1.
Tiller, Nicholas B. ; Cao, Min ; Lin, Fang ; Yuan, Wei ; Wang, Chu-yi ; Abbasi, Asghar ; Calmelat, Robert ; Soriano, April ; Rossiter, Harry B. ; Casaburi, Richard et al.
JOURNAL OF APPLIED PHYSIOLOGY May Paper: japplphysiol.00148.2021 (2021)
Közlemény:32070259 Nyilvános Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32070259] [Nyilvános]
2.
Dorneles, Gilson Pires ; Lira, Fabio Santos ; Romão, Pedro RT ; Krüger, Karsten ; Rosa Neto, José Cesar ; Peres, Alessandra ; Antunes, Barbara Moura
JOURNAL OF APPLIED PHYSIOLOGY In press : In press Paper: japplphysiol.01051.2020 (2021)
Közlemény:31944238 Nyilvános Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31944238] [Nyilvános]
3.
Alwatban, Mohammed R. ; Aaron, Stacey E. ; Kaufman, Carolyn S. ; Barnes, Jill N. ; Brassard, Patrice ; Ward, Jaimie L. ; Miller, Kathleen B. ; Howery, Anna J. ; Labrecque, Lawrence ; Billinger, Sandra A. ✉
JOURNAL OF APPLIED PHYSIOLOGY 130 : 6 pp. 1675-1683. , 9 p. (2021)
Közlemény:32096987 Nyilvános Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32096987] [Nyilvános]
4.
Meah, Victoria L. ; Kimber, Miranda L. ; Khurana, Rshmi ; Howse, Rachelle ; Hornberger, Lisa K. ; Steinback, Craig D. ; Davenport, Margie H.
JOURNAL OF APPLIED PHYSIOLOGY 130 : 4 pp. 923-932. , 10 p. (2021)
Közlemény:31795932 Nyilvános Idéző Folyóiratcikk (Összefoglaló cikk ) Tudományos
Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31795932] [Nyilvános]
5.
Cheung, C.P. ; Coates, A.M. ; Millar, P.J. ; Burr, J.F. ✉
JOURNAL OF APPLIED PHYSIOLOGY 130 : 3 pp. 660-670. , 11 p. (2021)
Közlemény:31986532 Nyilvános Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31986532] [Nyilvános]
6.
Greenlund, I.M. ; Smoot, C.A. ; Carter, J.R. ✉
JOURNAL OF APPLIED PHYSIOLOGY 130 : 2 pp. 491-497. , 7 p. (2021)
Közlemény:32114102 Nyilvános Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32114102] [Nyilvános]
7.
Kim, K. ; Ro, B. ; Damen, F.W. ; Gramling, D.P. ; Lehr, T.D. ; Song, Q. ; Goergen, C.J. ; Roseguini, B.T. ✉
JOURNAL OF APPLIED PHYSIOLOGY 130 : 2 pp. 355-368. , 14 p. (2021)
Közlemény:31993840 Nyilvános Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31993840] [Nyilvános]
8.
Schotman, J. ✉ ; van, Borren M. ; Wetzels, J. ; Kloke, H. ; Reichert, L. ; Doorenbos, C.J. ; de, Boer H.
JOURNAL OF APPLIED PHYSIOLOGY 130 : 2 pp. 318-324. , 7 p. (2021)
Közlemény:31918469 Nyilvános Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31918469] [Nyilvános]
9.
Fuller, K.N.Z. ; Thyfault, J.P.
JOURNAL OF APPLIED PHYSIOLOGY 130 : 1 pp. 182-192. , 11 p. (2021)
Közlemény:31993344 Nyilvános Idéző Folyóiratcikk (Összefoglaló cikk ) Tudományos
Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31993344] [Nyilvános]
10.
Amin, S.B. ; Hansen, A.B. ; Mugele, H. ; Willmer, F. ; Gross, F. ; Reimeir, B. ; Cornwell, W.K. ; Simpson, L.L. ; Moore, J.P. ; Romero, S.A. et al.
JOURNAL OF APPLIED PHYSIOLOGY 130 : 1 pp. 160-171. , 12 p. (2021)
Közlemény:31870387 Nyilvános Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31870387] [Nyilvános]
2021-07-27 19:39