1.
In: Lukovics, M; Lengyel, I (szerk.) Kérdőjelek a régiók gazdasági fejlődésében
Szeged, Magyarország : JATEPress Kiadó, (2008) pp. 26-46. , 21 p.
Közlemény:1775165 Jóváhagyott Forrás Idéző Könyvrészlet (Szaktanulmány ) Nyilvános idézők összesen: 26 Független: 26 Függő: 0 Idézett közlemények száma: 3
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1775165] [Jóváhagyott]
Független idéző: 26, Függő idéző: 0, Nem vizsgált idéző: 0, Összes idéző: 26
 1. Lukovics Miklós. Térségek versenyképességének mérése. (2008)
 2. Sándorné Kriszt. A mérhetőség kérdése a XXI. századi tudásteremtésben. (2009) Megjelent: Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar, VII. Nemzetközi Konferencia. pp. 55-61
 3. Nyiri Attila. A regionális innováció irányítási rendszerének hálózati megközelítése. (2009) Megjelent: Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar, VII. Nemzetközi Konferencia. pp. 126-133
 4. Polónyi István. Felsőoktatás és tudománypolitika. (2009) EDUCATIO 1216-3384 1419-8827 1 85-102
 5. Rittgasszer Imola. Kreatív kistérségek Magyarországon. (2009) TÉR ÉS TÁRSADALOM 0237-7683 2062-9923 4 27-44
 6. Lukovics Miklós. Measuring Regional Disparities on Competitiveness Basis. (2009) Megjelent: Regional Conmpetitiveness, Innovation and Environment. pp. 39-53
 7. Sándor-Kriszt Éva. The measurability of knowledge creation in the 21st century. (2009) Megjelent: 3nd Central European Conference in Regional Science pp. 757-763
 8. Lukovics M et al. A regionális innovációs potenciál és a regionális versenyképesség kapcsolatának elméleti megközelítése. (2010) Megjelent: A Dél-alföldi régió innovációs képessége. Elméleti megközelítések és empirikus elemzések pp. 71-111
 9. Lukovics Miklós et al. Innovation Performance and Competitiveness in the Hungarian subregions. (2010) Megjelent: Proceedings of the Challenges for Analysis of the Economy, the Business and Social Progress pp. 1083-1103
 10. Rittgasszer I et al. Kreativitás, innováció, versenyképesség. (2010) Megjelent: Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Évkönyv 2010/3 pp. 81-92
 11. Rittgasszer Imola. The spatiality of the creative micro-regions in Hungary. (2010) Megjelent: Proceedings of the Challenges for Analysis of the Economy, the Business and Social Progress pp. 1104-1120
 12. Birkner Zoltán. Zala megyében is az innováció a siker motorja?. (2010)
 13. Szakály D. Absorb Meter. A térségi és vállalkozási abszorbciós képességek vizsgálati modellje. (2011) Megjelent: Menedzsment a tudásalapú gazdaságban pp. 75-88
 14. Szakály D. Abszorb Meter: A térségi és vállalkozási abszorpciós képességek vizsgálati modellje. (2012) VEZETÉSTUDOMÁNY 0133-0179 43 39-46
 15. Birkner Z et al. A possible approach of the concept of „glocal” through innovation. (2012) DETUROPE: CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF TOURISM AND REGIONAL DEVELOPMENT 1821-2506 4 3 4-21
 16. Antalík I. Innovációs kultúra a kis- és középvállalkozásoknál és Zselíz és Isaszeg kisvállalkozóinak körében elvégzett felmérés tükrében. (2012) Megjelent: Társadalmi-gazdasági kihívások a határ menti térségekben: Szakmai nap és üzletember találkozó pp. 68-73
 17. Savanya P. A társadalmi tőke jelentősége a gazdaságban, szerepe az innovációk társadalmi megformálásában. (2013) Megjelent: Innováció: a vállalati stratégiától a társadalmi stratégiáig pp. 140-159
 18. Bodor Á. A társadalmi tőke megjelenése az innováció hazai kutatásában. (2013) Megjelent: Inzelt Annamária – Bajmócy Zoltán (szerk.): Innovációs rendszerek. Szereplők, kapcsolatok és intézmények pp. 92-108
 19. Nagy B. Az optimális szabadalmak elméletének magatartás-gazdaságtani és nemzetközi közgazdasági kiterjesztése. (2013)
 20. Kovács Zs. Innováció és kutatás-fejlesztés a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardokban. (2013) Megjelent: Innováció: a vállalati stratégiától a társadalmi stratégiáig pp. 242-252
 21. Páger B. Innovációs rendszerek a közép-európai nem nagyvárosi térségekben: A Dél-dunántúli régió példája. (2013) KÖZÉP-EURÓPAI KÖZLEMÉNYEK 1789-6339 6 3(22) 142-154
 22. Poreisz V. A városi versenyképesség dimenziói kisvárosok esetén. (2014) Megjelent: A területi fejlődés dilemmái pp. 65-79
 23. Bodor Á. Innovációs szakemberek viszonyulásai az innováció mikro- és makrotársadalmi kontextusához. (2014)
 24. Darnai B et al. Modelling and analysing and innovtive cooperation to support operation of a science centre. (2015) APSTRACT - APPLIED STUDIES IN AGRIBUSINESS AND COMMERCE 1789-221X 1789-7874 9 3 5-12
 25. Nagy Benedek. Az optimális szabadalmak elméletének kiterjesztései. (2016) ISBN:9789633152911
 26. Ábrahám T. Regionális hálózati együttműködés, mint a köznevelési intézményi innovációmenedzsment és tudásmegosztás egyik módszere. (2016) ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI STRATÉGIAI FÜZETEK 1786-1594 1 57-63
2020-01-26 18:07