1.
Liu, X. ✉ ; Xie, J. ; Zhou, L. ; Zhang, J. ; Chen, Z. ; Xiao, J. ; Cao, Y. ; Xiao, H.
FOOD CHEMISTRY 404 Paper: 134605 (2023)
Közlemény:33599564 Nyilvános Idéző Folyóiratcikk (Összefoglaló cikk ) Tudományos
Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[33599564] [Nyilvános]
2.
Wang, W. ; Yang, P. ; Xu, Z. ; Zhao, L. ; Wang, Y. ; Liao, X. ✉
FOOD CHEMISTRY 410 Paper: 135473 (2023)
Közlemény:33587098 Nyilvános Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[33587098] [Nyilvános]
3.
Liu, Gang-Shuai ; Li, Hong-Li ; Peng, Zhen-Zhen ; Liu, Rui-Ling ; Han, Yan-Chao ; Wang, Yun-Xiang ; Zhao, Xiao-Dan ; Fu, Da-Qi
FOOD CHEMISTRY 411 p. 135449 Paper: 135449 (2023)
Közlemény:33586843 Nyilvános Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[33586843] [Nyilvános]
4.
Zhang, W. ; Wang, J. ; Dou, J. ; Li, T. ; Liu, H. ; Chang, X. ; Qian, S. ; Lv, L. ; Wu, W. ; Sun, C.
FOOD CHEMISTRY 403 Paper: 134978 (2023)
Közlemény:33586031 Nyilvános Idéző Duplumgyanú Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[33586031] [Nyilvános]
5.
Yan, Juntao ; Zhang, Chenghao ; Wang, Chunlei ; Lu, Dengbo ; Chen, Shizhong
FOOD CHEMISTRY 406 Paper: 134276 (2023)
Közlemény:33568837 Nyilvános Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[33568837] [Nyilvános]
6.
Li, H. ; Xia, X. ; Wang, Z. ; Zang, J. ; Du, M.
FOOD CHEMISTRY 404 Paper: 134586 (2023)
Közlemény:33566482 Nyilvános Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[33566482] [Nyilvános]
7.
Fang, Q. ; Yu, L. ; Tian, F. ; Zhang, H. ; Chen, W. ; Zhai, Q.
FOOD CHEMISTRY 409 Paper: 135280 (2023)
Közlemény:33562549 Admin láttamozott Idéző Folyóiratcikk (Összefoglaló cikk ) Tudományos
Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[33562549] [Admin láttamozott]
8.
Xu, Yinjuan ; Jing, Xiaohui ; Zhao, Yuan
FOOD CHEMISTRY p. 135420 Paper: 135420 (2023)
Közlemény:33561684 Nyilvános Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[33561684] [Nyilvános]
9.
Nanou, E. ; Stefas, D. ; Couris, S.
FOOD CHEMISTRY 407 Paper: 135169 (2023)
Közlemény:33538266 Egyeztetett Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[33538266] [Egyeztetett]
10.
Keskin, Eda ; Eyupoglu, Ozan Emre ✉
FOOD CHEMISTRY 400 Paper: 134086 , 8 p. (2023)
Közlemény:33517778 Egyeztetett Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[33517778] [Egyeztetett]
2023-01-31 17:40