1.
In: Antalné, Szabó Ágnes; Laczkó, Krisztina; Raátz, Judit (szerk.) Szakpedagógiai körkép I. Anyanyelv- és irodalompedagógiai tanulmányok
Budapest, Magyarország : Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), (2015) pp. 28-45. , 18 p.
Zárolt Közlemény:3001819 Hitelesített Forrás Idéző Könyvrészlet (Szaktanulmány ) Nyilvános idézők összesen: 8 Független: 7 Függő: 1 Idézett közlemények száma: 1
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3001819] [Hitelesített]
Független idéző: 7, Függő idéző: 1, Nem vizsgált idéző: 0, Összes idéző: 8
  1. Heltai János Imre. Az egységes nyelvi repertoár pedagógiája. (2016) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 140 4 407-427
  2. Jani-Demetriou Bernadett. Cigány gyerekek az iskolában: társas beszélés és társas megismerés. (2017) Megjelent: Témák és szempontok a nyelvhasználat vizsgálatában. Hallgatói tanulmányok pp. 61-70
  3. Heltai Borbála Éva. Nyelvcsere és szezonális migráció egy többnyelvű magyarországi közösségben: Nyelvi gyakorlatok, ideológiák és kommodifikáció társadalmi folyamatok nexusában. (2017)
  4. * Bartha Csilla et al. Kölcsönös bevonódás, korpuszalapúság, multidiszciplinaritás a JelEsély és Nyelvesély projektben: Az oktatási nyelvi tervezés egy lehetséges szociolingvisztikai modellje. (2018) Megjelent: Grammatika és oktatás – időszerű kérdések pp. 373-399
  5. Tücsök Dorottya. A tanárképzésben részt vevő hallgatók nyelvi ideológiái: a (nyelvi) másság konstruálódása. (2019) ANYANYELV-PEDAGÓGIA 2060-0623 12 2 5-15
  6. Jánk István. Nyelvi előítélet és diszkrimináció a magyartanári értékelésben. (2019) ISBN:9788055814285
  7. Barátné Hajdu Ágnes. Szövegértés-fejlesztés a könyvtárban. (2019) ISBN:9789635814459
  8. Heltai János Imre. Transzlingválás – Elmélet és gyakorlat. (2020) ISBN:9789635560516
2020-11-29 15:08