1.
Park, H.-Y. ✉ ; Yu, J.-H.
ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY 264 Paper: 115404 (2023)
Közlemény:34393067 Nyilvános Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[34393067] [Nyilvános]
2.
Zhang, Yuning ; Gao, Jiancao ; Cao, Liping ; Du, Jinliang ; Xu, Gangchun ; Xu, Pao
ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY 267 Paper: 115661 (2023)
Közlemény:34392339 Nyilvános Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[34392339] [Nyilvános]
3.
He, Qibao ; Zhang, Shiyu ; Yin, Fang ; Liu, Qiongqiong ; Gao, Quan ; Xiao, Jinjing ; Huang, Yong ; Yu, Linsheng ; Cao, Haiqun ✉
ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY 267 Paper: 115591 , 8 p. (2023)
Közlemény:34389560 Egyeztetett Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[34389560] [Egyeztetett]
4.
Alhaithloul, Haifa Abdulaziz Sakit ; Ali, Baber ; Alghanem, Suliman Mohammed Suliman ; Zulfiqar, Faisal ; Al-Robai, Sami Asir ; Ercisli, Sezai ; Yong, Jean Wan Hong ; Moosa, Anam ; Irfan, Effa ; Ali, Qasim et al.
ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY 268 p. 115701 Paper: 115701 (2023)
Közlemény:34375216 Admin láttamozott Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[34375216] [Admin láttamozott]
5.
Zhu, Yiqun ; Pan, Zhaoyi ; Jing, Danrong ; Liang, Huaying ; Cheng, Jun ; Li, Dianwu ; Zhou, Xin ; Lin, Fengyu ; Liu, Hong ✉ ; Pan, Pinhua ✉ et al.
ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY 257 Paper: 114922 , 8 p. (2023)
Közlemény:34373595 Egyeztetett Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[34373595] [Egyeztetett]
6.
Hu, Xin ; Yang, Teng ; Xu, Zhihu ; Jin, Jianbo ; Wang, Jiawei ; Rao, Shishir ; Li, Guoxing ; Cai, Yutong Samuel ; Huang, Jing ✉
ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY 258 Paper: 114992 , 8 p. (2023)
Közlemény:34373592 Egyeztetett Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[34373592] [Egyeztetett]
7.
Ye, Ziliang ; Liu, Mengyi ; He, Panpan ; Wu, Qimeng ; Yang, Sisi ; Zhang, Yanjun ; Zhou, Chun ; Zhang, Yuanyuan ; Gan, Xiaoqin ; Sun, Jian ✉ et al.
ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY 263 Paper: 115246 , 10 p. (2023)
Közlemény:34373579 Egyeztetett Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[34373579] [Egyeztetett]
8.
Liu, Mengyi ; Yang, Sisi ; Ye, Ziliang ; Zhang, Yuanyuan ; He, Panpan ; Zhou, Chun ; Zhang, Yanjun ; Qin, Xianhui ✉
ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY 264 Paper: 115436 , 8 p. (2023)
Közlemény:34373568 Egyeztetett Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[34373568] [Egyeztetett]
9.
Luo, Kuei-Hau ; Wu, Chih-Hsien ; Yang, Chen-Cheng ; Chen, Tzu-Hua ; Tu, Hung-Pin ; Yang, Cheng-Hong ; Chuang, Hung-Yi ✉
ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY 265 Paper: 115528 , 12 p. (2023)
Közlemény:34370940 Egyeztetett Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[34370940] [Egyeztetett]
10.
Khurshid, Nouman ; Bukhari, Muhammad Adnan ; Ahmad, Tanveer ; Ahmad, Zahoor ✉ ; Jatoi, Wajid Nasim ; Abbas, Syed Mohsin ; Latif, Amir ; Raza, Amber ; Aurangzaib, Muhammad ; Hashem, Abeer et al.
ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY 263 Paper: 115350 , 13 p. (2023)
Közlemény:34364303 Egyeztetett Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[34364303] [Egyeztetett]
2023-12-03 22:31