1.
Wu, Yuzhou ; Zhang, Xubin ; Wang, Fumin ; Zhai, Yi ; Cui, Xianbao ; Lv, Guojun ; Jiang, Tao ; Hu, Jiaqi
INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH Paper: acs.iecr.1c00388 (2021)
Közlemény:32063889 Nyilvános Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32063889] [Nyilvános]
2.
Tesser, Riccardo ; Santacesaria, Elio
INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH 60 Paper: acs.iecr.1c01272 (2021)
Közlemény:32050067 Nyilvános Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32050067] [Nyilvános]
3.
Theisen, Maximilian ; Dörgő, Gyula ; Abonyi, János ; Palazoglu, Ahmet
INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH 1 Paper: acs.iecr.1c00405 (2021)
Közlemény:32035580 Nyilvános Forrás Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32035580] [Nyilvános]
4.
Al-Azzawi, Marwah ; Mjalli, Farouq S. ; Husain, Afzal ; Al-Dahhan, Muthanna
INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH Paper: acs.iecr.0c05858 (2021)
Közlemény:31952320 Nyilvános Idéző Folyóiratcikk (Összefoglaló cikk ) Tudományos
Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31952320] [Nyilvános]
5.
Borchers, Michael ; Keller, Kevin ; Lott, Patrick ; Deutschmann, Olaf
INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH Paper: acs.iecr.0c05630 (2021)
Közlemény:31827906 Nyilvános Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31827906] [Nyilvános]
6.
Jiang, G. ; Cai, L. ; Wang, S. ; Laaksonen, A. ; Feng, X. ; Mu, L. ; Lu, X. ✉ ; Zhu, J.
INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH 59 : 52 pp. 22541-22548. , 8 p. (2021)
Közlemény:31814045 Nyilvános Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31814045] [Nyilvános]
7.
Pan, Sharadwata ; Sivanathan, Sivatharushan ; Kiepe, Gero ; Kiepe, Thomas ; Germann, Natalie
INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH 60 : 5 pp. 2027-2040. , 14 p. (2021)
Közlemény:31903723 Nyilvános Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31903723] [Nyilvános]
8.
Gao, Xin ; Wang, Yiwei ; Wang, Rui ; Dai, Chengna ; Chen, Biaohua ; Zhu, Jiqin ; Li, Xingang ; Li, Hong ; Lei, Zhigang
INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH 60 : 5 pp. 2249-2264. , 16 p. (2021)
Közlemény:31840109 Admin láttamozott Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31840109] [Admin láttamozott]
9.
Wu, Kede ; Dong, Wei ; Pan, Yankai ; Cao, Junxiang ; Zhang, Yayun ; Long, Donghui
INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH 60 : 3 pp. 1241-1249. , 9 p. (2021)
Közlemény:31873094 Nyilvános Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31873094] [Nyilvános]
10.
Legrand, Ulrich ; Lee, Jason Keonhag ; Bazylak, Aimy ; Tavares, Jason Robert
INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH 60 : 19 pp. 7187-7196. , 10 p. (2021)
Közlemény:32086450 Nyilvános Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32086450] [Nyilvános]
2021-07-26 06:59