1.
Ma, Zhuang ; Wang, Sanjun ; Li, Chong ; Wang, Fei
APPLIED SURFACE SCIENCE 536 p. 147845 Paper: 147845 (2021)
Közlemény:31603755 Nyilvános Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Idézett közlemények száma: 1
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31603755] [Jóváhagyott]
2.
Li, Haibo ; Long, Bei ; Ye, Kai-Hang ; Cai, Yipei ; He, Xinyi ; Lan, Yueqi ; Yang, Zujin ✉ ; Ji, Hongbing ✉
APPLIED SURFACE SCIENCE 515 Paper: 145967 , 13 p. (2020)
Közlemény:31500582 Egyeztetett Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Idézett közlemények száma: 1
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31500582] [Érvényesített]
3.
Bakir, M. Y. ; Ozaydin, H. D. ; Gorkan, T. ; Akturk, O. Uzengi ; Gokoglu, G. ; Akturk, E. ✉ ; Ciraci, S.
APPLIED SURFACE SCIENCE 506 Paper: 144756 , 10 p. (2020)
Közlemény:31490833 Egyeztetett Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Idézett közlemények száma: 1
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31490833] [Érvényesített]
4.
Matsubayashi, Yasuhito ✉ ; Nomoto, Junichi ; Yamaguchi, Iwao ; Nishio-Hamane, Daisuke ; Tsuchiya, Tetsuo
APPLIED SURFACE SCIENCE 506 Paper: 144915 , 6 p. (2020)
Közlemény:31457221 Egyeztetett Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Idézett közlemények száma: 1
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31457221] [Érvényesített]
5.
Xu, Yi ; Li, Guang ✉ ; Xia, Yuan ✉
APPLIED SURFACE SCIENCE 523 Paper: 146529 , 8 p. (2020)
Közlemény:31423274 Egyeztetett Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Idézett közlemények száma: 1
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31423274] [Érvényesített]
6.
Meng, Yuanyuan ; Ding, Chuanmin ; Gao, Xiaofeng ; Ma, Lichao ; Zhang, Kan ; Wang, Junwen ✉ ; Li, Zhe ✉
APPLIED SURFACE SCIENCE 513 Paper: 145724 , 8 p. (2020)
Közlemény:31418790 Egyeztetett Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Idézett közlemények száma: 1
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31418790] [Érvényesített]
7.
Hao, Hongliang ; Li, Huanhuan ; Wang, Shuai ; Cheng, Zhitao ; Fang, Yingcui ✉
APPLIED SURFACE SCIENCE 505 Paper: 143871 , 10 p. (2020)
Közlemény:31413497 Egyeztetett Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Idézett közlemények száma: 1
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31413497] [Érvényesített]
8.
Bauer, Matthias ; Beratz, Sergej ; Ruhland, Klaus ; Horn, Siegfried ; Moosburger-Will, Judith ✉
APPLIED SURFACE SCIENCE 506 Paper: 144947 , 12 p. (2020)
Közlemény:31410219 Egyeztetett Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Idézett közlemények száma: 1
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31410219] [Érvényesített]
9.
Wu, Qing ✉ ; Zhao, Ruyi ; Zhu, Jianfeng ; Wang, Fen
APPLIED SURFACE SCIENCE 504 Paper: 144384 , 12 p. (2020)
Közlemény:31080861 Egyeztetett Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Idézett közlemények száma: 1
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31080861] [Érvényesített]
10.
Vu, T.V. ; Hieu, N.V. ; Phuc, H.V. ; Hieu, N.N. ; Bui, H.D. ; Idrees, M. ; Amin, B. ; Nguyen, C.V.
APPLIED SURFACE SCIENCE 507 Paper: 145036 (2020)
Közlemény:31036896 Egyeztetett Forrás Folyóiratcikk (Szakcikk ) | Hibás
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31036896] [Érvényesített]
2020-09-21 22:09