeztetett Forrás Idéző Könyvrészlet (Szaktanulmány ) Tudományos
Nyilvános idéző összesen: 2 | Független: 2 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0
Nyelv: Magyar
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3093055] [Egyeztetett]
Nyilvános idéző összesen: 2, Független: 2, Függő: 0, Nem jelölt: 0
44.
In: Németh, András; Biró, Zsuzsanna Hanna; Garai, Imre (szerk.) Neveléstudomány és tudományos elit a 20. század második felében.
Budapest, Magyarország : Gondolat Kiadó (2015) 284 p. pp. 83-111. , 29 p.
Közlemény:3092985 Egyeztetett Forrás Idéző Könyvrészlet (Szaktanulmány ) Tudományos
Nyilvános idéző összesen: 13 | Független: 13 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0 | WoS jelölt: 1 | Scopus jelölt: 1 | WoS/Scopus jelölt: 1 | DOI jelölt: 4
Nyelv: Magyar
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3092985] [Egyeztetett]
Nyilvános idéző összesen: 13, Független: 13, Függő: 0, Nem jelölt: 0
45.
Bander, Katalin ; Galántai, Júlia ; Kállai, Gabriella ; Szabó, Zoltán András ; Kállai, Gabriella (szerk.)
Budapest, Magyarország : Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) (2015) , 53 p.
Közlemény:2988967 Egyeztetett Forrás Idéző Könyv (Tanulmánykötet ) Tudományos
Nyilvános idéző összesen: 10 | Független: 10 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0 | DOI jelölt: 5
Nyilvános idéző+említés összesen: 16 | Független: 16 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0
Nyelv: Magyar
Tanulmánykötet (Könyv) | Tudományos[2988967] [Egyeztetett]
Nyilvános idéző összesen: 10, Független: 10, Függő: 0, Nem jelölt: 0
Nyilvános idéző+említés összesen: 16, Független: 16
46.
In: Fehérvári, Anikó; Györgyi, Zoltán (szerk.) Tanulási attitűdök, tanulási stratégiák
Budapest, Magyarország : Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) (2015) 84 p. pp. 64-82. , 19 p.
Közlemény:2982094 Egyeztetett Forrás Idéző Könyvrészlet (Szaktanulmány ) Tudományos
Nyilvános idéző összesen: 2 | Független: 1 | Függő: 1 | Nem jelölt: 0
Nyelv: Magyar
In his paper Zoltán András Szabó explores the change of attitude to the situation of education as a whole, and to its larger segments and institutional systems by comparing the data of the 2014 survey with a similar survey conducted in 2009. The special significance of the findings is that there has been a fundamental change in the government’s educational control policy in the interim: from a local public service, education has become a state responsibility with the state as maintainer passing a series of measures regarding the details of education. The concept of the (socially) disadvantaged status has been narrowed, and novel pedagogical and institutional solutions appear to take shape to promote the successful school career of disadvantaged students. An interesting experience is that lowering the age limit of compulsory schooling by two years, a government measure accompanied by nationwide interest, was more favourably received by the general population than by parents.
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2982094] [Egyeztetett]
Nyilvános idéző összesen: 2, Független: 1, Függő: 1, Nem jelölt: 0
47.
In: Györgyi, Zoltán (szerk.) Felzárkóztatás, hatásvizsgálatok
Budapest, Magyarország : Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) (2015) 71 p. pp. 31-38. , 8 p.
Közlemény:2982078 Egyeztetett Forrás Könyvrészlet (Szaktanulmány ) Tudományos
Nyilvános idéző összesen: 5 | Független: 4 | Függő: 1 | Nem jelölt: 0 | DOI jelölt: 2
Nyelv: Magyar
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2982078] [Egyeztetett]
Nyilvános idéző összesen: 5, Független: 4, Függő: 1, Nem jelölt: 0
48.
In: Györgyi, Zoltán; Simon, Mária; Vadász, Viola (szerk.) Szerep- és funkcióváltások a közoktatás világában
Budapest, Magyarország : Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) (2015) 245 p. pp. 11-17. , 7 p.
Közlemény:2982076 Egyeztetett Forrás Idéző Könyvrészlet (Utánközlés ) Tudományos
Nyilvános idéző összesen: 3 | Független: 3 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0 | DOI jelölt: 1
Nyelv: Magyar
Utánközlés (Könyvrészlet) | Tudományos
Megjegyzés: A tanulmány Szabó Zoltán András – Fehérvári Anikó (2013): A 
közoktatás fenntartói és finanszírozási változásai a 
jogszabályok tükrében (2010–2013). Új Pedagógiai Szemle, 9–
10. sz. 51–73. cikk oktatásirányításra, illetve 
iskolafenntartásra vonatkozó megállapításaira épül, 
rövidített, illetve jelen kötet szerkesztési elveit követő 
változásokkal.

[2982076] [Egyeztetett]
Nyilvános idéző összesen: 3, Független: 3, Függő: 0, Nem jelölt: 0
49.
In: Kozma, Tamás; Kiss, Virág Ágnes; Jancsák, Csaba; Kéri, Katalin (szerk.) Tanárképzés és oktatáskutatás
Debrecen, Magyarország : Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete (HERA) (2015) 758 p. pp. 272-281. , 10 p.
Közlemény:2927292 Egyeztetett Forrás Könyvrészlet (Könyvfejezet ) Tudományos
Nyilvános idéző összesen: 3 | Független: 3 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0 | WoS jelölt: 1 | Scopus jelölt: 2 | WoS/Scopus jelölt: 2 | DOI jelölt: 2
Nyelv: Magyar
The Act XI of 1924, which established the tripartite secondary school system in Hungary, was one of the first stations (and also a challenging question among scholars) of the Klebelsbergian reforms. Accordingly, there is an enormous literature on the implementation, the effects of law and also, the features and statistic data of school system. At the same time, from the mid-1920s till now, far smaller emphasis has been placed on the question of the process of the law’s birth and its formation in the bipolar debate of differentiation or uniformization. My paper aims at partially filling this gap by the exploration of the law making process and policy discourses related to the concept. After the introduction of foreign patterns, I would like to analyze the Hungarian antecedents of the law since the middle of the 19th century. The period following the Hungarian Republic of Councils’ downfall and the decision making process of the law will be described with the help of historical records. In the course of the analysis of the parliamentary debate, graph theory was used in order to model the actors’ discourse.
Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[2927292] [Egyeztetett]
Nyilvános idéző összesen: 3, Független: 3, Függő: 0, Nem jelölt: 0
50.
ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 25 : 4 pp. 78-91. , 14 p. (2015)
Közlemény:2879963 Egyeztetett Forrás Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
Nyilvános idéző összesen: 2 | Független: 2 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0 | DOI jelölt: 1
Nyelv: Magyar
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2879963] [Egyeztetett]
Nyilvános idéző összesen: 2, Független: 2, Függő: 0, Nem jelölt: 0
51.
Györgyi, Zoltán ; Szabó, Zoltán András
Debrecen, Magyarország : Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete (2014) 472 p. p. 233 , 1 p.
Közlemény:3181790 Egyeztetett Forrás Könyvrészlet (Absztrakt / Kivonat ) Tudományos
Nyilvános idéző összesen: 1 | Független: 1 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0
Nyelv: Magyar
Absztrakt / Kivonat (Könyvrészlet) | Tudományos[3181790] [Egyeztetett]
Nyilvános idéző összesen: 1, Független: 1, Függő: 0, Nem jelölt: 0
52.
Nyelv: Magyar
Absztrakt / Kivonat (Könyvrészlet) | Tudományos[3181789] [Egyeztetett]
53.
(2014) Paper: Szabó
Közlemény:3181786 Nyilvános Forrás Egyéb konferenciaközlemény (Absztrakt / Kivonat )
Nyelv: Magyar
Absztrakt / Kivonat (Egyéb konferenciaközlemény) | Tudományos[3181786] [Nyilvános]
54.
Budapest, Magyarország : ELTE PPK (2014) pp. 8-8. , 1 p.
Közlemény:3181778 Admin láttamozott Forrás Egyéb konferenciaközlemény (Absztrakt / Kivonat ) Tudományos
Nyelv: Magyar
Absztrakt / Kivonat (Egyéb konferenciaközlemény) | Tudományos[3181778] [Admin láttamozott]
55.
EDUCATIO 23 : 1 pp. 161-165. , 5 p. (2014)
Közlemény:2830306 Egyeztetett Forrás Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
Nyilvános idéző összesen: 2 | Független: 2 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0
Nyelv: Magyar
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2830306] [Egyeztetett]
Nyilvános idéző összesen: 2, Független: 2, Függő: 0, Nem jelölt: 0
56.
Budapest, Magyarország : Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) (2014) 98 p. pp. 91-97. , 7 p.
Közlemény:2734257 Egyeztetett Forrás Könyvrészlet (Esszé ) Tudományos
Nyilvános idéző összesen: 1 | Független: 1 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0
Nyelv: Magyar
Esszé (Könyvrészlet) | Tudományos[2734257] [Egyeztetett]
Nyilvános idéző összesen: 1, Független: 1, Függő: 0, Nem jelölt: 0
57.
Budapest, Magyarország : Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) (2014) 98 p. pp. 43-48. , 6 p.
Közlemény:2734251 Egyeztetett Forrás Könyvrészlet (Recenzió/kritika ) Tudományos
Nyilvános idéző összesen: 1 | Független: 1 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0
Nyelv: Magyar
Recenzió/kritika (Könyvrészlet) | Tudományos[2734251] [Egyeztetett]
Nyilvános idéző összesen: 1, Független: 1, Függő: 0, Nem jelölt: 0
58.
Budapest, Magyarország : Gondolat Kiadó (2013) pp. 17-18. , 2 p.
Közlemény:3181776 Admin láttamozott Forrás Egyéb konferenciaközlemény (Absztrakt / Kivonat ) Tudományos
Nyelv: Magyar
Absztrakt / Kivonat (Egyéb konferenciaközlemény) | Tudományos[3181776] [Admin láttamozott]
59.
Eger, Magyarország : Líceum Kiadó (2013) 561 p. p. 307 , 1 p.
Közlemény:3181771 Egyeztetett Forrás Könyvrészlet (Absztrakt / Kivonat ) Tudományos
Nyelv: Magyar
Absztrakt / Kivonat (Könyvrészlet) | Tudományos[3181771] [Egyeztetett]
60.
ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE 63 : 9-10 pp. 51-73. , 23 p. (2013)
Közlemény:2830304 Egyeztetett Forrás Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
Nyilvános idéző összesen: 16 | Független: 14 | Függő: 2 | Nem jelölt: 0 | DOI jelölt: 4
Nyelv: Magyar
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2830304] [Egyeztetett]
Nyilvános idéző összesen: 16, Független: 14, Függő: 2, Nem jelölt: 0
61.
Budapest, Magyarország : ELTE Eötvös Kiadó (2013) , 141 p.
Közlemény:2431167 Egyeztetett Forrás Könyv (Tanulmánykötet ) Ismeretterjesztő
Nyelv: Magyar
Tanulmánykötet (Könyv) | Ismeretterjesztő[2431167] [Egyeztetett]
62.
In: Baska, Gabriella; Hegedűs, Judit; Nóbik, Attila (szerk.) A neveléstörténet változó arcai : A múlt értékei, a jelen kihívásai és a jövő
Budapest, Magyarország : ELTE Eötvös Kiadó (2013) pp. 52-68. , 17 p.
Közlemény:2431148 Egyeztetett Forrás Idéző Könyvrészlet (Konferenciaközlemény ) Tudományos
Nyilvános idéző összesen: 3 | Független: 3 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0
Nyelv: Magyar
Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[2431148] [Egyeztetett]
Nyilvános idéző összesen: 3, Független: 3, Függő: 0, Nem jelölt: 0
63.
Budapest, Magyarország : ELTE Eötvös Kiadó (2013)
Közlemény:2418626 Egyeztetett Forrás Könyv (Szakkönyv ) Tudományos
Nyelv: Magyar
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2418626] [Egyeztetett]
64.
Budapest, Magyarország : ELTE Eötvös Kiadó (2013) , 89 p.
Közlemény:2386139 Egyeztetett Forrás Könyv (Szakkönyv ) Tudományos
Nyilvános idéző összesen: 5 | Független: 4 | Függő: 1 | Nem jelölt: 0 | WoS jelölt: 1 | WoS/Scopus jelölt: 1 | DOI jelölt: 2
Nyelv: Magyar
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2386139] [Egyeztetett]
Nyilvános idéző összesen: 5, Független: 4, Függő: 1, Nem jelölt: 0
65.
(2012) pp. 34-34. , 1 p.
Közlemény:3182924 Nyilvános Forrás Egyéb konferenciaközlemény (Absztrakt / Kivonat ) Tudományos
Nyelv: Angol
Absztrakt / Kivonat (Egyéb konferenciaközlemény) | Tudományos[3182924] [Nyilvános]
66.
Geneva, Svájc : International Standing Conference on the History of Education (ISCHE) (2012) p. 187 , 1 p.
Közlemény:3181767 Egyeztetett Forrás Egyéb konferenciaközlemény (Absztrakt / Kivonat ) Tudományos
Nyelv: Angol
Absztrakt / Kivonat (Egyéb konferenciaközlemény) | Tudományos[3181767] [Egyeztetett]
67.
Budapest, Magyarország : ELTE Eötvös Kiadó (2012) , 124 p.
Közlemény:2238598 Egyeztetett Forrás Könyv (Szakkönyv ) Tudományos
Nyelv: Magyar
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2238598] [Egyeztetett]
68.
Budapest, Magyarország : ELTE Eötvös Kiadó (2012) , 102 p.
Közlemény:2238593 Egyeztetett Forrás Könyv (Szakkönyv ) Tudományos
Nyelv: Magyar
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2238593] [Egyeztetett]
69.
In: Lénárd, Sándor; Szabó, Zoltán András; Takács, Ádám (szerk.) Ötéves jubileumi kötet
Budapest, Magyarország : ELTE Eötvös Kiadó (2012) 102 p. pp. 13-17. , 5 p.
Közlemény:2219143 Egyeztetett Forrás Könyvrészlet (Esszé ) Tudományos
Nyelv: Magyar
Esszé (Könyvrészlet) | Tudományos
Megjegyzés: #Cikk száma a konferencián vagy Kezdő oldal ismeretlen

[2219143] [Egyeztetett]
70.
Garai, Imre (szerk.) ; Szabó, Zoltán András (szerk.)
Budapest, Magyarország : ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar (ELTE PPK) (2012) , 72 p.
Közlemény:1951862 Hitelesített Forrás Egyéb konferenciakötet Tudományos
Nyelv: Magyar
Egyéb konferenciakötet | Tudományos[1951862] [Hitelesített]
71.
Budapest, Magyarország : MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság (2011) 483 p. p. 157 , 1 p.
Közlemény:3181651 Egyeztetett Forrás Könyvrészlet (Absztrakt / Kivonat ) Tudományos
Nyelv: Magyar
Absztrakt / Kivonat (Könyvrészlet) | Tudományos[3181651] [Egyeztetett]
72.
Mult, Eszter Ágnes ; Szabó, Zoltán András
TUDOMÁNYPERSPEKTÍVA 3 : 1 pp. 77-84. , 8 p. (2008)
Közlemény:2219126 Admin láttamozott Forrás Folyóiratcikk (Publicisztika ) Tudományos
Nyelv: Magyar
Publicisztika (Folyóiratcikk) | Tudományos[2219126] [Admin láttamozott]
2023-03-30 10:11