1.
Fonseca, Pedro P. ; Vidal, Catarina ; Ferreira, Francisco ; Duarte, Valdemar R. ; Rodrigues, Tiago A. ; Santos, Telmo G. ; Machado, Carla M.
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY (2022)
Publication:32606559 Published Citing Journal Article (Article ) Scientific
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[32606559] [Approved]
2.
Ning, Haifeng ; Zheng, Hualin ; Ma, Xiufen ; Yuan, Xinman
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY (2022)
Publication:32597186 Published Citing Journal Article (Article ) Scientific
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[32597186] [Approved]
3.
Wang, Hui ; Liu, Lizi ; Wang, Haibao ; Zhou, Jie
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY & pp. 1-11. , 11 p. (2022)
Publication:32580480 Published Citing Journal Article (Article ) Scientific
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[32580480] [Approved]
4.
You, Changtang ; Xie, Chaoping ; Chu, Xuyang ; Zhou, Wei ; Zhao, Guolong ; Lian, Yunsong
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY (2022)
Publication:32574321 Published Citing Journal Article (Article ) Scientific
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[32574321] [Approved]
5.
Ni, Jing ; Tong, Kangcheng ; Meng, Zhen ✉ ; Feng, Kai
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY , 13 p. (2021)
Publication:32600851 Published Citing Journal Article (Article ) Scientific
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[32600851] [Approved]
6.
de, Souza Martins Cardoso A. ; da, Igreja H.R. ; Garcia, P.S.P. ; Chales, R. ; Pardal, J.M. ; Tavares, S.S.M. ; da, Silva M.M. ; Paesano, A. ; Pichon, L.
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY in press p. in press (2021)
Publication:32579978 Published Citing Journal Article (Article ) Scientific
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[32579978] [Approved]
7.
Zhang, Anshan ; Liu, Xianli ; Yue, Caixu ; Li, Rongyi ; Liang, Steven Y. ; Wang, Lihui
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY 1 pp. 1-20. , 20 p. (2021)
Publication:32561232 Published Citing Journal Article (Article ) Scientific
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[32561232] [Approved]
8.
Peng, Hao ; Chen, Chao ; Ren, Xiaoqiang ; Wu, Jinliang
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY 117 pp. 1-19. , 19 p. (2021)
Publication:32529625 Published Citing Journal Article (Survey paper ) Scientific
Journal Article/Survey paper (Journal Article)/Scientific[32529625] [Approved]
9.
Tümer, Mustafa ; Domitner, Josef ; Enzinger, Norbert
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY N/A p. 1 (2021)
Publication:32477911 Published Citing Journal Article (Article ) Scientific
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[32477911] [Approved]
10.
Zhang, Yifei ; Liu, Dun ; Zhang, Weijie ; Zhu, Hongtao ; Huang, Chuanzhen
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY online first p. 1 (2021)
Publication:32475227 Published Citing Journal Article (Article ) Scientific
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[32475227] [Approved]
2022-01-22 21:38