1.
BMC ORAL HEALTH 19 : 1 Paper: 261 , 10 p. (2019)
Publication:30992962 Validated Core Citing Journal Article (Article ) Citing papers: 2 Independent citation count: 0 Self citation count: 2 Number of cited publications: 3
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[30992962] [Validated]
External citations: 0, Self citations: 2, Unhandled citations: 0, All citations: 2
  1. * Szabó P. Balázs et al. The key elements of conducting load-to-fracture mechanical testing on restoration-tooth units in restorative dentistry. (2019) REVIEW OF FACULTY OF ENGINEERING ANALECTA TECHNICA SZEGEDINENSIA 1788-6392 2064-7964 13 2 59-64
  2. * Szabó Balázs (esztétikai .... Factors influencing the success of root-amputated and restoredmaxillary molar teeth [Gyökéramputált és restaurált maxilláris moláris fogak sikerességét befolyásoló tényezők]. (2020)
2020-09-30 21:13