1.
Li, Y.-Q. ; Chen, J.-X. ; Li, Q.-W. ; Xiao, Z.-J. ; Yuan, T. ; Xie, Z.-H. ✉
NEUROREPORT pp. 806-813. , 8 p. (2020)
Közlemény:31392377 Egyeztetett Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Idézett közlemények száma: 1
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31392377] [Egyeztetett]
2.
Wang, Wenjuan ; Qiao, Yong ; Qu, Huiying ; Zhu, Lin ; Mu, Linlin ; Li, Chunyue ; Fang, Jie ; Lian, Hong ✉
NEUROREPORT 31 : 9 pp. 678-685. , 8 p. (2020)
Közlemény:31475281 Egyeztetett Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Idézett közlemények száma: 1
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31475281] [Egyeztetett]
3.
Lin, Qiuyu ; Hou, Sen ; Dai, Yuyin ; Jiang, Nan ; Lin, Yingjie ✉
NEUROREPORT 31 : 9 pp. 637-643. , 7 p. (2020)
Közlemény:31451705 Egyeztetett Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Idézett közlemények száma: 1
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31451705] [Egyeztetett]
4.
Shiota, Shoichi ✉ ; Nomura, Michio
NEUROREPORT 31 : 8 pp. 579-582. , 4 p. (2020)
Közlemény:31510820 Egyeztetett Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Idézett közlemények száma: 1
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31510820] [Egyeztetett]
5.
Lang, Shuhui ; Yan, Xiaogang ; Wang, Chunsheng ; Wu, Yan ; Liu, Xing ; Ma, Chunxiang ; Li, Yongju ; Xia, Hechun ✉
NEUROREPORT 31 : 8 pp. 605-612. , 8 p. (2020)
Közlemény:31495434 Egyeztetett Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Idézett közlemények száma: 1
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31495434] [Egyeztetett]
6.
Peng, Fang ; Lu, Linyu ; Wei, Fei ; Wu, Die ; Wang, Kai ; Tang, Juanjuan ✉
NEUROREPORT 31 : 6 pp. 456-465. , 10 p. (2020)
Közlemény:31512779 Egyeztetett Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Idézett közlemények száma: 1
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31512779] [Egyeztetett]
7.
Kuroda, Machi ; Matsuwaki, Takashi ✉ ; Tanaka, Yoshinori ; Yamanouchi, Keitaro ; Nishihara, Masugi
NEUROREPORT 31 : 6 pp. 478-483. , 6 p. (2020)
Közlemény:31411883 Egyeztetett Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Idézett közlemények száma: 1
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31411883] [Egyeztetett]
8.
Romanova, D.Y. ; Heyland, A. ; Sohn, D. ; Kohn, A.B. ; Fasshauer, D. ; Varoqueaux, F. ; Moroz, L.L.
NEUROREPORT 31 : 6 pp. 490-497. , 8 p. (2020)
Közlemény:31342510 Egyeztetett Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Idézett közlemények száma: 1
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31342510] [Egyeztetett]
9.
Sui, X. ; Yoshioka, H. ; Wakai, T. ; Fukumoto, Y. ; Kinouchi, H. ✉
NEUROREPORT 31 : 6 pp. 484-489. , 6 p. (2020)
Közlemény:31298928 Egyeztetett Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Idézett közlemények száma: 1
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31298928] [Egyeztetett]
10.
Zehry, Hanan Ibrahim ✉ ; Maaty, Ahmed ; El-Hagrassy, Mirret M. ; Ueda, Akio ; Kurumadani, Hiroshi ; Fregni, Felipe ; Sunagawa, Toru
NEUROREPORT 31 : 5 pp. 406-410. , 5 p. (2020)
Közlemény:31465868 Egyeztetett Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Idézett közlemények száma: 1
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31465868] [Egyeztetett]
2021-03-08 18:09