1.
Szeged, Magyarország : JATEPress Kiadó (2011) , 216 p.
Közlemény:1462653 Jóváhagyott Forrás Idéző Könyv (Szakkönyv ) Nyilvános idézők összesen: 63 Független: 63 Függő: 0 Idézett közlemények száma: 41
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1462653] [Jóváhagyott]
Független idéző: 63, Függő idéző: 0, Nem vizsgált idéző: 0, Összes idéző: 63
 1. Kollár K. A helyi gazdaságfejlesztés szereplőinek vizsgálata. (2011) Megjelent: Magyarország társadalmi-gazdasági helyzete a 21. század első évtizedeiben
 2. G Fekete. Bajmócy Zoltán: Bevezetés a helyi gazdaságfejlesztésbe. (2011) TÉR ÉS TÁRSADALOM 0237-7683 2062-9923 25 4 170-173
 3. Schulz G. A biotechnológia klaszteresedésének lehetőségei Szegeden. (2012) Megjelent: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság pp. 132-148
 4. Lengyel I. A hazai területfejlesztés zsákutcái: a triális Magyarország. (2012) Megjelent: Dialógus a regionális tudományról pp. 140-150
 5. Lados M et al. A helyi gazdaságfejlesztés és a járműipar Győr példáján. (2012) Megjelent: A járműipari beszállítói hálózat Kelet-Közép-Európában és Magyarországon pp. 262-285
 6. Szabóné Kollár. A helyi gazdaságfejlesztés szereplői, eszközei Győrben. (2012) Megjelent: Gazdaság és morál: tiszta társadalom, tiszta gazdaság p. 6
 7. LENGYEL Imre et al. A közelség szerepének újraértelmezése az innovatív üzleti kapcsolatokban. (2012) VEZETÉSTUDOMÁNY 0133-0179 43 3 19-29
 8. Lux G. A térségi boom gazdasági és társadalmi következményei. (2012) TÉR ÉS TÁRSADALOM 0237-7683 2062-9923 26 2 22-39
 9. Kollár K. A térszerkezet alakulása, alakítása: A policentrizmus, a versenyképesség és a helyi gazdaságfejlesztés összefüggései. (2012)
 10. Lengyel Imre. A területi tőke lehetséges szerepe a regionális növekedés magyarázatában. (2012) Megjelent: Térszerkezet és területi folyamatok pp. 57-74
 11. Tóth-Bordásné Marosi. Az egyetemek tudáshatásának vizsgálata, különös tekintettel a harmadik misszióra. (2012) Megjelent: Új trendek és kihívások a hazai felsőoktatásban pp. 59-71
 12. Málovics Gy. Környezetvédelem, vagy társadalmi igazságosság? A környezeti igazságosság koncepciójának értelmezési lehetőségei és hazai jelentősége. (2012) KOVÁSZ 1418-5040 16 1-4 3-31
 13. Lados M et al. Local Economic Development and the Automotive Industry in Győr. (2012) Megjelent: Vehicle Industry and Competitiveness of Regions in Central and Eastern Europe pp. 228-248
 14. Lengyel Imre. Regionális növekedés, fejlődés, területi tőke és versenyképesség. (2012) Megjelent: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság pp. 151-174
 15. Gébert J et al. The Limits of Well-being Measurement at Sub-regional Level. (2012) Regional Statistics (Special Issue) 52 2 45-60
 16. Szakálné Kanó. Tudásintenzív ágazatok térbelisége: innováció és koncentráció. (2012) Megjelent: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság pp. 109-131
 17. Horváth S. A magyarországi város-régiók versenyképességének mérése nemzetközi kísérletek alapján. (2013) Megjelent: In Lukovics M. – Savanya P. (szerk.): Új hangsúlyok a területi fejlődésben pp. 99-115
 18. Lengyel I. A területi különbségek hazai alakulásának kulcsmomentumai. (2013) KÖZÉP-EURÓPAI KÖZLEMÉNYEK 1789-6339 6 1-2 (20-21) 227-237
 19. Tóth B. A területi tőke szerepe a regionális- és városfejlődésben: Esettanulmány a hazai középvárosok példáján.. (2013)
 20. Lux G. Az ipari parkok a területi versenyképességben: telephelyek, vagy fejlesztési csomópontok?. (2013) Megjelent: In Kiss É. (szerk.): A hazai ipari parkok különböző dimenzióban pp. 294-309
 21. Lux G. Az ipar versenyképességi tényezőinek átalakulása a közép-európai gazdaságokban. (2013) A VIRTUÁLIS INTÉZET KÖZÉP-EURÓPA KUTATÁSÁRA KÖZLEMÉNYEI 2062-1396 12-13. 195-200
 22. Lux G. Az ipar versenyképességi tényezőinek átalakulása a közép-európai gazdaságokban. (2013) A VIRTUÁLIS INTÉZET KÖZÉP-EURÓPA KUTATÁSÁRA KÖZLEMÉNYEI 2062-1396 5 12-13 195-200
 23. Lux G. Az újraiparosítás lehetőségei: Fejlesztési együttműködés a periférián. (2013) ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI STRATÉGIAI FÜZETEK 1786-1594 10 1 4-13
 24. Elekes Z. Evolúciós gazdaságföldrajz és intézményi koevolúció. (2013) Megjelent: In Lukovics M. – Savanya P. (szerk.): Új hangsúlyok a területi fejlődésben pp. 13-24
 25. Baranyi Béla. Integrált területfejlesztés (Elméleti jegyzet). (2013) ISBN:9786155183737
 26. Elekes Z. Path Dependency, Externalities and Related Variety in Regional Innovation Systems. (2013) Megjelent: In Lengyel I. – Vas Zs. (ed.): Regional Growth, Development and Competitiveness pp. 232-243
 27. Bucsai K. Role of Technology Transfer Offices in University-Industry Interactions. (2013) Megjelent: In Lengyel I. – Vas Zs. (ed.): Regional Growth, Development and Competitiveness pp. 204-214
 28. Kovács S. Takarékszövetkezetek szerepe a regionális és vidékfejlesztésbe. (2013) Megjelent: In. Rechnitzer J. - Somlyódyné Pfeil E. - Kovács G. (szerk.): A hely szelleme - a területi fejlesztések lokális dimenziói: A Fi... pp. 326-335
 29. Illés S. A helyi gazdaságfejlesztés egy modellje. (2014) MUNKAÜGYI SZEMLE ONLINE 2064-3748 58 4 20-28
 30. Gyurkovics János. Az egyetemek és tudományos parkok szerepe a helyi gazdaságfejlesztésben: Szeged lehetőségei. (2014) Megjelent: A területi fejlődés dilemmái pp. 309-325
 31. Pászti-Tóth Erzsébet. ENDOGÉN FEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS MÓDSZERE. (2014)
 32. Dombi J et al. Evaluation of local food systems based on degrowth. (2014) Megjelent: Proceedings of the 5th Central European Conference in Regional Science pp. 177-185
 33. Szabó B et al. Examinations of local economic development and possibilities of arrangement for self-sufficiency. (2014) REVIEW ON AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT 2063-4803 3 2 447-453
 34. Czirfusz M. Gazdaságföldrajz: jegyzet oktatóknak és hallgatóknak. (2014)
 35. Zuti B. How to measure the local economic impact of universities’ third mission activities. (2014) Megjelent: Proceedings of the 5th Central European Conference in Regional Science pp. 1209-1215
 36. Lux G. Iparági körzetek: A szervezett gazdaság egységei. (2014) Megjelent: Városfejlődési trendek és állami szerepek pp. 183-204
 37. Gébert Judit. Helyi gazdaságfejlesztés a képességszemlélet alapján. (2015)
 38. Kotosz Balázs et al. How to Measure the Local Economic Impact of Universities? Methodological Overview. (2015) REGIONAL STATISTICS 2063-9538 5 2 3-19
 39. Darnai B et al. Modelling and analysing and innovtive cooperation to support operation of a science centre. (2015) APSTRACT - APPLIED STUDIES IN AGRIBUSINESS AND COMMERCE 1789-221X 1789-7874 9 3 5-12
 40. Lux G. The institutional conditions of reindustrialization in post-crisis Central Europe. (2015) JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT 1732-1948 19 1 16-33
 41. Baranyi A et al. The role of subregions „Heves” and „Bátonyterenye” int he economic development. (2015) JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION 2064-3004 3 1 107-118
 42. Hoffmann György et al. A helyi termék szerepe a lokális identitás építésében. (2016) GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM 0865-7823 5.évf. 2. 16-53
 43. Makra Zsófia et al. A magyarországi törpefalvak tipizálása matematikai statisztikai módszerekkel. (2016) TELEPÜLÉSFÖLDRAJZI TANULMÁNYOK 2063-4315 5 1 123-135
 44. Czakó K et al. A területi tőke koncepciója és a városi vállalkozáskutatás. (2016) TÉR ÉS TÁRSADALOM 0237-7683 2062-9923 30 1 18-36
 45. Vida Gy. A vidéki agglomerációk, agglomerálódó térségek és nagyvárosi településegyüttesek versenyképességének sajátosságai.. (2016) Megjelent: n Lengyel I. - Nagy B. (szerk.) Térségek versenyképessége, intelligens szakosodása és újraiparosodása. pp. 204-222
 46. Kis K. Az ökoturizmus helyi rendszerének vizsgálata Poroszlón, különös tekintettel a Tisza-tavi Ökocentrum helyi gazdaságfejlesztési szerepének értékelésére.. (2016) ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI STRATÉGIAI FÜZETEK 1786-1594 1 73-91
 47. Kotosz B. Egyetemi funkciók és helyi gazdasági hatások: módszertani problémák és lehetséges megoldások. (2016) Megjelent: In Lengyel I. - Nagy B. (szerk.) Térségek versenyképessége, intelligens szakosodása és újraiparosodása pp. 185-203
 48. Lendvay Endre. Instrumentele dezvoltării economice ale autorităţilor publice locale din Ungaria. (2016) REVISTA TRANSILVANA DE STIINTE ADMINISTRATIVE 1454-1378 2247-8329 39 2 113-122
 49. Burka Nikoletta. A hidegen sajtolt tökmagolaj mint helyi termék szerepe a térségi fejlődési folyamatokban = Role of the local production of the cold-pressed pumpkin seed oil in the local development processes. (2017) E-CONOM 2063-644X 6 2 32-45
 50. Fekete Dávid. A KKV-fejlesztés aktuális kérdései Győrben. (2017) TÉR-GAZDASÁG-EMBER 2064-1176 5 2 65-76
 51. Feketéné Czakó. A KKV-k teljesítmény mérési kérdései a nemzetköziesedéssel összefüggésben. (2017) TÉR-GAZDASÁG-EMBER 2064-1176 5 2 50-64
 52. Ritter K et al. Analysis of Local Economic Development Capacity in Hungarian Rural Settlements. (2017) ACTA UNIVERSITATIS SAPIENTIAE ECONOMICS AND BUSINESS 2343-8894 2360-0047 2017 5 57-70
 53. Kis Krisztián et al. A Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő helyi gazdaságfejlesztési szerepének értékelése. (2017) JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK 1788-7593 12 1-2 9-41
 54. Fekete D. Európai járműipari térségek gazdasági kormányzási modelljei. (2017) TÉR ÉS TÁRSADALOM 0237-7683 2062-9923 31 3 125-142
 55. Fekete Dávid. Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ Győrben. (2017) POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 1786-6553 1786-8823 13 1-3 106-115
 56. Feketéné Czakó. Felsőoktatási intézmények és vállalkozásfejlesztés. (2017) POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 1786-6553 1786-8823 13 1-3 133-147
 57. Reisinger Adrienn et al. Services of Economic Development Organisations in Győr. (2017) DETUROPE: CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF TOURISM AND REGIONAL DEVELOPMENT 1821-2506 9 3 85-100
 58. Lux G. Újraiparosodás Közép-Európában. (2017) ISBN:9786155376948
 59. Faketéné Czakó. Vállalkozásfejlesztés és a területi tőke relációja. A felsőoktatási intézmények szerepe. (2017)
 60. Káposzta József. A jó kormányzás regionális összefüggései a vidéki térben.. (2018) STUDIA MUNDI - ECONOMICA 2415-9395 5 3 70-78
 61. Szombathelyi Sándor et al. A kecskeméti Mercedes gyár hatásának területi vizsgálatai. (2018) STUDIA MUNDI - ECONOMICA 2415-9395 5 4 44-56
 62. Dávid Fekete. Economic Development and Economic Governance Through the Example of the City of Győr. (2018) DETUROPE: CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF TOURISM AND REGIONAL DEVELOPMENT 1821-2506 10 1 97-115
 63. Faragó László. A Modern Városok Program mint fejlesztéspolitikai rezsim helye a magyar területfejlesztési politikában. (2019) TÉR-GAZDASÁG-EMBER 2064-1176 7 2-3 181-203
2020-02-17 08:24