1.
Yuan, G.-Y. ; Guo, Q.-Q. ✉ ; Xie, N. ; Zhang, Y.-Q. ; Luo, S.-Q. ; Gui, Q. ; Yao, S.
JOURNAL OF MOUNTAIN SCIENCE (2023)
Publication:33749098 Published Citing Journal Article (Article ) Scientific
Article (Journal Article) | Scientific[33749098] [Approved]
2.
Asghar, Aamir ; Su, Li-jun ✉ ; Zhao, Bo ; Usmani, Nadeem Ahmad
JOURNAL OF MOUNTAIN SCIENCE 20 : 9 pp. 2603-2627. , 25 p. (2023)
Publication:34363038 Validated Citing Journal Article (Article ) Scientific
Article (Journal Article) | Scientific[34363038] [Validated]
3.
Chen, Yang ; Shu, Bo ✉ ; Chen, Yu ; Hu, Jin-hao ; Wei, Dong ✉
JOURNAL OF MOUNTAIN SCIENCE 20 : 9 pp. 2692-2707. , 16 p. (2023)
Publication:34331849 Validated Citing Journal Article (Article ) Scientific
Article (Journal Article) | Scientific[34331849] [Validated]
4.
Zhao, Ming-wei ; Qi, Jiao-jiao ; Ju, Xiao-xiao ✉ ; Zhang, Yu-wei ; Wang, Chun ; Xu, Yan ; Sun, Jing-lu ✉
JOURNAL OF MOUNTAIN SCIENCE 20 : 9 pp. 2536-2556. , 21 p. (2023)
Publication:34257139 Validated Citing Journal Article (Article ) Scientific
Article (Journal Article) | Scientific[34257139] [Validated]
5.
Zhang, Xuan-yun ; Zhang, Shi-chao ✉ ; Liu, Jing-yu ; Ran, Na ; Zhang, Xiang ; Ning, Qi-wen
JOURNAL OF MOUNTAIN SCIENCE 20 : 8 pp. 2315-2343. , 29 p. (2023)
Publication:34312440 Validated Citing Journal Article (Article ) Scientific
Article (Journal Article) | Scientific[34312440] [Validated]
6.
Abut, Yavuz ✉ ; Bozbey, Ilknur ; Kurt Bal, Ece
JOURNAL OF MOUNTAIN SCIENCE 20 : 8 pp. 2436-2452. , 17 p. (2023)
Publication:34292619 Validated Citing Journal Article (Article ) Scientific
Article (Journal Article) | Scientific[34292619] [Validated]
7.
Li, Feng-jiao ; Liao, Xia ; Liu, Jia-ming ; Jiang, Li-li ; Wang, Meng-di ; Liu, Jin-feng
JOURNAL OF MOUNTAIN SCIENCE 20 : 8 pp. 2298-2314. , 17 p. (2023)
Publication:34152453 Published Citing Journal Article (Article ) Scientific
Article (Journal Article) | Scientific[34152453] [Approved]
8.
Guo, Xh ✉ ; Forman, S ✉ ; Wang, Yy ✉ ; Zhang, Yf ✉ ; Liu, Xy ✉
JOURNAL OF MOUNTAIN SCIENCE 20 : 8 pp. 2164-2180. , 17 p. (2023)
Publication:34119811 Validated Citing Journal Article (Article ) Scientific
Article (Journal Article) | Scientific[34119811] [Validated]
9.
Cordeiro, Anais de Almeida Campos ; Klanderud, Kari ; Villa, Pedro Manuel ; Neri, Andreza Viana ✉
JOURNAL OF MOUNTAIN SCIENCE 20 : 7 pp. 1911-1920. , 10 p. (2023)
Publication:34288050 Validated Citing Journal Article (Article ) Scientific
Article (Journal Article) | Scientific[34288050] [Validated]
10.
Wang, Ji-ren ; Zheng, Jian ✉ ; Su, Jian ; Zheng, Bo-hong ✉ ; Sun, Zhao-qian
JOURNAL OF MOUNTAIN SCIENCE 20 : 7 pp. 1954-1967. , 14 p. (2023)
Publication:34271015 Validated Citing Journal Article (Article ) Scientific
Article (Journal Article) | Scientific[34271015] [Validated]
2023-12-03 21:44