1.
TÉR ÉS TÁRSADALOM 30 : 2 pp. 23-44. , 22 p. (2016)
Publication:3069327 Validated Core Citing Journal Article (Article ) Citing papers: 12 Independent citation count: 12 Self citation count: 0 Number of cited publications: 13
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[3069327] [Validated]
External citations: 12, Self citations: 0, Unhandled citations: 0, All citations: 12
 1. Bankhardt Judit et al. A városi helyi gazdaságfejlesztés aktuális kérdései. (2016)
 2. Méreiné Berki. Szegénység elleni küzdelem a részvételi akciókutatás segítségével. (2017) In: Felsőoktatás, életen át tartó tanulás és ENSZ fenntartható fejlesztési célok megvalósítása. pp. 198-208
 3. Pelle Anita. Az Európai Unión belüli versenyképesség-problematikáról és annak lehetséges kezeléséről. (2018) EURÓPAI TÜKÖR: AZ INTEGRÁCIÓS STRATÉGIAI MUNKACSOPORT KÉTHAVONTA MEGJELENŐ FOLYÓIRATA 1416-6151 2560-287X 2018 3 45-65
 4. Topić Danijel. Megújuló energia és energiahatékonysági lehetőségek rurális terekben. (2018) ISBN:9786155949012; 9786155949029
 5. Žnidarec Matej et al. Megújuló energiaforrás-potenciál és döntéstámogatás Horvátország és Magyarország határon átnyúló régiójában – egy modell-alkalmazás lehetőségei. (2018) In: Megújuló energia és energiahatékonysági lehetőségek rurális terekben pp. 41-63
 6. Mihály Melinda. Poszt-szocialista atalakulas a videki terekben – A szocialis gazdasag szerepe a ruralis teruletek periferizalodasanak visszaforditasaban.. (2018) In: Szociális és szolidáris gazdaság a poszt-szocialista perifériákon pp. 225-242
 7. Mihály Melinda. Rural social and solidarity economy initiatives from Central and Eastern Europe – In contexts of peripheralisation to what extent may participation be a reality?. (2018) In: Selected conference papers of the 3rd EMES-Polanyi International Seminar “Welfare societies in transition” pp. 1-30
 8. Mezei Cecília et al. A megújuló energiaforrásokra fókuszáló, helyierőforrás-alapú modellezés lokális lehetősége. (2019) In: A környezet és a határok kutatója pp. 27-38
 9. Szemerédi Eszter. Az alsómocsoládi Rigac értékelése a képességszemléletű helyi gazdaságfejlesztés modellje alapján. (2019) KOVÁSZ 1418-5040 13 1-4 29-54
 10. Cebotari Sorin et al. Towards a Progressive Local Development Approach: Insights from Local Community Initiatives in Hungary and Romania. (2019) In: Regional and Local Development in Times of Polarisation pp. 253-285
 11. Mihály Melinda. Újratermelődő „gettók”? – A helyi fejlesztés lehetőségei és korlátai egy szélsőségesen marginalizált kistelepülésen. (2019) TÉR ÉS TÁRSADALOM 0237-7683 2062-9923 33 4 132-156
 12. Zsótér Brigitta et al. Model of Local Economic Development in Hungarian Countryside. (2020) EUROPEAN COUNTRYSIDE 1803-8417 12 1 85-98
2020-07-06 23:00