1.
Li, Shi-Cheng ; Jiang, Tong-Meng ; Zhang, Jia-Hao ; Zeng, Meng-Ying ; Ma, Yu-Xin ; Feng, Shu-Yi ; Wang, Qing-Hai ; Yan, Xiao-Wei ✉
INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES 20 : 5 pp. 572-580. , 9 p. (2023)
Közlemény:33946923 Egyeztetett Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[33946923] [Egyeztetett]
2.
Yang, Qingwen ; Ye, Lingying ; Liu, Jiasheng ; Lin, Lei ; Wang, Wenjing ; Zhu, Mengchao ; Zhang, Lu ; Xiao, Jiayi ; Zhang, Jun ✉ ; Li, Jin ✉
INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES 20 : 4 pp. 542-550. , 9 p. (2023)
Közlemény:33919348 Egyeztetett Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[33919348] [Egyeztetett]
3.
Bjork, Lauren ✉ ; Hopkins, Teri ; Yang, Linda ; Teng, Chengwen ; Jones, Xavier ; Cadena, Jose ; Walter, Elizabeth ; Frei, Christopher R.
INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES 20 : 4 pp. 437-443. , 7 p. (2023)
Közlemény:33859159 Egyeztetett Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[33859159] [Egyeztetett]
4.
Zheng, W. ; Guan, F. ; Xu, G. ; Yu, Y. ; Xiao, J. ; Huang, X.
INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES 20 : 4 pp. 557-565. , 9 p. (2023)
Közlemény:33783949 Nyilvános Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[33783949] [Nyilvános]
5.
Ding, Dongyan ; Gao, Rong ; Xue, Qianfei ; Luan, Rumei ; Yang, Junling ✉
INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES 20 : 3 pp. 329-345. , 17 p. (2023)
Közlemény:33875130 Egyeztetett Idéző Folyóiratcikk (Összefoglaló cikk ) Tudományos
Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[33875130] [Egyeztetett]
6.
Zhu, X. ; Cheng, J. ; Yu, J. ; Liu, R. ; Ma, H. ✉ ; Zhao, Y. ✉
INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES 20 : 3 pp. 307-317. , 11 p. (2023)
Közlemény:33765955 Nyilvános Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[33765955] [Nyilvános]
7.
Chen, H. ; Yu, Z. ; Niu, Y. ; Wang, L. ; Xu, K. ✉ ; Liu, J. ✉
INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES 20 : 2 pp. 225-231. , 7 p. (2023)
Közlemény:33675809 Egyeztetett Idéző Folyóiratcikk (Összefoglaló cikk ) Tudományos
Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[33675809] [Egyeztetett]
8.
Xuan, D.T.M. ; Yeh, I.-J. ; Su, C.-Y. ; Liu, H.-L. ; Khoa, Ta H.D. ; Anuraga, G. ; Chiao, C.-C. ; Wang, C.-Y. ✉ ; Yen, M.-C. ✉
INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES 20 : 1 pp. 87-101. , 15 p. (2023)
Közlemény:33669345 Nyilvános Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[33669345] [Nyilvános]
9.
Sánchez-García, A.M. ; Martínez-López, P. ; Gómez-González, A.M. ; Rodriguez-Capitán, J. ; Pavón-Morón, F.-J. ; Jiménez-López, R.J. ; García-Almeida, J.M. ; Avanesi-Molina, E. ; Zamboschi, N. ; Rueda-Molina, C. et al.
INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES 20 : 1 pp. 1-10. , 10 p. (2023)
Közlemény:33546923 Admin láttamozott Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[33546923] [Admin láttamozott]
10.
Zhou, Y. ; Zha, L. ✉ ; Pan, S. ✉
INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES 19 : 9 pp. 1388-1398. , 11 p. (2022)
Közlemény:33133880 Egyeztetett Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[33133880] [Egyeztetett]
2023-06-04 16:26