1.
SZOCIOLÓGIAI SZEMLE 20 : 1 pp. 26-52. , 27 p. (2010)
Közlemény:1485737 Admin láttamozott Forrás Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Nyilvános idézők összesen: 46 Független: 46 Függő: 0 Idézett közlemények száma: 2
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1485737] [Admin láttamozott]
Független idéző: 46, Függő idéző: 0, Nem vizsgált idéző: 0, Összes idéző: 46
 1. Petz Raymund. Aktív munkaerő-piaci politikák komplex értékelése kutatáshoz önkormányzati felmérés készítése és értékelése. (2011)
 2. Fónai Mihály. A Települési problémák és a lakossági szükségletek lehetséges hatása a helyi politikára. (2011) Megjelent: Helyi szociális ellátórendszer Magyarországon pp. 71-93
 3. Bálint Éva. Munkapiaci kutatások.: Válogatott bibliográfia 2010-2011. (2011) Megjelent: Munkaerőpiaci tükör 2011 pp. 343-352
 4. Király Gábor et al. A fenntartható foglalkoztatáspolitika alapvonalai. (2012)
 5. Fónai Mihály. Potential impacts of community problems and residential needs on local politics. (2012) Megjelent: Local Organization of Social Services in Hungary pp. 78-103
 6. Rácz Katalin. Társadalmi-gazdasági folyamatok a Derecskei Járás területén. (2012) METSZETEK - TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 2063-6415 4-1 105-131
 7. Lipták Katalin. A globalizáció hatása a regionális munkaerőpiacokra - kiegyenlítődés vagy leszakadás?. (2013)
 8. Szabó Attila. A KÖZFOGLALKOZTATÁS MINT FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ESZKÖZ. (2013) NAGYERDEI ALMANACH: BÖLCSELETI ÉVKÖNYV 2062-3305 4 7 149-161
 9. Kulinyi Márton. A közfoglalkoztatás változó céljai. (2013) MUNKAÜGYI SZEMLE 0541-3559 1 57 17-26
 10. Vida Anikó. Az aktív korú nem foglalkoztatottak jogosultságainak változásai a teljes jogú társadalmi tagság perspektívájából. (2013)
 11. G Fekete. Development of local employment. (2013)
 12. Havasi Virág. Kezdeményezések Miskolcon a cigányok munkaerő piaci integrációjának elősegítésére. (2013) MUNKAÜGYI SZEMLE 0541-3559 2064-3748 1 69-81
 13. Hajdú Gábor-Mike. Szegénység és a társadalmi kirekesztés megoldása: A korábbi tapasztalatok és értékelés eredmények áttekintése. (2013)
 14. Oláh J et al. A startmunka mintaprojekt elemzése Hajdúböszörmény városában. (2014) Megjelent: A területi fejlődés dilemmái pp. 143-153
 15. Ferencz Jácint. Az atipikus munkaviszonyok komplex megközelítése. (2014)
 16. Rácz Andrea. Az előítéletes gondolkodás megjelenése a gyermekvédelemben. (2014) ESÉLY: TÁRSADALOM ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI FOLYÓIRAT 0865-0810 3 24-47
 17. G Fekete Éva et al. Közfoglalkoztatásból szociális szövetkezet?. (2014) Megjelent: A területi fejlődés dilemmái pp. 123-142
 18. Kulinyi Márton. Közfoglalkoztatási ismeretek. (2014)
 19. Ferencz Jácint. Közfoglalkoztatás mint atipikus munkaviszony. (2014) JOG ÁLLAM POLITIKA: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 2060-4580 2014 2 125-134
 20. Oláh Judit et al. On the Conveyor Belt of Public Employment Programs between 2009 and 2013 in Hajdúböszörmény. (2014) APSTRACT - APPLIED STUDIES IN AGRIBUSINESS AND COMMERCE 1789-221X 1789-7874 8 2-3 81-88
 21. Oláh Judit et al. On the Conveyor Belt of Public Employment Programs between 2009 and 2013 in Hajdúböszörmény. (2014) APSTRACT - APPLIED STUDIES IN AGRIBUSINESS AND COMMERCE 1789-221X 1789-7874 2014 2-3 81-88
 22. Izer Boglárka. A kultúrális közfoglalkoztatás jellemzői. (2015) KULTURÁLIS SZEMLE: NEMZETI MŰVELŐDÉSI INTÉZET 2416-2329 2015 1 109-122
 23. Köves Alexandra. Back from the future: Defining sustainable employment through backcasting. (2015)
 24. Tardos Katalin. Halmozódó diszkrimináció: Kirekesztés és integráció a munkaerőpiacon. (2015) ISBN:9786155372360; 9786155372353
 25. Kispataki Csaba et al. Helyi foglalkoztatási törekvések Alsómocsoládon. (2015) Megjelent: Társadalmi innovációk a felzárkóztatás szolgálatában pp. 178-180
 26. Fodor Edina et al. Hogyan tovább közmunkaprogram? Avagy a példaértékű nagyrédei közmunkaprogram-modell bemutatása. (2015) Megjelent: Társadalmi innovációk a felzárkóztatás szolgálatában pp. 188-197
 27. Oláh J et al. Közmunkaprogramban résztvevők munkapiaci helyzetének ismertetése Hajdúböszörményben a 2009-2013 közötti időszakban. (2015) KÖZGAZDÁSZ FÓRUM / FORUM ON ECONOMICS AND BUSINESS 1582-1986 18 3 31-49
 28. József Poór et al. A közmunka megítélése a magyarországi és szlovákiai állástalanok körében. (2016) GRADUS 2064-8014 3 1 467-472
 29. Éva G Fekete. A Postmodern Employment Model on the Peripheries. (2016) THEORY METHODOLOGY PRACTICE: CLUB OF ECONOMICS IN MISKOLC 1589-3413 2415-9883 12 Special Issue 41-54
 30. Pálóczi Ágnes. A roma lakosság a foglalkoztatás- és szociálpolitika tükrében. (2016) Megjelent: Roma népesség Magyarország északkeleti határtérségében pp. 109-127
 31. Koós B. A szegénység enyhítését célzó földhasználat a világban és Magyarországon. (2016) Megjelent: Földből élők pp. 189-205
 32. Megyesi Boldizsár. A Zalaszentgróti kistérség agrárszereplői. (2016) Megjelent: Földből élők pp. 281-305
 33. Pődör Lea. Gondolatok a közfoglalkoztatási jogviszony munkajogi összefüggéseiről. (2016) ISBN:9789631253672
 34. Rácz Andrea. Gyermekvédelem mint fragmentált társadalmi intézmény: A korporált szülőség értelmezése a hazai gyakorlatban. (2016) ISBN:9789633185926
 35. Koós B. Közfoglalkoztatás a mezőgazdaságban. (2016) TÉR ÉS TÁRSADALOM 0237-7683 2062-9923 30 3 40-62
 36. Martin Risak et al. Active and passive labour market policies in Austria and Hungary: A comparative analysis of recent changes and trends. (2017) EUROPEAN LABOUR LAW JOURNAL 2031-9525 2399-5556 8 2 168-187
 37. Rácz Andrea. Child Protection as a Fragmented Social Institution: Interpreting Corporate Parenting in Hungarian Practice. (2017) ISBN:978606370269
 38. Csehné Papp Imola. A közfoglalkoztatás összefüggéseinek és hatásainak vizsgálata Hatvanban. (2018) COMITATUS: ÖNKORMÁNYZATI SZEMLE 1215-315X 2018 ősz-tél 39-46
 39. Pirisi Károly. A közmunka szerepe a foglalkoztatáspolitikában, a szegénység és a hajléktalanság kezelésében. (2018)
 40. Vida Anikó. Esély vagy kényszer?: A munkanélküliek jogosultságainak változásai a teljes jogú társadalmi tagság perspektívájából. (2018) ISBN:9786138251378
 41. Imola Cseh-Papp et al. Public work in an international and Hungarian context. (2018) CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF LABOUR LAW AND PERSONNEL MANAGEMENT 2644-4917 2644-4542 1 1 6-16
 42. Alpek B Levente et al. Spatial Inequalities of Disadvantage Accumulation and their Impact on Employability in Hungary. (2018) REGIONAL STATISTICS 2063-9538 2064-8243 8 1 96-119
 43. Imola Cseh-Papp et al. The controversial nature of workfare programmes. (2018) ACTA REGIONALIA ET ENVIRONMENTALICA 1336-5452 2018 1 10-14
 44. Gerő Márton et al. Közfoglalkoztatás, redisztribúció és helyi hatalom. (2019) ESÉLY: TÁRSADALOM ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI FOLYÓIRAT 0865-0810 30 2 3-30
 45. Kovai Cecília. Permanent wage labour as a norm. Workfare policy and everyday experiences of precariousness in a small Hungarian former industrial town. (2019) SOCIO.HU : TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 2063-0468 7 143-161
 46. Zentai Violetta. Sociology of Work in Hungary. (2019) Megjelent: The Palgrave Handbook of the Sociology of Work in Europe pp. 287-321
2020-11-29 15:01