1.
KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 56 : 5 pp. 464-483. , 20 p. (2009)
Közlemény:1325119 Érvényesített Forrás Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Nyilvános idézők összesen: 61 Független: 61 Függő: 0 Idézett közlemények száma: 6
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1325119] [Érvényesített]
Független idéző: 61, Függő idéző: 0, Nem vizsgált idéző: 0, Összes idéző: 61
 1. Mészáros S. A fenntartható fejlődést szolgáló paradigma. (2010) GAZDÁLKODÁS 0046-5518 54 3 275-285
 2. Galbács Péter. A poszt-lisszaboni stratégia és a külső dimenzió. (2010) MTA Világgazdasági Kutatóintézet
 3. Kocsis Tamás. „Hajózni muszáj!” A GDP, az ökológiai lábnyom és a szubjektív jóllét stratégiai összefüggései. (2010) KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 0023-4346 536-554
 4. Molnár András. A FENNTARTHATÓ-ÉRTÉK SZÁMÍTÁS MEZŐGAZDASÁGI ADAPTÁCIÓJÁNAK KRITIKAI ELEMZÉSE. (2011)
 5. Ransburg Beatrix. A fenntartható fejlődés vállalati integrációja a kommunikáció tükrében: A hazai nagyvállalati gyakorlat vizsgálata. (2011)
 6. Mozsgai Katalin. A fenntartható regionális fejlesztések lehetőségei a nemzeti fejlesztési tervek célkitűzéseinek és intézkedéseinek tükrében: Doktori értekezés. Szent István Egyetem Környezettudományi Doktori Iskola, Gödöllő. (2011)
 7. Nagy Zsuzsanna. A magyar mezőgazdaság komplex (gazdasági, társadalmi, környezeti) vizsgálata az EU-csatlakozás tükrében. (2011)
 8. Kelemen E. Árak vagy érvek? Módszertani dilemmák a természet szolgáltatásainak értékelésében. (2011) KOVÁSZ 1418-5040 1-4 33-59
 9. Reizingerné Ducsai. Az emissziós jogok kezelése a pénzügyi kimutatásokban. (2011)
 10. Lengyel I. Fenntarthatóság és alulról szerveződő fejlesztési stratégiák. (2011) Megjelent: Agrárátalakulás. környezeti változások és regionális fejlődés pp. 321-333
 11. Baják I et al. Local Sustainability in Hungary – An Analysis of the Factors that Determine the Low Number of LA21 Strategies. (2011) STUDIES IN AGRICULTURAL ECONOMICS 1418-2106 2063-0476 105-118
 12. Gébert J. Mit is kell fenntartani?: Fenntarthatóság a képességszemlélet perspektívájából. (2011) Megjelent: LIII. Georgikon Napok
 13. Karcagi-Kováts A. Mivel mérjük a fenntarthatóságot? Az indikátorkészletek helyzetértékelése az EU tagállamok nemzeti fenntartható fejlődési stratégiáiban.. (2011)
 14. Baják Imre. A fenntartható fejlődés helyi stratégiáinak esélyei Magyarországon: Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Gazdástudományi és Vidékfejlesztési Kar, Gazdálkodáselméleti Intézet; Ihrig Károly Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola. (2012)
 15. Benedek Andrea. A hárompilléres fenntarthatósági modell környezeti és társadalmi aspektusának vizsgálata a vállalati gyakorlatban. (2012) E-CONOM 2063-644X 1 2 90-105
 16. Dombi M. A környezeti hatások értékelésének lehetősége ökoszisztéma-szolgáltatások alapján. (2012) TÉR ÉS TÁRSADALOM 0237-7683 2062-9923 26 2 40-56
 17. Deutsch Nikolett. A technológiai rendszerek innovációja: Az elosztott villamosenergia-termelési technológiák fenntarthatósági értékelése és rendszerinnovációs potenciáljának vizsgálata az Európai Unióban. (2012)
 18. Varjú V. Az EU emisszió-kereskedelmi rendszerének hatása a környezetipar fejlődésére. (2012) Megjelent: Környezetipar, újraiparosítás és regionalitás Magyarországon pp. 91-108
 19. Tóth I. Eltartóképesség és növekedés. (2012) Megjelent: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság pp. 283-302
 20. Reizingerné Ducsai. Emissziós jogok közgazdasági relevanciája és számviteli leképezése. (2012) VEZETÉSTUDOMÁNY 0133-0179 43 3 52-64
 21. Ván Hajnalka. Környezeti hasznok és kimutatásuk a környezeti vezetői számvitelben. (2012)
 22. Lengyel Imre. Regionális növekedés, fejlődés, területi tőke és versenyképesség. (2012) Megjelent: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság pp. 151-174
 23. Szántó Richárd. Több szempontú részvételi döntések a fenntarthatósági értékelésekben: A legnépszerűbb módszerek összehasonlítása. (2012) KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 0023-4346 59 12 1336-1355
 24. Varjú V. A Dél-Dunántúl megújuló energetikai hasznosításának lehetőségei. (2013) Megjelent: Önkormányzati energetikai fejlesztések pp. 162-180
 25. Sebestyénné Szép. Az energia gazdasági szerepének vizsgálata Kelet-Közép-Európában, 1990 és 2009 között. (2013)
 26. Sebestyénné Szép. Energiahatékonyság: áldás vagy átok?. (2013) TERÜLETI STATISZTIKA 0018-7828 2064-8251 53 1 54-68
 27. Deutsch N. Fenntartható innovációk rendszerinnovációs potenciáljának vizsgálati keretrendszerei. (2013) Megjelent: Inzelt Annamária – Bajmócy Zoltán (szerk.): Innovációs rendszerek. Szereplők, kapcsolatok és intézmények pp. 196-215
 28. Király G. Útban a fenntarthatóság felé. Az átmenetmenedzsment megközelítése.. (2013) KOVÁSZ 1418-5040 17 1-4 3-28
 29. Vetőné Mózner. Úton a fenntartható élelmiszer-fogyasztás felé? A magyar lakosság élelmiszer-fogyasztásának ökológi ai lábnyoma. (2013)
 30. Dombi M. Villamos és hőenergia előállítását szolgáló megújuló energetikai technológiák fenntarthatósági értékelése. (2013)
 31. Fleischer Tamás. A fenntarthatóság fogalmáról. (2014) Megjelent: Knoll Imre; Lakatos Péter (szerk.): Közszolgálat és fenntarthatóság pp. 9-24
 32. Szigeti C. A „szétválás” szerepe az ökohatékonyság kérdéskörének megítélésében. (2014) TÉR-GAZDASÁG-EMBER 2064-1176 2 2 133-144
 33. Kelemen E. Az ökoszisztéma szolgáltatások értékelésének elméleti megalapozása. (2014) Megjelent: Ökoszisztéma szolgáltatások a természet- és társadalomtudományok metszéspontjában pp. 35-55
 34. Dombi J. Evaluation of Local Food Systems Based on De-growth. (2014) Megjelent: 5th Central European Conference in Regional Science. Conference Proceedings pp. 177-185
 35. Bukovics István. Felelős gazdálkodás A fenntarthatóság gazdálkodási vonatkozásai. (2014)
 36. Imreh-Tóth M. How we forgot natural capital and how it has been foregrounded again by analysing through ecological footprint. (2014) JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION 2064-3004 2 1 61-73
 37. Szigeti C. Is Eco-efficiency the way to becoming more green or is everything swepts away by the Jevons paradox?. (2014) TÉR-GAZDASÁG-EMBER 2064-1176 2 4 93-104
 38. Szigeti C. Ökohatékonyság a züldülés útja, vagy mindent elsöpör a Jevons paradoxon?. (2014) Megjelent: A tudomány és a gyakorlat találkozása" Kautz Gyula Emlékkonferencia
 39. Robert Magda. Sustainable production and consumption. (2014) VEREJNÁ SPRAVA A REGIONÁLNY ROZVOJ 1337-2955 10 37-44
 40. Fogarassy Cs. The Interpretation of Sustainability Criteria using Game Theory Models (Sustainable project development with Rubik’s Cube. (2014)
 41. Simon Sz. TÖBBSZINTŰ KORMÁNYZÁS A DUNA RÉGIÓBAN. (2014) Megjelent: Csiszár Imre; Kőmíves Péter Miklós (szerk.): TAVASZI SZÉL SPRING WIND pp. 452-458
 42. Szigeti Cecília. ABP ADATBÁZIS ELEMZÉSÉNEK MÓDSZERTANI KÉ RDÉSEI. (2015) Megjelent: Ablonczyné Mihályka Lívia, Tompos Anikó (szerk.):Kitekintések - 25 éves a győri közgazdászképzés": Kautz Gyula Emlékkonferencia...
 43. Köves A. Back from the future. Defining sustainable employment through backcasting. (2015)
 44. Szigeti Cecília et al. Csökkenthető-e a gazdasági növekedés környezeti ára?. (2015) POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 1786-6553 1786-8823 11 4-6 472-489
 45. Varjú V. Környezetpolitika és/vagy területfejlesztés: A környezeti- és fenntarthatósági politika dilemmái és viszonya a fejlesztéspolitikához. (2015) ISBN:9789638988959
 46. Gébert J. Mit is kell fenntartani? Fenntarthatóság a képességszemlélet perspektívájából.. (2015) KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 0023-4346 62 9 972-989
 47. Dombi J. Sustainable consumption int he degrowth transition. The case of local foods. (2015) Megjelent: New Ideas in a Changing World of Business Management and Marketing pp. 109-123
 48. A Keszi et al. Sustainable production and consumption. (2015) VISEGRAD JOURNAL ON BIOECONOMY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 1338-8339 1339-3367 4 2 57-61
 49. Szigeti Cecília. THE CHANGE OF THE ECOLOGICAL FOOTPRINT’S INTENSITY OF NATIONAL ECONOMIES FROM THE PERSPECTIVE OF A DECADE. (2015) Megjelent: Ing Monika Gubáňová PhD (szerk.): International Scientific Conference, 2015: Legal, Economic, Managerial and Environmental Aspe... p. 14
 50. Szigeti Cecília. Az ökológiai lábnyom határai. (2016) ISBN:9789632798837
 51. Szigeti Cecília et al. Can the Ecological Price Paid for Economic Growth be Cut. (2016) MACROTHEME REVIEW: A MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF GLOBAL MACRO TRENDS 1848-4735 5 3 38-58
 52. Szatmári A. BUILDING SUSTAINABILITY IN SPORT: A CLEAR OFFSIDE OR CHANCE FOR A “SLOW” REBIRTH?. (2017) VEZETÉSTUDOMÁNY 0133-0179 48 11 33-40
 53. Szigeti C et al. Decoupling – shifts in ecological footprint intensity of nations in thelast decade. (2017) ECOLOGICAL INDICATORS 1470-160X 1872-7034 111-117
 54. Róbert Magda. Sustainability in the production and consumption. (2017) Megjelent: Management in environment' 2017 pp. 38-45
 55. HARGITAI SOLYMOSI. The sustainability of completed EU-funded cultural projects. (2017) Közgazdász fórum 133 20 58-76
 56. Valkó Gábor et al. A fenntartható mezőgazdaság kompozit indikátorai. (2018) STATISZTIKAI SZEMLE 0039-0690 96 8-9 862-891
 57. Posza Barnabás. A HAZAI ENERGIAÜLTETVÉNYEK, MINT MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK GAZDASÁGI VIZSGÁLATA. (2018)
 58. Szalavetz A. Digitális átalakulás és fenntarthatóság: a technológiaoptimista környezetgazdászok és a pesszimista ökológiai közgazdászok közötti vita újraindítása. (2018) KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 0023-4346 65 10 1067-1088
 59. Bálint Csaba et al. Economic Approaches in the Interpretation of Sustainable Development. (2018) Megjelent: The Examination of Key Factors of Social and Economic Development in Hungary pp. 15-32
 60. Marjainé Szerényi et al. Gazdag szegények: időráfordítási hajlandóság a környezeti javak értékelésében. (2018) KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 0023-4346 65 11 1154-1171
 61. Szennay Áron et al. Through the blurry looking glass – SDGs in the GRI reports. (2019) RESOURCES 2079-9276 8 2
2020-01-29 17:57