11.
Yun, Huang ; Mei, Shuai ; Linlin, Yue ; Hua, Liao
AMERICAN JOURNAL OF TRANSLATIONAL RESEARCH 13 : 7 pp. 8365-8371. Paper: AJTR0132301 , 7 p. (2021)
Közlemény:32131030 Nyilvános Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32131030] [Nyilvános]
12.
Sun, M ; Tan, L ; Hu, M
AMERICAN JOURNAL OF TRANSLATIONAL RESEARCH 13 : 6 pp. 5747-5757. , 11 p. (2021)
Közlemény:32244289 Nyilvános Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32244289] [Nyilvános]
13.
Chen, K. ; Shu, S. ; Yang, M. ; Zhong, S. ; Xu, F. ✉
AMERICAN JOURNAL OF TRANSLATIONAL RESEARCH 13 : 6 pp. 6415-6422. , 8 p. (2021)
Közlemény:32182397 Nyilvános Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32182397] [Nyilvános]
14.
Jin, Yan ; Jia, Tingting ; Wu, Xueling ; Wang, Yanyan ; Sun, Wenwen ; Chen, Yajun ; Wu, Guimei
AMERICAN JOURNAL OF TRANSLATIONAL RESEARCH 13 : 6 pp. 7288-7293. , 6 p. (2021)
Közlemény:32116691 Nyilvános Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32116691] [Nyilvános]
15.
Ma, Jun ; Yin, Hongyun ; Hao, Xiaohui ; Sha, Wei ; Cui, Haiyan
AMERICAN JOURNAL OF TRANSLATIONAL RESEARCH 13 : 6 pp. 6166-6174. , 9 p. (2021)
Közlemény:32115847 Nyilvános Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32115847] [Nyilvános]
16.
Cui, X. ; Zhu, L. ; Zhai, R. ; Zhang, B. ; Zhang, F. ✉
AMERICAN JOURNAL OF TRANSLATIONAL RESEARCH 13 : 5 pp. 3942-3953. , 12 p. (2021)
Közlemény:32174481 Nyilvános Idéző Folyóiratcikk (Összefoglaló cikk ) Tudományos
Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32174481] [Nyilvános]
17.
Xiaoyan, Sun ; Yu, Shen ; Jian, Shen
AMERICAN JOURNAL OF TRANSLATIONAL RESEARCH 13 : 5 pp. 4686-4695. , 10 p. (2021)
Közlemény:32152432 Nyilvános Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32152432] [Nyilvános]
18.
Xun, X. ; Zhang, C. ; Wang, S. ; Hu, S. ; Xiang, X. ; Cheng, Q. ; Li, Z. ; Wang, Y. ✉ ; Zhu, J. ✉
AMERICAN JOURNAL OF TRANSLATIONAL RESEARCH 13 : 5 pp. 4360-4375. , 16 p. (2021)
Közlemény:32129279 Nyilvános Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32129279] [Nyilvános]
19.
Zhang, X. ; Su, L. ; Sun, K.
AMERICAN JOURNAL OF TRANSLATIONAL RESEARCH 13 : 5 pp. 4450-4463. , 14 p. (2021)
Közlemény:32089454 Nyilvános Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32089454] [Nyilvános]
20.
Liu, H ; Hu, T ; Zhang, C ; Chen, X ; Zhang, S ; Li, M ; Jing, H ; Wang, C ; Hu, T ; Shi, J
AMERICAN JOURNAL OF TRANSLATIONAL RESEARCH 13 : 5 pp. 3925-3941. , 17 p. (2021)
Közlemény:32060644 Nyilvános Idéző Folyóiratcikk (Összefoglaló cikk ) Tudományos
Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32060644] [Nyilvános]
2021-09-28 21:57