1.
In: Buzás, N (szerk.) Tudásmenedzsment és tudásalapú gazdaságfejlesztés
Szeged, Magyarország : JATEPress Kiadó, (2005) pp. 312-327. , 16 p.
Közlemény:1326752 Jóváhagyott Forrás Idéző Könyvrészlet (Szaktanulmány ) Nyilvános idézők összesen: 18 Független: 18 Függő: 0 Idézett közlemények száma: 8
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1326752] [Jóváhagyott]
Független idéző: 18, Függő idéző: 0, Nem vizsgált idéző: 0, Összes idéző: 18
 1. Mezei Katalin. A felsőoktatás és a területi fejlődés kapcsolata, elméleti összefüggései. (2007) Megjelent: Unirégió. Egyetemek a határ menti együttműködésben. pp. 73-104
 2. Benyovszkí A et al. A munkatermelékenység mint területi versenyképességi tényező a felsőoktatási intézmények tudásalapú gazdaságban újraértékelt szerepének tükrében.. (2007) KÖZGAZDÁSZ FÓRUM / FORUM ON ECONOMICS AND BUSINESS 1582-1986 5 5-16
 3. Mezei Katalin. Az egyetemek szerepe a regionális gazdaságfejlesztésben. Az innovációs rendszer alapú megközelítések összevetése. (2008)
 4. Hagyi Barbara. Nagyvárosok által közvetített imázs mérése a nemzetközi versenyben.. (2008)
 5. Molnár István et al. Egyetemi szellemitulajdon-védelem és ipari kapcsolatok a nyílt innovációs közegben: open acess vagy monopoljogok. (2009) IPARJOGVÉDELMI ÉS SZERZŐI JOGI SZEMLE 1587-5563 114 5 5-26
 6. Szakály D. Absorb Meter. A térségi és vállalkozási abszorbciós képességek vizsgálati modellje. (2011) Megjelent: Menedzsment a tudásalapú gazdaságban pp. 75-88
 7. Szakály D. Abszorb Meter: A térségi és vállalkozási abszorpciós képességek vizsgálati modellje. (2012) VEZETÉSTUDOMÁNY 0133-0179 43 39-46
 8. Molnár István. Szabadalmi anyagi jogi problémák és megoldási elképzelések közfinanszírozású kutatóhelyeken. (2012)
 9. Németh Szabolcs. Az agrárfelsőoktatás innovációs tevékenységet támogató szerepe az Észak-alföldi régióban. (2013)
 10. Bucsai K. Az egyetemi technológia transzfer az innovációs rendszerekben. (2013) Megjelent: Inzelt Annamária – Bajmócy Zoltán (szerk.): Innovációs rendszerek. Szereplők, kapcsolatok és intézmények pp. 39-56
 11. Bucsai K. Role of Technology Transfer Offices in University-Industry Interactions. (2013) Megjelent: In. Lengyel I. – Vas Zs. (ed.): Regional Growth, Development and Competitiveness pp. 204-214
 12. Bucsai K. Technológiatranszfer tevékenység a Szegedi Tudományegyetemen. (2013) Megjelent: In Lukovics M. – Savanya P. (szerk.): Új hangsúlyok a területi fejlődésben pp. 25-41
 13. Katalin Erdős et al. The Role of Academic Spin-off founders’ motivation in the Hungarian Biotechnology Sector. (2013) Megjelent: Cooperation, Clusters, and Knowledge Transfer pp. 207-224
 14. Gyurkovics János. Az egyetemek és tudományos parkok szerepe a helyi gazdaságfejlesztésben: Szeged lehetőségei. (2014) Megjelent: A területi fejlődés dilemmái pp. 309-325
 15. Gyurkovics J. Generations of Science Park sin the Light of Responsible Innovation. (2014) Megjelent: In Buzás N. – Lukovics M. (ed.): Responsible innovation, University of Szeged Faculty of Economics and Business Administration pp. 193-208
 16. Feketéné Czakó. A KKV-k teljesítmény mérési kérdései a nemzetköziesedéssel összefüggésben. (2017) TÉR-GAZDASÁG-EMBER 2064-1176 5 2 50-64
 17. Feketéné Czakó. Felsőoktatási intézmények és vállalkozásfejlesztés. (2017) POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 1786-6553 1786-8823 XIII. évf 1-3 133-147
 18. Faketéné Czakó. Vállalkozásfejlesztés és a területi tőke relációja. A felsőoktatási intézmények szerepe. (2017)
2020-02-17 08:40