1.
Khzam, L.B. ; Son, N.-H. ; Mullick, A.E. ; Abumrad, N.A. ; Goldberg, I.J.
AMERICAN JOURNAL OF TRANSLATIONAL RESEARCH 12 : 12 pp. 7737-7761. , 25 p. (2021)
Közlemény:31908001 Nyilvános Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31908001] [Nyilvános]
2.
Zhao, L. ; Huang, L. ; Zhang, J. ; Fan, J. ; He, F. ; Zhao, X. ; Wang, H. ; Liu, Q. ; Shi, D. ; Ni, N. et al.
AMERICAN JOURNAL OF TRANSLATIONAL RESEARCH 12 : 12 pp. 8084-8098. , 15 p. (2021)
Közlemény:31907362 Nyilvános Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31907362] [Nyilvános]
3.
Wang, J. ; Li, J. ; Song, D. ; Ni, J. ; Ding, M. ; Huang, J. ; Yan, M. ✉
AMERICAN JOURNAL OF TRANSLATIONAL RESEARCH 12 : 12 pp. 7670-7681. , 12 p. (2021)
Közlemény:31866467 Nyilvános Idéző Folyóiratcikk (Összefoglaló cikk ) Tudományos
Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31866467] [Nyilvános]
4.
Meng, Xiangyu ; Liu, Kaitai ; Xiang, Zhenfei ; Yu, Xiao ; Wang, Ping ✉ ; Ma, Qi ✉
AMERICAN JOURNAL OF TRANSLATIONAL RESEARCH 12 : 9 pp. 5575-5585. , 11 p. (2020)
WoS
Közlemény:31703925 Egyeztetett Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Idézett közlemények száma: 1
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31703925] [Egyeztetett]
5.
Hu, Yuexin ; Zheng, Mingjun ; Wang, Caixia ; Wang, Shuang ; Gou, Rui ; Liu, Ouxuan ; Li, Xiao ; Liu, Juanjuan ; Lin, Bei (linbei88@hotmail.com)
AMERICAN JOURNAL OF TRANSLATIONAL RESEARCH 12 : 9 pp. 4955-4976. , 22 p. (2020)
Közlemény:31680555 Nyilvános Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos | Import hibás
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31680555] [Nyilvános]
6.
Li, M. ; Jiang, W.-T. ; Li, J. ; Ji, W.-C. ✉
AMERICAN JOURNAL OF TRANSLATIONAL RESEARCH 12 : 9 pp. 5708-5718. , 11 p. (2020)
Közlemény:31658274 Egyeztetett Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Idézett közlemények száma: 1
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31658274] [Egyeztetett]
7.
Hu, Yuexin ; Zheng, Mingjun ; Wang, Caixia ; Wang, Shuang ; Gou, Rui ; Liu, Ouxuan ; Li, Xiao ; Liu, Juanjuan ; Lin, Bei ✉
AMERICAN JOURNAL OF TRANSLATIONAL RESEARCH 12 : 9 pp. 4955-4976. , 22 p. (2020)
Közlemény:31649878 Egyeztetett Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31649878] [Egyeztetett]
8.
Li, Yong ; Chen, Xuguan ; Li, Peng ; Xiao, Qianxuan ; Hou, Daorong ✉ ; Kong, Xiangqing ✉
AMERICAN JOURNAL OF TRANSLATIONAL RESEARCH 12 : 9 pp. 5908-590+. , 17 p. (2020)
Közlemény:31646801 Egyeztetett Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Idézett közlemények száma: 2
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31646801] [Egyeztetett]
9.
Guo, L. ; Fang, T. ; Jiang, Y. ; Liu, D. ✉
AMERICAN JOURNAL OF TRANSLATIONAL RESEARCH 12 : 9 pp. 4977-4997. , 21 p. (2020)
Közlemény:31644307 Nyilvános Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31644307] [Nyilvános]
10.
Lu, W. ✉ ; Fei, A. ; Jiang, Y. ; Chen, L. ; Wang, Y.
AMERICAN JOURNAL OF TRANSLATIONAL RESEARCH 12 : 9 pp. 5525-5537. , 13 p. (2020)
Közlemény:31642073 Nyilvános Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31642073] [Nyilvános]
2021-04-15 13:43