1.
Wang, Jiali ; Liu, Hao ; Hu, Mengjun ; Du, Yue ; Liu, Yanchun ; Lu, Longlong ; Han, Shijie
CATENA 229 Paper: 107239 (2023)
Közlemény:34141522 Egyeztetett Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[34141522] [Egyeztetett]
2.
Xia, Weitong ; Niu, Cencen ; Yu, Qingbo ; Wang, Qing ; Wang, Jiaqi ; Sun, Xun ; Wang, Zhaoxi ; Shan, Xuehan
CATENA 232 Paper: 107430 (2023)
Közlemény:34134455 Nyilvános Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[34134455] [Nyilvános]
3.
Francos, Nicolas ; Chabrillat, Sabine ; Tziolas, Nikolaos ; Milewski, Robert ; Brell, Maximilian ; Samarinas, Nikiforos ; Angelopoulou, Theodora ; Tsakiridis, Nikolaos ; Liakopoulos, Vasillis ; Ruhtz, Thomas et al.
CATENA 233 p. 107476 Paper: 107476 (2023)
Közlemény:34123028 Nyilvános Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[34123028] [Nyilvános]
4.
Bulot, Adeline ; Bourru, Elise ; Ruy, Stéphane ; Dutoit, Thierry
CATENA 231 p. 107308 Paper: 107308 (2023)
Közlemény:34121775 Nyilvános Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[34121775] [Nyilvános]
5.
Arán, D ; Macías, F
CATENA 232 Paper: 107465 (2023)
Közlemény:34109267 Nyilvános Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[34109267] [Nyilvános]
6.
Yang, W ; Wang, W ; Shen, L ; Bai, Y ; Liu, J ; Yang, Y. Huang H ; Ren, B
CATENA 232 p. 107451 Paper: https://doi.org/10.1016/j.catena.2023.107451 (2023)
Közlemény:34104085 Nyilvános Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[34104085] [Nyilvános]
7.
Das, Subhankar ; Jain, Manoj Kumar
CATENA 232 Paper: 107417 (2023)
Közlemény:34094135 Nyilvános Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[34094135] [Nyilvános]
8.
Clarke, C.E. ; Francis, M.L. ✉ ; Sakala, B.J. ; Hattingh, M. ; Miller, J.A.
CATENA 232 Paper: 107373 (2023)
Közlemény:34093841 Egyeztetett Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[34093841] [Egyeztetett]
9.
Gus-Stolarczyk, Magdalena ; Drewnik, Marek ; Michno, Anna ; Szymański, Wojciech
CATENA 232 Paper: 107399 (2023)
Közlemény:34086217 Nyilvános Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[34086217] [Nyilvános]
10.
Wang, Haolin ; Liu, Qi ; Gui, Dongwei ; Feng, Xinlong ; Qu, Jia ; Zhao, Jianping ; Wang, Guangyan ; Wei, Guanghui
CATENA 232 Paper: 107428 (2023)
Közlemény:34085454 Nyilvános Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[34085454] [Nyilvános]
2023-09-29 16:05