1.
In: Bajmócy, Z; Lengyel, I; Málovics, Gy (szerk.) Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság
Szeged, Magyarország : JATEPress Kiadó, (2012) pp. 13-32. , 20 p.
Közlemény:2063383 Jóváhagyott Forrás Idéző Könyvrészlet (Szaktanulmány ) Nyilvános idézők összesen: 9 Független: 9 Függő: 0 Idézett közlemények száma: 5
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2063383] [Jóváhagyott]
Független idéző: 9, Függő idéző: 0, Nem vizsgált idéző: 0, Összes idéző: 9
  1. Szakálné Kanó. Gazdasági tevékenységek térbeli eloszlásának vizsgálata a magyar kistérségek példáján. (2012)
  2. Bodor Á. A társadalmi tőke megjelenése az innováció hazai kutatásában. (2013) Megjelent: Inzelt Annamária – Bajmócy Zoltán (szerk.): Innovációs rendszerek. Szereplők, kapcsolatok és intézmények pp. 92-108
  3. Jóna György. A területi tőke kistérségi jellegzetességei. (2013)
  4. Bodnár G. A területi tőke, mint a rurális térségek innovációs rendszerének lehetséges elméleti háttere. (2013) Megjelent: Innováció: a vállalati stratégiától a társadalmi stratégiáig pp. 124-139
  5. Jóna György et al. A magyarországi kistérségek területi tőkéjének alakulása. (2014) TERÜLETI STATISZTIKA 0018-7828 2064-8251 54 2 99-118
  6. Poreisz V. A városi versenyképesség dimenziói kisvárosok esetén. (2014) Megjelent: A területi fejlődés dilemmái pp. 65-79
  7. Bodor Á. Innovációs szakemberek viszonyulásai az innováció mikro- és makrotársadalmi kontextusához. (2014)
  8. Koós B. A szegénység és depriváció a magyar településállományban az ezredfordulót követően – avagy kísérlet a települési deprivációs index létrehozására. (2015) TÉR ÉS TÁRSADALOM 0237-7683 2062-9923 29 1 53-68
  9. Szakálné Kanó. Gazdasági tevékenységek térbeli eloszlásának vizsgálata. (2017) ISBN:9789633153376
2020-01-18 10:38