1.
Ni, Yueqiong ; Qian, Lingling ; Siliceo, Sara Leal ; Long, Xiaoxue ; Nychas, Emmanouil ; Liu, Yan ; Ismaiah, Marsena Jasiel ; Leung, Howell ; Zhang, Lei ; Gao, Qiongmei et al.
CELL METABOLISM 35 : 9 pp. 1530-+. , 27 p. (2023)
Publication:34360962 Validated Citing Journal Article (Article ) Scientific
Article (Journal Article) | Scientific[34360962] [Validated]
2.
Liu, Wei ; Zhang, Shuping ; Li, Quanjin ; Wu, Yue ; Jia, Xuan ; Feng, Wenya ; Li, Zhaolong ; Shi, Yali ; Hou, Qingzhi ; Ma, Juan et al.
CELL METABOLISM 35 : 9 , 23 p. (2023)
Publication:34312692 Validated Citing Journal Article (Article ) Scientific
Article (Journal Article) | Scientific[34312692] [Validated]
3.
Douglass, J.D. ; Ness, K.M. ; Valdearcos, M. ; Wyse-Jackson, A. ; Dorfman, M.D. ; Frey, J.M. ; Fasnacht, R.D. ; Santiago, O.D. ; Niraula, A. ; Banerjee, J. et al.
CELL METABOLISM 35 : 9 pp. 1613-1629.e8. (2023)
Publication:34232383 Validated Citing Journal Article (Article ) Scientific
Article (Journal Article) | Scientific[34232383] [Validated]
4.
Atkinson, M.A. ✉ ; Mirmira, R.G.
CELL METABOLISM 35 : 9 pp. 1500-1518. , 19 p. (2023)
Publication:34169729 Validated Citing Journal Article (Survey paper ) Scientific
Survey paper (Journal Article) | Scientific[34169729] [Validated]
5.
Xue, C. ; Li, G. ; Zheng, Q. ; Gu, X. ; Shi, Q. ; Su, Y. ; Chu, Q. ; Yuan, X. ; Bao, Z. ; Lu, J. ✉ et al.
CELL METABOLISM 35 : 8 pp. 1304-1326. , 23 p. (2023)
Publication:34177875 Validated Citing Journal Article (Survey paper ) Scientific
Survey paper (Journal Article) | Scientific[34177875] [Validated]
6.
Tang, C. ; Xie, A.X. ; Liu, E.M. ; Kuo, F. ; Kim, M. ; DiNatale, R.G. ; Golkaram, M. ; Chen, Y.-B. ; Gupta, S. ; Motzer, R.J. et al.
CELL METABOLISM 35 : 8 pp. 1424-1440.e5. (2023)
Publication:34160759 Validated Citing Journal Article (Article ) Scientific
Article (Journal Article) | Scientific[34160759] [Validated]
7.
Ferrer, Miriam ; Mourikis, Nicholas ; Davidson, Emma E. ; Kleeman, Sam O. ; Zaccaria, Marta ; Habel, Jill ; Rubino, Rachel ; Gao, Qing ; Flint, Thomas R. ; Young, Lisa et al.
CELL METABOLISM 35 : 7 , 24 p. (2023)
Publication:34388166 Validated Citing Journal Article (Article ) Scientific
Article (Journal Article) | Scientific[34388166] [Validated]
8.
Jenkins, Benjamin J. ; Blagih, Julianna ; Ponce-Garcia, Fernando M. ; Canavan, Mary ; Gudgeon, Nancy ; Eastham, Simon ; Hill, David ; Hanlon, Megan M. ; Ma, Eric H. ; Bishop, Emma L. et al.
CELL METABOLISM 35 : 7 pp. 1132-+. , 25 p. (2023)
Publication:34374639 Validated Citing Journal Article (Article ) Scientific
Article (Journal Article) | Scientific[34374639] [Validated]
9.
Verma, Subodh ✉ ; Mazer, C. David ; Connelly, Kim A.
CELL METABOLISM 35 : 7 pp. 1095-1098. , 4 p. (2023)
Publication:34363201 Validated Citing Journal Article (Article ) Scientific
Article (Journal Article) | Scientific[34363201] [Validated]
10.
Basile, Giorgio ; Vetere, Amedeo ; Hu, Jiang ; Ijaduola, Oluwaseun ; Zhang, Yi ; Liu, Ka-Cheuk ; Eltony, Amira M. ; De Jesus, Dario F. ; Fukuda, Kazuki ; Doherty, Grace et al.
CELL METABOLISM 35 : 7 , 29 p. (2023)
Publication:34329459 Validated Citing Journal Article (Article ) Scientific
Article (Journal Article) | Scientific[34329459] [Validated]
2023-11-29 02:42