1.
Bajmócy, Zoltán
Szeged, Magyarország : JATEPress Kiadó (2011) , 216 p.
Közlemény:1462653 Jóváhagyott Forrás Idéző Könyv (Szakkönyv ) Nyilvános idézők összesen: 43 Független: 43 Függő: 0 Idézett közlemények száma: 41
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1462653] [Jóváhagyott]
Független idéző: 43, Függő idéző: 0, Nem vizsgált idéző: 0, Összes idéző: 43
 1. Kollár K. A helyi gazdaságfejlesztés szereplőinek vizsgálata. (2011) Megjelent: Magyarország társadalmi-gazdasági helyzete a 21. század első évtizedeiben
 2. G Fekete. Bajmócy Zoltán: Bevezetés a helyi gazdaságfejlesztésbe. (2011) TÉR ÉS TÁRSADALOM 0237-7683 2062-9923 25 4 170-173
 3. Schulz G. A biotechnológia klaszteresedésének lehetőségei Szegeden. (2012) Megjelent: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság pp. 132-148
 4. Lengyel I. A hazai területfejlesztés zsákutcái: a triális Magyarország. (2012) Megjelent: Dialógus a regionális tudományról pp. 140-150
 5. Lados M et al. A helyi gazdaságfejlesztés és a járműipar Győr példáján. (2012) Megjelent: A járműipari beszállítói hálózat Kelet-Közép-Európában és Magyarországon pp. 262-285
 6. Szabóné Kollár. A helyi gazdaságfejlesztés szereplői, eszközei Győrben. (2012) Megjelent: Gazdaság és morál: tiszta társadalom, tiszta gazdaság p. 6
 7. LENGYEL Imre et al. A közelség szerepének újraértelmezése az innovatív üzleti kapcsolatokban. (2012) VEZETÉSTUDOMÁNY 0133-0179 43 3 19-29
 8. Lux G. A térségi boom gazdasági és társadalmi következményei. (2012) TÉR ÉS TÁRSADALOM 0237-7683 2062-9923 26 2 22-39
 9. Kollár K. A térszerkezet alakulása, alakítása: A policentrizmus, a versenyképesség és a helyi gazdaságfejlesztés összefüggései. (2012)
 10. Lengyel Imre. A területi tőke lehetséges szerepe a regionális növekedés magyarázatában. (2012) Megjelent: Térszerkezet és területi folyamatok pp. 57-74
 11. Tóth-Bordásné Marosi. Az egyetemek tudáshatásának vizsgálata, különös tekintettel a harmadik misszióra. (2012) Megjelent: Új trendek és kihívások a hazai felsőoktatásban pp. 59-71
 12. Málovics Gy. Környezetvédelem, vagy társadalmi igazságosság? A környezeti igazságosság koncepciójának értelmezési lehetőségei és hazai jelentősége. (2012) KOVÁSZ 1418-5040 16 1-4 3-31
 13. Lengyel Imre. Regionális növekedés, fejlődés, területi tőke és versenyképesség. (2012) Megjelent: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság pp. 151-174
 14. Gébert J et al. The Limits of Well-being Measurement at Sub-regional Level. (2012) Regional Statistics (Special Issue) 52 2 45-60
 15. Szakálné Kanó. Tudásintenzív ágazatok térbelisége: innováció és koncentráció. (2012) Megjelent: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság pp. 109-131
 16. Horváth S. A magyarországi város-régiók versenyképességének mérése nemzetközi kísérletek alapján. (2013) Megjelent: In Lukovics M. – Savanya P. (szerk.): Új hangsúlyok a területi fejlődésben pp. 99-115
 17. Tóth B. A területi tőke szerepe a regionális- és városfejlődésben: Esettanulmány a hazai középvárosok példáján.. (2013)
 18. Lux G. Az ipari parkok a területi versenyképességben: telephelyek, vagy fejlesztési csomópontok?. (2013) Megjelent: In Kiss É. (szerk.): A hazai ipari parkok különböző dimenzióban pp. 294-309
 19. Lux G. Az ipar versenyképességi tényezőinek átalakulása a közép-európai gazdaságokban. (2013) A VIRTUÁLIS INTÉZET KÖZÉP-EURÓPA KUTATÁSÁRA KÖZLEMÉNYEI 2062-1396 12-13. 195-200
 20. Lux G. Az újraiparosítás lehetőségei: Fejlesztési együttműködés a periférián. (2013) ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI STRATÉGIAI FÜZETEK 1786-1594 10 1 4-13
 21. Elekes Z. Evolúciós gazdaságföldrajz és intézményi koevolúció. (2013) Megjelent: In Lukovics M. – Savanya P. (szerk.): Új hangsúlyok a területi fejlődésben pp. 13-24
 22. Lados M. Local Economic development and the automotive industry in Győr. (2013) Megjelent: Vehicle industry and Competitiveness of Regions in Central and Eastern Europe pp. 228-248
 23. Elekes Z. Path Dependency, Externalities and Related Variety in Regional Innovation Systems. (2013) Megjelent: In Lengyel I. – Vas Zs. (ed.): Regional Growth, Development and Competitiveness pp. 232-243
 24. Bucsai K. Role of Technology Transfer Offices in University-Industry Interactions. (2013) Megjelent: In Lengyel I. – Vas Zs. (ed.): Regional Growth, Development and Competitiveness pp. 204-214
 25. Kovács S. Takarékszövetkezetek szerepe a regionális és vidékfejlesztésbe. (2013) Megjelent: In. Rechnitzer J. - Somlyódyné Pfeil E. - Kovács G. (szerk.): A hely szelleme - a területi fejlesztések lokális dimenziói: A Fi... pp. 326-335
 26. Gyurkovics János. Az egyetemek és tudományos parkok szerepe a helyi gazdaságfejlesztésben: Szeged lehetőségei. (2014) Megjelent: A területi fejlődés dilemmái pp. 309-325
 27. Dombi J et al. Evaluation of local food systems based on degrowth. (2014) Megjelent: Proceedings of the 5th Central European Conference in Regional Science pp. 177-185
 28. Szabó B et al. Examinations of local economic development and possibilities of arrangement for self-sufficiency. (2014) REVIEW ON AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT 2063-4803 3 2 447-453
 29. Czirfusz M. Gazdaságföldrajz: jegyzet oktatóknak és hallgatóknak. (2014)
 30. Zuti B. How to measure the local economic impact of universities’ third mission activities. (2014) Megjelent: Proceedings of the 5th Central European Conference in Regional Science pp. 1209-1215
 31. Lux G. Iparági körzetek: a szervezett gazdaság egységei.. (2014) Megjelent: In. Hardi T. – Somlyódiné Pfeil E. (szerk.): Városfejlődési trendek és állami szerepek pp. 183-204
 32. Gébert Judit. Helyi gazdaságfejlesztés a képességszemlélet alapján. (2015)
 33. Darnai B et al. Modelling and analysing and innovtive cooperation to support operation of a science centre. (2015) APSTRACT - APPLIED STUDIES IN AGRIBUSINESS AND COMMERCE 1789-221X 1789-7874 9 3 5-12
 34. Lux G. The institutional conditions of reindustrialization in post-crisis Central Europe. (2015) JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT 1732-1948 19 1 16-33
 35. Baranyi A et al. The role of subregions „Heves” and „Bátonyterenye” int he economic development. (2015) JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION 2064-3004 3 1 107-118
 36. Makra Zsófia. A magyarországi törpefalvak tipizálása matematikai statisztikai módszerekkel. (2016) TELEPÜLÉSFÖLDRAJZI TANULMÁNYOK 2063-4315 5 1 123-135
 37. Czakó K et al. A területi tőke koncepciója és a városi vállalkozáskutatás. (2016) TÉR ÉS TÁRSADALOM 0237-7683 2062-9923 30 1 18-36
 38. Vida Gy. A vidéki agglomerációk, agglomerálódó térségek és nagyvárosi településegyüttesek versenyképességének sajátosságai.. (2016) Megjelent: n Lengyel I. - Nagy B. (szerk.) Térségek versenyképessége, intelligens szakosodása és újraiparosodása. pp. 204-222
 39. Kis K. Az ökoturizmus helyi rendszerének vizsgálata Poroszlón, különös tekintettel a Tisza-tavi Ökocentrum helyi gazdaságfejlesztési szerepének értékelésére.. (2016) ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI STRATÉGIAI FÜZETEK 1786-1594 1 73-91
 40. Kotosz B. Egyetemi funkciók és helyi gazdasági hatások: módszertani problémák és lehetséges megoldások. (2016) Megjelent: In Lengyel I. - Nagy B. (szerk.) Térségek versenyképessége, intelligens szakosodása és újraiparosodása pp. 185-203
 41. Fekete D. Európai járműipari térségek gazdasági kormányzási modelljei. (2017) TÉR ÉS TÁRSADALOM 0237-7683 2062-9923 31 3 125-142
 42. Lux G. Újraiparosodás Közép-Európában. (2017) ISBN:9786155376948
 43. Faketéné Czakó. Vállalkozásfejlesztés és a területi tőke relációja. A felsőoktatási intézmények szerepe. (2017)
2019-09-20 03:59