1.
Yu, Lei ; Yang, Xiangshan ; Li, Xin ; Qin, Lijing ; Xu, Weiqiang ; Cui, Hongli ; Jia, Zhen ; He, Qiang ✉ ; Wang, Zhicheng ✉
OXIDATIVE MEDICINE AND CELLULAR LONGEVITY 2021 Paper: 5595652 , 13 p. (2021)
Közlemény:32459026 Egyeztetett Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32459026] [Egyeztetett]
2.
Gao, Xiao-Fei ; Wang, Zhi-Mei ; Chen, Ai-Qun ; Wang, Feng ; Luo, Shuai ; Gu, Yue ; Kong, Xiang-Quan ; Zuo, Guang-Feng ; Jiang, Xiao-Min ; Ding, Guan-Wen et al.
OXIDATIVE MEDICINE AND CELLULAR LONGEVITY 2021 Paper: 6644970 , 20 p. (2021)
Közlemény:32458100 Egyeztetett Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32458100] [Egyeztetett]
3.
Liu, Xin ; Zhang, Shangyue ; Wang, Xiuli ; Wang, Yuanyuan ; Song, Jingyuan ; Sun, Chufan ; Chen, Guozhen ; Yang, Guosheng ; Tao, Yinghong ; Hu, Yongyan et al.
OXIDATIVE MEDICINE AND CELLULAR LONGEVITY 2021 , 14 p. (2021)
Közlemény:32458097 Egyeztetett Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32458097] [Egyeztetett]
4.
Zhang, Yiwen ; Feng, Yanbo ; Wang, Wenshuai ; Jia, Le ; Zhang, Jianjun ✉
OXIDATIVE MEDICINE AND CELLULAR LONGEVITY 2021 Paper: 9703682 , 13 p. (2021)
Közlemény:32449988 Egyeztetett Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32449988] [Egyeztetett]
5.
Ferraro, Elisabetta ; Germano, Maria ; Mollace, Rocco ; Mollace, Vincenzo ; Malara, Natalia ✉
OXIDATIVE MEDICINE AND CELLULAR LONGEVITY 2021 Paper: 8841911 , 10 p. (2021)
Közlemény:32447965 Egyeztetett Idéző Folyóiratcikk (Összefoglaló cikk ) Tudományos
Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32447965] [Egyeztetett]
6.
Hao, Lu ; Chen, Qiuyan ; Chen, Xi ; Zhou, Qing ✉
OXIDATIVE MEDICINE AND CELLULAR LONGEVITY 2021 Paper: 4688900 , 11 p. (2021)
Közlemény:32447768 Egyeztetett Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32447768] [Egyeztetett]
7.
Orozco-Aguilar, Josue ; Simon, Felipe ; Cabello-Verrugio, Claudio ✉
OXIDATIVE MEDICINE AND CELLULAR LONGEVITY 2021 Paper: 4847941 , 15 p. (2021)
Közlemény:32444732 Egyeztetett Idéző Folyóiratcikk (Összefoglaló cikk ) Tudományos
Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32444732] [Egyeztetett]
8.
Guarnieri, Simone ; Morabito, Caterina ; Bevere, Michele ; Lanuti, Paola ; Mariggio, Maria A. ✉
OXIDATIVE MEDICINE AND CELLULAR LONGEVITY 2021 Paper: 9951113 , 18 p. (2021)
Közlemény:32444609 Egyeztetett Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32444609] [Egyeztetett]
9.
Chen, Yun ; Li, Xinshuai ; Hua, Yuyun ; Ding, Yue ; Meng, Guoliang ✉ ; Zhang, Wei ✉
OXIDATIVE MEDICINE AND CELLULAR LONGEVITY 2021 Paper: 6617816 , 19 p. (2021)
Közlemény:32444464 Egyeztetett Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32444464] [Egyeztetett]
10.
Lou, Xiaotong ; Mou, Qianxue ; Zhao, Bowen ; Huang, Jingqiu ; Yao, Ke ; Luo, Zhaoxia ; Ye, Meng ; Hu, Yuanyuan ; Duan, Qiming ; Li, Xing et al.
OXIDATIVE MEDICINE AND CELLULAR LONGEVITY 2021 Paper: 9397960 , 23 p. (2021)
Közlemény:32442814 Egyeztetett Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32442814] [Egyeztetett]
2021-10-19 04:28