1.
Liu, Yang ; Xiao, Tianci ; Wang, Zili ; Ou, Yangbin ; Tan, Ying ; Chen, Liting ; Zhou, Na ; Zou, Rongjun
INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES 21 : 7 pp. 1353-1365. , 13 p. (2024)
Közlemény:34960335 Egyeztetett Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[34960335] [Egyeztetett]
2.
Chen, Wenjie ; Liu, Jinghua ✉ ; Shi, Yuchen ✉
INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES 21 : 6 pp. 1091-1102. , 12 p. (2024)
Közlemény:35021731 Egyeztetett Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[35021731] [Egyeztetett]
3.
Nguyen, Uyen Thi Nhat ; Hsieh, Han-Yun ; Chin, Tzu-Yun ; Wu, Guani ; Lin, Yen Po ; Lee, Ching-Yi ✉ ; Hsu, Yi-Chiung ✉ ; Fan, Yu-Jui ✉
INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES 21 : 6 pp. 1117-1128. , 12 p. (2024)
Közlemény:34982831 Egyeztetett Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[34982831] [Egyeztetett]
4.
Xu, Da -Ming ; Chen, Ling-Xiao ; Zhuang, Xiao-Yu ; Han, Hui ✉ ; Mo, Miao ✉
INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES 21 : 6 pp. 1176-1186. , 11 p. (2024)
Közlemény:34975021 Egyeztetett Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[34975021] [Egyeztetett]
5.
Gao, Shan ; Li, Ying ; Liu, Mei-ming ; Xiong, Xue ; Cui, Chang-peng ; Huo, Qing-ji ; Li, Ke-xin ; Sun, Xun ; Zhang, Rong ; Wu, Di ✉ et al.
INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES 21 : 5 pp. 965-977. , 13 p. (2024)
Közlemény:34989130 Egyeztetett Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[34989130] [Egyeztetett]
6.
Zeng, Jincheng ; Zhang, Yuancheng ; Fang, Yuming ; Lian, Jiachun ; Zhang, Hailiang ; Zhang, Shaobing ; Lin, Bihua ; Ye, Ziyu ; Li, Caihong ✉ ; Qiu, Xianxiu ✉ et al.
INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES 21 : 5 pp. 904-913. , 10 p. (2024)
Közlemény:34931365 Egyeztetett Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[34931365] [Egyeztetett]
7.
Fraile-Martinez, Oscar ; Garcia-Montero, Cielo ; Diez, Sofia Castellanos ; Bravo, Coral ; Quintana-Coronado, Maria de Guadalupe ; Lopez-Gonzalez, Laura ; Barrena-Blazquez, Silvestra ; Garcia-Honduvilla, Natalio ; De Leon-Luis, Juan A. ; Rodriguez-Martin, Sonia et al.
INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES 21 : 5 pp. 848-861. , 14 p. (2024)
Közlemény:34923284 Egyeztetett Idéző Folyóiratcikk (Összefoglaló cikk ) Tudományos
Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[34923284] [Egyeztetett]
8.
Gau, Shuo-Yan ; Guo, Yu-Chen ; Lu, Hsin-Yo ; Lin, Chen-Yu ; Lee, Chien-Ying ; Tsai, Ru -Yin ; Chang, Hui-Chin ; Wu, Meng-Che ; Li, Chen-Pi
INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES 21 : 5 pp. 874-881. , 8 p. (2024)
Közlemény:34846567 Egyeztetett Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[34846567] [Egyeztetett]
9.
Xiong, X. ; Li, R. ; Yan, H. ✉ ; Mao, Q. ✉
INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES 21 : 5 pp. 817-825. , 9 p. (2024)
Közlemény:34819310 Nyilvános Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[34819310] [Nyilvános]
10.
Long, Y. ; Zheng, Y. ; Li, C. ; Guo, Z. ; Li, P. ; Zhang, F. ; Liu, W. ✉ ; Wang, Y. ✉
INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES 21 : 5 pp. 826-836. , 11 p. (2024)
Közlemény:34784294 Nyilvános Idéző Folyóiratcikk (Összefoglaló cikk ) Tudományos
Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[34784294] [Nyilvános]
2024-06-15 10:09