1.
KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 59 : 11 pp. 1233-1256. , 24 p. (2012)
Közlemény:2166920 Érvényesített Forrás Folyóiratcikk (Szakcikk ) Nyilvános idézők összesen: 31 Független: 31 Függő: 0
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2166920] [Érvényesített]
Független idéző: 31, Függő idéző: 0, Nem vizsgált idéző: 0, Összes idéző: 31
 1. Páger B. A dél-dunántúli regionális innovációs rendszer fejlődése - a regionális innovációs stratégia utóélete. (2013) Megjelent: Innovációbarát kormányzás Magyarországon pp. 165-186
 2. Gál Z. A régiók és az állam konfliktusai az innovációs kormányzásban: Az innováció központi és regionális irányítása Magyarországon. (2013) Közép-Európai Közleménye 6 1-2 294-309
 3. Bodor Ákos. A társadalmi tőke megjelenése az innováció hazai kutatásában. (2013) Megjelent: Innovációs rendszerek. Szereplők, kapcsolatok és intézmények pp. 92-108
 4. Kiss J. A vállalatok szerepe a magyar innovációs rendszerben. (2013) Megjelent: Innovációs rendszerek. Szereplők, kapcsolatok és intézmények pp. 111-123
 5. Gál Z. Az „innovációbarát kormányzás” – kutatás céljai és módszertana. (2013) Megjelent: Innovációbarát kormányzás Magyarországon. A regionális innovációs fejlesztéspolitika kihívásai pp. 7-24
 6. Bodor Á. Az innovációs együttműködések fejlesztésének dilemmái. (2013) Megjelent: Bretter Z. – Vörös Z. (szerk.): A tudomány megszelídítése: Tanulmányok a közpolitika köréből pp. 45-66
 7. Gál Z. Az innovációs kormányzás szakpolitikai vetületei: Az innováció központi és regionális irányítása Magyarországon. (2013) Megjelent: Innovációbarát kormányzás Magyarországon. A regionális innovációs fejlesztéspolitika kihívásai pp. 59-102
 8. Borsi B. Az innovációs rendszer működtetése Magyarországon: értékelések a TTI-szakterületen 2005-2012 között. (2013) Megjelent: Innovációs rendszerek. Szereplők, kapcsolatok és intézmények pp. 219-243
 9. Borsi B et al. Centrumok és perifériák – régiók az európai kutatás-fejlesztésben. (2013) KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 0023-4346 60 4 431-455
 10. Páger B. Innovációs rendszerek a közép-európai nem nagyvárosi térségekben: A Dél-dunántúli régió példája. (2013) KÖZÉP-EURÓPAI KÖZLEMÉNYEK 1789-6339 6 3(22) 142-154
 11. Bodor Á. „Mivel van baj?” – A társadalmi kontextus megjelenése az innovációs szakemberek problémaérzékelésében. (2013) Megjelent: Innovációbarát kormányzás Magyarországon. A regionális innovációs fejlesztéspolitika kihívásai pp. 127-142
 12. Varjú V. Napelemes rendszerek, mint a területfejlesztés motorjai – egy társadalomtudományi értelmezés. (2013) SZOCIÁLIS SZEMLE 1789-6983 1-2 122-128
 13. Elekes Z. Path Dependency, Externalities and Related Variety in Regional Innovation Systems. (2013) Megjelent: Regional Growth, Development and Competitiveness pp. 232-243
 14. Bodor Á. Társadalmi környezet és innováció. (2013) Megjelent: Társadalomtudományi gondolatok a harmadik évezred elején pp. 36-40
 15. Gál Z. Az innovációs kormányzás szakpolitikai vetületei: Az innováció központi és regionális irányítása Magyarországon (I. rész). (2014) TÁRSADALOMKUTATÁS 0231-2522 1588-2918 32 2 176-192
 16. Czirfusz M. Gazdaságföldrajz: jegyzet oktatóknak és hallgatóknak. (2014)
 17. Bodor Á. Innovációs szakemberek viszonyulásai az innováció mikro- és makrotársadalmi kontextusához. (2014)
 18. Havas A. Mit mér(j)ünk?: Az innováció értelmezései – szakpolitikai következmények. (2014) KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 0023-4346 61 9 1022-1059
 19. Gébert Judit. Helyi gazdaságfejlesztés a képességszemlélet alapján. (2015)
 20. Juhász Sándor et al. Network Revolution in Economic Geography. (2015) Megjelent: New Ideas in a Changing World of Business Management and Marketing pp. 46-56
 21. Sándor Nagy. Supreme Audit Institutions and New Aspects for Public Value Creation in Complex Adaptive Systems. (2015) Megjelent: New Ideas in a Changing World of Business Management and Marketing pp. 206-224
 22. Jeney László et al. A kreativitás térszerkezetének változása Magyarországon az ezredforduló után. (2016) Megjelent: Humán tér-kép pp. 15-56
 23. Elekes Zoltán. A regionális növekedés új tényezői az evolúciós gazdaságföldrajzi kutatásokban: A változatosság és a technológiai közelség. (2016) KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 0023-4346 63 3 307-329
 24. Elekes Z et al. A tudáshálózatok időbeli változásának vizsgálati lehetőségei. (2016) KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 0023-4346 83 12 1375-1388
 25. Birkner Zoltán et al. Interpreting innovation – in another way. (2016) VEZETÉSTUDOMÁNY 0133-0179 47 10 39-50
 26. Nagy S. Najwyższe organy kontroli oraz nowe aspekty kreowania wartości publicznej. (2016) Kontrola Panstwowa 0452-5027 61 4(369) 33-51
 27. Laczi R et al. Várakozások és innováció az Európai Unióban: összefüggések, folyamatok, hatások. (2016) Megjelent: Térségek versenyképessége, intelligens szakosodása és újraiparosodása pp. 79-102
 28. Laczi R et al. Várakozások és innováció az Európai Unióban: összefüggések, folyamatok, hatások.. (2016) Megjelent: In Lengyel I. - Nagy B. (szerk.) Térségek versenyképessége, intelligens szakosodása és újraiparosodása pp. 79-102
 29. Elekes Zoltán. Az egészségipari exporthoz kapcsolódó termékek feltérképezése a hazai megyékben a terméktér eszközével. (2018) Megjelent: Térségek növekedése és fejlődése: egészségipari és tudásalapú fejlesztési stratégiák pp. 100-121
 30. Zoltán Birkner et al. Characteristics of Innovation in Regions with Small- and MediumSized Towns. (2018) NASE GOSPODARSTVO / OUR ECONOMY 0547-3101 2385-8052 64 2 34-42
 31. Elekes Zoltán. Kölcsönvett képességek – A külföldi tulajdonú vállalatok és az import szerepe a hazai térségek foglalkoztatottságának alakulásában és exportjának diverzifikációjában. (2018)
2020-02-18 01:38