1.
Fu, J. ; Qing, L. ; Wu, P. ; Tang, J.
AMERICAN JOURNAL OF TRANSLATIONAL RESEARCH 13 pp. 4401-4411. , 11 p. (2021)
Közlemény:32080353 Nyilvános Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32080353] [Nyilvános]
2.
Zhang, X. ; Su, L. ; Sun, K.
AMERICAN JOURNAL OF TRANSLATIONAL RESEARCH 13 : 5 pp. 4450-4463. , 14 p. (2021)
Közlemény:32089454 Nyilvános Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32089454] [Nyilvános]
3.
Liu, H ; Hu, T ; Zhang, C ; Chen, X ; Zhang, S ; Li, M ; Jing, H ; Wang, C ; Hu, T ; Shi, J
AMERICAN JOURNAL OF TRANSLATIONAL RESEARCH 13 : 5 pp. 3925-3941. , 17 p. (2021)
Közlemény:32060644 Nyilvános Idéző Folyóiratcikk (Összefoglaló cikk ) Tudományos
Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32060644] [Nyilvános]
4.
Zhang, Q. ; Ye, F. ; Guo, S. ; Xiao, W. ; Qu, Y. ; Zhang, J.
AMERICAN JOURNAL OF TRANSLATIONAL RESEARCH 13 : 4 pp. 3906-3916. , 11 p. (2021)
Közlemény:32105611 Nyilvános Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32105611] [Nyilvános]
5.
Zheng, Ting ; Mou, Xiongneng ; Zhang, Jing ; Xin, Wenwei ; You, Qunwei ✉
AMERICAN JOURNAL OF TRANSLATIONAL RESEARCH 13 : 4 pp. 3600-3608. , 9 p. (2021)
Közlemény:32065734 Nyilvános Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32065734] [Nyilvános]
6.
Tao, X. ; Pan, T. ; Zhong, X. ; Du, Y. ; Zhang, P.
AMERICAN JOURNAL OF TRANSLATIONAL RESEARCH 13 : 4 pp. 2731-2737. , 7 p. (2021)
Közlemény:32062330 Nyilvános Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32062330] [Nyilvános]
7.
Liang, S. ✉ ; Hu, S. ; Guo, H. ; Dong, L. ; Liu, G. ; Liu, Y.
AMERICAN JOURNAL OF TRANSLATIONAL RESEARCH 13 : 3 pp. 1764-1771. , 8 p. (2021)
Közlemény:32070775 Nyilvános Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32070775] [Nyilvános]
8.
Ge, Wei ; Ren, Chao ; Xing, Lei ; Guan, Lina ; Zhang, Caiyi ; Sun, Xuwen ; Wang, Guoping ✉ ; Niu, Haichen ✉ ; Qun, Sen ✉
AMERICAN JOURNAL OF TRANSLATIONAL RESEARCH 13 : 3 pp. 1471-1482. , 12 p. (2021)
Közlemény:32021196 Nyilvános Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32021196] [Nyilvános]
9.
Zheng, Zhi ; Ding, Yi-Xuan ; Qu, Yuan-Xu ; Cao, Feng ✉ ; Li, Fei ✉
AMERICAN JOURNAL OF TRANSLATIONAL RESEARCH 13 : 3 pp. 833-852. , 20 p. (2021)
Közlemény:32014725 Nyilvános Idéző Folyóiratcikk (Összefoglaló cikk ) Tudományos
Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32014725] [Nyilvános]
10.
Chen, J. ; Feng, J. ; Fang, Z. ; Ye, J. ; Chen, Q. ; Chen, Q. ; Chen, K. ; Xiong, X. ; Li, G. ✉ ; Song, H. ✉ et al.
AMERICAN JOURNAL OF TRANSLATIONAL RESEARCH 13 : 3 pp. 1494-1504. , 11 p. (2021)
Közlemény:32007023 Nyilvános Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32007023] [Nyilvános]
2021-07-26 04:00