11.
Du, Xiaokun ; Gao, Lingyun ; Xun, Yu ; Feng, Liu ✉
JOURNAL OF SOILS AND SEDIMENTS , 13 p. (2020)
Publication:31522424 Validated Citing Journal Article (Article ) Number of cited publications: 1
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[31522424] [Validated]
12.
Thestorf, Kolja ✉ ; Makki, Mohsen
JOURNAL OF SOILS AND SEDIMENTS , 16 p. (2020)
Publication:31509189 Validated Citing Journal Article (Article ) Number of cited publications: 1
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[31509189] [Validated]
13.
Fu, Chuancheng ; Tu, Chen ; Zhang, Haibo ; Li, Yuan ; Li, Lianzhen ; Zhou, Qian ; Scheckel, Kirk G. ; Luo, Yongming ✉
JOURNAL OF SOILS AND SEDIMENTS , 10 p. (2020)
Publication:31499448 Validated Citing Journal Article (Article ) Number of cited publications: 1
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[31499448] [Validated]
14.
Chen, Yun ; Li, Yuqiang ✉ ; Wang, Xuyang ; Wan, Jinliang ; Gong, Xiangwen ; Niu, Yayi ; Liu, Jing
JOURNAL OF SOILS AND SEDIMENTS , 14 p. (2020)
Publication:31489277 Validated Citing Journal Article (Article ) Scientific
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[31489277] [Validated]
15.
Choi, Woo-Jung ✉ ; Kwak, Jin-Hyeob ; Park, Hyun-Jin ; In Yang, Hye ; Park, Se-In ; Xu, Zhihong ; Lee, Sang-Mo ; Lim, Sang-Sun ✉ ; Chang, Scott X.
JOURNAL OF SOILS AND SEDIMENTS , 17 p. (2020)
Publication:31483062 Validated Citing Journal Article (Survey paper ) Number of cited publications: 1
Journal Article/Survey paper (Journal Article)/Scientific[31483062] [Validated]
16.
Gou, Xiaomei ; Cai, Yan ✉ ; Wang, Changquan ; Li, Bing ; Zhang, Ruiping ; Zhang, Yi ; Tang, Xiaoyan ; Chen, Qiang ; Shen, Jie ; Deng, Jianrui et al.
JOURNAL OF SOILS AND SEDIMENTS , 12 p. (2020)
Publication:31481926 Validated Citing Journal Article (Article ) Number of cited publications: 1
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[31481926] [Validated]
17.
Yang, Dan ; Wang, Meina ; Liu, Jingchun ; Deng, Ting ; Yan, Chongling ✉ ; Ding, Zhenhua ✉ ; Lu, Haoliang
JOURNAL OF SOILS AND SEDIMENTS , 11 p. (2020)
Publication:31414279 Validated Citing Journal Article (Article ) Number of cited publications: 1
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[31414279] [Validated]
18.
Lee, Hong-gil ; Kim, Hyun-Koo ; Noh, Hoe-Jung ; Byun, Yoon Joo ; Chung, Hyen-Mi ; Kim, Ji-In
JOURNAL OF SOILS AND SEDIMENTS 2020 Paper: 02716-x (2020)
Publication:31404578 Validated Citing Journal Article (Article ) Scientific
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[31404578] [Validated]
19.
Sobocká, Jaroslava ; Saksa, Martin ; Feranec, Ján ; Szatmári, Daniel ; Holec, Juraj ; Bobáľová, Hana ; Rášová, Andrea
JOURNAL OF SOILS AND SEDIMENTS (2020)
Publication:31359896 Published Citing Journal Article (Article ) Scientific
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[31359896] [Approved]
20.
Sun, T. ; Beiyuan, J. ; Gielen, G. ; Mao, X. ; Song, Z. ; Xu, S. ; Ok, Y.S. ; Rinklebe, J. ; Liu, D. ; Hou, D. et al.
JOURNAL OF SOILS AND SEDIMENTS p. IN PRESS (2020)
Publication:31341108 Published Citing Journal Article (Article ) Number of cited publications: 1
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[31341108] [Approved]
2021-05-13 07:45