1.
Coronado-Barrientos, E. ✉ ; Antonioletti, M. ; Garcia-Loureiro, A.
ADVANCES IN ENGINEERING SOFTWARE 156 Paper: 102997 , 15 p. (2021)
Közlemény:32432418 Egyeztetett Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32432418] [Egyeztetett]
2.
Lanza, Remi ✉ ; Haenisch, Jochen ; Bengtsson, Kjell ; Rolvag, Terje
ADVANCES IN ENGINEERING SOFTWARE 154 Paper: 102976 , 13 p. (2021)
Közlemény:32399782 Egyeztetett Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32399782] [Egyeztetett]
3.
Sim, Eun-A ; Lee, Seunghye ; Oh, Jeongmin ; Lee, Jaehong ✉
ADVANCES IN ENGINEERING SOFTWARE 152 Paper: 102957 , 13 p. (2021)
Közlemény:32391227 Egyeztetett Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32391227] [Egyeztetett]
4.
Huang, Xiaodong ✉
ADVANCES IN ENGINEERING SOFTWARE 151 Paper: 102942 , 12 p. (2021)
Közlemény:32391184 Egyeztetett Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32391184] [Egyeztetett]
5.
Herrero-Perez, David ✉ ; Martinez Castejon, Pedro J.
ADVANCES IN ENGINEERING SOFTWARE 157 Paper: 103006 , 21 p. (2021)
Közlemény:32391120 Egyeztetett Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32391120] [Egyeztetett]
6.
Battegazzorre, Edoardo ; Bottino, Andrea ; Domaneschi, Marco ✉ ; Cimellaro, Gian Paolo
ADVANCES IN ENGINEERING SOFTWARE 153 Paper: 102956 , 12 p. (2021)
Közlemény:32390894 Egyeztetett Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32390894] [Egyeztetett]
7.
Zhai, Qinglei ; He, Yichao ✉ ; Wang, Gaige ; Hao, Xiang
ADVANCES IN ENGINEERING SOFTWARE 159 Paper: 102998 , 22 p. (2021)
Közlemény:32385232 Egyeztetett Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32385232] [Egyeztetett]
8.
Jie, Xing ✉ ; Ping, Xu ; Shuguang, Yao ; Hui, Zhao ; Ziliang, Zhao ; Zhangjun, Wang ; null (Kollaborációs szervezet)
ADVANCES IN ENGINEERING SOFTWARE 153 Paper: 102977 , 12 p. (2021)
Közlemény:32385018 Egyeztetett Idéző Duplum Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32385018] [Egyeztetett]
9.
Han, Yongsheng ; Xu, Bin ✉ ; Wang, Qian ; Liu, Yuanhao
ADVANCES IN ENGINEERING SOFTWARE 155 Paper: 102897 , 21 p. (2021)
Közlemény:32385013 Egyeztetett Idéző Duplum Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32385013] [Egyeztetett]
10.
Cao, Minh-Tu ; Nguyen, Ngoc-Mai ; Chang, Kuan-Tsung ; Xuan-Linh Tran ✉ ; Nhat-Duc Hoang
ADVANCES IN ENGINEERING SOFTWARE 159 Paper: 103031 , 14 p. (2021)
Közlemény:32322967 Egyeztetett Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32322967] [Egyeztetett]
2022-01-26 09:14