1.
TERÜLETI STATISZTIKA 58 : 1 pp. 3-26. , 24 p. (2018)
Közlemény:3330425 Admin láttamozott Forrás Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Nyilvános idézők összesen: 26 Független: 26 Függő: 0 Idézett közlemények száma: 15
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3330425] [Admin láttamozott]
Független idéző: 26, Függő idéző: 0, Nem vizsgált idéző: 0, Összes idéző: 26
 1. Nagygyőryné Kerti. A cigány nyelv helye a közoktatásban. (2018) KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓD 2498-5368 4 4 73-81
 2. Boros Julianna. A cigány/roma népesség története, gazdasági, társadalmi jellemzői Baranya megyében. (2018) Megjelent: Fókuszban az Akácliget pp. 23-65
 3. Rozgonyi-Horváth Ádám. A periférikus területeken élő aktív korúak munkaerőpiaci kapcsolatai - egy belső periférián található zsáktelepülés példáján: [Relations to the labour market of people in working age living in peripheral areas - The example of a dead-end village found in an internal periphery in Hungary]. (2018) TERÜLETI STATISZTIKA 0018-7828 2064-8251 58 4 417-443
 4. Bálint C. Assessment of the Interrelations Between Health and Housing Conditions in a Hungarian Roma Settlement. (2018) DETUROPE: CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF TOURISM AND REGIONAL DEVELOPMENT 1821-2506 10 2 91-111
 5. Debrecen Megyei. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2018-2023. (2018)
 6. Benedek József et al. Evidence-based designation of development regions in Romania. (2018) REGIONAL STATISTICS 2063-9538 8 1 120-140
 7. Bogárdi Tünde. Foglalkoztatás és foglalkoztathatóság a hátrányos helyzetű térségekben. (2018) Megjelent: Magasabb (helyi) hozzáadott érték, mint a vidék kitörési lehetősége – II. Nemzetközi Vidékfejlesztési Tudományos Konferencia pp. 102-107
 8. Kenderes Városi. Helyi Esélyegyenlőségi Program Kenderes Városi Önkormányzat. (2018)
 9. Boros Julianna. „Kitörési pont az iskola”: A hátrányos helyzetű térségekben élő cigány közösségekben a tanulás/tudás szerepe. (2018)
 10. Szente Viktória et al. Roma népesség bevonásának lehetőségei az ökoturizmusba. (2018)
 11. Takács Judit. Személynév – etnikai sztereotípia – előítélet. Egy vizsgálat háttere és tanulságai. (2018) NÉVTANI ÉRTESÍTŐ 0139-2190 40 77-89
 12. Bogárdi Tünde. Társadalmi helyzetfeltárás Dél-Hevesben. (2018)
 13. Szabó Henriett. A dokumentumfilmek és a társadalmi integráció = Documentaries and Social Integration: "Kik vagyunk... és miért? 3. széria = Who Are We ... and Why?, Season 3. (2019) Megjelent: Terepek és elméletek = Fields and Theories pp. 47-64
 14. Nagygyőryné Kerti. A lovári nyelv társadalmi megítélése és beszélő közösségei = The Social Status of Romani Language and Romani-Speaking Communities. (2019) Megjelent: Terepek és elméletek = Fields and Theories pp. 91-98
 15. Pach János. A nem területi autonómia magyar modellje: Értékelés a hatékony közéleti részvétel fogalmi aspektusai, régiós példái és a Magyarországon élő nemzetiségek parlamenti képviseletének szemszögéből. (2019)
 16. Mátyás Szabolcs et al. A rendőri elérhetőség és a bűnözés közötti összefüggések térbeli elemzése. (2019) TERÜLETI STATISZTIKA 0018-7828 2064-8251 59 2 152-163
 17. Petrányi Győző. A roma és indiai populációk genetikai hasonlósága és ennek jelentősége a csontvelő donor regiszterek összetételében. (2019) MAGYAR TUDOMÁNY 0025-0325 1588-1245 2019 11 1626-1637
 18. Alabán Péter. A társadalmi dezintegráció társadalomtörténeti összefüggései Ózdon és környékén a rendszerváltozás után. (2019)
 19. Rozgonyi-Horváth Ádám. A térbeliség és a lokalitás szerepe a periférikus területeken élő hátrányos helyzetűek munkahelymegtartó képességében. (2019)
 20. Ádány Róza et al. Az északkelet-magyarországi telepszerű körülmények között élő cigány lakosság egészség-magatartása és egészségi állapota. (2019) MAGYAR TUDOMÁNY 0025-0325 1588-1245 2019 11 1596-1611
 21. Cserti Csapó Tibor. Az uniós roma oktatáspolitika – magyar tanulságok. (2019) EDUCATIO 1216-3384 1419-8827 28 1 58-74
 22. Galvács Henrietta et al. Kockázatalapú praediabetesszűrés egy vidéki családorvosi praxisban – orális glükóztolerancia-teszt vagy glikált hemoglobin?. (2019) ORVOSI HETILAP 0030-6002 1788-6120 160 50 1976-1983
 23. Balogh Lídia et al. Roma nők hátrányos megkülönböztetése a szülészeti ellátás során: Két magyarországi jogeset, háttérrel. (2019) FUNDAMENTUM 1417-2844 23 1-2 204-223
 24. Carrera Segio et al. Scaling up Roma inclusion strategies: Truth, reconciliation and justice for addressing antigypsyism. (2019)
 25. Havasi Virág. Social Problems and Economic Performance: Social Innovations in the Hungarian Child Protection System. (2019) THEORY METHODOLOGY PRACTICE: CLUB OF ECONOMICS IN MISKOLC 1589-3413 2415-9883 15 02 11-22
 26. Csák Róbert et al. New psychoactive substance use as a survival strategy in rural marginalised communities in Hungary. (2020) INTERNATIONAL JOURNAL OF DRUG POLICY 0955-3959 XXX XXX p. 102639
2020-02-29 06:08