1.
Wu, S. ✉ ; Cai, W. ; Li, Y. ; Tan, W. ; Yuan, Y. ; Zhou, Z. ; Shi, J. ; Liu, X. ; Gao, H. ✉
INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES 20 : 8 pp. 1097-1113. , 17 p. (2023)
Publication:34091902 Published Citing Journal Article (Article ) Scientific
Article (Journal Article) | Scientific[34091902] [Approved]
2.
Zhang, Ju ; Wei, Zuxing ; Qi, Xiaoyan ; Hou, Xuyang ; Liu, Dekun ; He, Jun ✉
INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES 20 : 7 pp. 888-900. , 13 p. (2023)
Publication:34077913 Published Citing Journal Article (Article ) Scientific
Article (Journal Article) | Scientific[34077913] [Approved]
3.
Li, Shi-Cheng ; Jiang, Tong-Meng ; Zhang, Jia-Hao ; Zeng, Meng-Ying ; Ma, Yu-Xin ; Feng, Shu-Yi ; Wang, Qing-Hai ; Yan, Xiao-Wei ✉
INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES 20 : 5 pp. 572-580. , 9 p. (2023)
Publication:33946923 Validated Citing Journal Article (Article ) Scientific
Article (Journal Article) | Scientific[33946923] [Validated]
4.
Ahn, J.H. ; Yun, J. ; Yun, C.Y. ; Yoo, J.G. ; Lee, S.J. ; Yoon, J.H. ; Park, D.C. ; Kim, S.I. ✉
INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES 20 : 4 pp. 551-556. , 6 p. (2023)
Publication:33992020 Published Citing Journal Article (Article ) Scientific
Article (Journal Article) | Scientific[33992020] [Approved]
5.
Kim, Sang Il ; Yoon, Joo Hee ; Park, Dong Choon ; Yang, Seung Ho ; Kim, Young Il ✉
INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES 20 : 4 pp. 463-467. , 5 p. (2023)
Publication:33985116 Validated Citing Journal Article (Article ) Scientific
Article (Journal Article) | Scientific[33985116] [Validated]
6.
Yang, Qingwen ; Ye, Lingying ; Liu, Jiasheng ; Lin, Lei ; Wang, Wenjing ; Zhu, Mengchao ; Zhang, Lu ; Xiao, Jiayi ; Zhang, Jun ✉ ; Li, Jin ✉
INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES 20 : 4 pp. 542-550. , 9 p. (2023)
Publication:33919348 Validated Citing Journal Article (Article ) Scientific
Article (Journal Article) | Scientific[33919348] [Validated]
7.
Bjork, Lauren ✉ ; Hopkins, Teri ; Yang, Linda ; Teng, Chengwen ; Jones, Xavier ; Cadena, Jose ; Walter, Elizabeth ; Frei, Christopher R.
INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES 20 : 4 pp. 437-443. , 7 p. (2023)
Publication:33859159 Validated Citing Journal Article (Article ) Scientific
Article (Journal Article) | Scientific[33859159] [Validated]
8.
Zheng, W. ; Guan, F. ; Xu, G. ; Yu, Y. ; Xiao, J. ; Huang, X.
INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES 20 : 4 pp. 557-565. , 9 p. (2023)
Publication:33783949 Published Citing Journal Article (Article ) Scientific
Article (Journal Article) | Scientific[33783949] [Approved]
9.
Ding, Dongyan ; Gao, Rong ; Xue, Qianfei ; Luan, Rumei ; Yang, Junling ✉
INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES 20 : 3 pp. 329-345. , 17 p. (2023)
Publication:33875130 Validated Citing Journal Article (Survey paper ) Scientific
Survey paper (Journal Article) | Scientific[33875130] [Validated]
10.
Zhu, X. ; Cheng, J. ; Yu, J. ; Liu, R. ; Ma, H. ✉ ; Zhao, Y. ✉
INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES 20 : 3 pp. 307-317. , 11 p. (2023)
Publication:33765955 Published Citing Journal Article (Article ) Scientific
Article (Journal Article) | Scientific[33765955] [Approved]
2023-09-24 09:42