1.
Becse, A ; Mezősi, G ; Ádám, L ; Juhász, Á ; Marosi, S ; Somogyi, S ; Szilárd, J ; Ambrózy, P ; Konkolyné, Bihari Z ; Király, G et al.
Budapest, Magyarország : MTA Földrajztudományi Kutatóintézet (2010) , 876 p.
Közlemény:1395109 Admin láttamozott Forrás Idéző Könyv (Szakkönyv ) Nyilvános idézők összesen: 507 Független: 486 Függő: 21 Idézett közlemények száma: 1
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1395109] [Admin láttamozott]
Független idéző: 486, Függő idéző: 21, Nem vizsgált idéző: 0, Összes idéző: 507
 1. Kiss G. A Mátra hegység elnevezése, lehatárolása és tájai. (2010) Megjelent: A Mátrai Tájvédelmi Körzet pp. 9-12
 2. Dobos Endre. A Mátravidék talajai. (2010) Megjelent: A Mátrai Tájvédelmi Körzet pp. 200-250
 3. Horváth Ferenc et al. A MÉTA adatbázis felhasználása az Ipoly-vízgyűjtő egységes térinformatikai rendszerének kialakításában. (2010) TÁJÖKOLÓGIAI LAPOK / JOURNAL OF LANDSCAPE ECOLOGY 1589-4673 8 3 579-590
 4. Bidló A et al. Soil scientific investigation in Székesfehérvár. (2010)
 5. Kocsis K. A Balaton a földrajzi oktatásban és kutatásban. (2011) Megjelent: Geográfusok a Balatonért pp. 7-17
 6. Krajkó Gyula et al. A Balaton helye Magyarország körzetbeosztásában. (2011) Megjelent: Geográfusok a Balatonért pp. 39-52
 7. BARTA KÁROLY et al. A belvízképződés és az autópályák kapcsolata. (2011) FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 0015-5411 135 4 379-388
 8. Halasi-Kovács Béla et al. A Berettyó hazai vízgyűjtőjének halfaunája és halközösségeinek változása az elmúlt évtizedben. (2011) PISCES HUNGARICI 1789-1329 5 43-60
 9. Berényi I. A Jászság mint kultúrtáj. (2011) FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 0015-5411 135 3 229-235
 10. Vöröskői Zs. A Kiskőszikla-hegy bányászatának következményei. (2011) Megjelent: VII. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia : 2011. március 24-27., Kolozsvár : 2. kötet pp. 668-670
 11. Buró B et al. A lefolyási viszonyok vizsgálata a Lónyai-főcsatorna vízgyűjtőjén. (2011) Megjelent: Az elmélet és gyakorlat találkozása a térinformatikában II. pp. 389-396
 12. Mesterházy I. A móri borvidék éghajlati adottságainak elemzése. (2011)
 13. Túri Zoltán. A tájmintázat vizsgálata a Tiszazugban. (2011) TÁJÖKOLÓGIAI LAPOK / JOURNAL OF LANDSCAPE ECOLOGY 1589-4673 9 1 43-50
 14. Ladányi Zs.. A természeti és társadalmi környezet hatása egy Duna-Tisza közi kistájra: Illancs környezetállapota és tájváltozásai az elmúlt évszázadban. (2011) Megjelent: Környezeti változások és az Alföld pp. 295-306
 15. Gál A. A vízi energia hasznosítása az Alsó-Hernád-völgyben. (2011) Megjelent: A magyarországi Hernád-völgy pp. 215-224
 16. Frisnyák Sándor. Az erdő szerepe a Kárpát-medence gazdasági életében. (2011) Megjelent: Geográfiai folyamatok térben és időben pp. 185-198
 17. Szalay P et al. A zöld légivadász (Erythroma viridulum HARPENTIER 1840) négy északkelet-magyarországi populációiból származó hím imágóinak összehasonlító morfometriai elemzése. (2011) STUDIA ODONATOLOGICA HUNGARICA 1217-453X 12 5-32
 18. Vágó János et al. DEM based examination of pediment levels: a case study in Bükkaja, Hungary. (2011) HUNGARIAN GEOGRAPHICAL BULLETIN (2009-) 2064-5031 2064-5147 60 1 25-44
 19. Baráz Cs et al. Egy eltűnt történeti tájunk: a Bolhád: a Bolhád középtáj elnevezései, elhatárolása és tájtagolása. (2011) Megjelent: Kárpát-medence: Tájak, népek, tevékenységek pp. 21-27
 20. Benyhe B et al. Felszínpusztulás modellezése térinformatikai módszerekkel a Szekszárdi-dombság területén. (2011) Megjelent: Az elmélet és gyakorlat találkozása a térinformatikában II. pp. 451-458
 21. Jakab G et al. Gullies of two Hungarian regions - a case study. (2011) HUNGARIAN GEOGRAPHICAL BULLETIN (2009-) 2064-5031 2064-5147 60 4 325-342
 22. Fehérvári B et al. Hagyományőrző gyümölcsösök az Öreg-Bakony tanyavilágában.. (2011) BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM KÖZLEMÉNYEI = FOLIA MUSEI HISTORICO NATURALIS BAKONYIENSIS 0231-035X 28 39-53
 23. * Bölöni J et al. Hungarian landscape types: classification of landscapes based on the relative cover of (semi-) natural habitats. (2011) APPLIED VEGETATION SCIENCE 1402-2001 1654-109X 14 4 537-546
 24. Marton G. Környezet alapú turizmusfejlesztés a Balaton déli partvidékén. (2011) Megjelent: VII. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia 1-2. pp. 438-442
 25. Őrsi A. Környezetérzékenység a Duna-Tisza közi Homokhátság területén a MEDALUS index alapján. (2011) Megjelent: Környezettudatos energiatermelés és -felhasználás : II. Környezet és Energia Konferencia pp. 296-302
 26. Kocsis K. Magyarország térképekben. (2011) ISBN:9789639545335
 27. Beluszky P. Tájsoroló - "szűkmarkú, szép föld - az Őrség". (2011) FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 0015-5411 135 1 45-58
 28. Geiger B et al. Tájtörténeti vizsgálatok a kisgombosi fás legelőn. (2011) TÁJÖKOLÓGIAI LAPOK / JOURNAL OF LANDSCAPE ECOLOGY 1589-4673 9 2 219-233
 29. Kabai R. The Importance of National Landscape Character Survey in Landscape Protection. (2011) ACTA UNIVERSITATIS SAPIENTIAE AGRICULTURE AND ENVIRONMENT 2065-748X 2068-2964 2011 Suppl 62-67
 30. Frisnyák Sándor et al. Tokaj-Hegyalja tájhasználata a 20. század elején. (2011) Megjelent: Kárpát-medence: Tájak, népek, tevékenységek pp. 99-110
 31. Bauer Norbert. A Bakony-vidék szárazgyepjei. Regionális szüntaxonómiai és vegetációs növényföldrajzi tanulmány. (2012)
 32. Túri Z. A belvízveszélyesség minősítése műholdfelvételek alapján a Nyírségben. (2012) Megjelent: A Nyírség környezetminősítése vízellátottság szempontjából pp. 40-54
 33. Frisnyák Sándor. A Börzsöny-vidék tájhasználata a 18-19. században. (2012) Megjelent: Tájhasználat és térszervezés pp. 119-136
 34. Széles Borbála et al. A Bükkös-patak vízgyűjtőjének hidrológiai vizsgálata. (2012) HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY 0018-1323 92 3 39-46
 35. Frisnyák S. Adatok a Szerencsi-dombság történeti földrajzához. (2012) Megjelent: A tudás szolgálatában : földrajzi tanulmányok Pál Ágnes tiszteletére pp. 275-283
 36. Buday T. A felszín alatti hőt hasznosító hőszivattyús rendszerek primeroldali kiépítésének korlátozó tényezői alföldi kisvárosokban, Létavértes alapján. (2012) Megjelent: Contribuţii la utilizarea eficientă a energiilor regenerabile în Judeţele Bihor şi Hajdú-Bihar = Hozzájárulások a megújuló ener... pp. 56-61
 37. Sándor Dénes. A gasztronómia szerepe Magyarország idegenforgalmi földrajzában. (2012)
 38. Siskáné Szilasi et al. A geoturizmus lehetőségei a falusi térségekben: az Abaúji-Hegyalja példáján. (2012) Megjelent: A turizmus területi dimenziói pp. 155-167
 39. Balog K. A használt hévíz szikkadás hatásai a talaj-talajvíz rendszerre, különös tekintettel a szikesedés részfolyamataira. (2012) Megjelent: Geoszférák 2011 pp. 9-41
 40. Túri Z et al. A hidrológiai elemek térbeli sajátosságainak vizsgálata a Lónyay-csatorna vízgyűjtő területén. (2012) ACTA BIOLOGICA DEBRECINA-SUPPLEMENTUM OECOLOGICA HUNGARICA 0236-8684 27 1 237-249
 41. Miklóssy E. A járás és viszontagságai. (2012) TERÜLETI STATISZTIKA 0018-7828 2064-8251 15 2 102-124
 42. Puskás I et al. A klímaváltozás okozta szárazodás talajtani hatásai dél-alföldi humuszos homok és csernozjom talajokon. (2012) Megjelent: Sokarcú klímaváltozás pp. 63-75
 43. Túri Z. A környezetátalakítás vízhálózatra és növényzetre gyakorolt hatásainak vizsgálata a Nyírségben. (2012) Megjelent: A Nyírség környezetminősítése vízellátottság szempontjából pp. 9-39
 44. Túri Zoltán et al. A NYÍRSÉG FELSZÍNI HIDROLÓGIAI VISZONYAINAK TÉRKÉPEZÉSE KVANTITATÍV ADATBÁZISOK ÉS ŰRFELVÉTELEK ALAPJÁN. (2012) Megjelent: Kockázat - Konfliktus - Kihívás pp. 921-930
 45. Gergely Attila. A Szentendrei-sziget Natura 2000 területeinek élőhely-térképezése – az újratérképezés tapasztalatai. (2012) TÁJVÉDELMI FÜZETEK 2062-6428 2 101-111
 46. Frisnyák Sándor. A tájhasználat változásai a Gödöllői-dombvidéken a 20. században. (2012) Megjelent: Tájhasználat és térszervezés pp. 173-189
 47. Kerényi A et al. A tájökológiai kutatások szerepe a tájvédelemben és a kutatási eredmények gyakorlati hasznosításának feltételei. (2012) Megjelent: Táj - érték, lépték, változás pp. 19-32
 48. Juhász J. A talajvízállás vizsgálata a Berettyó-síkság területén. (2012) Megjelent: Geográfia a Kultúra Fővárosában 1. : az V. Magyar Földrajzi Konferencia természetföldrajzi közleményei pp. 145-156
 49. Baranyai Olga. A változó Őrség fejlesztésének természeti és társadalmi alapjai. (2012)
 50. Pádárné Török. A vízbázis-védelem hatása a tájkarakterre a Szentendrei-szigeten. (2012) TÁJVÉDELMI FÜZETEK 2062-6428 2 37-46
 51. Szatmári G et al. Az erózió, az erózió-veszélyeztetettség és a területhasznosítás kapcsolata mezőföldi területen. (2012) AGROKÉMIA ÉS TALAJTAN 0002-1873 1588-2713 61 1 41-56
 52. * Lengyel A et al. Classification of mesic grasslands and their transitions of South Transdanubia (Hungary). (2012) ACTA BOTANICA CROATICA 0365-0588 1847-8476 71 1 31-50
 53. Nascimbene J et al. Drivers of lichen species richness at multiple spatial scales in temperate forests. (2012) PLANT ECOLOGY & DIVERSITY 1755-0874 1755-1668 5 3 355-363
 54. Csapó T et al. Dunántúl. (2012) Megjelent: A Kárpát-medence földrajza pp. 737-811
 55. Csorbainé Gógán Andrea et al. Ecological characteristics of a Hungarian summer truffle (Tuber aestivum Vittad.) producing area. (2012) ACTA MYCOLOGICA 0001-625X 2353-074X 47 2 133-138
 56. Winkler Dániel et al. Effects of Afforestation with Pines on Collembola Diversity in the Limestone hills of Szárhalom (West Hungary). (2012) ACTA SILVATICA ET LIGNARIA HUNGARICA: AN INTERNATIONAL JOURNAL IN FOREST, WOOD AND ENVIRONMENTAL SCIENCES 1786-691X 1787-064X 8 1 9-20
 57. Ördög Gergő et al. Élőhely-térképezés a Koppány-völgyében (Somogydöröcske területén). (2012) TÁJÖKOLÓGIAI LAPOK / JOURNAL OF LANDSCAPE ECOLOGY 1589-4673 10 2 467-479
 58. Varga Ágnes. Fejlesztési támogatások hatásának vizsgálata Magyarország hátrányos helyzetű vidékein, Dél- Abaúj példáján. (2012) Megjelent: Társadalomföldrajzi kihívások a XXI. század Kelet-Közép-Európájában : nemzetközi földrajzi konferencia, Beregszász, 2012. márci... pp. 207-215
 59. Dobos Anna. Felszíni formakincs és recens törmelékképződés riolittufa felszínen. (2012) ACTA ACADEMIAE PAEDAGOGICAE AGRIENSIS NOVA SERIES: SECTIO PERICEMONOLOGICA 1789-0608 XXXVIII-XXXIX. 6-7. 25-39
 60. Buday Tamás et al. Fiatal üledékek belső energiájának geotermikus energiatermelésbe történő bevonásának lehetőségei Hajdú-Bihar megyében. (2012) Megjelent: A környezettudatos települések felé pp. 56-61
 61. Buday T et al. Fiatal üledékek belső energiájának geotermikus energiatermelésbe történő bevonásának lehetőségei Hajdú-Bihar megyében. (2012) Megjelent: Contribuţii la utilizarea eficientă a energiilor regenerabile în Judeţele Bihor şi Hajdú-Bihar = Hozzájárulások a megújuló ener... pp. 62-68
 62. Buday T et al. Geological possibilities and problems in the exploitation of geothermal energy in Hajdú-Bihar and Bihor county. (2012) Megjelent: Contribuţii la utilizarea eficientă a energiilor regenerabile în Judeţele Bihor şi Hajdú-Bihar = Hozzájárulások a megújuló ener... pp. 69-78
 63. Horváth Ferenc. Geothermal Resource Asessment of the Drava Basin. (2012) ISBN:9786155001598
 64. Kertész Á et al. Gully erosion risk in Hungary. (2012) Megjelent: Risk analysis VIII pp. 67-76
 65. Balog K et al. Használt hévíz szikkadás okozta talajtani változások. Esettanulmány egy dél-alföldi földcsatorna környezetében. (2012) AGROKÉMIA ÉS TALAJTAN 0002-1873 1588-2713 61 1 77-92
 66. Kiss T et al. Homokformák morfológiai tulajdonságainak és korának vizsgálata Belső-Somogy területén. (2012) FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 0015-5411 136 4 361-375
 67. Puskás I et al. Impact of weather extremities (excess water, drought) caused by climate change on soils in Hungarian Great Plain (SE Hungary). (2012) Megjelent: Review of climate change research program at the University of Szeged pp. 73-84
 68. Buzetzky B. Komplex környezeti monitoring vízháztartási viszonyok elemzése a Kiskunsági-Homokhát területén. (2012) Megjelent: Kockázat - Konfliktus - Kihívás pp. 81-91
 69. Tuba Katalin. Különböző nyárfajok és -klónok herbivor rovarközösségei különös tekintettel a Populus nigra származásokra. (2012)
 70. Kertész Á et al. Magyarország vízmosásainak katasztere. (2012) Megjelent: Hungeo-2012 Magyar Földtudományi Szakemberek XI. Világtalálkozója pp. 85-90
 71. Sümeghy Borbála et al. MORPHOLOGICAL AND HYDROLOGICAL CHARACTERISTICS OF PALEO-CHANNELS ON THE ALLUVIAL FAN OF THE MAROS RIVER, HUNGARY. (2012) JOURNAL OF ENVIRONMENTAL GEOGRAPHY 2060-3274 2060-467X 5 1-2 11-19
 72. Gyuricza L. Mura-vidék – Kerka-vidék – Hetés: problémák és pontatlanságok a tájak nevezéktanában és térképi ábrázolásában. (2012) FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 0015-5411 136 4 376-387
 73. Bérces Sándor et al. Overlapping generations can balance the fluctuations in the activity patterns of an endangered ground beetle species: long-term monitoring of Carabus hungaricus in Hungary. (2012) INSECT CONSERVATION AND DIVERSITY 1752-458X 1752-4598 6 3 290-299
 74. Horváth A et al. Soil Conditions in Sopron. (2012) Megjelent: International Scientific Conference on Sustainable Development & Ecological Footprint : the Impact of Urbanization, Industrial ... pp. 1-6
 75. Frisnyák Sándor. Szikszó történeti földrajza. (2012) Megjelent: Tájhasználat és térszervezés pp. 89-110
 76. Miókovics Eszter et al. Tájhasználat és gyephasznosítás Natura 2000 területen - esettanulmány a Balatonkeresztúri rétek példáján. (2012) GYEPGAZDÁLKODÁSI KÖZLEMÉNYEK 1785-2498 2012 1-2 31-38
 77. Barta K et al. Tájhatárok talajtani vonatkozásai: ökotonok talajváltozatai a Duna-Tisza-közi Hátság és a Dél-Tisza-völgy határán. (2012) Megjelent: Táj - érték, lépték, változás pp. 97-105
 78. Akác A et al. Tájváltozás mértékének meghatározása a Felső-Tarna vidéken. (2012) Megjelent: Kockázat - Konfliktus - Kihívás pp. 1-7
 79. Ladányi Zs et al. Tájváltozások értékelése a Duna-Tisza közi Homokhátság egy környezet- és klímaérzékeny kistáján, az Illancson. (2012) Megjelent: Geoszférák 2011 pp. 107-139
 80. Jombach S. Távérzékelés és a térinformatikai feldolgozás szerepe a tájkarakter-elemzésben: adatok tájkarakter-elemzéshez egy budakörnyéki mintaterület példáján. (2012) Megjelent: Tájmetria / tájértékelés : tudományos konferencia pp. 29-41
 81. Frisnyák S. Tisza-kertek és ártéri legelők, Kisar tájhasználata a 18-19. században. (2012) Megjelent: A nyolcvanadik év pp. 36-44
 82. Frisnyák Sándor et al. Tokaj-Hegyalja mint történeti táj. (2012) Megjelent: Tiszteletkötet Dr. Boros László főiskolai tanár 75. születésnapjára pp. 27-38
 83. Kovács Gyula. A Balaton déli partjának vízimadár-monitoringja. (2013)
 84. Gergely Attila et al. A csepeli Tamariska-domb országos jelentőségű védett természeti terület élőhely-rekonstrukciós eredményei. (2013) TÁJÖKOLÓGIAI LAPOK / JOURNAL OF LANDSCAPE ECOLOGY 1589-4673 11 2 205-214
 85. Frisnyák S. Adatok a Szerencsi-dombság történeti földrajzához. (2013) Megjelent: Kárpát-medence : természet, társadalom, gazdaság pp. 383-397
 86. Kis É et al. A fiatal löszök és a löszképződés befejeződése a Kárpát-medence környezetében. (2013) Megjelent: Terresztrikus domborzatfejlődés a Vértes és a Gerecse környezetében a bérbaltaváriumtól a holocénig pp. 35-47
 87. Sümeghy B et al. A Maros hordalékkúp felső-pleisztocén–holocén képződményei. (2013) FÖLDTANI KÖZLÖNY 0015-542X 2559-902X 143 3 265-278
 88. Szűcs Péter. A mohák megjelenését meghatározó egyes ökológiai tényezők vizsgálata a Soproni-hegységben. (2013)
 89. Siskáné Szilasi et al. A new geotouristic attraction : Telekes Valley. (2013) Megjelent: GEOTOUR & IRSE 2013 : strategies of building geotourist and geoheritage attractions - IRSE: History of Central European Mining ... pp. 40-48
 90. Schmidt Dávid. A PANNONHALMI-DOMBSÁG FÉLSZÁRAZ GYEPJEINEK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA. (2013)
 91. Fehér Zsófia et al. A tájhasználat hatása a Naszály hegylábi gyepek fajösszetételére. (2013) GYEPGAZDÁLKODÁSI KÖZLEMÉNYEK 1785-2498 2013 1-2 11-19
 92. Szatmári Gábor et al. A talajok szervesanyag-készletének nagyléptékű térképezése regresszió krigeléssel Zala megye példáján. (2013) AGROKÉMIA ÉS TALAJTAN 0002-1873 1588-2713 62 2 219-234
 93. Hevesi A et al. A természetföldrajz összegzése. (2013) Megjelent: Általános természetföldrajz II. pp. 413-466
 94. Ujházy N et al. A vizes élőhelyek változásai Szabadszállás határában.: Changes of wetland habitats in the territory of Szabadszállás, Hungary. (2013) TÁJÖKOLÓGIAI LAPOK / JOURNAL OF LANDSCAPE ECOLOGY 1589-4673 11 2 291-310
 95. Sőrés Anett. Az egészségturizmus hatása az életminőségre Hajdúszoboszlón. (2013)
 96. Szivák I. Az élőhelyi heterogenitás által indukált változások hegyvidéki kisvízfolyások vízirovar fajegyütteseinek taxonómiai és funkcionális szerkezetében. (2013)
 97. Farkas T et al. Az illatos csengettyűvirág (Adenophora liliifolia /L./ Ledeb. ex A.DC.) aktuális helyzete, morfológiai változatossága és élőhelyválasztása Magyarországon. (2013) BOTANIKAI KÖZLEMÉNYEK 0006-8144 2415-9662 100 1-2 77-102
 98. Mátrai Ildikó. Baja környéki vizes élőhelyek helyreállításának tájökológiai vizsgálata. (2013)
 99. Szűcs P et al. Bükkös és lucos állományok mohaközösségeinek összehasonlítása a Soproni-hegységben. (2013) ERDÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 2062-6711 3 1 157-166
 100. Farsang A et al. Csernozjom talajok in situ széleróziós vizsgálata terepi szélcsatornával. (2013) Megjelent: Talajtan a mezőgazdaság, a vidékfejlesztés és a környezetgazdálkodás szolgálatában : Talajtani Vándorgyűlés pp. 159-171
 101. Szatmári G et al. Csernozjom talajok szervesanyag-tartalmának digitális térképezése erózióval veszélyeztetett mezőföldi területen. (2013) AGROKÉMIA ÉS TALAJTAN 0002-1873 1588-2713 62 1 47-60
 102. Horváth B. Diversity comparison of nocturnal macrolepidoptera communities (Lepidoptera: Macroheterocera) in different forest stands. (2013) NATURA SOMOGYIENSIS 1587-1908 23 229-238
 103. Hupuczi J et al. Egy egyedülálló dél-alföldi löszszelvény malakológiai vizsgálata és a terület felső-würm paleoklimatológiai rekonstrukciója. (2013) Megjelent: Geoszférák 2012 pp. 35-56
 104. Tamás Júlia et al. Egy tipikus közép-magyarországi agrártáj - Pusztaszabolcs és környéke - természetes flórája. (2013) TÁJÖKOLÓGIAI LAPOK / JOURNAL OF LANDSCAPE ECOLOGY 1589-4673 11 1 135-146
 105. Csorba Péter et al. Érintkezési pontok Pécsi Márton életműve és a tájkutatás között. (2013) FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 0015-5411 137 3 225-232
 106. Jakab G et al. Erózió és művelés okozta anyagvándorlás szántóföldön. (2013) Megjelent: Talajtan a mezőgazdaság, a vidékfejlesztés és a környezetgazdálkodás szolgálatában : Talajtani Vándorgyűlés pp. 281-290
 107. Andrea Farsang et al. Estimation of Soil Material Transportation by Wind Based on in Situ Wind Tunnel Experiments. (2013) JOURNAL OF ENVIRONMENTAL GEOGRAPHY 2060-3274 2060-467X 6 3-4 13-20
 108. Király I et al. Factors influencing epiphytic bryophyte and lichen species richness at different spatial scales in managed temperate forests. (2013) BIODIVERSITY AND CONSERVATION 0960-3115 1572-9710 22 1 209-223
 109. Dedák Dalma et al. Felhagyott szőlők tájtörténeti és botanikai vizsgálata a Kelet-Cserhátban. (2013) TERMÉSZETFÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM FÖLDRAJZI INTÉZETÉBŐL 2063-4153 2 23-33
 110. Mecser N et al. Felületmodellek pontosságának összehasonlító vizsgálata egy nyírségi mintaterületen. (2013) Megjelent: Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában IV. pp. 265-272
 111. Barta K. Inland Excess Water Projection based on Meteorological and Pedological Monitoring Data on a Study Area Located in the Southern Part of The Great Hungarian Plain. (2013) JOURNAL OF ENVIRONMENTAL GEOGRAPHY 2060-3274 2060-467X 6 3-4 31-37
 112. Szabó Judit. Internetes vízmosás-kereső ArcGIS szerver környezetben. (2013) Megjelent: Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában IV. pp. 407-417
 113. Havasi I et al. Légifelvételre alapozott vonalas erózió vizsgálata Vácszentlászlón térinformatikai környezetben. (2013) TÁVÉRZÉKELÉSI TECHNOLÓGIÁK ÉS TÉRINFORMATIKA / REMOTE SENSING TECHNOLOGIES AND GIS ONLINE 2062-8617 2062-8617 3 1 24-28
 114. Őrsi A et al. Mező- és erdőgazdálkodási alkalmasság-vizsgálat az egri modellrégióban. (2013) Megjelent: Változó Föld, változó társadalom, változó ismeretszerzés, 2013: a megújuló erőforrások szerepe a regionális fejlesztésben: nemz... pp. 103-108
 115. Ódor P et al. Patterns and drivers of species composition of epiphytic bryophytes and lichens in managed temperate forests. (2013) FOREST ECOLOGY AND MANAGEMENT 0378-1127 306 256-265
 116. Babák K et al. Regeneration process of the karst water spring in Transdanubian Mountains, Hungary. (2013) HUNGARIAN GEOGRAPHICAL BULLETIN (2009-) 2064-5031 2064-5147 62 3 247-265
 117. Pető Á et al. Régészeti talajtani kutatások Perkáta, Forrás-dűlő bronzkori földváron. (2013) AGROKÉMIA ÉS TALAJTAN 0002-1873 1588-2713 62 1 61-80
 118. * Király G et al. Revision of Rubus ser. Micantes in Hungary and re-evaluation of the neglected Rubus balatonicus. (2013) PRESLIA 0032-7786 85 4 505-526
 119. Siller I et al. Sixty-one macrofungi species new to Hungary in Őrség National Park. (2013) MYCOSPHERE 2077-7000 2077-7019 4 5 871-924
 120. Horváth A et al. Sopron város és környéke feltalajának vizsgálata. (2013) TÁJÖKOLÓGIAI LAPOK / JOURNAL OF LANDSCAPE ECOLOGY 1589-4673 11 1 125-134
 121. Ódor P et al. Spatial pattern and temporal dynamics of bryophyte assemblages in saline grassland. (2013) FOLIA GEOBOTANICA 1211-9520 1874-9348 48 2 189-207
 122. Ponicsánné Gyovai Á et al. Tájfajták a Zempléni-hegységben, a 2013-2014-es gyűjtőút program első állomásának tapasztalatai. (2013) TÁJÖKOLÓGIAI LAPOK / JOURNAL OF LANDSCAPE ECOLOGY 1589-4673 11 2 367-371
 123. Szabó B et al. Talaj- és vízvédelmi kutatások a Koppányvölgyi Élőhely-rehabilitációs Kísérleti Területen. (2013) TÁJÖKOLÓGIAI LAPOK / JOURNAL OF LANDSCAPE ECOLOGY 1589-4673 11 1 23-39
 124. Horváth A et al. Talajtulajdonságok vizsgálata Szombathelyen. (2013) Megjelent: Talajtan a mezőgazdaság, a vidékfejlesztés és a környezetgazdálkodás szolgálatában : Talajtani Vándorgyűlés pp. 237-247
 125. Saláta D et al. Természettudományos módszerek alkalmazása tájtörténeti kutatásokban: Kisgombosi esettanulmány. (2013) TÁJÖKOLÓGIAI LAPOK / JOURNAL OF LANDSCAPE ECOLOGY 1589-4673 11 1 67-88
 126. Horváth B et al. The effect of herb layer on nocturnal macrolepidoptera (lepidoptera: Macroheterocera) communities. (2013) ACTA SILVATICA ET LIGNARIA HUNGARICA: AN INTERNATIONAL JOURNAL IN FOREST, WOOD AND ENVIRONMENTAL SCIENCES 1786-691X 1787-064X 9 1 43-56
 127. Madarász B et al. The erubáz volcanic soil of Hungary: mineralogy and classification. (2013) CATENA 0341-8162 1872-6887 107 46-56
 128. Aubert A et al. Tourism index as an indicator of the intensity of tourism = Turistični indeks kot indikator intenzitete turizma. (2013) ACTA GEOGRAPHICA SLOVENICA 1581-6613 1581-8314 53 2 344-363
 129. Frisnyák S et al. Történeti kultúrtájelemek Tokaj-Hegyalján. (2013) Megjelent: Kárpát-medence : természet, társadalom, gazdaság pp. 375-382
 130. Hevesi Attila. Valamint a Csernely-patak (Upponyi-hegység) átöröklött völgyéről. (2013) FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 0015-5411 137 3 295-301
 131. Szabó J et al. Vízmosások területi eloszlása a lejtőszög és a kitettség függvényében a Medves-vidéken és a Völgységben. (2013) FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 0015-5411 137 4 333-343
 132. Gál N et al. Weather extremities and soil processes: Impact of excess water on soil structure in the Southern Great Hungarian Plain. (2013) Megjelent: Geomorphological Impacts of Extreme Weather pp. 313-325
 133. Bauer Norbert. A Bakony-vidék szárazgyepjei - Sztyeprétek és sziklagyepek osztályozása és növényföldrajzi karaktere: Dry grasslands of the Bakony Region – Classification and phytogeographical character of dry and rocky grasslands. (2014) ISBN:9789639877207
 134. Szűcs P et al. Adatok a Fenyőfői Ősfenyves mohaflórájához. (2014) BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM KÖZLEMÉNYEI = FOLIA MUSEI HISTORICO NATURALIS BAKONYIENSIS 0231-035X 31 1 25-38
 135. Szeberényi József. A Délkeleti-Börzsöny és a Visegrádi-szoros geomorfológiai szintjeinek kapcsolata. (2014)
 136. Máté Klaudia. A Dévaványai-sík kistáj tájváltozása. (2014) CRISICUM: A KÖRÖS - MAROS NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG IDŐSZAKI KIADVÁNYA 1419-2853 8 191-203
 137. Frisnyák Sándor. A föld erejéből élünk: Cigánd tájhasználat-változásai. (2014) TÖRTÉNETI FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 2064-390X 2 1-2 121-134
 138. Nagy A. A Heves–Borsodi-dombság és az Upponyi-hegység egyenesszárnyú (Orthoptera) faunája és együttesei. (2014) Megjelent: Apoka - A Heves–Borsodi-dombság és az Upponyi-hegység élővilága pp. 55-70
 139. Schmotzer A. A Hevesi-sík flórakutatásának eredményei. (2014) Megjelent: Szikfok : Dél-hevesi tanulmányok pp. 25-68
 140. Gálné Horváth. A Hódmezővásárhely környéki tanyák és tanyaközpontok vizsgálata a tér és idő összefüggésében. (2014)
 141. Bata T et al. A közepes méretarányú tájökológiai egységek határainak matematikai-statisztikai alapú vizsgálata. (2014) Megjelent: Geoszférák 2013 pp. 9-31
 142. * Miókovics Eszter et al. Analysis of landscape change in the Nagyberek (Somogy, Hungary) with the DPSIR Framework. (2014) NATURA SOMOGYIENSIS 1587-1908 24 5-16
 143. Szűcs P et al. A neofiton Campylopus introflexus (Hedw.) Brid. elterjedése Magyarországon. (2014) KITAIBELIA 1219-9672 19 2 212-219
 144. Sütő László et al. Antropogén tájak összehasonlító elemzése - esettanulmányok Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből. (2014) ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI STRATÉGIAI FÜZETEK 1786-1594 11 2 45-52
 145. Blanka Viktória. Aszály és vízgazdálkodás a Dél-Alföldön és a Vajdaságban = Suša i upravljanje vodama u južnoj mađarskoj ravnici i Vojvodina = Drought and water management in South Hungary and Vojvodina. (2014) ISBN:9789633063415
 146. Horvath István. A táj használata és változása a Pécsi Papnevelő Intézet birtokán 1736-1875. (2014)
 147. Varga Orsolya Gyöngyi et al. A tájszerkezet vizsgálata objektum alapú megközelítéssel alföldi mintaterületeken. (2014) Megjelent: Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában V. pp. 403-410
 148. Sándor Renáta. A talaj-növény-légkör rendszer modellezésének léptékfüggő problémái: A léptékfüggés a talaj vízgazdálkodási tulajdonságaiban, valamint a megfigyelt hőmérsékleti adatsorokban. (2014)
 149. Jakab G et al. A területhasználat változásának felszínfejlődési vonatkozásai egy gödöllői mintaterület példáján. (2014) TÁJÖKOLÓGIAI LAPOK / JOURNAL OF LANDSCAPE ECOLOGY 1589-4673 12 1 49-61
 150. BAKACSI Zsófia et al. Az 1:100 000-es földtani térkép jelkulcsának és a FAO rendszer talajképző kőzet kódrendszerének javasolt megfeleltetése. (2014) AGROKÉMIA ÉS TALAJTAN 0002-1873 1588-2713 63 2 189-202
 151. Ladányi Zs et al. Az aszály és biomassza-produkció anomália közötti kapcsolat vizsgálata106. (2014) Megjelent: VII. Magyar Földrajzi Konferencia kiadványa : Miskolc, 2014.09.01-04 pp. 386-391
 152. Zagyvainé Kiss Katalin. Az avarintercepció vizsgálata a Soproni-hegységben. (2014)
 153. Rajkai K. Az élet forrása az avar alatt - talajok a Börzsönyben. (2014) Megjelent: Vadregényes erdőtáj : a Börzsöny pp. 111-125
 154. Lengyelné Király. Az őrségi erdők kéreglakó moha- és zuzmóközösségét befolyásoló környezeti tényezők különböző térléptékű vizsgálata és a kéreglakó mohagyepek vegetáció-dinamikai folyamatainak kísérletes elemzése. (2014)
 155. Németh S. Beépítési módok összehasonlító vizsgálata két nyugat-dunántúli kisvárosban, Bükön és Csepregen 2013-ban. (2014) TELEPÜLÉSFÖLDRAJZI TANULMÁNYOK 2063-4315 3 Különszám 112-129
 156. Németh Sándor. Bük és Csepreg összehasonlító településföldrajza. (2014)
 157. Akác A et al. Comparative analyses of gullies. (2014) Megjelent: Transport of water, chemicals and energy in the soil-plant-atmosphere system : 21st International Poster Day and Institute of H... pp. 9-16
 158. Bencsik Tímea. Comparative Histological, Phytochemical, Microbiological, and Pharmacological Characterization of Some Lythrum salicaria L. Populations. (2014)
 159. Dedák D et al. Cserháti települések szőlőhegyeinek tájváltozásai. (2014) TÁJÖKOLÓGIAI LAPOK / JOURNAL OF LANDSCAPE ECOLOGY 1589-4673 12 2 363-381
 160. Baráz Csaba. Dél-Heves kistájai-különös tekintettel a vízrajzra.. (2014) Megjelent: Szikfok-Dél-hevesi tanulmányok pp. 9-24
 161. Jakab G et al. Does soil erosion sequestrate soil organic carbon?. (2014) Megjelent: Soil carbon sequestration for climate food security and ecosystem services pp. 233-238
 162. Bereczki Krisztina et al. Effects of forest heterogeneity on the efficiency of caterpillar control service provided by birds in temperate oak forests. (2014) FOREST ECOLOGY AND MANAGEMENT 0378-1127 327 0 96-105
 163. Varga Orsolya et al. Efficiency assessments of GEOBIA in land cover analysis, NE Hungary. (2014) BULLETIN OF ENVIRONMENTAL AND SCIENTIFIC RESEARCH 2278-5205 3 4 1-9
 164. Szeberényi J. Egy roncsvulkán világa - a börzsönyi tájak. (2014) Megjelent: Vadregényes erdőtáj : a Börzsöny pp. 63-86
 165. Andó J et al. Egy tájseb anatómiája és gyógyítása hulladékhasznosítással. (2014) Megjelent: Ember, természet, gazdaság, környezet Komárom-Esztergom megyében pp. 139-180
 166. * Király Gergely et al. Észrevétlen özönfaj a magyar flórában, az örmény szeder (Rubus armeniacus Focke). (2014) KITAIBELIA 1219-9672 19 2 p. 220–228
 167. NAGY G G et al. EVALUATION OF A GENERAL ECOSYSTEM STATE INDICATOR BASED ON FARMLAND BIRDS. (2014) APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH 1589-1623 1785-0037 12 4 825-833
 168. Szeberényi J. Fakadó vizek - források, patakok, tavak a Börzsönyben. (2014) Megjelent: Vadregényes erdőtáj : a Börzsöny pp. 87-96
 169. Szeberényi J. Felszíni vizek a Börzsönyben. (2014) Megjelent: Börzsönyvidék 5. pp. 229-240
 170. Kis É et al. Felszínmozgásos folyamatok vizsgálata a Tisza Mindszent környéki partfal szakaszain. (2014) Megjelent: VII. Magyar Földrajzi Konferencia kiadványa pp. 283-297
 171. Bauer-Haáz ÉA et al. Fish preference of the Eurasian otter (Lutra lutra) on an abandoned fish pond and the role of fish sampling methods. (2014) FUNDAMENTAL AND APPLIED LIMNOLOGY 1863-9135 2363-7110 184 2 161-168
 172. Malatinszky Ákos et al. Florisztikai adatok a Cserhát felhagyott szőlőiből. (2014) KITAIBELIA 1219-9672 19 2 p. 260–266
 173. Zagyvainé Kiss KA et al. Forest Litter Interception Model for a Sessile Oak Forest. (2014) ACTA SILVATICA ET LIGNARIA HUNGARICA: AN INTERNATIONAL JOURNAL IN FOREST, WOOD AND ENVIRONMENTAL SCIENCES 1786-691X 1787-064X 10 1 91-101
 174. Jeney L. Geographic differences in the long-term demographic processes of the settlements of the North Hungarian border region. (2014) CROSS-BORDER REVIEW 2064-6704 1 37-53
 175. Balla Dániel et al. Geovisualization of domestic nature conservation areas using KML. (2014) Megjelent: ICAI 2014: Proceedings of the 9th International Conference on Applied Informatics, vol. 1-2 pp. 185-193
 176. Györgyövics K et al. Grain Size Distribution of Stabilised Aeolian Dune Sediments in Inner Somogy, Hungary. (2014) JOURNAL OF ENVIRONMENTAL GEOGRAPHY 2060-3274 2060-467X 7 3-4 21-30
 177. Nagy L. Hóviharoktól a zivatarokig - a börzsönyi klíma képei. (2014) Megjelent: Vadregényes erdőtáj : a Börzsöny pp. 97-109
 178. Őrsi A et al. Investigation of ecological potentials of the Eger Model Region by GIS methods. (2014) HUNGARIAN GEOGRAPHICAL BULLETIN (2009-) 2064-5031 2064-5147 63 1 43-53
 179. Kenéz Á. Keszthely-Fenékpuszta római kori régészeti-növénytani leleteinek feldolgozása, különös tekintettel az egykori környezeti állapot jellemzésére. (2014)
 180. Sutyinszki Zs et al. Kondorosi mezsgyékben előforduló védett növények élőhelyének monitorozása I.. (2014) TÁJÖKOLÓGIAI LAPOK / JOURNAL OF LANDSCAPE ECOLOGY 1589-4673 12 2 345-354
 181. Jéger G. Közlekedés(fejlesztés) kitérségekben. (2014) Megjelent: VII. Magyar Földrajzi Konferencia kiadványa pp. 228-241
 182. Horváth B. Különböző korú gyertyános-kocsánytalan tölgyes erdők lepkeközösségének ökológiai szempontú összehasonlító vizsgálata. (2014)
 183. * Bata T et al. LANDSCAPE UNITS FOR HUNGARY USING MULTIRESOLUTION SEGMENTATION OF GEO-DATA AND FUZZY ANALYSIS. (2014) CARPATHIAN JOURNAL OF EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCES 1842-4090 1844-489X 9 2 45-56
 184. Kenyeres Zoltán et al. Local and Global Factors in Organization of Central-European Orthopteran Assemblages. (2014) RUSSIAN JOURNAL OF ECOLOGY 1067-4136 1608-3334 45 5 375-383
 185. * Csiky J et al. Mohaflorisztikai érdekességek a Nyugat-Mecsekből. (2014) KITAIBELIA 1219-9672 19 1 29-38
 186. Varjú V. Napelemes energia és környezet : a napelemes energiatermelés komplex feltételrendszere Magyarországon, a magyar-horvát határtérségben, és leckék a globális térből. (2014) ISBN:9789639899766
 187. Szolnoki Zsuzsanna. Nehézfémek környezeti viselkedése antropogén hatásokra módosult kerti talajokban, Szeged példáján. (2014)
 188. Krausz E et al. Perkáta–Forrás-dűlő bronzkori földvár és környezetének tájhasználatintenzitás-vizsgálata. (2014) TÁJÖKOLÓGIAI LAPOK / JOURNAL OF LANDSCAPE ECOLOGY 1589-4673 12 1 137-147
 189. Őrsi A et al. Possibilities of agriculture in the Eger Model Region. (2014) Megjelent: Sustainable Regional Development: Landscape, Social, Economic and Educational Challenges Conference Proceedings p. x
 190. Ódor P et al. Reprint of: Patterns and drivers of species composition of epiphytic bryophytes and lichens in managed temperate forests. (2014) FOREST ECOLOGY AND MANAGEMENT 0378-1127 321 42-51
 191. Tóth E. Sámsonháza község egyedi tájérték kataszterének elkészítése. (2014) TÁJÖKOLÓGIAI LAPOK / JOURNAL OF LANDSCAPE ECOLOGY 1589-4673 12 2 391-399
 192. K Balog et al. Sand grain mineralogy and morphology under forest and grassland/arable fileds in Eastern-Hungary. (2014) AGROKÉMIA ÉS TALAJTAN 0002-1873 1588-2713 63 1 29-38
 193. Novák TJ et al. Soil and vegetation transformation in abandoned vineyards of the Tokaj Nagy-Hill. (2014) CATENA 0341-8162 1872-6887 123 88-98
 194. Buzetzky Blanka. SOIL MOISTURE MONITORING BETWEEN THE DANUBE AND THE TISZA RIVER. (2014) Megjelent: Proceedings of TEAM 2014 6th International Scientific and Expert Conference of the International TEAM Society 10–11 th November... p. 64
 195. Centeri C et al. State of soil carbon in Hungarian sites: loss, pool and management. (2014) Megjelent: Soil carbon pp. 91-117
 196. Miókovics Eszter et al. Status assesment of Balatonkeresztúri-rétek (Somogy, Hungary): a landscape history and land use based approach. (2014) TÁJÖKOLÓGIAI LAPOK / JOURNAL OF LANDSCAPE ECOLOGY 1589-4673 12 1 37-48
 197. Berchez Octavian. STUDY REGARDING THE AIR TEMPERATURE IN THE BARCĂU HIDROGRAPHICAL BASIN. (2014) ANALELE UNIVERSITÁTII DIN ORADEA FASCICULA PROTECTIA MEDIULUI 1224-6255 22 117-125
 198. Oláh I et al. Survey on the close-to-natural habitats of the Rétköz microregion, Hungary / A Rétköz természetközeli élőhelyeinek felmérése.. (2014) TÁJÖKOLÓGIAI LAPOK / JOURNAL OF LANDSCAPE ECOLOGY 1589-4673 12 1 63-74
 199. Kertész Á et al. Tájértékelés térinformatikai módszerekkel. (2014) Megjelent: 20 éves a Térinformatika Tanszék pp. 1-12
 200. Szabó K et al. Tájhasználat-változás vizsgálata a Nagyoroszi-medence vízgyűjtő területén a tájadottságok figyelembevételével (Börzsöny-hegység). (2014) Megjelent: A táj változásai a Kárpát-medencében - A vízgazdálkodás története a Kárpát-medencében pp. 165-171
 201. Szabó B. Talajveszteség modellezésének tapasztalatai Gerézdpusztán. (2014) Megjelent: Talajpusztulás térben és időben. Eróziós kerekasztal 2013 pp. 54-65
 202. Uj Boglárka et al. Telepített és felújított gyepek, parlagok összehasonlító botanikai, gyepgazdálkodási vizsgálata. (2014) ANIMAL WELFARE ETOLÓGIA ÉS TARTÁSTECHNOLÓGIA / ANIMAL WELFARE ETHOLOGY AND HOUSING SYSTEMS 1786-8440 10 1 85-106
 203. Telbisz Tamás et al. Természeti tényezők hatása a népesség területi eloszlására a Gömör-Tornai-karszt és környezete példáján. (2014) FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 0015-5411 138 4 277-292
 204. Kürti L et al. Természeti veszélyek számbavétele az Eger-Energiarégió területén. (2014) Megjelent: VII. Magyar Földrajzi Konferencia kiadványa : Miskolc, 2014.09.01-04 pp. 364-373
 205. Siskáné Szilasi et al. The characteristics of tourism in the Telekes valley area. (2014) ACTA GEOTURISTICA 1338-2292 5 1 1-7
 206. Samu Ferenc et al. The effect of forest stand characteristics on spider diversity and species composition in deciduous-coniferous mixed forests. (2014) JOURNAL OF ARACHNOLOGY 0161-8202 42 2 135-141
 207. * Pinke Gyula et al. The impact of management on weeds and aquatic plant communities in Hungarian rice crops. (2014) WEED RESEARCH 0043-1737 1365-3180 54 4 388-397
 208. Kristóf Andrea. Tornaszentjakab turisztikai értékeinek hasznosítási lehetőségei. (2014) Megjelent: Területfejlesztés-turizmustervezés pp. 153-165
 209. Csüllög G et al. Történeti tájtípusok a Kárpát-medencében (11-16. század). (2014) TÖRTÉNETI FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 2064-390X 2 1-2 1-10
 210. Frisnyák Sándor. Adalékok Abaújszántó történeti földrajzához. (2015) Megjelent: Tiszteletkötet Dr. Gál András geográfus 60. születésnapjára pp. 205-234
 211. * Király Gergely et al. Adatok a Kisalföld flórájához és növényföldrajzához. (2015) KITAIBELIA 1219-9672 20 2 235-253
 212. Tóth Tibor et al. A Duna-Tisza közi hátság szikes tavainak kilúgzási folyamatai a Szappanos-tó példáján. (2015) AGROKÉMIA ÉS TALAJTAN 0002-1873 1588-2713 64 1 73-92
 213. Takács Gábor. A kisalföldi meszes homokpuszta természetföldrajzi adottságai. (2015) Megjelent: A kisalföldi meszes homokpuszta katonai használatú területeinek élővilága pp. 55-59
 214. Borsos Á. A közigazgatási területszervezések hatása a települések térkapcsolatára Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. (2015) Megjelent: A mi geográfiánk pp. 199-210
 215. Kocsis Mihály et al. A MÉM NAK genetikus talajtérkép bemutatása és talajosztályozási kategóriáinak elemzése. (2015) AGROKÉMIA ÉS TALAJTAN 0002-1873 1588-2713 64 1 53-72
 216. Dremmel László. A muflon és a gímszarvas táplálkozása, a muflon élőhely-preferenciája, és ezek hatása egyes erdőtársulások gyepszintjének növényzetére az északnyugati Börzsönyben. (2015)
 217. Fehér Zsófia. A Naszály környéki gyepek tájtörténete és természeti ökológiai állapotának vizsgálata. (2015) TÁJÖKOLÓGIAI LAPOK / JOURNAL OF LANDSCAPE ECOLOGY 1589-4673 13 2 203-215
 218. Ódor P et al. Anyag és módszer: Az adatgyűjtés módszerei. (2015) Megjelent: A biodiverzitást meghatározó környezeti változók vizsgálata az őrségi erdőkben pp. 15-20
 219. Szűcs P. A Pterygoneurum squamosum Segarra et Kürschner előfordulása egy Győr melletti rekultivált hulladéklerakón. (2015) KITAIBELIA 1219-9672 20 1 23-27
 220. Jakab G et al. A review on sheet erosion measurements in Hungary. (2015) TÁJÖKOLÓGIAI LAPOK / JOURNAL OF LANDSCAPE ECOLOGY 1589-4673 13 1 89-103
 221. Lehoczky I et al. Assessment of population structure in Hungarian otter populations. (2015) JOURNAL OF MAMMALOGY 0022-2372 1545-1542 96 6 1275-1283
 222. Frisnyák S. A tájhasználat és a gazdasági térszerveződés korszakai a Zemplényi-hegységben. (2015) Megjelent: A mi geográfiánk pp. 231-241
 223. Dusek L. A Tápió-mente földrajzi viszonyai. (2015) Megjelent: A mi geográfiánk pp. 611-623
 224. Buzsik Krisztina et al. A természeti-társadalmi-gazdasági környezet hatása a Dunakanyar térfejlődésére. (2015) Megjelent: A mi geográfiánk pp. 561-569
 225. Leidinger D et al. A természetszerű gazdálkodás lehetőségei az Ős-Dráva program területén. (2015) A FALU 0237-4323 30 4 67-76
 226. Bede Ádám. A tiszántúli halmok régészeti geológiai és környezettörténeti szempontú vizsgálati lehetőségei. (2015)
 227. É A Bauer-Haáz et al. A vidra táplálék-összetétele egy természetvédelmi kezelés alatt álló tavon (Csombárd, Somogy megye). (2015) ACTA AGRARIA KAPOSVÁRIENSIS 1418-1789 19 1 30-45
 228. Horváth Péter. Az agrár- és vidékfejlesztési európai uniós források gazdasági, társadalmi hatásai regionális és járási dimenzióban. (2015)
 229. Pinke Zsolt et al. Az emberi település mint klímaindikátor - vízszintemelkedés a Tiszántúl árterein a középkori klímaváltozás során?. (2015) FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 0015-5411 139 2 77-91
 230. Balázs Boglárka. Belvíz-veszélyeztetettség vizsgálata alföldi mintaterületeken. (2015)
 231. Schmotzer András. Ceratocephala testiculata (Crantz) Roth és további adatok a Bükkalja flórájához. (2015) KITAIBELIA 1219-9672 20 1 81-142
 232. Zsófia Fehér et al. Correlation between the Diversity and Land Use in Cleared Grassland Areas in the Pannon Mountains. (2015) JOURNAL OF EARTH SCIENCE AND ENGINEERING 2159-581X 5 98-112
 233. József Lanszki et al. Diet composition of the golden jackal in an area of intensive big game management. (2015) ANNALES ZOOLOGICI FENNICI 0003-455X 52 4 243-255
 234. * Babai Dániel et al. Do conservation and agri-environmental regulations effectively support traditional small-scale farming in East-Central European cultural landscapes?. (2015) BIODIVERSITY AND CONSERVATION 0960-3115 1572-9710 24 13 3305-3327
 235. Kutszegi Gergely et al. Drivers of macrofungal species composition in temperate forests, West Hungary: functional groups compared. (2015) FUNGAL ECOLOGY 1754-5048 17 69-83
 236. Krisztina Bereczki et al. Effects of forest edge on pest control service provided by birds in fragmented temperate forests. (2015) ACTA ZOOLOGICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE 1217-8837 2064-2474 61 3 289-304
 237. Frisnyák Sándor. Egy bodrogközi település, Pácin történeti tájhasználata. (2015) TÖRTÉNETI FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 2064-390X 3 2 164-174
 238. Varga O et al. Eltérő táji adottságú mintaterületek vizsgálata objektum alapú képfeldolgozással. (2015) Megjelent: Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában pp. 453-460
 239. Kovács B et al. Eredmények és megvitatás: A faállomány és a mikroklíma összefüggései. (2015) Megjelent: A biodiverzitást meghatározó környezeti változók vizsgálata az őrségi erdőkben pp. 23-26
 240. Telbisz T et al. Exploring Relationships Between Karst Terrains And Social Features By The Example Of Gömör-Torna Karst (Hungary-Slovakia). (2015) ACTA CARSOLOGICA 0583-6050 1580-2612 44 1 121-137
 241. * Mezősi Gábor. Granite Weathering in the Velence Hills. (2015) Megjelent: Landscapes and Landforms of Hungary pp. 89-95
 242. Kolozsvári István et al. Javaslat a vízfolyásokon végzett odonatológiai felmérések élőhelyi háttérváltozóinak adatlapon történő egységes rögzítésére. (2015) STUDIA ODONATOLOGICA HUNGARICA 1217-453X 17 85-123
 243. L Hajdú. Késő neolitikus település Tiszatardosról (Borsod-Abaúj-Zemplén megye). (2015) HERMAN OTTÓ MÚZEUM ÉVKÖNYVE 0544-4225 54 79-111
 244. Mesterházy Attila et al. Kiegészítések a Nyugat-Dunántúl flórájának ismeretéhez. (2015) KITAIBELIA 1219-9672 20 2 213-234
 245. Patay Róbert. Kora és középső rézkori telepnyomok Mezőzombor-Községi temető lelőhelyről. (2015) HERMAN OTTÓ MÚZEUM ÉVKÖNYVE 0544-4225 54 113-130
 246. Nezdei Cs. Lengyeltóti és településrészeinek történeti formálódása, jelene. (2015) TELEPÜLÉSFÖLDRAJZI TANULMÁNYOK 2063-4315 4 2 68-79
 247. Nagy Miklós. Magyarország hadtörténeti földrajza. A magyar hadtörténelem földrajzi alapjai. (2015)
 248. Kósa Polett. Megyaszó-Halom-oldal dűlő: New data in the Tumulus culture research from North-eastern Hungary. (2015) HERMAN OTTÓ MÚZEUM ÉVKÖNYVE 0544-4225 54 179-219
 249. Kovács Györgyi. MEZŐGAZDASÁGI HASZNOSÍTÁSÚ TALAJOK SZÉN-DIOXID-EMISSZIÓJÁNAK VIZSGÁLATA KARCAG TÉRSÉGÉBEN. (2015)
 250. Právetz T et al. Modelling Runoff on a Small Lowland Catchment, Hungarian Great Plains. (2015) JOURNAL OF ENVIRONMENTAL GEOGRAPHY 2060-3274 2060-467X 8 1-2 49-58
 251. Klára DÓzsa-Farkas et al. NEW ENCHYTRAEID SPECIES (OLIGOCHAETA: ENCHYTRAEIDAE) FROM THE DANUBE–DRÁVA NATIONAL PARK. (2015) ACTA ZOOLOGICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE 1217-8837 2064-2474 61 4 305-327
 252. * Gergely Király et al. NEW STAGE OF THE INVASION: SPOROBOLUS VAGINIFLORUS (POACEAE) REACHED HUNGARY. (2015) STUDIA BOTANICA HUNGARICA 0301-7001 46 2 149-155
 253. Siskáné Szilasi Beáta et al. Pálháza - a meglévő adottságok statisztikai értékelése és egy új turisztikai lehetőség megteremtése. (2015) Megjelent: Kreativitás és innováció a turizmusban pp. 51-64
 254. Boecker D et al. Parallels of secondary grassland succession and soil regeneration in a chronosequence of central-Hungarian old fields. (2015) FOLIA GEOBOTANICA 1211-9520 1874-9348 50 2 91-106
 255. Pető Á et al. Régészeti talajtani megfigyelések „Kakucs–Turján mögött” bronzkori lelőhelyen I.. (2015) AGROKÉMIA ÉS TALAJTAN 0002-1873 1588-2713 64 1 219-237
 256. Nikolett Uzinger et al. Results of the clean-up operation to reduce pollution on flooded agricultural fields after the red mud spill in Hungary. (2015) ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH 0944-1344 1614-7499 22 13 9849-9857
 257. * Király G et al. Rubus gayeri and Rubus slavonicus, two new species of Rubus ser. Micantes (Rosaceae) from Central and South-Eastern Europe. (2015) PHYTOTAXA 1179-3155 1179-3163 195 4 279-290
 258. Horváth A et al. Soil condition and pollution in urban soils: evaluation of the soil quality in a Hungarian town. (2015) JOURNAL OF SOILS AND SEDIMENTS 1439-0108 15 8 1825-1835
 259. Szabó J et al. Spatial and temporal heterogeneity of runoff and soil loss dynamics under simulated rainfall. (2015) HUNGARIAN GEOGRAPHICAL BULLETIN (2009-) 2064-5031 2064-5147 64 1 25-34
 260. Renáta Sándor et al. Spatial variability of hydrophysical properties of fallow sandy soils. (2015) BIOLOGIA (BRATISLAVA) 0006-3088 1336-9563 70 11 1468-1473
 261. Kercsmár Zs et al. Surface geology of Hungary: Explanatory notes to the Geological map of Hungary (1:500 000). (2015) ISBN:9789636713027
 262. * Kiraly Gergely et al. Taxonomic revision of Rubus ser. Pallidi in Hungary and adjacent regions. (2015) PRESLIA 0032-7786 87 3 303-318
 263. Szücsi Frigyes. Térhasználat az avar kori Mezőföldön. (2015) TÖRTÉNETI FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 2064-390X 3 2 41-59
 264. Lóki József et al. Területhasználati és morfológiai változások a Szerencsi-dombságon és a Szerencsköz déli részén. (2015) Megjelent: Tiszteletkötet Dr. Gál András geográfus 60. születésnapjára pp. 409-419
 265. Szatmári Gábor et al. Testing a sequential stochastic simulation method based on regression kriging in a catchment area in Southern Hungary. (2015) GEOLOGIA CROATICA 1330-030X 1333-4875 68 3 273-283
 266. Mag Zs et al. The effect of stand-level habitat characteristics on breeding bird assemblages in Hungarian temperate mixed forests. (2015) COMMUNITY ECOLOGY 1585-8553 1588-2756 16 2 156-166
 267. Erdős L et al. The effects of land-use history and landscape context on habitat naturalness: An assessment using relative naturalness indicator values. (2015) APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL SCIENCES 2328-3912 2328-3920 3 5 146-150
 268. Hegedüs Péter. Villámárvizek peremfeltételeinek numerikus modellezése a Mecsek kisvízgyűjtőinek példáján. (2015)
 269. Kocsisné Bodnár. A 4-es metró Duna alatti átvezetésének, a Kálvin tér és a Rákóczi tér térségének mérnökgeológiai újraértelmezése. (2016)
 270. Pető Á et al. Adatok a Bán-halom környezettörténeti és régészeti talajtani vizsgálatához. (2016) AGROKÉMIA ÉS TALAJTAN 0002-1873 1588-2713 65 2 207-223
 271. Prausova R et al. ADENOPHORA LILIIFOLIA: CONDITION OF ITS POPULATIONS IN CENTRAL EUROPE. (2016) ACTA BIOLOGICA CRACOVIENSIA SERIES BOTANICA 0001-5296 1898-0295 58 2 83-105
 272. Tamás Henn et al. Adobe bricks can help identify historic weed flora – a case study from south-western Hungary. (2016) PLANT ECOLOGY & DIVERSITY 1755-0874 1755-1668 9 1 113-125
 273. Kocsis Mihály. A hazai talajosztályozási rendszer talajváltozatainak termékenységi vizsgálata = Productivity investigations of the Hungarian Soil Classification Systems soil varieties. (2016)
 274. Kása Ilona et al. A hőmérséklet és a bioszén típusának, valamint mennyiségének hatása a talaj nettó nitrifikációjára. (2016) AGROKÉMIA ÉS TALAJTAN 0002-1873 1588-2713 65 2 297-311
 275. Gábris Gy. A Körös-medence folyóvízi formavilága. (2016) ACTA CLIMATOLOGICA ET CHOROLOGICA 1587-5903 50/B 47-53
 276. András Herceg et al. A Monthly-Step Water Balance Model to Evaluate the Hydrological Effects of Climate Change on a Regional Scale for Irrigation Design. (2016) SLOVAK JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING 1210-3896 1338-3973 24 4 27-35
 277. Csorba P. A Nemzeti Tájstratégia kidolgozásának előzményei. (2016) ACTA CLIMATOLOGICA ET CHOROLOGICA 1587-5903 50/B 29-36
 278. Dózsa-Farkas K et al. A new Fridericia species (Clitellata, Enchytraeidae) and the enchytraeid fauna of the Őrség National Park (Hungary).. (2016) OPUSCULA ZOOLOGICA (BUDAPEST) 0237-5419 2063-1588 47 1 65-72
 279. * Gergely Király. An invader at the edge of the world: Sporobolus neglectus (Poaceae) discovered at a remote locality in Hungary. (2016) STUDIA BOTANICA HUNGARICA 0301-7001 47 2 335-344
 280. Fazekas Dorottya et al. Antropogén beavatkozások hatása az Öreg‐Túr halfaunájára. (2016) PISCES HUNGARICI 1789-1329 10 10 51-56
 281. Horváth István. A Pécsi Papnevelő Intézet Uradalma: Tájhasználat és gazdálkodás (1736-1875). (2016) ISBN:9789638948274
 282. Fejes I et al. A talaj- és talajvízrendszer komplex környezeti szempontú értékelése városi területen, Szeged példáján. (2016) Megjelent: Geoszférák 2015 : a Szegedi Tudományegyetem Földtudományok Doktori Iskolájának eredményei pp. 113-137
 283. Ligetvári F et al. A "természeti erőforrások" harmonizációja (emlékezve Orlóci István és Szesztay Károly professzorokra). (2016) Megjelent: A fenntarthatóság perspektívái a Kárpát-medencében pp. 139-153
 284. Lóki József. A turizmus természetföldrajzi alapjai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. (2016) Megjelent: A változó világ XXI. századi kihívásai pp. 355-366
 285. Ódor P. Az erdei biodiverzitást meghatározó tényezők az Őrségi Nemzeti Parkban. Természetvédelmi biológiai esettanulmány sok élőlénycsoport figyelembe vételével.. (2016) Megjelent: Az erdőgazdálkodás hatása az erdők biológiai sokféleségére pp. 603-624
 286. Jakab G et al. Changes in organic carbon concentration and organic matter compound of erosion-delivered soil aggregates. (2016) ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES 1866-6280 1866-6299 75 2
 287. A Horváth et al. Changes in soil and sediment properties due the impact of the urban environment. (2016) ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES 1866-6280 1866-6299 75 17
 288. Dávid Schmidt et al. Coastal newcomer on motorways: the invasion of Plantago coronopus in Hungary. (2016) STUDIA BOTANICA HUNGARICA 0301-7001 47 2 319-334
 289. Ónody Éva et al. Comparison of propagation methods of different moss species used as wall and ground covering ornamental plants. (2016) INTERNATIONAL JOURNAL OF HORTICULTURAL SCIENCE 1585-0404 31 3-4 p. 57
 290. Adrienne Ortmann-Ajkai et al. Comparison of spontaneous regeneration in unmanaged oak (Quercus robur L.) and beech (Fagus sylvatica L.) forests: implications for close-to-nature silviculture. (2016) AUSTRIAN JOURNAL OF FOREST SCIENCE 0379-5292 133 3 223-250
 291. Ferincz Á et al. Desiccation frequency drives local invasions of non-native gibel carp(Carassius gibelio) in the catchment of a large, shallow lake(Lake Balaton, Hungary). (2016) FISHERIES RESEARCH 0165-7836 173 Part 1 37-44
 292. Edina Józsa. Detailed hydrogeomorphic analysis in the Gerecse Mountains, Hungary. (2016) ACTA UNIVERSITATIS SAPIENTIAE AGRICULTURE AND ENVIRONMENT 2065-748X 2068-2964 8 1 63-74
 293. József LANSZKI et al. Diet composition of the golden jackal and the sympatric red fox in an agricultural area (Hungary). (2016) FOLIA ZOOLOGICA 0139-7893 65 4 310-322
 294. Lanszki J et al. Diet of otters (Lutra lutra) in various habitat types in the Pannonian biogeographical region compared to other regions of Europe. (2016) PEERJ 2167-8359 4 8
 295. Mészáros L et al. Dunaújváros környéki rekultivált felszín és természetes löszterület gyepeinek összehasonlító vizsgálata. (2016) GYEPGAZDÁLKODÁSI KÖZLEMÉNYEK 1785-2498 14 1 19-29
 296. BAJOR Z et al. Effect of conservation management practices on sand grassland vegetation in Budapest, Hungary. (2016) APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH 1589-1623 1785-0037 14 3 233-247
 297. Márialigeti S et al. Environmental drivers of the composition and diversity of the herb layer in mixed temperate forests in Hungary. (2016) PLANT ECOLOGY 1385-0237 1573-5052 217 5 549-563
 298. Boromisza Zsombor et al. Evaluation of the possibilities for stream restoration: preassessment of the Váli-stream (Hungary). (2016) ACTA GEOGRAPHICA DEBRECINA LANDSCAPE AND ENVIRONMENT 1789-4921 1789-7556 10 1 26-44
 299. Szabó B et al. Flowering phenological changes in relation to climate change in Hungary. (2016) INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOMETEOROLOGY 0020-7128 1432-1254 60 9 1347-1356
 300. Józsa E et al. Geomorfometriai vizsgálatok a tektonika domborzatra gyakorolt hatásainak feltárására börzsönyi mintaterületen. (2016) Megjelent: Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában VII. = Theory meets practice in GIS pp. 193-200
 301. Bocsi M et al. Hangony község tüzelési célú bioenergia-felhasználása. (2016) ACTA CAROLUS ROBERTUS 2062-8269 6 2 22-43
 302. Réka Pintér et al. Industrial tourism as a chance for the diversification of the tourism of the Pécs-Mecsek region. (2016) REVIJA ZA GEOGRAFIJO / JOURNAL FOR GEOGRAPHY 1854-665X 11 2 57-70
 303. Nagy Miklós Mihály. Kárpátalja a magyar hadtörténeti földrajzban. (2016) KÖZÉP-EURÓPAI KÖZLEMÉNYEK 1789-6339 9 3 84-101
 304. Zagyvai G. Közösségi jelentőségű erdei élőhelyek spontán regenerációjának esélyei a Cserhátban – lehetőségek és veszélyek. (2016) Megjelent: Az erdőgazdálkodás hatása az erdők biológiai sokféleségére pp. 575-602
 305. Bede Ádám. Kurgánok a Körös–Maros vidékén... Kunhalmok tájrégészeti és tájökológiai vizsgálata a Tiszántúl középső részén: Kurgans in the land of the Körös and Maros rivers... Landscape archaeological and landscape ecological investigations on mounds in the central part of the Tiszántúl region, Hungary. (2016) ISBN:9786158062305
 306. Boromisza Z et al. Landscape, ecological and visual impacts of a stream restoration in Hungary. (2016) Megjelent: Greenways and Landscapes in Change
 307. Purger Dragica. Löszgyepek fajkészlet feltárása és felhagyott területek szukcessziójának vizsgálata a Baranyai-dombságban. (2016)
 308. Nagy Gergő Gábor. Madártani felvételezésen alapuló táji léptékű biodiverzitás indikátorok összehasonlító elemzése. (2016)
 309. Józsa E et al. Mapping landforms and geomorphological landscapes of Hungary using GIS techniques. (2016) STUDIA GEOMORPHOLOGICA CARPATHO BALCANICA 0081-6434 50 1 19-31
 310. Tóth Csaba et al. Mezőtúr természeti viszonyai. (2016) Megjelent: Mezőváros új szerepben pp. 37-71
 311. Szabó M Szanyi. Mikrodmoborzat - talaj - vegetáció kölcsönhatások toposzegmens mentén mocsár, mocsárrét esetén. (2016) ACTA CLIMATOLOGICA ET CHOROLOGICA 1587-5903 50/B 115-127
 312. Nikolett Uzinger et al. Monitoring the clean-up operation of agricultural fields flooded with red mud in Hungary. (2016) ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH 0944-1344 1614-7499 23 23 23573-23581
 313. Shukhrat S. Object based image analysis for forest health assessment. (2016) Megjelent: Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában VII. = Theory meets practice in GIS pp. 419-425
 314. Szalai Z et al. Redistribution of soil organic carbon triggered by erosion at field scale under subhumid climate, Hungary. (2016) PEDOSPHERE 1002-0160 26 5 652-665
 315. Pető Á et al. Régészeti talajtani megfigyelések "Kakucs-Turján mögött" bronzkori lelőhelyen II.: Az árokrendszer. (2016) AGROKÉMIA ÉS TALAJTAN 0002-1873 1588-2713 65 2 225-242
 316. Horváth B et al. Relation between canopy-layer traits and moth communities in sessile oak-hornbeam forests. (2016) NORTH-WESTERN JOURNAL OF ZOOLOGY 1584-9074 1843-5629 12 2 213-219
 317. Bátori Zoltán et al. River Dikes in Agricultural Landscapes: The Importance of Secondary Habitats in Maintaining Landscape-Scale Diversity. (2016) WETLANDS 0277-5212 36 2 251-264
 318. Pinke Zs et al. Settlement patterns as indicators of water level rising? Case study on the wetlands of the Great Hungarian Plain. (2016) QUATERNARY INTERNATIONAL 1040-6182 415 204-215
 319. * MEZŐSI G et al. Similarity assessment of natural landscapes based on taxonomic distance. (2016) APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH 1589-1623 1785-0037 14 3 679-693
 320. Pozsgai Andrea et al. Szigetközi települések területhasznosítása a 18-19. században. (2016) TELEPÜLÉSFÖLDRAJZI TANULMÁNYOK 2063-4315 5 3-4 112-123
 321. Frisnyák S. Szikszó történeti földrajza. (2016) Megjelent: Szikszó földrajza : kismonográfia pp. 101-122
 322. Mohos Mária. Szőlőtermesztés az Alföldön. (2016) TELEPÜLÉSFÖLDRAJZI TANULMÁNYOK 2063-4315 5 1 95-107
 323. Pálinkás M et al. Tájesztétikai értékelés Magyarország területén térinformatikai módszerek segítségével. (2016) Megjelent: Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában VII. = Theory meets practice in GIS pp. 369-379
 324. Frisnyák Sándor. Tarcal történeti tájhasználata. (2016) Megjelent: A változó világ XXI. századi kihívásai pp. 197-211
 325. Szabó M et al. Település a tájban - Tibolddaróc (Településjellemzők és a fenntartható tájhasználat lehetőségei). (2016) Megjelent: Magyar Földrajzi Napok 2016 : konferenciakötet pp. 488-499
 326. Kitti Balog et al. The impact of soil and climatic factors on forest growth. (2016) REVIEW ON AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT 2063-4803 2677-0792 5 1-2 19-25
 327. Szabo Gyorgy et al. The Use of Sodium to Calibrate the Transport Modeling of Water Pollution in Sandy Formations Around an Uninsulated Sewage Disposal Site.. (2016) WATER AIR AND SOIL POLLUTION 0049-6979 1573-2932 227 2
 328. Gyurkó Á. Turizmus, mint területfejlesztési eszköz Poroszlón. (2016) Megjelent: Magyar Földrajzi Napok 2016 : konferenciakötet pp. 803-812
 329. Henn Tamás. Vályogtéglák archaeobotanikai vizsgálata és a szinantróp flóra másfél évszázados változása a Dél-Dunántúlon. (2016)
 330. Pásztor László et al. Variations for the Implementation of SCORPAN’s “S”. (2016) Megjelent: Digital Soil Mapping Across Paradigms, Scales and Boundaries pp. 331-342
 331. Boldogh SA et al. Where can flood refugees go? Re-distribution of Corncrakes (Crex crex) due to floods and its consequences on grassland conservation in north-eastern Hungary. (2016) ORNIS HUNGARICA 1215-1610 2061-9588 24 2 18-31
 332. Máté Klaudia et al. A Balaton-felvidék lehatárolásai. (2017) TÁJÖKOLÓGIAI LAPOK / JOURNAL OF LANDSCAPE ECOLOGY 1589-4673 15 2 99-114
 333. Incze József. A hagyományos tájhasználathoz kapcsolódó antropogén geomorfológiai folyamatok vizsgálata Tokaj-Hegyalja területén. (2017)
 334. Tamás László István et al. A Komáromi járás ipari tájterhelése és térképi modellje. (2017) Megjelent: Interdiszciplináris tájkutatás a XXI. században : a VII. Magyar Tájökológiai Konferencia tanulmányai pp. 574-584
 335. * Michalkó G et al. A megújuló energiával összefüggő turizmusfejlesztés Tibolddaróc lakosságának attitűd-vizsgálata tükrében. (2017) ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI STRATÉGIAI FÜZETEK 1786-1594 14 1 88-100
 336. Tirják László. A mezei nyúl (Lepus europaeus) állományának változása a Dévaványai Túzokvédelmi Mintaterületen és két kontrollterületen (2008‒2012). (2017) MAGYAR APRÓVAD KÖZLEMÉNYEK 1418-284X 13 83-123
 337. Rákóczi Attila et al. A növénydiverzifikációs támogatási előírások mérhető hatásai Békés megyében. (2017) Megjelent: Interdiszciplináris tájkutatás a XXI. században : a VII. Magyar Tájökológiai Konferencia tanulmányai pp. 489-496
 338. Varga Szabolcs et al. A sordély (emberiza calandra) élőhelyválasztásának vizsgálata a Mosoni-síkon. (2017) MAGYAR APRÓVAD KÖZLEMÉNYEK 1418-284X 13 125-141
 339. Máté Klaudia. Assessment of ecological values of greening landscape elements in the Great Hungarian Plain. (2017) JOURNAL OF ENVIRONMENTAL GEOGRAPHY 2060-3274 2060-467X 10 3-4 35-41
 340. Pozsgai Andrea et al. A szigetközi mezőgazdasági területhasznosítás a 20. század közepéig. (2017) TÖRTÉNETI FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 2064-390X 5 3-4 280-287
 341. Sain M. et al. A tájkarakter elemzés céljai és a szakértői bevonás eredményei. (2017) Megjelent: Interdiszciplináris tájkutatás a XXI. században : a VII. Magyar Tájökológiai Konferencia tanulmányai pp. 505-511
 342. Horváth Bálint et al. A tollascsápú araszoló (Colotis pennaria), nagy téliaraszoló (Erannis defoliaria) és aranysárga téliaraszoló (Eranis aurantiaria) vizsgálata jelölés-visszafogás módszerrel = Mark-recapture study on the featheres thorn (Colotis pennaria), mottled umber (Erannis defoliaria) and scarce umber (Erannis aurantiaria). (2017) ERDÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 2062-6711 7 1 59-67
 343. Bauer-Haáz Éva Anita. A vidra táplálkozási szokásai terepi és post mortem vizsgálat alapján. (2017)
 344. Rákóczi Attila. A "zöldítés" és a tájhasználat összefüggései. (2017) Megjelent: Interdiszciplináris tájkutatás a XXI. században : a VII. Magyar Tájökológiai Konferencia tanulmányai pp. 497-504
 345. Rákóczi Attila. A zöldítési előírások bevezetésének első éves tapasztalatai Békés megyében. (2017) TÁJÖKOLÓGIAI LAPOK / JOURNAL OF LANDSCAPE ECOLOGY 1589-4673 15 1 59-66
 346. Nagy Gergő Gábor et al. Birds and plants: comparing biodiversity indicators in eight lowland agricultural mosaic landscapes in Hungary. (2017) ECOLOGICAL INDICATORS 1470-160X 1872-7034 73 566-573
 347. ERDŐS L et al. Can naturalness indicator values reveal habitat degradation? A test of four methodological approaches. (2017) POLISH JOURNAL OF ECOLOGY 1505-2249 65 1 1-13
 348. Kenyeres Z et al. Data to the Orthoptera fauna of the West-Hungarian Borderland. (2017) FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 0134-1243 41 59-77
 349. Kenyeres Zoltán et al. Effects of different mowing regimes on orthopterans of Central-European mesic hay meadows. (2017) JOURNAL OF ORTHOPTERA RESEARCH 1082-6467 1937-2426 26 1 29-37
 350. Balla Dániel et al. Effects of land use changes on soil properties based on reambulated soil profiles. (2017) ACTA UNIVERSITATIS SAPIENTIAE AGRICULTURE AND ENVIRONMENT 2065-748X 2068-2964 9 1 70-81
 351. HOREL A et al. Eső hatása a Csorsza-patak vízgyűjtőjének téli hidrológiai folyamataira. (2017) AGROKÉMIA ÉS TALAJTAN 0002-1873 1588-2713 66 1 61-77
 352. BERECZKI K et al. Factors affecting the bird predation of low density gypsy moth egg masses in three types of hardwood forests in southwest Hungary. (2017) BULLETIN OF INSECTOLOGY 1721-8861 70 2 201-207
 353. Csáfordi Péter et al. Factors controlling the daily change in groundwater level during the growing season on the Great Hungarian Plain: a statistical approach. (2017) ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES 1866-6280 1866-6299 76 20 p. 675
 354. Szatmári Gábor. Geostatisztikai megközelítésen alapuló digitális talajtérképezési és mintavétel optimalizációs módszertan kialakítása valamint alkalmazása különböző léptékekben. (2017)
 355. Gribovszki Z et al. Groundwater uptake of different surface cover and its consequences in great Hungarian plain. (2017) ECOLOGICAL PROCESSES 2192-1709 6 1
 356. Uzonyi Antal. Hajdúböszörmény helyzetének elemzése, valamint az agrár- és vidékfejlesztési támogatások értékelése = Analysis of the situation of Hajdúböszörmény, and evaluation of agricultural and rural development subsidies. (2017) E-CONOM 2063-644X 6 2 15-31
 357. Csendes Bálint. Hiperspektrális távérzékelési módszerek alkalmazhatósága tájvizsgálatokban. (2017)
 358. Kovács A D et al. Homokhátság – A semi-arid region facing with complex problems in the Carpathian Basin. (2017) EUROPEAN COUNTRYSIDE 1803-8417 9 1 29-50
 359. Kovács G et al. "Kakucs-Turján mögött" bronzkori lelőhelyen végzett régészeti talaj-mikromorfológiai és talajtani vizsgálatok eredményei. (2017) AGROKÉMIA ÉS TALAJTAN 0002-1873 1588-2713 66 1 35-60
 360. Kalmár J et al. Kovárványcsíkok képződése a Nyírség homoktalajában. (2017) AGROKÉMIA ÉS TALAJTAN 0002-1873 1588-2713 66 1 9-34
 361. Potyó I et al. Lebegtetett hordalékmérési módszerek összehasonlító vizsgálata balatoni részvízgyűjtokön. (2017) AGROKÉMIA ÉS TALAJTAN 0002-1873 1588-2713 66 2 317-332
 362. Sütő L et al. LONG-TERM CHANGES OF LAND USE/LAND COVER PATTERN IN HUMAN TRANSFORMED MICROREGIONS: CASE STUDIES FROM BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN COUNTY, NORTH HUNGARY. (2017) CARPATHIAN JOURNAL OF EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCES 1842-4090 1844-489X 12 2 473-483
 363. Balogh L et al. Magyarország erdészeti tájai 1. Nagyalföld erdészeti tájcsoport. (2017) ISBN:9786155747021
 364. Balogh L et al. Magyarország erdészeti tájai 2. Északi-középhegység erdészeti tájcsoport. (2017) ISBN:9786155747038
 365. Misi Dávid. Magyarországi erdeifenyő állományok komplex dendroklimatológiai elemzése az elmúlt 100 év klímaváltozásának tükrében. (2017)
 366. Szilassi Péter. Magyarországi kistájak felszínborítás változékonysága és felszínborítás mozaikosságuk változása. (2017) TÁJÖKOLÓGIAI LAPOK / JOURNAL OF LANDSCAPE ECOLOGY 1589-4673 15 2 131-138
 367. Kornél ÁCS et al. Pre-, postnatal growth and maternal condition in a free ranging fallow deer population. (2017) FOLIA ZOOLOGICA 0139-7893 66 1 72-78
 368. Csüllög Gábor et al. Quantitative Assessment of Landscape Load Caused by Mining Activity. (2017) EUROPEAN COUNTRYSIDE 1803-8417 9 2 230-244
 369. * Bölöni János et al. Quantity and dynamics of dead wood in managed and unmanaged dry-mesic oak forests in the Hungarian Carpathians. (2017) FOREST ECOLOGY AND MANAGEMENT 0378-1127 399 120-131
 370. Adrienne Ortmann-Ajkai et al. REGENERATION PATTERNS IN A PEDUNCULATE OAK (QUERCUS ROBUR L.) STRICT FOREST RESERVE IN SOUTHERN HUNGARY. (2017) SUMARSKI LIST 0373-1332 141 1-2 39-46
 371. Kiss Ágnes et al. Sarkad település és környezetének földhasználat-történeti vizsgálata. (2017) TÁJÖKOLÓGIAI LAPOK / JOURNAL OF LANDSCAPE ECOLOGY 1589-4673 15 1 9-19
 372. Kovács Bence et al. Stand structural drivers of microclimate in mature temperate mixed forests. (2017) AGRICULTURAL AND FOREST METEOROLOGY 0168-1923 234 11-21
 373. Farsang Andrea et al. Szerkezetes talajok deflációérzékenységének és talajtani tulajdonságainak összefüggései: terepi szélcsatorna kísérletek eredményei Dél-alföldi csernozjom talajokon. (2017) FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 0015-5411 141 1 1-13
 374. Szabó M et al. Tájállapot-vizsgálatok a Bükkalján. (2017) Megjelent: Interdiszciplináris tájkutatás a XXI. században : a VII. Magyar Tájökológiai Konferencia tanulmányai pp. 537-544
 375. Barczi Attila et al. Tájhasználati változások a Tihanyi-félszigeten. (2017) TÁJÖKOLÓGIAI LAPOK / JOURNAL OF LANDSCAPE ECOLOGY 1589-4673 15 2 91-98
 376. Szépligeti Mátyás. Természetvédelmi kezelést támogató botanikai szempontú vizsgálatok az Őrségi Nemzeti Park gyepterületein. (2017)
 377. Szűcs P et al. The bryophyte flora of the village of Almásfüzitő, a former industrial settlement in NW-Hungary. (2017) CRYPTOGAMIE BRYOLOGIE 1290-0796 1776-0992 38 2 153-170
 378. Pintérné Nagy Edit et al. The Effect of Artificial Lights on Nocturnal Macrolepidoptera (Lepidoptera: Macroheterocera) Communities. (2017) ACTA SILVATICA ET LIGNARIA HUNGARICA: AN INTERNATIONAL JOURNAL IN FOREST, WOOD AND ENVIRONMENTAL SCIENCES 1786-691X 1787-064X 13 1 41-54
 379. Kovács István Péter et al. The effect of climate and soil moisture on the tree-ring pattern of Turkey oak (Quercus cerris L.) in Central Transdanubia, Hungary. (2017) IDŐJÁRÁS / QUARTERLY JOURNAL OF THE HUNGARIAN METEOROLOGICAL SERVICE 0324-6329 121 3 243-263
 380. Herceg András. The effect of vegetation on the water balance in context of climate change: A növényzet vízkörforgalomra gyakorolt hatása a klímaváltozás tükrében. (2017)
 381. Bencze Tibor et al. The effects of afforestation programs in Heves County between 2007 and 2013. (2017) REVIEW ON AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT 2063-4803 2677-0792 6 1-2 20-25
 382. ERDŐS L et al. The Illyrian mesic forests of the Villány Mts: phytosociology and conservation importance. (2017) BIOLOGIA (BRATISLAVA) 0006-3088 1336-9563 72 5 510-519
 383. Németh Tamás M et al. THE IMPACT OF UNMOWN REFUGE-STRIPS ON THE BREEDING SITE FIDELITY OF COMMON QUAIL (Coturnix coturnix) – A CASE STUDY. (2017) MAGYAR APRÓVAD KÖZLEMÉNYEK 1418-284X 13 289-296
 384. Szép D et al. The prey composition of the Barn Owl (Tyto alba) with respect to landscape structure of its hunting area (Zala County, Hungary). (2017) ORNIS HUNGARICA 1215-1610 2061-9588 25 2 51-64
 385. Csányi K et al. Ülepedő porok nehézfémtartalmának és mágneses szuszceptibilitásának vizsgálata hársfa levelek segítségével Szegeden. (2017) Megjelent: Interdiszciplináris tájkutatás a XXI. században : a VII. Magyar Tájökológiai Konferencia tanulmányai pp. 78-88
 386. Miklós R. Vízkémiai adatok felhasználása a karsztkutatásban. (2017) Megjelent: XIII. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia pp. 136-143
 387. Pinke Zsolt et al. Zonal assessment of environmental driven settlement abandonment in the Trans-Tisza region (Central Europe) during the early phase of the Little Ice Age. (2017) QUATERNARY SCIENCE REVIEWS 0277-3791 157 98-113
 388. Jakab G et al. A 300-year record of sedimentation in a small tilled catena in Hungary based on δ 13 C, δ 15 N, and C/N distribution. (2018) JOURNAL OF SOILS AND SEDIMENTS 1439-0108 18 4 1767-1779
 389. Juhász Magdolna et al. A belső-somogyi homokvidék égerlápjainak cönológiai vizsgálata (Carici elongatae-Alnetum glutinosae W. Koch 1926) = Coenological analysis of alder swamps on sand dune area of Inner-Somogy (Hungary).. (2018) KAPOSVÁRI RIPPL-RÓNAI MÚZEUM KÖZLEMÉNYEI 2064-1966 5 43-55
 390. Ódor Péter. A biodiverzitást meghatározó környezeti változók vizsgálata őrségi erdőkben. (2018)
 391. * Király Gergely et al. Adatok és kiegészítések a magyar flóra ismeretéhez III.. (2018) BOTANIKAI KÖZLEMÉNYEK 0006-8144 2415-9662 105 1 27-96
 392. Erdős László et al. Adatok Magyarország flórájához és vegetációjához III.. (2018) KITAIBELIA 1219-9672 23 2 197-206
 393. Máté Éva. A dezurbanizáció sajátos formájának megjelenése a Baranyai-Hegyháton. (2018) Megjelent: Földrajz, diverzitás, csomópontok pp. 105-116
 394. Horváth Soma. A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelésében lévő erdők inváziós fafajainak leltára az Ócsai Tájvédelmi Körzetben. (2018) Megjelent: Természetvédelem és kutatás a Turjánvidék északi részén pp. 291-318
 395. Komlós Mariann et al. A fekvő holtfa mennyiségi és minőségi becslése a Soproni hegyvidék két patakvölgyében. (2018) ERDÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 2062-6711 8 2 99-111
 396. Ficsor C. et al. Affects of timber logging with forestry machines on soil compaction in Babat-Valley, Hungary. (2018) TÁJÖKOLÓGIAI LAPOK / JOURNAL OF LANDSCAPE ECOLOGY 1589-4673 16 2 53-64
 397. Kovács E et al. Agroklimatológiai vizsgálatok Kőszeghegyalján és Vas-Hegyen. (2018) LÉGKÖR: AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET SZAKMAI TÁJÉKOZTATÓJA 0133-3666 63 2 68-74
 398. Tóth Tímea et al. A hollókői fás legelő növényzetének változása (2011-2017). (2018) TÁJÖKOLÓGIAI LAPOK / JOURNAL OF LANDSCAPE ECOLOGY 1589-4673 16 2 143-156
 399. Molnár Ábel. A Kígyósi-puszta aktuális növényzete: The actual vegetation of the Kígyós-plain. (2018) CRISICUM: A KÖRÖS - MAROS NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG IDŐSZAKI KIADVÁNYA 1419-2853 10 59-105
 400. Simon Bertalan. A Mohácsi-teraszos-sík földrajzi neveinek emlékezeti helyi vizsgálata geoinformatikai módszerekkel. (2018) Megjelent: Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában IX. pp. 317-324
 401. Hudák Tamás. A nappali lepkefauna vizsgálata Székesfehérváron (Lepidoptera: Rhopalocera). (2018) NATURA SOMOGYIENSIS 1587-1908 31 113-136
 402. Varga Ágnes et al. A periferizáció dimenziói fejlesztéspolitikai szempontból az Encsi járás példáján keresztül. (2018) FALU VÁROS RÉGIÓ 1218-2613 2018 165-173
 403. Haszonits Győző et al. A potenciálisan inváziós vesszős aggófű (Senecio inaequidens DC.) aktuális elterjedése Magyarországon / Current distribution of the potentially invasive narrow-leaved ragwort (Senecio inaequidens DC.) in Hungary. (2018) KITAIBELIA 1219-9672 23 2 179-187
 404. Demeter Gábor. A regionális kutatások történeti alkalmazhatóságának problémái: a GIStória lehetőségei Magyarországon. (2018) TÖRTÉNETI FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 2064-390X 6 3-4 251-263
 405. Mester T et al. A szennyvízcsatorna hálózat kiépítését követő talajvízminőség változások értékelése. (2018) Megjelent: Földrajzi tanulmányok 2018 pp. 183-186
 406. Máté Klaudia. A tájmetria megbízhatósága a skálaprobléma tükrében. (2018) Megjelent: Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában IX. pp. 211-217
 407. Demény Krisztina. A tájváltozás természetvédelmi szempontú vizsgálata a Gödöllői-dombság területén. (2018)
 408. Veresegyházi Béla. A Tiszazug földhasználata a Tisza-szabályozás előtt. (2018) Megjelent: A magyar földrajz szerencsi műhelye pp. 325-336
 409. Janata Károly. A TURJÁNVIDÉK TÁJFÖLDRAJZA. (2018) Megjelent: Természetvédelem és kutatás a Turjánvidék északi részén pp. 17-28
 410. Stefán Eszter. Az alsószuhai szőlőhegy tájtörténeti és botanikai vizsgálata. (2018) BOTANIKAI KÖZLEMÉNYEK 0006-8144 2415-9662 105 1 129-142
 411. Frisnyák Sándor. Az Ecsedi-láp: Tájhasználat-változás a 19. században. (2018) TÖRTÉNETI FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 2064-390X 6 3-4 128-140
 412. Balázs Pál. Az őrségi táj változásának és karakterének elemzése. (2018)
 413. Zsólyom Dominika et al. Balaton település (Heves megye) mohaflórája. (2018) BOTANIKAI KÖZLEMÉNYEK 0006-8144 2415-9662 105 2 231-242
 414. Ispán Ágota Lídia et al. Complex Ethnographic Research Methods for the Study of Protected Areas and Border Communities at the Slovenian-Hungarian Border 1. (2018) ACTA ETHNOGRAPHICA HUNGARICA 1216-9803 1588-2586 63 2 471-500
 415. Norbert Bauer. Distribution of Medicago orbicularis (Fabaceae) in Hungary. (2018) STUDIA BOTANICA HUNGARICA 0301-7001 49 2 49-60
 416. Lichner L et al. Effect of vegetation and its succession on water repellency in sandy soils.. (2018) ECOHYDROLOGY 1936-0584 1936-0592 11 6
 417. Kenyeres Zoltán. Effects of grazing on orthopteran assemblages of Central-European sand grasslands. (2018) JOURNAL OF ORTHOPTERA RESEARCH 1082-6467 1937-2426 27 1 23-33
 418. Herceg András et al. Egy Thornthwaite típusú vízmérleg modell az éghajlatváltozás hidrológiai hatásainak elemzéséhez. (2018) ERDÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 2062-6711 8 1 73-92
 419. Kenyeres Zoltán et al. Enhancement of a declining European ground squirrel (Spermophilus citellus) population with habitat restoration. (2018) JOURNAL FOR NATURE CONSERVATION 1617-1381 45 98-106
 420. Szépligeti Mátyás et al. Evaluating alternative mowing regimes for conservation management of Central European mesic hay meadows: A field experiment. (2018) PLANT BIOSYSTEMS: AN INTERNATIONAL JOURNAL DEALING WITH ALL ASPECTS OF PLANT BIOLOGY: OFFICIAL JOURNAL OF THE SOCIETA BOTANICA ITALIANA 1126-3504 1724-5575 152 1 90-97
 421. Gálosi Kovács Bernadett et al. Határokon átnyúló természetvédelmi területek lehetőségei és problémái = Perspectives and Problems of Transboundary Protected Areas. (2018) FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 0015-5411 142 4 309-327
 422. Bartus P et al. Landscape changes in a 19th century wood pasture and grazing forest. (2018) HUNGARIAN GEOGRAPHICAL BULLETIN (2009-) 2064-5031 2064-5147 67 1 13-27
 423. Péntek Attila. Legénd−Hosszú-Földek, a new open-air Aurignacian site in the Cserhát Mountains (Northern Hungary). (2018) ARCHEOMETRIAI MŰHELY 1786-271X 15 1 57-74
 424. Kocsis Mihály et al. Magyarország kistájainak talajspecifikus aszályérzékenysége a szántóföldi növények termésreakciói alapján = Soil-Specific Drought Sensitivity of Subregions of Hungary Based on Yield Reactions of Arable Crops. (2018) FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 0015-5411 142 2 89-101
 425. Iváncsics Vera et al. Nagyvárosok területi növekedésével kapcsolatos fogalmak értelmezése és bemutatása Veszprém példáján. (2018) Megjelent: Földrajzi tanulmányok 2018 pp. 299-303
 426. Szabó Zs et al. Nekézseny túraútvonal hálózatának kialakítása az ökoturizmus elősegítése érdekében. (2018) Megjelent: Földrajzi tanulmányok 2018 pp. 377-379
 427. Kovács E et al. SHIFT IN THE ANNUAL GROWTH CYCLE OF GRAPEVINES (VITIS VINIFERA L.) IN WEST HUNGARY. (2018) APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH 1589-1623 1785-0037 16 2 2029-2042
 428. Jakab G et al. Soil organic matter characterisation by photometric indices or photon correlation spectroscopy: are they comparable?. (2018) HUNGARIAN GEOGRAPHICAL BULLETIN (2009-) 2064-5031 2064-5147 67 2 109-120
 429. Aubert Antal et al. Szociálgeográfiai szempontok a turisztikai trendek értelmezésében. (2018) Megjelent: Táj geográfus ecsettel pp. 193-218
 430. Frisnyák S. Tájhasználat és antropogén tájformálás a Kárpát-medencében a magyar honfoglalás előtt. (2018) TÖRTÉNETI FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 2064-390X 6 2 1-18
 431. Balla D et al. Tanösvények webes geovizualizációja az Upponyi-hegység területén. (2018) Megjelent: Földrajzi tanulmányok 2018 pp. 373-375
 432. Elek Zoltán et al. Taxon-specific responses to different forestry treatments in a temperate forest. (2018) SCIENTIFIC REPORTS 2045-2322 8
 433. Márton Horváth et al. Temporal changes in the diet composition of the Eastern Imperial Eagle (Aquila heliaca) in Hungary. (2018) ORNIS HUNGARICA 1215-1610 2061-9588 26 1 1-26
 434. Hofmann E et al. Thermal analysis of soils formed on limestone in the Bükk Mountains, North Hungary. (2018) AGROKÉMIA ÉS TALAJTAN 0002-1873 1588-2713 67 1 5-22
 435. Kovács Bence et al. The short-term effects of experimental forestry treatments on site conditions in an oak-hornbeam forest. (2018) FORESTS 1999-4907 9 7
 436. Adrienne Ortmann-Ajkai et al. Twenty-years’ changes of wetland vegetation: effects of floodplain-level threats. (2018) WETLANDS 0277-5212 38 3 591-604
 437. Harta István et al. Újraerdősítés hatása a talaj tulajdonságaira és a mezofaunára (Collembola) egykori szántóföldi műtrágyázási tartamkísérleti területen. (2018) ERDÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 2062-6711 8 2 83-97
 438. Szinetár Márton et al. Változó klimatikus viszonyok hatásai a vízháztartási mérlegre: Esettanulmány a Bácsbokodi-Kígyós vízgyűjtőjén. (2018) HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY 0018-1323 98 1 50-59
 439. Boecker Daniela. Vegetationskundliche und bodenkundliche Analyse der sekundären Entwicklung halbnatürlicher Grasländer auf ungarischen Ackerbrachen. (2018)
 440. Iván V et al. Vulnerability assessment and its validation: The Gömör-Torna Karst, Hungary and Slovakia. (2018) GEOLOGICAL SOCIETY SPECIAL PUBLICATIONS 0305-8719 2041-4927 466 1 261-273
 441. Olasz Ákos et al. A cibakházi Kettős-halom tájtörténete és florisztikai vizsgálata. (2019) TÁJÖKOLÓGIAI LAPOK / JOURNAL OF LANDSCAPE ECOLOGY 1589-4673 17 2 233-253
 442. Ujvárosi T et al. Adatok a Kelet-főcsatorna hajdúszoboszlói szakaszának és a környező víztereknek a szitakötő-faunájához (Insecta: Odonata). (2019) STUDIA ODONATOLOGICA HUNGARICA 1217-453X 20 53-70
 443. Buzási Attila et al. A Duna-Ipoly Nemzeti Park éghajlati sérülékenységének vizsgálata. (2019) TÁJÖKOLÓGIAI LAPOK / JOURNAL OF LANDSCAPE ECOLOGY 1589-4673 17 2 147-164
 444. Sallai Z et al. A hortobágyi halfauna-kutatás újabb eredményei. (2019) Megjelent: A Hortobágyi Természetvédelmi Kutatótábor 45 éve pp. 228-243
 445. Sallay Á et al. A kálváriák szerepe a Balaton-felvidék turizmusában. (2019) Megjelent: Turizmus 3.0 pp. 72-85
 446. Erdélyi Arnold et al. A mirigyes bálványfa (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle) finomléptékű elterjedésének vizsgálata archív és recens adatok alapján a Peszéri-erdőben. (2019) TÁJÖKOLÓGIAI LAPOK / JOURNAL OF LANDSCAPE ECOLOGY 1589-4673 17 1 75-84
 447. Zoltán Bátori et al. Anthropogenic disturbances alter the conservation value of karst dolines. (2019) BIODIVERSITY AND CONSERVATION 0960-3115 1572-9710 2019 november 1-23
 448. Plank Zsuzsanna et al. Application of DC resistivity method in urban geological problems of karstic areas. (2019) NEAR SURFACE GEOPHYSICS 1569-4445 17 547-561
 449. Bede Ádám. A Tiszazug és a Körösszög halmainak kataszterezése és állapotfelmérése. (2019) ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST) 0003-8032 1589-486X 144 1 199-217
 450. Szalai Gábor et al. Az 1526. évi mohácsi csata emlékezete a köztereken, különös tekintettel a Mohácsi-teraszos-síkra. (2019) Megjelent: A tér hatalma - a hatalom terei pp. 225-234
 451. Kiss T. et al. Az átlaghômérséklet és a csapadékmennyiség alakulása Mosonmagyaróváron. (2019) STATISZTIKAI SZEMLE 0039-0690 97 6 568-593
 452. Kovács Bence. Az erdei mikroklíma vizsgálata gazdasági erdőkben. (2019)
 453. Kútvölgyi V. Betekintés Egercsehi település gasztronómiájába. (2019) A FALU 0237-4323 34 4 55-68
 454. Horel Ágota et al. Biochar Amendment Affects Soil Water and CO2 Regime during Capsicum Annuum Plant Growth. (2019) AGRONOMY 2073-4395 9 2
 455. Bede Ádám. Cadastral field works on prehistoric mounds in the central part of the Tiszántúl region. (2019) ACTA ARCHAEOLOGICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE 0001-5210 1588-2551 70 2 283-300
 456. Iváncsics Vera et al. Characteristics of Post Socialist Spatial Development of the Functional Urban Area of Veszprém, Hungary. (2019) JOURNAL OF ENVIRONMENTAL GEOGRAPHY 2060-3274 2060-467X 12 3-4 33-43
 457. Bede Ádám et al. Complex characterization of kurgans in the Csanádi-hát region, Hungary. (2019) TÁJÖKOLÓGIAI LAPOK / JOURNAL OF LANDSCAPE ECOLOGY 1589-4673 17 2 131-145
 458. Bartus Máté et al. Csongrád megye talajainak szélcsatorna kísérletekre alapozott szélerózió veszélyeztetettség becslése. (2019) AGROKÉMIA ÉS TALAJTAN 0002-1873 1588-2713 68 2 225-242
 459. Ujj E et al. Domborzat hatása a talajnedvesség-forgalomra szőlőültetvényen. (2019) AGROKÉMIA ÉS TALAJTAN 0002-1873 1588-2713 68 1 37-55
 460. Gál-Szabó Lajos et al. Dombsági mezőgazdasági termőterületek újra értékelése domborzati tényezők felhasználásával. (2019) FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 0015-5411 143 3 210-222
 461. Dévai György et al. Előfordulási mintázatok elemzési és értékelési lehetőségei UTM hálótérképekkel a csermelyszitakötő [Onychogomphus forcipatus (Linnaeus, 1758 )] példáján. (2019) STUDIA ODONATOLOGICA HUNGARICA 1217-453X 20 5-35
 462. Tinya F. et al. Environmental drivers of the forest regeneration in temperate mixed forests. (2019) FOREST ECOLOGY AND MANAGEMENT 0378-1127 433 720-728
 463. Polgár András et al. Environmental Life-Cycle Assessment of Arable Crop Production Technologies Compared to Different Harvesting Work Systems in Short Rotation Energy Plantations. (2019) ACTA SILVATICA ET LIGNARIA HUNGARICA: AN INTERNATIONAL JOURNAL IN FOREST, WOOD AND ENVIRONMENTAL SCIENCES 1786-691X 1787-064X 15 2 55-68
 464. Makó András. Felkért hozzászólás „Michéli Erika, Fuchs Márta, Szegi Tamás, Csorba Ádám, Dobos Endre, Szabóné Kele Gabriella: A diagnosztikus szemléletben megújított hazai talajosztályozási rendszer: alapelvek, felépítés, osztályozási szabályok” című vitaanyagához (2018.10.10.). (2019) AGROKÉMIA ÉS TALAJTAN 0002-1873 1588-2713 68 2 323-332
 465. Szabó Sz et al. Geospatial analysis of drought tendencies in the Carpathians as reflected in a 50-year time series. (2019) HUNGARIAN GEOGRAPHICAL BULLETIN (2009-) 2064-5031 2064-5147 68 3 269-282
 466. Boros Gergely et al. Green tree retention enhances negative short-term effects of clear-cutting on enchytraeid assemblages in a temperate forest. (2019) APPLIED SOIL ECOLOGY 0929-1393 136 106-115
 467. Sándor Bérces et al. Habitat use of an endangered beetle Carabus hungaricus assessed via radio telemetry. (2019) ACTA ZOOLOGICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE 1217-8837 2064-2474 65 335-348
 468. Tinya Flóra et al. Initial understory response to experimental silvicultural treatments in a temperate oak-dominated forest. (2019) EUROPEAN JOURNAL OF FOREST RESEARCH 1612-4669 1612-4677 138 1 65-77
 469. Szép D. et al. Investigating the relationship between the prey composition of barn owls (Tyto alba) and the habitat structure of their hunting range in the Marcal basin (Hungary), based on pellet analysis. (2019) ORNIS HUNGARICA 1215-1610 2061-9588 27 1 32-43
 470. Kenyeres Zoltán et al. Key factors in organization of sandy orthopteran assemblages. (2019) BIOLOGIA (BRATISLAVA) 0006-3088 1336-9563 74 4 835-850
 471. Baklanov Sz et al. Különböző földhasználatú területek talajának nitrogénforgalmi vizsgálata változó hőmérsékleti értékeken. (2019) AGROKÉMIA ÉS TALAJTAN 0002-1873 1588-2713 68 1 79-96
 472. Dóka R et al. Land use anomalies on wetlands in different time horizons – a case study from Hungary. (2019) CARPATHIAN JOURNAL OF EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCES 1842-4090 1844-489X 14 2 287-300
 473. Andrési Dániel. Mesterségesen kialakított lékek hatása két vas megyei erdő futóbogár-együttesére. (2019)
 474. Bidló A.. Michéli Erika, Fuchs Márta, Szegi Tamás, Csorba Ádám, Dobos Endre, Szabóné Kele Gabriella: A diagnosztikus szemléletben megújított hazai talajosztályozási rendszer: alapelvek, felépítés, osztályozási szabályok": címu vitaanyagához (2018.10.10.) "erdész" szemmel. (2019) AGROKÉMIA ÉS TALAJTAN 0002-1873 1588-2713 68 2 343-354
 475. Szabó Szilárd et al. NDVI dynamics as reflected in climatic variables: spatial and temporal trends – a case study of Hungary. (2019) GISCIENCE AND REMOTE SENSING 1548-1603 56 4 624-644
 476. Kenyeres Z. et al. Response of orthopterans to macroclimate changes: A 15-year case study in Central European humid grasslands. (2019) JOURNAL OF ORTHOPTERA RESEARCH 1082-6467 1937-2426 28 2 187-193
 477. Jakab G et al. Spatial analysis of changes and anomalies of intense rainfalls in Hungary. (2019) HUNGARIAN GEOGRAPHICAL BULLETIN (2009-) 2064-5031 2064-5147 68 3 241-253
 478. Jakab G et al. Spatial and temporal changes in infiltration and aggregate stability: a case study of a subhumid irrigated cropland. (2019) WATER 2073-4441 11 5
 479. Torma Attila et al. Species and functional diversity of arthropod assemblages (Araneae, Carabidae, Heteroptera and Orthoptera) in grazed and mown salt grasslands. (2019) AGRICULTURE ECOSYSTEMS & ENVIRONMENT 0167-8809 1873-2305 273 70-79
 480. Baranyai Gábor et al. Településekhez köthető fényszennyezés lakossági megítélése - a bárdudvarnoki minta. (2019) TELEPÜLÉSFÖLDRAJZI TANULMÁNYOK 2063-4315 2019/2 114-120
 481. Erdős L. et al. Trends in species composition and richness along a centre-to-periphery gradient in forest-steppes of the southern Carpathian Basin = Trends in Artenzusammensetzung und -reichtum von Waldsteppen entlang eines Zentrum-zur-Peripherie-Gradienten im südlichen Karpatenbecken. (2019) TUEXENIA 0722-494X 39 357-375
 482. Nagy Károly Menyhért et al. Unique botanical values in a metropolitan area and the landscape history reasons of their occurrence on the Széchenyi Hill, Budapest. (2019) NATURE CONSERVATION-BULGARIA 1314-6947 1314-3301 32 35-50
 483. Nagy Károly Menyhért et al. Védett és adventív növények állományfelmérése a budapesti Széchenyi-hegyen. (2019) BOTANIKAI KÖZLEMÉNYEK 0006-8144 2415-9662 106 2 183-196
 484. Schellenberger Judit et al. Védett homokpusztagyepi lágyszárúak felvételezése egy soltvadkerti homoki borókás-nyárasban. (2019) TÁJÖKOLÓGIAI LAPOK / JOURNAL OF LANDSCAPE ECOLOGY 1589-4673 17 1 1-14
 485. Pecsmány Péter. A bükkaljai vízfolyások kanyarulatfejlettségének vizsgálata szerkezetföldtani okok és következtetések. (2020) FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 0015-5411 144 2 133-152
 486. Fintha Gabriella et al. A gödi Huzella Kert mohaflórája. (2020) BOTANIKAI KÖZLEMÉNYEK 0006-8144 2415-9662 107 1 87-101
 487. Zhongbo Su et al. An Integrative Information Aqueduct to Close the Gaps between Satellite Observation of Water Cycle and Local Sustainable Management of Water Resources. (2020) WATER 2073-4441 12 5
 488. Bátori Zoltán et al. Anthropogenic disturbances alter the conservation value of karst dolines. (2020) BIODIVERSITY AND CONSERVATION 0960-3115 1572-9710 29 2 503-525
 489. Jakab A et al. A Szatmár-Beregi-sík ültetvénytelepítéssel érintett tábláinak tápanyag-állapota. (2020) TALAJVÉDELEM 1216-9560 Különszám. Talajhasználat – funkcióképesség 16-26
 490. Aubert A. et al. A TDM szervezetek tipizálása és településföldrajzi jellegzetességei. (2020) TELEPÜLÉSFÖLDRAJZI TANULMÁNYOK 2063-4315 9 1 22-45
 491. Ringer M et al. A vas redoxállapot változásának szerepe egy réti talaj morfológiai fejlődésében. (2020) TALAJVÉDELEM 1216-9560 Különszám. Talajhasználat – funkcióképesség 228-238
 492. Csorba Péter. Az új Nemzeti Atlaszban szereplő földrajzi tájbeosztás nevezéktanának alapelvei. (2020) GEOMETODIKA: FÖLDRAJZ SZAKMÓDSZERTANI FOLYÓIRAT 2560-0745 4 1 5-17
 493. Erdős L. et al. Beyond the forest-grassland dichotomy: the gradient-like organization of habitats in forest-steppes. (2020) FRONTIERS IN PLANT SCIENCE 1664-462X 11
 494. Novák T et al. Development of soil organic carbon pools after vineyard abandonment. (2020) SOIL SCIENCE ANNUAL 2300-4975 71 3 236-245
 495. Kocsis Mihály et al. Estimation of the drought sensitivity of Hungarian soils based on corn yield responses. (2020) JOURNAL OF MAPS 1744-5647 16 2 148-154
 496. Klára Pokovai et al. Growth and Photosynthetic Response of Capsicum Annuum L. in Biochar Amended Soil. (2020) APPLIED SCIENCES-BASEL 2076-3417 10 12
 497. Tinya Flóra et al. Initial regeneration success of tree species after different forestry treatments in a sessile oak-hornbeam forest. (2020) FOREST ECOLOGY AND MANAGEMENT 0378-1127 459
 498. * Aguilon Dianne Joy et al. Karst environments and disturbance: evaluation of the effects of human activity on grassland and forest naturalness in dolines. (2020) BIOLOGIA (BRATISLAVA) 0006-3088 1336-9563 75 p. in press
 499. Hervai András et al. Landscape transformations on Mohács Island following river regulations. (2020) PODRAVINA: CASOPIS ZA MULTIDISCIPLINARNA ISTRAZIVANJA 1333-5286 19 37 47-59
 500. Kenyeres Zoltán et al. Orthoptera assemblages as indicators for the restoration of sand grassland networks. (2020) NORTH-WESTERN JOURNAL OF ZOOLOGY 1584-9074 1843-5629 16 1 7-14
 501. Mátai Anikó et al. Recovery of Vitis vinifera L. cv. ‘Kékfrankos’ from ‘bois noir’ disease. (2020) EUROPEAN JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY 0929-1873 1573-8469 156 3 987-991
 502. Bátori Zoltán et al. River embankments mitigate the loss of grassland biodiversity in agricultural landscapes. (2020) RIVER RESEARCH AND APPLICATIONS 1535-1459 1535-1467 36 7 1160-1170
 503. * Kiss P. J. et al. The effects of intensive logging on the capacity of karst dolines to provide potential microrefugia for cool-adapted plants. (2020) ACTA GEOGRAPHICA SLOVENICA 1581-6613 1581-8314 60 1 37-48
 504. Weldmichael T.G. et al. The patterns of soil microbial respiration and earthworm communities as influenced by soil and land-use types in selected soils of Hungary. (2020) SOIL SCIENCE ANNUAL 2300-4975 71 2 139-148
 505. Szabó J A et al. The use of various rainfall simulators in the determination of the driving forces of changes in sediment concentration and clay enrichment. (2020) WATER 2073-4441 12 10
 506. Wirth Tamás et al. The vascular flora of Pécs and its immediate vicinity (South Hungary) I.: species richness and the distribution of native and alien plants. (2020) BIOLOGIA FUTURA 2676-8615 2676-8607 71 19-30
 507. Kovács Bence et al. Unfolding the effects of different forestry treatments on microclimate in oak forests: results of a 4-year experiment. (2020) ECOLOGICAL APPLICATIONS 1051-0761 30 2
2020-11-28 06:40