1.
TÉR ÉS TÁRSADALOM 23 : 2 pp. 45-68. , 24 p. (2009)
DOI
Közlemény:1325118 Jóváhagyott Forrás Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Nyilvános idézők összesen: 10 Független: 10 Függő: 0 Idézett közlemények száma: 7
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1325118] [Jóváhagyott]
Független idéző: 10, Függő idéző: 0, Nem vizsgált idéző: 0, Összes idéző: 10
  1. Lengyel I. Fenntartható regionális gazdasági növekedés: innovációs képesség, versenyképesség és jólét. (2010) Megjelent: A Dél-alföldi régió innovációs képessége. Elméleti megközelítések és empirikus elemzések pp. 7-40
  2. Lengyel Imre. Regionális gazdaságfejlesztés: Versenyképesség, klaszterek és alulról szerveződő stratégiák. (2010) ISBN:9789630588379
  3. Győrffy Ildikó. Elérhetőségi viszonyok területi különbségekre gyakorolt hatása a magyarországi kistérségek esetében. (2011)
  4. Keresztes G. Innovációs tevékenységek mérésének lehetőségei. (2012) Megjelent: Ekonomicke Studie – Teoria a Prax pp. 323-336
  5. Lux G. Az ipari parkok a területi versenyképességben: telephelyek, vagy fejlesztési csomópontok?. (2013) Megjelent: Kiss É. (szerk.): A hazai ipari parkok különböző dimenzióban pp. 294-309
  6. Komlósi Éva et al. A vállalkozási tevékenység regionális különbségei Magyarországon a regionális vállalkozási és fejlődési index alapján. (2014) KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 0023-4346 61 3 233-261
  7. Poreisz V. A városi versenyképesség dimenziói kisvárosok esetén. (2014) Megjelent: A területi fejlődés dilemmái pp. 65-79
  8. Vas Zs. Tudásintenzív szektorális innovációs rendszerek a Dél-Alföld régióban.. (2014)
  9. Gyurkovics J. Iparági tudásbázis kvalitatív vizsgálati lehetőségei. (2016) Megjelent: In Lengyel I. - Nagy B. (szerk.) Térségek versenyképessége, intelligens szakosodása és újraiparosodása pp. 326-339
  10. Vas Zs. Innovációs rendszerek a kevésbé fejlett régiókban: tudásintenzív iparágak a Dél-Alföldön. (2017) ISBN:9789633153352
2020-02-17 08:51