1.
PLANT BIOSYSTEMS: AN INTERNATIONAL JOURNAL DEALING WITH ALL ASPECTS OF PLANT BIOLOGY: OFFICIAL JOURNAL OF THE SOCIETA BOTANICA ITALIANA 145 : 3 pp. 715-729. , 15 p. (2011)
Közlemény:1744380 Egyeztetett Forrás Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Nyilvános idézők összesen: 57 Független: 35 Függő: 22 Idézett közlemények száma: 27
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1744380] [Érvényesített]
Független idéző: 35, Függő idéző: 22, Nem vizsgált idéző: 0, Összes idéző: 57
 1. Janišová M et al. Advances in the conservation of dry grasslands: Introduction to contributions from the seventh european dry grassland meeting. (2011) PLANT BIOSYSTEMS: AN INTERNATIONAL JOURNAL DEALING WITH ALL ASPECTS OF PLANT BIOLOGY: OFFICIAL JOURNAL OF THE SOCIETA BOTANICA ITALIANA 1126-3504 1724-5575 145 3 507-513
 2. Valkó O. Grassland Recovery Using Spontaneous Succession and Technical Reclamation: Analysis of Restoration Success in Several Grasslands Types fA spontán szukcesszió, kaszálás és magvetés segítségével történő gyeprekonstrukció sikerességének vizsgálata eltérő gyeptípusokban]. (2011)
 3. Deák B et al. Litter and graminoid biomass accumulation suppresses weedy forbs in grassland restoration. (2011) PLANT BIOSYSTEMS: AN INTERNATIONAL JOURNAL DEALING WITH ALL ASPECTS OF PLANT BIOLOGY: OFFICIAL JOURNAL OF THE SOCIETA BOTANICA ITALIANA 1126-3504 1724-5575 145 3 730-737
 4. * Csecserits Anikó et al. Regeneration of sandy old-fields - a new method to assess recovery success. (2011) Megjelent: Válogatás az MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet kutatási eredményeiből p. CD
 5. Biro M et al. Száraz homoki élőhelyek és átalakulásuk a Duna-Tisa közén a 18. századtól napjainkig. (2011) Megjelent: Természetvédelem és kutatás a Duna-Tisza közi homokhátságon: Tanulmánygyűjtemény pp. 383-421
 6. * Rédei T et al. Tájhasználat és biodiverzitás kapcsolatának regionális léptékű vizsgálata a Kiskunságban: A Kiskun LTER mintaterület- hálózat bemutatása.. (2011) Megjelent: Természetvédelem és kutatás a Duna-Tisza közi homokhátságon: Tanulmánygyűjtemény pp. 423-445
 7. Blasi C et al. Submediterranean dry grasslands along the Tyrrhenian sector of central Italy: Synecology, syndynamics and syntaxonomy. (2012) PLANT BIOSYSTEMS: AN INTERNATIONAL JOURNAL DEALING WITH ALL ASPECTS OF PLANT BIOLOGY: OFFICIAL JOURNAL OF THE SOCIETA BOTANICA ITALIANA 1126-3504 1724-5575 146 2 266-290
 8. Deák Balázs. Conserving grassland biodiversity by traditional management, prescribed burning and seed sowing = Természetvédelmi kezelések szerepe a gyepek biodiverzitásának megőrzésében –hagyományos kezelés, kontrollált égetés és magvetés. (2013)
 9. * Biró M et al. Detection of long-term landscape changes and trajectories in a Pannonian sand region: comparing land-cover and habitat-based approaches at two spatial scales.. (2013) COMMUNITY ECOLOGY 1585-8553 1588-2756 14 2 219-230
 10. Albert Á-J et al. Közép-európai parlagokon zajló spontán gyepesedési folyamatok restaurációs ökológiai szempontú értékelése. (2013) BOTANIKAI KÖZLEMÉNYEK 0006-8144 2415-9662 100 1-2 201-216
 11. Bálint P et al. Fitomassza dinamika homoki gyepek szekunder szukcessziója során. (2014) GYEPGAZDÁLKODÁSI KÖZLEMÉNYEK 1785-2498 2014 1-2 3-10
 12. * Török K et al. Long-term outcome of nitrogen immobilization to restore endemic sand grassland in Hungary. (2014) JOURNAL OF APPLIED ECOLOGY 0021-8901 1365-2664 51 3 756-765
 13. Palombo C et al. Mountain vegetation at risk: Current perspectives and research reeds. (2014) PLANT BIOSYSTEMS: AN INTERNATIONAL JOURNAL DEALING WITH ALL ASPECTS OF PLANT BIOLOGY: OFFICIAL JOURNAL OF THE SOCIETA BOTANICA ITALIANA 1126-3504 1724-5575 148 1 35-41
 14. Walker LR et al. Optimization of intervention levels in ecological restoration. (2014) APPLIED VEGETATION SCIENCE 1402-2001 1654-109X 17 2 187-192
 15. * Pándi Ildikó et al. People move but cultivated plants stay: abandoned farmsteads support the persistence and spread of alien plants. (2014) BIODIVERSITY AND CONSERVATION 0960-3115 1572-9710 23 5 1289-1302
 16. Török P et al. Recovery of alkaline grasslands using native seed mixtures in the Hortobágy National Park (Hungary). (2014) Megjelent: Guidelines for native seed production and grassland restoration pp. 183-198
 17. * Szitár K et al. Recovery of inland sand dune grasslands following the removal of alien pine plantation. (2014) BIOLOGICAL CONSERVATION 0006-3207 171 52-60
 18. * Albert Á-J et al. Secondary succession in sandy old-fields: a promising example of spontaneous grassland recovery. (2014) APPLIED VEGETATION SCIENCE 1402-2001 1654-109X 17 2 214-224
 19. Karlik P et al. Soil seed-bank composition reveals the land-use history of calcareous grasslands. (2014) ACTA OECOLOGICA: INTERNATIONAL JOURNAL OF ECOLOGY 1146-609X 58 22-34
 20. * Rédei T et al. Weak evidence of long-term extinction debt in Pannonian dry sand grasslands. (2014) AGRICULTURE ECOSYSTEMS & ENVIRONMENT 0167-8809 1873-2305 182 1 137-143
 21. Sojnekova Martina et al. From arable land to species-rich semi-natural grasslands: Succession in abandoned fields in a dry region of central Europe. (2015) ECOLOGICAL ENGINEERING 0925-8574 77 373-381
 22. Török Péter. Gyepi biodiverzitás helyreállítása: Spontán szukcesszió és gyepesítés. Akadémiai nagydoktori thesis, Debreceni Egyetem.. (2015)
 23. Prach K et al. Landscape context in colonization of restored dry grasslands by target species. (2015) APPLIED VEGETATION SCIENCE 1402-2001 1654-109X 18 2 181-189
 24. Boecker D et al. Parallels of secondary grassland succession and soil regeneration in a chronosequence of central-Hungarian old fields. (2015) FOLIA GEOBOTANICA 1211-9520 1874-9348 50 2 91-106
 25. Albert Ágnes-Júlia. Spontán szukcesszió és növényi kölcsönhatások vizsgálata gyepek vegetációdinamikai folyamataiban. (2015)
 26. Biró Marianna et al. Táj és történelem - ez a mi kis hazánk: A Duna–Tisza köze tájtörténete. (2015) Megjelent: A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság negyven éve pp. 41-58
 27. * Bartha Sándor et al. Természettudományos kutatások a Kiskunsági Nemzeti Parkban: Ökológiai kutatások szárazföldi életközösségekben. (2015) Megjelent: A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság negyven éve pp. 345-370
 28. Valkó O et al. Abandonment of croplands: problem or chance for grassland restoration? Case studies from Hungary. (2016) ECOSYSTEM HEALTH AND SUSTAINABILITY 2096-4129 2332-8878 2 2
 29. Alberternst B et al. Biodiversity impacts of common ragweed. (2016) JULIUS KÜHN ARCHIV 1868-9892 455 188-226
 30. * Szitár K et al. Contrasting effects of land use legacies on grassland restoration in burnt pine plantations. (2016) BIOLOGICAL CONSERVATION 0006-3207 201 356-362
 31. Zagyvai G. Közösségi jelentőségű erdei élőhelyek spontán regenerációjának esélyei a Cserhátban – lehetőségek és veszélyek. (2016) Megjelent: Az erdőgazdálkodás hatása az erdők biológiai sokféleségére pp. 575-602
 32. Purger Dragica. Löszgyepek fajkészlet feltárása és felhagyott területek szukcessziójának vizsgálata a Baranyai-dombságban. (2016)
 33. * Halassy Melinda et al. The application of a filter-based assembly model to develop best practices for Pannonian sand grassland restoration. (2016) JOURNAL OF APPLIED ECOLOGY 0021-8901 1365-2664 53 3 765-773
 34. * Kelemen A et al. The invasion of common milkweed (Asclepias syriaca) in sandy old-fields – Is it a threat to the native flora?. (2016) APPLIED VEGETATION SCIENCE 1402-2001 1654-109X 19 2 218-224
 35. * Csecserits Anikó et al. Tree plantations are hot-spots of plant invasion in a landscape with heterogeneous land-use. (2016) AGRICULTURE ECOSYSTEMS & ENVIRONMENT 0167-8809 1873-2305 226 88-98
 36. Szabó Gábor et al. Comparative study on grasslands dominated by Festuca vaginata and F-pseudovaginata in the Carpathian Basin. (2017) TUEXENIA 0722-494X 37 415-429
 37. Valkó O et al. Filling up the gaps - Passive restoration does work on linear landscape elements. (2017) ECOLOGICAL ENGINEERING 0925-8574 102 501-508
 38. Lichner L et al. Effect of vegetation and its succession on water repellency in sandy soils.. (2018) ECOHYDROLOGY 1936-0584 1936-0592 11 6
 39. * Csecserits A et al. Gyepek és erdők területének változása a Táborfalvai Lő- és Gyakorlótér egy 5 × 5 km-es mintaterületén belül. (2018) Megjelent: Természetvédelem és kutatás a Turjánvidék északi részén pp. 119-130
 40. * Rédei T et al. Homoki erdőssztyeppmozaikok kiterjedésének és változatosságának hatása a fajgazdagságra. (2018) Megjelent: Természetvédelem és kutatás a Turjánvidék északi részén pp. 131-144
 41. * Szitár Katalin et al. Invasive Asclepias syriaca can have facilitative effects on native grass establishment in a water-stressed ecosystem. (2018) APPLIED VEGETATION SCIENCE 1402-2001 1654-109X 21 4 607-614
 42. * Török P et al. Succession in soil seed banks and its implications for restoration of calcareous sand grasslands. (2018) RESTORATION ECOLOGY 1061-2971 1526-100X 26 S134-S140
 43. Evers Cody R et al. The ecosystem services and biodiversity of novel ecosystems: A literature review. (2018) GLOBAL ECOLOGY AND CONSERVATION 2351-9894 13
 44. Boecker Daniela. Vegetationskundliche und bodenkundliche Analyse der sekundären Entwicklung halbnatürlicher Grasländer auf ungarischen Ackerbrachen. (2018)
 45. * Szitár Katalin. A vegetáció spontán regenerációja és ökológiai restaurációja degradált homokterületeken. (2019)
 46. Valkó O et al. Gyeptelepítés lépésről lépésre, a magtermesztéstől a fajgazdag gyepek létrehozásáig. (2019) Megjelent: A Hortobágyi Természetvédelmi Kutatótábor 45 éve pp. 70-90
 47. Bakacsy L.. Invasion impact is conditioned by initial vegetation states. (2019) COMMUNITY ECOLOGY 1585-8553 1588-2756 20 1 11-19
 48. Kövendi-Jakó Anna. Magbeviteli módszerek eredményessége homoki gyepek ökológiai restaurációja során. (2019)
 49. Fantinato Edy et al. Pollination and dispersal trait spectra recover faster than growth form spectrum during the spontaneous succession in sandy old‐fields. (2019) APPLIED VEGETATION SCIENCE 1402-2001 1654-109X 22 3 435-443
 50. * Kövendi-Jakó Anna et al. Three years of vegetation development worth 30 years of secondary succession in urban-industrial grassland restoration. (2019) APPLIED VEGETATION SCIENCE 1402-2001 1654-109X 22 1 138-149
 51. * Halassy Melinda et al. Trait-based approach confirms the importance of propagule limitation and assembly rules in old-field restoration. (2019) RESTORATION ECOLOGY 1061-2971 1526-100X 27 4 840-849
 52. Šurda Peter et al. Differences in moisture pattern, hydrophysical and water repellency parameters of sandy soil under native and synanthropic vegetation. (2020) BIOLOGIA (BRATISLAVA) 0006-3088 1336-9563 p. &
 53. Lichner Ľ. et al. Impact of secondary succession in abandoned fields on some properties of acidic sandy soil.. (2020) JOURNAL OF HYDROLOGY AND HYDROMECHANICS 0042-790X 68 1 12-18
 54. Deák Balázs et al. Legacies of past land use challenge grassland recovery – An example from dry grasslands on ancient burial mounds. (2020) NATURE CONSERVATION-BULGARIA 1314-6947 1314-3301 39 113-132
 55. * Reis Bruna Paolinelli et al. Long‐term effect of mowing on the restoration of Pannonian sand grassland to replace invasive black locust plantation. (2020) RESTORATION ECOLOGY 1061-2971 1526-100X
 56. Szigeti Viktor et al. Neutral effect of an invasive plant species with specialized flower structure on native pollinator communities. (2020) BIOLOGICAL INVASIONS 1387-3547 1573-1464 22 10 3017-3030
 57. * Rédei Tamás et al. Plantation forests cannot support the richness of forest specialist plants in the forest-steppe zone. (2020) FOREST ECOLOGY AND MANAGEMENT 0378-1127 461 p. in press
2020-10-25 09:08