1.
Kocsis, K (főszerk.) (szerk.) ; Horváth, G (szerk.) ; Keresztesi, Z (szerk.) ; Nemerkényi, Zs (szerk.)
Budapest, Magyarország : MTA CSFK Földrajztudományi Intézet (2018) , 187 p.
Közlemény:3408692 Jóváhagyott Forrás Idéző Könyv (Atlasz ) Nyilvános idézők összesen: 7 Független: 7 Függő: 0 Idézett közlemények száma: 6
Könyv/Atlasz (Könyv)/Tudományos[3408692] [Jóváhagyott]
Független idéző: 7, Függő idéző: 0, Nem vizsgált idéző: 0, Összes idéző: 7
  1. Csorba Péter et al. A földrajzi tájak tipizálása európai kitekintéssel = The Classification of Geographical Landscapes from a European Perspective. (2018) FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 0015-5411 142 4 272-290
  2. Frisnyák Sándor. Az Ecsedi-láp: Tájhasználat-változás a 19. században. (2018) TÖRTÉNETI FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 2064-390X 6 3-4 128-140
  3. Mika J. Az éghajlatváltozás aktuális globális és hazai fejleményei. (2018) Megjelent: Földrajzi tanulmányok 2018 pp. 19-24
  4. Szarka L. Hazánk a környezetbiztonsági kihívások közepette. (2018) Megjelent: A múltból átívelő jövő pp. 87-96
  5. Szabó Mátyás et al. A Duna-Tisza közi Homokhátság fejlesztéspolitikai sorstörténete az Európai Uniós csatlakozásunkat követően. (2019) Megjelent: Alföldi kaleidoszkóp pp. 282-297
  6. Csorba Péter. Az új Nemzeti Atlaszban szereplő földrajzi tájbeosztás nevezéktanának alapelvei. (2020) GEOMETODIKA: FÖLDRAJZ SZAKMÓDSZERTANI FOLYÓIRAT 2560-0745 4 1 5-17
  7. Makádi Mariann. Más tájak más szemlélettel?: Javaslatok a hazai tájak tanításának szemléleti és nevezéktani problémái kapcsán. (2020) GEOMETODIKA: FÖLDRAJZ SZAKMÓDSZERTANI FOLYÓIRAT 2560-0745 1 1. 35-48
2020-02-18 01:36