1.
Pang, Xiaoyan ; Tang, Chongzhuang ; Guo, Runcong ; Chen, Xiaoyan
PHARMACOLOGY & THERAPEUTICS 2021 Paper: 108020 (2021)
Közlemény:32463086 Nyilvános Idéző Folyóiratcikk (Összefoglaló cikk ) Tudományos
Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32463086] [Nyilvános]
2.
Huang, Mu-Yang ; Jiang, Xiao-Ming ; Wang, Bing-Lin ; Sun, Yang ; Lu, Jin-Jian ✉
PHARMACOLOGY & THERAPEUTICS 219 Paper: 107694 , 14 p. (2021)
Közlemény:32459164 Egyeztetett Idéző Folyóiratcikk (Összefoglaló cikk ) Tudományos
Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32459164] [Egyeztetett]
3.
Panigrahy, Dipak ✉ ; Gilligan, Molly M. ; Serhan, Charles N. ; Kashfi, Khosrow
PHARMACOLOGY & THERAPEUTICS 227 Paper: 107879 , 16 p. (2021)
Közlemény:32445382 Egyeztetett Idéző Folyóiratcikk (Összefoglaló cikk ) Tudományos
Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32445382] [Egyeztetett]
4.
Russo, Cinzia Dello ; Scott, Kathryn Anne ; Pirmohamed, Munir ✉
PHARMACOLOGY & THERAPEUTICS 219 Paper: 107710 , 21 p. (2021)
Közlemény:32439263 Egyeztetett Idéző Folyóiratcikk (Összefoglaló cikk ) Tudományos
Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32439263] [Egyeztetett]
5.
Mondejar-Parreno, Gema ; Cogolludo, Angel ; Perez-Vizcaino, Francisco ✉
PHARMACOLOGY & THERAPEUTICS 225 Paper: 107835 , 27 p. (2021)
Közlemény:32434508 Egyeztetett Idéző Duplum Folyóiratcikk (Összefoglaló cikk ) Tudományos
Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32434508] [Egyeztetett]
6.
Li, Nan ; Spetz, Madeline R. ; Li, Dan ; Ho, Mitchell ✉
PHARMACOLOGY & THERAPEUTICS 223 Paper: 107892 , 25 p. (2021)
Közlemény:32432323 Egyeztetett Idéző Folyóiratcikk (Összefoglaló cikk ) Tudományos
Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32432323] [Egyeztetett]
7.
Xu, Wencheng ; Chen, Shuhe ; Wang, Xiaoqin ✉ ; Tanaka, Sachiko ; Onda, Kenji ; Sugiyama, Kentaro ; Yamada, Haruki ✉ ; Hirano, Toshihiko ✉
PHARMACOLOGY & THERAPEUTICS 217 Paper: 107659 , 11 p. (2021)
Közlemény:32418400 Egyeztetett Idéző Folyóiratcikk (Összefoglaló cikk ) Tudományos
Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32418400] [Egyeztetett]
8.
Lagopati, Nefeli ; Evangelou, Konstantinos ; Falaras, Polycarpos ; Tsilibary, Effie-Photini C. ; Vasileiou, Panagiotis V. S. ; Havaki, Sofia ; Angelopoulou, Andriani ; Pavlatou, Evangelia A. ✉ ; Gorgoulis, Vassilis G. ✉
PHARMACOLOGY & THERAPEUTICS 222 Paper: 107795 , 15 p. (2021)
Közlemény:32417399 Egyeztetett Idéző Folyóiratcikk (Összefoglaló cikk ) Tudományos
Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32417399] [Egyeztetett]
9.
Wang, Yijie ; Li, Guangqiang ; Deng, Mingxia ; Liu, Xiong ; Huang, Weixiao ; Zhang, Yao ; Liu, Min ; Chen, Yan ✉
PHARMACOLOGY & THERAPEUTICS 221 Paper: 107783 , 15 p. (2021)
Közlemény:32414925 Egyeztetett Idéző Folyóiratcikk (Összefoglaló cikk ) Tudományos
Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32414925] [Egyeztetett]
10.
Saaoud, Fatma ; I.V., Charles Drummer ; Shao, Ying ; Sun, Yu ; Lu, Yifan ; Xu, Keman ; Ni, Dong ; Jiang, Xiaohua ; Wang, Hong ; Yang, Xiaofeng ✉
PHARMACOLOGY & THERAPEUTICS 220 Paper: 107715 , 17 p. (2021)
Közlemény:32412291 Egyeztetett Idéző Folyóiratcikk (Összefoglaló cikk ) Tudományos
Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32412291] [Egyeztetett]
2021-10-22 09:33